DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 118579 - Laatste beoordeling: zaterdag 24 september 2011 - Wijziging: 4.0

 

Op deze pagina

Samenvatting

Het programma Setup van Windows een bestand Msdos. sys in de hoofdmap maakt en stelt het bestand met de alleen-lezen, systeem en verborgen ken merken. In tegenstelling tot het bestand Msdos. sys in MS-DOS-is bestand een tekstbestand. Het bevat een sectie [Paths] waarin de locaties voor andere Windows-bestanden (zoals het register) en een sectie [Options] kunt u het opstartproces aanpassen.

Meer informatie

De sectie [Paths] kan de volgende instellingen bevatten:
 • HostWinBootDrv =Hoofdmap van het opstartstation
  Standaard: C
  Doel: Hiermee geeft u de locatie van de hoofdmap van het opstartstation.
 • UninstallDir =Hoofdmap van het opstartstation
  Standaard: C
  Doel: Hiermee geeft u de locatie van de bestanden W95undo.dat en W95undo.ini. Deze bestanden zijn nodig om Windows 95 verwijderen.

  OPMERKING: Deze instelling is alleen aanwezig als u reserve kopieën van uw systeembestanden wanneer u wordt gevraagd tijdens de installatie van Windows 95.
 • WinBootDir =Windows-map
  Standaard: Map opgegeven tijdens de installatie (bijvoorbeeld C:\Windows)
  Doel: Toont de locatie van de benodigde bestanden voor het opstarten.
 • WinDir =Windows-map
  Standaard: Map opgegeven tijdens de installatie (bijvoorbeeld C:\Windows)
  Doel: Toont de locatie van de map Windows 95 tijdens de installatie.
De sectie [Options] kan de volgende instellingen bevatten. U moet deze instellingen handmatig invoegen als u ze wilt gebruiken:
 • AutoScan =Nummer
  Standaard: 1
  Doel: Hiermee definieert u of schijf controle na onjuist afsluiten wordt uitgevoerd. De instelling 0 wordt niet uitgevoerd voor schijf controle; 1 gevraagd schijf controle; 2 wordt niet gevraagd vóór uitvoeren Schijf controle maar gevraagd voordat eventuele fouten corrigeert Er zijn fouten gevonden.

  Deze instelling wordt alleen gebruikt door OEM Service Release 2 of Windows 98.
 • BootDelay =SecondenStandaard: 2 Doel: De hoeveelheid tijd wordt het bericht 'Starten van Windows' blijft op het scherm voordat u Windows 95 opstart blijft.

  OPMERKING: BootDelay wordt niet ondersteund in Windows 98.
 • BootSafe =Boolean
  Standaard: 0
  Doel: De instelling 1 zorgt ervoor dat de computer opstarten in de veilige modus.
 • BootGUI =Boolean
  Standaard: 1
  Doel: De waarde 1 wordt het laden van de grafische gebruikers interface. A de instelling 0 wordt het laden van de grafische gebruikers interface uitgeschakeld.
 • BootKeys =Boolean
  Standaard: 1
  Doel: De instelling 1 kunt u gebruikmaken van de functie sleutel boot opties (dat wil zeggen, F4, F5, F6, F8 en CTRL). De instelling 0 het gebruik van deze functietoetsen wordt uitgeschakeld tijdens het opstarten

  OPMERKING: De instelling BootKeys = 0 overschrijvingen van het gebruik van BootDelay = n.
 • BootMenu =Boolean
  Standaard: 0
  Doel: De waarde 1 schakelt hetOpstartenmenu. Als deze instelling 0 is, vervolgens drukt u op F8 wanneer toets ' starten van Windows 95 ' wordt weer gegeven (of druk op en houd de CTRL-toets wanneer uw Windows 98-computer wordt opnieuw opgestart) aan te roepen deOpstartenmenu.
 • BootMenuDefault =Nummer
  Standaard: 1 als het systeem goed werkt; Als het systeem is vastgelopen in de vorige sessie 3
  Doel: Gebruik deze instelling om het instellen van de standaard menu-item voor opstarten.
 • BootMenuDelay =Nummer
  Standaard: 30
  Doel: Deze instelling wordt gebruikt om het aantal seconden uw systeem instellen wordt de aanwijzer op deOpstartenmenu. Als u het aantal seconden telt naar 0 zonder tussenkomst van wordt de BootMenuDefault geactiveerd.

  OPMERKING: Deze optie is niet functioneel tenzij BootMenu = 1 is toegevoegd aan de sectie [Options] van het bestand Msdos. sys.
 • BootMulti =Boolean
  Standaard: 1
  Doel: De instelling 0 multi optie uitgeschakeld. (Bijvoorbeeld: met de instelling 0 kan niet u uw vorige besturings opstarten systeem). De waarde 1 schakelt de F4 en F8 toetsen te starten uw vorige besturings systeem.
 • BootWarn =Boolean
  Standaard: 1
  Doel: Een instelling van 0 schakelt het waarschuwings bericht van de veilige modus opstarten en hetOpstartenmenu.
 • BootWin =Boolean
  Standaard: 1
  Doel: De waarde 1 wordt geladen bij het opstarten van Windows 95. Een instelling 0 schakelt Windows 95 als het standaard besturings systeem (dit is alleen nuttig als u MS-DOS-versie 5. x of 6. x hebt op de computer).

  OPMERKING: De standaard alleen als F4 drukken keert BootMulti = 1. (Bijvoorbeeld F4 te drukken met de instelling 0 forceert Windows 95 te laden.)
 • Double buffer =Boolean
  Standaard: 0
  Doel: De waarde 1 is een voorwaardelijke instelling waarmee dubbele- buffer voor nodig (bijvoorbeeld SCSI hebt controllers controllers). De instelling 2 wordt een onvoorwaardelijke instelling die schakelt dubbele buffer ing ongeacht of de controller nodig heeft of niet.
 • DBLSpace =Boolean
  Standaard: 1
  Doel: De instelling 1 kan het automatisch laden van de DBLSPACE.BAK bestand. Een instelling van 0 verhindert het automatisch laden van dit bestand.

  OPMERKING: Windows 95 gebruikt of DBLSPACE. bin of DRVSPACE. bin als is aanwezig in de hoofdmap van het opstartstation bij het opstarten. Uitschakelen van een het compressie stuur programma wordt geladen bij het opstarten, gebruikt u beide instellingen in de Het bestand Msdos. sys. Bijvoorbeeld:
  DBLSpace = 0
  DRVSpace = 0
 • DRVSpace =Boolean
  Standaard: 1
  Doel: De instelling 1 kan het automatisch laden van de DRVSPACE.BAK bestand. Een instelling van 0, voorkomt u dat het automatisch laden van dit bestand.

  OPMERKING: Windows 95 gebruikt of DBLSPACE. bin of DRVSPACE. bin als is aanwezig in de hoofdmap van het opstartstation bij het opstarten. Uitschakelen van een het compressie stuur programma wordt geladen bij het opstarten, gebruikt u beide instellingen in de Het bestand Msdos. sys. Bijvoorbeeld:
  DBLSpace = 0
  DRVSpace = 0
 • LoadTop =Boolean
  Standaard: 1
  Doel: De instelling 0 laat Windows 95 niet laden opdracht.COM of DRVSPACE.OPSLAG/DBLSPACE.BIN boven 640 kB. Als u ondervindt compatibiliteitsproblemen met software die aannames maakt over het beschikbare geheugen probeert deze op 0.
 • Logo =Boolean
  Standaard: 1
  Doel: De waarde 1 wordt het standaard Windows 95-logo wordt weer gegeven. A de instelling 0 voorkomt dat bewegende logo wordt weer gegeven. De instelling 0 vermijdt ook een groot aantal interrupts haak procedure die compatibiliteitsproblemen met bepaalde derden kunt maken geheugenbeheer.
 • Net werk =Boolean
  Standaard: 0
  Doel: Een 1 betekent dat het net werk is geïnstalleerd en toegevoegdVeilige modus met net werk ondersteuningAls een optie op de Windows 95Opstartenmenu.

Extra tekens in het bestand Msdos. sys

Het bestand Msdos. sys bevat ook een sectie met schijnbaar onbruikbaar informatie. Deze informatie is nodig ondersteuning programma's verwacht het bestand Msdos. sys op minimaal 1024 bytes lang zijn. Bijvoorbeeld, als een anti virus programma worden gedetecteerd dat het bestand Msdos. sys lager is dan 1024 is bytes, kan hij aannemen dat het bestand Msdos. sys is geïnfecteerd met een virus. Als u verwijdert het bestand Msdos. sys dat uw computer niet kunt starten.

De volgende instructie, gevolgd door een reeks van "s, X" verschijnt in het Het bestand Msdos. sys:
;De volgende regels zijn vereist voor compatibiliteit met andere programma's.
Verwijder ze (Msdos. sys moet worden > 1024 bytes).
Omdat elke regel begint met een punt komma (;), worden de regels niet gelezen door Windows.

Het bewerken van het bestand Msdos. sys

Als u de waarden in het bestand Msdos. sys te wijzigen wilt, voert u de volgende stappen uit om het bestand te bewerken:
 1. Klik opStart, wijsZoeken, en klik vervolgens opBestanden of mappen.
 2. In deMet de naamvak, typMsdos. sys. In deZoeken Inop het opstartstation (meestal station c of h station als station c is gecomprimeerd). Klik op deNu zoekenknop.
 3. Rechter muis knop op deMsdos. sysbestand en klik vervolgens opEigenschappen.
 4. Schakel deAlleen-lezenenVerborgenselectie vakjes voor deze ken merken van het bestand Msdos. sys te verwijderen en klik vervolgens opOK.
 5. Rechter muis knop op deMsdos. sysbestand en klik vervolgens opOpenen met.
 6. In deKies het programma dat u wilt gebruikenklikt u opWordPad, en klik vervolgens opOK.
 7. Breng de gewenste wijzigingen aan het bestand Msdos. sys. Als u klaar bent, Sla het bestand op als een tekstdocument en sluit u WordPad.
 8. Rechter muis knop op deMsdos. sysbestand en klik vervolgens opEigenschappen.
 9. Selecteer deAlleen-lezenenVerborgenselectie vakjes stelt u de ken merken voor het bestand en klik vervolgens opOK. Sluit het venster zoeken.
 10. Start Windows opnieuw.
Voor meer informatie over hoe u kunt bepalen in welke map Windows is geïnstalleerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
305792  (http://support.microsoft.com/kb/305792/EN-US/ ) Hoe u kunt bepalen in welke map Windows Is geïnstalleerd

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbdiskmemory kbenv kbhardware kbinfo kbsetup kbtshoot kbmt KB118579 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:118579  (http://support.microsoft.com/kb/118579/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store