DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 128345 - Laatste beoordeling: maandag 8 oktober 2007 - Wijziging: 3.1

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL128345

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u afdrukproblemen kunt oplossen in Microsoft Windows 98/95.

BELANGRIJK: U kunt veel afdrukproblemen gemakkelijk oplossen door het meest recente printerstuurprogramma (de software waardoor uw printer kan werken) voor uw printer te verkrijgen en te installeren. Voor informatie over hoe u het meest recente printerstuurprogramma voor uw printer kunt verkrijgen en installeren, gaat u naar de volgende website van Microsoft, waar u klikt op de koppeling naar uw printerfabrikant:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/nl-nl/Help/304afc4c-6d8f-4de3-9063-558f23e2c6441043.mspx (http://windowshelp.microsoft.com/Windows/nl-nl/Help/304afc4c-6d8f-4de3-9063-558f23e2c6441043.mspx)

In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod: OPMERKING: Dit artikel bevat geen informatie over het oplossen van afdrukproblemen voor netwerken. U vindt hier veel belangrijke procedures voor de diagnose van andere afdrukproblemen. Met behulp van deze procedures kunt u ook nagaan of het netwerkafdrukprobleem niet wordt veroorzaakt door een lokaal probleem. Als u meer informatie wilt over het oplossen van netwerkafdrukproblemen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
243075  (http://support.microsoft.com/kb/243075/ ) How to Troubleshoot Network Printing Problems

Meer informatie

Uw printerhardware controleren

Veel afdrukproblemen worden veroorzaakt door hardwareproblemen. Voordat u overgaat tot de complexere probleemoplossingsmethoden, controleert u of het afdrukprobleem niet wordt veroorzaakt door een van de volgende hardwareproblemen:
 • Controleer of de printer is aangesloten op een functionerend stopcontact.
 • Controleer of de printer op de juiste manier is aangesloten op de printerpoort. De kabel moet op de juiste manier zijn aangesloten op de printer en de computer.
 • Controleer of er papier (of een ander afdrukmedium) in de printer is geladen en of er geen papierstoring is opgetreden.
 • Controleer of de printer voldoende inkt of toner bevat.
 • Als de printer een instelling of knop heeft waarmee deze on line of off line kan worden gezet, controleert u of de printer on line is.
 • Stel de printer opnieuw in door deze uit te zetten en na vijf tot tien seconden weer aan te zetten. Afdrukproblemen ontstaan vaak als het geheugen van de printer vol is.
 • Controleer of u alle installatie-instructies hebt uitgevoerd die door de fabrikant van de printer worden aangegeven.
 • Als de printerdocumentatie informatie over probleemoplossing bevat, voert u de daarin beschreven procedures uit.
 • Voer zo mogelijk een zelftest op de printer uit. Met behulp van deze zelftest is het dikwijls mogelijk basisproblemen met de hardware op te sporen en op te lossen. De gebruikte methoden verschillen per printer, en u kunt instructies voor deze tests vinden in de printerdocumentatie.

  OPMERKING: Als de zelftest niet werkt, is de printer mogelijk beschadigd of moet deze worden onderhouden. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.
 • Als er een andere computer beschikbaar is, controleert u of de printer wel goed werkt als de printer op die andere computer is aangesloten. Als de printer ook dan niet werkt, is er mogelijk sprake van beschadiging en moet u de printer laten repareren.

De eigenschappen van de printer nagaan

Als instellingen van de printer verkeerd zijn, is het mogelijk dat de printer slecht of helemaal niet werkt. Controleer of de eigenschappen van de printer juist zijn geconfigureerd, zoals aangegeven door de printerfabrikant:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de desbetreffende printer en klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Controleer of alle eigenschappen voor de printer juist zijn geconfigureerd, zoals aangegeven door de printerfabrikant. Raadpleeg hiervoor de documentatie van de printer of neem contact op met de fabrikant van de printer.

Probleemoplosser voor afdrukproblemen in Windows 98/95

Windows 98 en Windows 95 bevatten een hulpmiddel voor het oplossen van afdrukproblemen. Voordat u een van de onderstaande procedures gebruikt, probeert u de probleemoplosser voor afdrukproblemen. Gebruik hiervoor de juiste methode:

Windows 95

 1. Klik op Start en vervolgens op Help.
 2. Dubbelklik op het onderwerp Probleemoplossing op het tabblad Inhoud.
 3. Dubbelklik op het onderwerp Als u problemen met het afdrukken hebt.

Windows 98

 1. Klik op Start en vervolgens op Help.
 2. Klik op Probleemoplossing, klik op Probleemoplossers Windows 98 en klik vervolgens op Afdrukken.
OPMERKING: De Windows 95 Resource Kit bevat ook een probleemoplosser voor afdrukken, die gedetailleerder is dan de probleemoplosser in Windows. Dit hulpprogramma (Epts.exe) is ook beschikbaar op de upgrade cd-rom van Windows 95, in de map Other\Misc\Epts.

Het bestand Printers.txt weergeven

De map Windows van Windows 98 en Windows 95 bevat het bestand Printers.txt. Dit bestand bevat informatie over bekende afdrukproblemen die u hiermee kunt oplossen.

Probeer een testdocument af te drukken vanuit Kladblok of WordPad

 1. Start de computer opnieuw op, klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Kladblok of op WordPad.
 2. Typ wat tekst in Kladblok of in WordPad en probeer deze dan af te drukken. Als u in Kladblok of in WordPad wel kunt afdrukken, is het afdrukprobleem mogelijk specifiek voor een bepaald programma. Probeer de stappen uit zoals beschreven in de sectie 'Het afdrukprobleem treedt slechts bij één programma op' verderop in dit artikel. Als u niet kunt afdrukken vanuit Kladblok of WordPad, volgt u de stappen in de sectie 'Probeer af te drukken via een opdrachtprompt en Lpt1.dos' verderop in dit artikel.

Probeer af te drukken via een opdrachtprompt en Lpt1.dos

Afdrukken via een opdrachtprompt

OPMERKING: Printers met een USB-verbinding ondersteunen afdrukken via een opdrachtprompt of via Lpt1.dos mogelijk niet. Zie de sectie Ik kan niet afdrukken vanuit MS-DOS naar een USB-printer in dit artikel.

Het afdrukken via een opdrachtprompt is een handige manier om te bepalen of de printerhardware op de juiste manier aangesloten is en instructies van de computer kan ontvangen door een bestand naar de printer te kopiëren. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Controleer of de printer is aangezet en on line staat en of er geen printerfouten optreden.
 2. Controleer of er geen apparaten die de printer delen (schakelkasten en dergelijke) of andere apparaten, zoals SCSI cd-rom's of Zip-stations, tussen de computer en de printer zijn aangesloten.
 3. Start de computer opnieuw op. Als u Windows 95 gebruikt, drukt u op F8 als het bericht wordt weergegeven dat Windows 95 wordt opgestart. Kies vervolgens Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus in het menu Opstarten.

  Als u Windows 98 gebruikt, start u de computer opnieuw op en houdt u de CTRL-toets ingedrukt nadat de computer de POST (Power On Self Test) heeft uitgevoerd. Kies vervolgens Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus in het menu Opstarten. Als u meer informatie wilt over het opstarten van Windows 98, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  178548  (http://support.microsoft.com/kb/178548/ ) No "Starting Windows 98" Message at Startup
  OPMERKING: U kunt niet afdrukken vanuit Windows-programma's als u Windows 95 opstart in de veilige modus.
 4. Typ de volgende opdracht bij de MS-DOS-prompt en druk vervolgens op ENTER:

  OPMERKING: Bij de volgende opdrachten wordt ervan uitgegaan dat de printer verbonden is met LPT1 (de normale standaardprinterpoort). Als de printer verbonden is met een andere printerpoort, moet u deze printerpoort gebruiken in de onderstaande opdrachten. Verder wordt er bij deze opdrachten van uitgegaan dat in de Windows-map een bestand Mouse.txt aanwezig is. Als dit bestand niet aanwezig is, gebruikt u in plaats daarvan het bestand License.txt, Support.txt of Config.txt in de Windows-map.

  Standaardprinter
  copy c:\windows\mouse.txt lpt1
  Laserprinter
  copy c:\windows\mouse.txt lpt1 /b
  PostScript-printer, alleen Windows 95
  copy c:\Windows\System\testps.txt lpt1
OPMERKING: Met deze opdrachten kopieert u een bestand naar de printer. Als het bestand niet wordt afgedrukt of als een bericht over een schrijffout wordt weergegeven, is er mogelijk een probleem met de printerpoort, de printerkabel of de printer. U kunt proberen een andere printerkabel of een andere printer te gebruiken. Als u wel kunt afdrukken vanaf een opdrachtprompt maar niet vanuit Windows, probeert u de stappen in de sectie 'U kunt wel afdrukken vanaf een opdrachtprompt, maar niet vanuit Windows-programma's' verderop in dit artikel.

Als u bij bepaalde inkjet- of laserprinters een bestand naar de printer kopieert, moet u wellicht op de knop Form Feed of Resume drukken nadat de printer de afdruktaak heeft ontvangen, omdat deze anders het papier niet uitwerpt.

Afdrukken via Lpt1.dos

Het afdrukken naar de poort Lpt1.dos is vergelijkbaar met het afdrukken naar een bestand dat u vervolgens naar de printerpoort kopieert. De poort Lpt1.dos inschakelen in Windows:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de desbetreffende printer en klik op Eigenschappen.
 3. Klik op Poort toevoegen op het tabblad Details.
 4. Klik in het dialoogvenster Poort toevoegen op Overige, klik op Lokale poort, klik op OK en typ het volgende lpt1.dos in het vak Geef een poortnaam op. Klik op OK.
OPMERKING: Het afdrukken naar de poort LPT1.DOS gaat vaak trager dan het afdrukken naar de standaardpoort LPT1. Omdat bij het afdrukken naar LPT1.DOS DOS-opdrachten van laag niveau worden gebruikt om een afdruktaak naar de printer te sturen, worden niet alle beschikbare lijnen in de poort- en de printerkabel gebruikt. Als het afdrukken naar LPT1.DOS wel lukt, kan dit daarom duiden op een probleem met de printerpoort of de printerkabel.

Als u niet kunt afdrukken naar LPT1.DOS in de normale modus, kunt u de computer opnieuw opstarten in de veilige modus en dan nogmaals proberen af te drukken naar LPT1.DOS. Als u Windows wilt opstarten in de veilige modus, start u de computer opnieuw op. Druk op F8 zodra het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' verschijnt. Kies vervolgens Veilige modus in het opstartmenu. In Windows 98 start u de computer opnieuw op, houdt u CTRL ingedrukt nadat de Power On Self Test (POST) is voltooid en kiest u Veilige modus in het opstartmenu. Als u in de veilige modus wel kunt afdrukken naar LPT1.DOS, voert u de stappen uit die worden aangegeven in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base. Klik hiervoor op het onderstaande artikelnummer:
156126  (http://support.microsoft.com/kb/156126/ ) Troubleshooting Windows 95 Using Safe Mode

U kunt wel afdrukken vanaf een opdrachtprompt, maar niet vanuit Windows-programma's

Als u kunt afdrukken vanaf een opdrachtprompt maar niet vanuit Windows-programma's, is er mogelijk een probleem met de spool-instellingen of de bidirectionele communicatie. Ga als volgt te werk om na te gaan of dit de oorzaak van het probleem is:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de printer waarnaar u wilt afdrukken en klik op Eigenschappen.
 3. Klik op het tabblad Details, klik op Wachtrij-instellingen en klik vervolgens op Direct naar de printer afdrukken.

  OPMERKING: Als de lokale printer wordt gedeeld, is de optie Direct naar de printer afdrukken niet beschikbaar. U moet het delen van de printer dan uitschakelen.
 4. Als de printer bidirectionele communicatie ondersteunt, klikt u op Bidirectionele ondersteuning voor deze printer uitschakelen.

  OPMERKING: Bidirectioneel afdrukken is afhankelijk van de 1284 IEEE-specificatie. Als uw printerkabel niet voldoet aan deze specificatie en geen redelijke lengte heeft, kunt u niet bidirectioneel afdrukken in Windows 98 of Windows 95.
 5. Klik op OK en nogmaals op OK om Eigenschappen voor printer te sluiten.
 6. Probeer af te drukken vanuit Kladblok of WordPad.
 7. Als u wel kunt afdrukken vanuit Kladblok of WordPad, probeert u verschillende combinaties van wachtrij-instellingen en bidirectionele ondersteuning uit totdat u een combinatie vindt die wel goed werkt. U kunt bijvoorbeeld de bidirectionele ondersteuning uitschakelen met RAW- en EMF-wachtrijgegevensindelingen. U kunt ook bidirectionele ondersteuning met de RAW-wachtrijgegevensindeling proberen.

  OPMERKING: RAW is de enige wachtrijgegevensindeling die wordt ondersteund door PostScript-printers.

Het afdrukprobleem treedt slechts bij één programma op

Als het afdrukprobleem maar bij één bepaald programma optreedt, is het probleem specifiek voor dat programma en is het geen Windows- of hardwareprobleem. Als u kunt afdrukken vanuit Kladblok, WordPad en andere programma's, kunt u de volgende stappen uitvoeren om het probleem met het programma nader te specificeren:
 1. Probeer na te gaan wat het afdrukprobleem precies is. Worden bijvoorbeeld afbeeldingen goed afgedrukt, of hebt u problemen met een bepaald lettertype?
 2. Treedt het probleem bij een bepaald document op, of bij alle documenten in het programma? Probeer als test een lege pagina vanuit het programma af te drukken. Als deze goed wordt afgedrukt, heeft het programma mogelijk problemen met het geheugen of met lettertypen.
 3. Gebruikt u een 32-bits of een 16-bits programma? 32-bits programma's gebruiken het systeemregister om de benodigde gegevens te verkrijgen, terwijl 16-bits programma's hiervoor vaak .ini-bestanden gebruiken. Als u een afdrukprobleem met een 16-bits programma hebt, moet hiervoor misschien een .ini-bestand worden aangepast.
 4. Verwijder het programma en installeer het opnieuw. Raadpleeg de documentatie bij het programma voor meer informatie hierover.
 5. Neem contact op met de fabrikant van het programma voor informatie over bepaalde instellingen of bekende problemen die van invloed kunnen zijn op het afdrukken. Voor veel programma's zijn bovendien upgrades of patches nodig. Controleer daarom of u alle beschikbare patches voor het programma gebruikt.

Het printerstuurprogramma verwijderen en opnieuw installeren

Om na te gaan of het printerstuurprogramma goed werkt en niet beschadigd is, verwijdert u het stuurprogramma en installeert u het daarna opnieuw:

OPMERKING: Als u een printerstuurprogramma van de fabrikant gebruikt in plaats van het stuurprogramma dat wordt geleverd bij Windows 98 of Windows 95, volgt u de instructies van de fabrikant om dit stuurprogramma te verwijderen en weer te installeren.
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de printer die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

  OPMERKING: Als gevraagd wordt of alle bestanden moeten worden verwijderd die betrekking hebben op de printer, klikt u op Ja.
 3. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
 4. Dubbelklik op Printer toevoegen en volg de instructies in de wizard Printer toevoegen om het juiste printerstuurprogramma toe te voegen.
 5. Test of het afdrukprobleem nu opgelost is. Als het probleem nog niet opgelost is, gaat u door met de volgende stap.
 6. Probeer het printerstuurprogramma 'Algemeen/Alleen tekst' voor uw printer. Met deze test kunt u nagaan of het afdrukprobleem betrekking heeft op het printerstuurprogramma. Het printerstuurprogramma 'Algemeen/Alleen tekst' gebruiken:

  1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
  2. Dubbelklik op Printer toevoegen en volg de instructies in de wizard Printer toevoegen om het printerstuurprogramma Algemeen/Alleen tekst toe te voegen als lokale printer.
  3. Test of u kunt afdrukken met deze printer. Omdat dit een zeer elementair stuurprogramma is, kan het resultaat er heel eenvoudig uitzien of met lage resolutie worden afgedrukt. Als u echter wel kunt afdrukken met het printerstuurprogramma Algemeen/Alleen tekst, is het afdrukprobleem waarschijnlijk specifiek voor het printerstuurprogramma dat u gebruikt. Neem contact op met de fabrikant van de printer voor informatie over een bijgewerkt stuurprogramma, een patch (herstelprogramma) voor het huidige stuurprogramma of informatie over bekende problemen met het stuurprogramma.

Onderhoud van de vaste schijf

Er kunnen afdrukproblemen optreden als de vaste schijf te veel tijdelijke bestanden bevat, gefragmenteerd is, beschadigd is of niet meer dan 3 MB aan vrije ruimte bevat. Voer de volgende stappen uit:

Verwijder tijdelijke bestanden en spoolbestanden

 1. Start de computer opnieuw op in de MS-DOS-modus. Als u Windows 95 gebruikt, drukt u op F8 als het bericht wordt weergegeven dat Windows 95 wordt opgestart. Kies vervolgens Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus in het menu Opstarten.

  Voor Windows 98 start u de computer opnieuw op, houdt u CTRL ingedrukt nadat de Power On Self Test (POST) is voltooid en kiest u Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus in het opstartmenu.

  OPMERKING: U kunt niet afdrukken vanuit Windows-programma's als u Windows 98/95 opstart in de veilige modus.
 2. Typ set op de opdrachtregel en druk op ENTER. Let op de locatie van de TEMP-variabele.
 3. Schakel over naar de map die u in stap 2 hebt genoteerd. Als TEMP bijvoorbeeld is ingesteld op C:\Windows\Temp, typt u cd\windows\temp op de opdrachtregel en druk op ENTER.
 4. Verwijder alle tijdelijke bestanden uit deze map. Tijdelijke bestanden hebben meestal de extensie .tmp. Verwijder deze bestanden door het volgende te typen del *.tmp op de opdrachtregel en druk op ENTER.

  OPMERKING: Het is niet aan te raden deze bestanden vanuit de grafische gebruikersinterface van Windows 98/95 te verwijderen, omdat Windows 98/95 of een Windows-programma mogelijk een van deze bestanden gebruikt.
 5. Typ cd\windows\spool\printers en druk vervolgens op ENTER om de spoolmap te wijzigen.
 6. Verwijder alle spoolbestanden uit deze map. Spoolbestanden hebben meestal de extensie .spl. Verwijder deze bestanden door het volgende te typen del *.spl en vervolgens op ENTER te drukken.

Voer Schijfcontrole en Defragmentatie uit

Als de vaste schijf gefragmenteerd of beschadigd is of kruislings gekoppelde bestanden bevat, kunnen er afdrukproblemen optreden. Controleren of deze problemen optreden:
 1. Start de computer gewoon op.
 2. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Schijfcontrole.
 3. Als Schijfcontrole gereed is, klikt u op Start, wijst u achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klikt u op Defragmentatie.

  OPMERKING: U kunt uw computer eventueel gebruiken terwijl Defragmentatie bezig is, maar raadzaam is dat niet.

Controleer of de printerpoort correct is geconfigureerd en goed werkt

Als de printerpoort niet goed geconfigureerd is en niet goed werkt, kan de printer niet of slecht functioneren. In de volgende secties vindt u probleemoplossingsstappen die betrekking hebben op de printerpoort:

Apparaatbeheer gebruiken om de poortinstellingen te verifiëren

Apparaatbeheer gebruiken om de printerpoortinstellingen te controleren en om na te gaan of er geen bronconflicten optreden:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze Computer, klik op Eigenschappen, klik op het tabblad Apparaatbeheer, dubbelklik op Poorten (COM & LPT) en dubbelklik vervolgens op de juiste poort voor de printer (bijvoorbeeld Printerpoort (LPT1).
 2. Klik op het tabblad Bronnen en controleer of de instellingen voor de printerpoort in orde zijn. Het invoer/uitvoerbereik voor een standaard-LPT1-poort is bijvoorbeeld 0378-037A (een fysieke LPT2-poort gebruikt meestal I/O 278). Controleer ook of in de lijst met apparaten die een conflict veroorzaken, de tekst 'Er zijn geen conflicten' wordt weergegeven.
OPMERKING: Als er een of meer apparaten zijn die een conflict met de printerpoort veroorzaken, voert u de probleemoplossingsstappen uit die in het onderstaande artikel van de Microsoft Knowledge Base worden aangegeven. Klik op het onderstaande artikelnummer om dit artikel te openen:
133240  (http://support.microsoft.com/kb/133240/ ) Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager

De printerpoort verwijderen en opnieuw installeren

Veel problemen die betrekking hebben op de printerpoort, kunnen worden opgelost door de poort te verwijderen en opnieuw te installeren:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer, klik op Eigenschappen en klik vervolgens op het tabblad Apparaatbeheer.
 2. Dubbelklik op de sectie Poorten (COM & LPT) om deze uit te vouwen en klik vervolgens op de poort voor uw printer (meestal is dit Printerpoort (LPT1).
 3. Klik op Verwijderen, klik op OK om het verwijderen te voltooien en start vervolgens de computer opnieuw op.
 4. Als Windows de printerpoort automatisch detecteert, volgt u de schermaanwijzingen om de poort opnieuw te installeren. Als de poort niet automatisch wordt gedetecteerd nadat u de computer opnieuw opstart:

  1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Nieuwe hardware.
  2. Klik in Windows 95 op Volgende, klik op Nee en klik weer op Volgende.

   Klik in Windows 98 op Volgende en klik nogmaals op Volgende om te zoeken naar Plug en Play-apparaten. Als de poort niet wordt gevonden, klikt u op Nee, het apparaat staat niet in de lijst. Klik op Volgende, klik op Nee, ik wil de hardware zelf uit een lijst selecteren en klik vervolgens op Volgende.

   OPMERKING: Als in Windows 98 de poort wordt gevonden bij het zoeken naar Plug en Play-apparaten, klikt u op Ja, het apparaat staat in de lijst. Klik op Volgende en klik vervolgens op Voltooien.
  3. Klik op Poorten (COM & LPT) en klik vervolgens op Volgende.
  4. Klik op (Standaard poorttypen) in het vak Fabrikanten, klik op Printerpoort in het vak Modellen en klik op Volgende.
  5. Volg de schermaanwijzingen en klik op Voltooien.
  Als u klaar bent met het installeren van de poort, test u of het probleem is opgelost. Als dat niet het geval is, gaat u door met de volgende sectie.

De ECP-poort (Enhanced Capabilities) uitschakelen

Deze sectie heeft alleen betrekking op problemen bij het afdrukken van computers die een ECP-poort gebruiken. Als u wilt nagaan of het probleem te maken heeft met uw ECP-poort, schakelt u deze uit met de correcte methode:

Windows 95:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Systeem.
 2. Klik op het tabblad Apparaatbeheer en dubbelklik vervolgens op de vertakking Poorten (COM & LPT) om de onderliggende items weer te geven.
 3. Dubbelklik op de ECP-poort.
 4. Klik op Stuurprogramma wijzigen op het tabblad Stuurprogramma.
 5. Klik op Alle apparaten weergeven.
 6. Klik op Standaard poorttypen in het vak Fabrikanten. Klik op Printerpoort in het vak Modellen en klik op OK totdat het Configuratiescherm weer wordt weergegeven.
Windows 98:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Systeem.
 2. Klik op het tabblad Apparaatbeheer en dubbelklik vervolgens op de vertakking Poorten (COM & LPT) om de onderliggende items weer te geven.
 3. Dubbelklik op de ECP-poort.
 4. Klik op Stuurprogramma bijwerken op het tabblad Stuurprogramma. Als de wizard Apparaatstuurprogramma bijwerken wordt weergegeven, klikt u op Volgende.
 5. Klik op Een lijst van alle stuurprogramma's op een specifieke locatie weergeven zodat u het gewenste stuurprogramma kunt selecteren en klik op Volgende.
 6. Klik op Alle hardware weergeven.
 7. Klik op Standaard poorttypen in het vak Fabrikanten. Klik in het vak Modellen op Printerpoort en klik op Volgende.
 8. Als het dialoogvenster Waarschuwing voor stuurprogramma-update wordt weergegeven, klikt u op Ja.
 9. Klik op Voltooien en vervolgens op Ja om de computer opnieuw op te starten.
OPMERKING: Als de ECP-poort opnieuw wordt gedetecteerd nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, zult u mogelijk ook poortinstellingen moeten wijzigen. U schakelt dan eerst via het CMOS (of BIOS)-setup-programma van uw computer de ECP-poort uit. Nadat u de ECP-poort in het CMOS hebt uitgeschakeld, herhaalt u de van toepassing zijnde stappen die hierboven worden beschreven. Raadpleeg de documentatie bij de computer voor informatie over het wijzigen van de CMOS-instellingen of neem contact op met de fabrikant van de computer.

Ik kan niet afdrukken vanuit MS-DOS naar een USB-printer

Als u probeert af te drukken vanuit de MS-DOS-modus, vanaf een opdrachtprompt of vanuit een MS-DOS-programma, kan het gebeuren dat u geen toegang krijgt tot een USB-printer. USB-printers hebben vaak aparte poortaanduidingen die geen gebruikmaken van de standaard LPT- of PRN-poortinstellingen. Verbind de printer met een standaard parallelle poort (indien aanwezig) of vraag de printerfabrikant om een emulatiestuurprogramma, als dat beschikbaar is.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
259939  (http://support.microsoft.com/kb/259939/ ) Ik kan niet afdrukken vanuit MS-DOS naar een USB-printer


Extra onderwerpen over probleemoplossing

Installeer een ander bestand Lpt.vxd op uw Windows 95-computer

Als u een Windows 95-computer gebruikt, raadt Microsoft u aan een upgrade uit te voeren naar Microsoft Windows 98 of Windows 98 Tweede editie. Als u Windows 95 wilt blijven gebruiken, kunt u afdrukproblemen oplossen door gebruik te maken van een ander Lpt.vxd-bestand. Het bestand Lpt.vxd is het virtuele apparaatstuurprogramma voor de printerpoort. Het standaard printerpoortstuurprogrammabestand werkt correct op de meeste Windows 95-computers, maar er is een alternatief Lpt.vxd-bestand, waarmee de volgende problemen kunnen worden opgelost:
 • Er worden time-outberichten weergegeven of u kunt niet afdrukken als u gebruikmaakt van een Compaq-computer en een bidirectionele printer.
 • Er treden problemen op met het afdrukken naar een bidirectionele printer op een computer met een PS/2-printerpoort. Zo kan er een extra pagina worden afgedrukt, kunnen er PCL-opdrachten op de afdruk verschijnen, enzovoort.
 • Als het niet mogelijk is met behulp van Apparaatbeheer een ECP-poort zodanig te configureren dat deze in de standaard LPT-modus werkt, heeft uw computer mogelijk een Plug en Play-bios waarin alleen parallelle ECP-poorten worden vermeld.
OPMERKING: U vindt het bestand Lpt.vxd in de map Drivers\Printer\Lpt op de cd-rom van Windows 95. U kunt het bestand ook downloaden vanaf de volgende FTP-site van Microsoft:
ftp://ftp.microsoft.com/Services/whql/drivers/win95/printr/ (ftp://ftp.microsoft.com/Services/whql/drivers/win95/printr/)
Het alternatieve Lpt.vxd-bestand installeren:
 1. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik vervolgens op Bestanden of mappen.
 2. Typ in het vak Naam lpt.vxd en klik op Nu zoeken.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Lpt.vxd in de map Windows\System, klik op Naam wijzigen, typ lpt.old op de opdrachtregel en druk op ENTER.
 4. Kopieer het bestand Lpt.vxd van de map Drivers\Printer\Lpt op de cd-rom van Windows 95 naar de map Windows\System op de vaste schijf. U kunt desgewenst het bestand Lpt.vxd downloaden van de FTP-site van Microsoft naar een lege map, en het bestand dan kopiëren naar de map Windows\System op de vaste schijf.
 5. Start de computer opnieuw op.
OPMERKING: Het alternatieve bestand Lpt.vxd heeft dezelfde grootte en datum als het oorspronkelijke bestand. Het versienummer van het alternatieve bestand Lpt.vxd file is 4.00.503 of 4.00.951. Om het versienummer te bepalen, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand Lpt.vxd en kiest u Eigenschappen.

Voor Microsoft Windows 3.x moest snel afdrukken rechtstreeks naar de poort worden uitgeschakeld

Als u in Windows 3.1 of Windows voor Workgroups 3.x de optie om snel rechtstreeks naar de poort af te drukken hebt moeten uitschakelen, is het raadzaam de optie voor het controleren van de poortstatus uit te schakelen in Windows 98/95:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de desbetreffende printer en klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Klik op het tabblad Details, klik op Poortinstellingen en schakel het selectievakje Poortstatus controleren voor afdrukken uit.
OPMERKING: Bij bepaalde computers meldt het BIOS onterecht dat de printerpoort bezet of niet beschikbaar is. Standaard controleert Windows 98/95 op dit soort fouten. Als u het selectievakje Poortstatus controleren voor afdrukken uitschakelt, worden deze berichten genegeerd door Windows 98/95.

Bestand Win.ini is alleen-lezen

Er kunnen afdrukproblemen optreden als het bestand Win.ini het kenmerk alleen-lezen heeft. Het is ook mogelijk dat u geen printers kunt toevoegen of verwijderen en niet van standaardprinter kunt veranderen. Controleer als volgt of het bestand Win.ini het kenmerk alleen-lezen heeft:
 1. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik vervolgens op Bestanden of mappen.
 2. Typ in het vak Naam win.ini .
 3. Klik in het vak Zoeken in op het station dat de Windows-map bevat en klik vervolgens op Nu zoeken.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Win.ini en klik vervolgens op Eigenschappen.
 5. Als het selectievakje Alleen-lezen is ingeschakeld, schakelt u het uit.
 6. Klik op OK.
 7. Sluit Zoeken af en start de computer opnieuw op.

De functie TrueType als afbeeldingen afdrukken inschakelen

Als het probleem betrekking heeft op lettertypen, schakelt u de functie TrueType als lettertypen afdrukken in en controleert u of het probleem is opgelost:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de desbetreffende printer en klik op Eigenschappen.
 3. Klik op het tabblad Lettertypen, klik op TrueType als afbeeldingen afdrukken en klik op OK.
 4. Ga na of het probleem is opgelost. Als dat niet het geval is, schakelt u de functie TrueType als laadbare bitmaplettertypen laden in. Herhaal stap 1-3, maar klik in stap 3 op TrueType als laadbare lettertypen laden. Klik op OK.

De printerresolutie verlagen

Er kunnen afdrukproblemen optreden als de printer is geconfigureerd om af te drukken met hoge resolutie. Om na te gaan of dit de oorzaak van de afdrukproblemen is, verlaagt u de printerresolutie en controleert u of het probleem is opgelost:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de desbetreffende printer en klik op Eigenschappen.
 3. Klik op het tabblad Afbeeldingen, klik op een lagere waarde voor de resolutie (dots per inch) in het vak Resolutie en klik op OK.
 4. Controleer of het probleem is opgelost. Als dat niet het geval is, zet u de printerresolutie terug op de oorspronkelijke waarde.

Een complex document afdrukken

Er kunnen afdrukproblemen optreden als u probeert een complex document af te drukken, zoals een document met veel afbeeldingen. Om na te gaan of dit de oorzaak van het probleem is, vereenvoudigt u het document en probeert u het document nogmaals af te drukken. U kunt het document vereenvoudigen door er een aantal grafische elementen (figuren) uit te verwijderen, door een ander lettertype te gebruiken of door het document pagina voor pagina af te drukken.

Een afbeelding wordt onjuist afgedrukt

Als een bepaald grafisch object (figuur) in een document niet correct wordt afgedrukt, controleert u of het grafisch object compatibel is met de printer en of het object niet is beschadigd. Een grafisch EPS-object (Encapsulated PostScript) kan bijvoorbeeld alleen worden afgedrukt op PostScript-printers. Op niet-PostScript-printers zal zo'n object slecht worden afgedrukt, terwijl de rest van het document goed kan worden afgedrukt. Als u een bepaalde figuur niet kunt afdrukken maar andere wel, is de figuur mogelijk beschadigd. Gebruik in dat geval een andere figuur.

Problemen met afdrukken naar een Hewlett-Packard LaserJet 4

Als u problemen hebt met afdrukken op een Hewlett-Packard LaserJet 4-printer, kunt u proberen de grafische modus te wijzigen van vector in raster. Dit kost minder geheugen en kan van nut zijn als op de printer een foutbericht over fout 21 wordt weergegeven. Raadpleeg de documentatie bij de printer of neem contact op met Hewlett-Packard voor informatie over het wijzigen van de grafische modus.

Bij elke afdruktaak wordt een extra pagina afgedrukt

Als er een extra pagina wordt afgedrukt bij elke afdruktaak, klikt u op het onderstaande artikelnummer om het desbetreffende artikel in de Microsoft Knowledge Base te openen:
132425  (http://support.microsoft.com/kb/132425/NL/ ) Bij elke afdruktaak wordt een extra pagina afgedrukt

Er treedt een invoer/uitvoer-printerfout op of er worden lege pagina's afgedrukt als u Windows 98 opstart

Wanneer berichten of invoer/uitvoerfouten worden weergegeven of lege pagina's worden afgedrukt als u Windows 98 start, klikt u op het onderstaande artikelnummer om het desbetreffende artikel in de Microsoft Knowledge Base te openen:
157145  (http://support.microsoft.com/kb/157145/ ) Printer Activity or Garbled Text Printed When You Start Windows

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows 98 Tweede editie
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Trefwoorden: 
kbtshoot kbprint win98se win98 win95 KB128345
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store