DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 129260 - Laatste beoordeling: woensdag 11 juli 2012 - Wijziging: 4.0

 
In dit artikel beschreven stappen voor probleemoplossing kunnen u oplossen problemen met het installeren van Windows 95. Deze informatie is ook beschikbaar in onze Windows 95 Setup Wizard probleemoplossing. Het is raadzaam met deze wizard maar wij hebben ook gemaakt van dit artikel voor uw gemak.

Op deze pagina

Samenvatting

Dit artikel bevat stappen om problemen met Setup en beschrijft de Proces voor een standaardupgrade vanuit een eerdere versie van Windows 95 Setup Windows.

Meer informatie

Problemen met Setup oplossen

Voordat u de volgende stappen, maakt u een opstartdiskette voor uw het huidige besturingssysteem. Kopieer bestanden moet u de computer opstart (inclusief de bestanden Autoexec.bat en Config.sys) naar de opstartdiskette. Maken Neem alle benodigde stuurprogrammabestanden (zoals een stuurprogramma dat hebt u toegang tot de vaste schijf). Voor instructies over het een opstartdiskette maken, raadpleegt u de documentatie bij uw besturingssysteem.

Schoon opstarten

Als u problemen met het installeren van Windows 95 hebt, moet u eerst proberen schoon Boot. Als er geen compressie-software, software voor schijfpartitionering of andere stuurprogramma van derden is op uw computer start, volgt u deze nodig de procedure voor schoon opstarten:
 1. Wijzig het bestand Config.sys in Config.xxx. Typ hiervoor de volgende regel bij een opdrachtprompt:
  ren c:\config.sys config.xxx
 2. Wijzig de naam van het bestand Autoexec.bat Autoexec.xxx. Typ hiertoe de de volgende regel bij een opdrachtprompt:
  ren c:\autoexec.bat autoexec.xxx
 3. Start de computer opnieuw op en start Setup opnieuw.
Setup vanuit MS-DOS:

Als een schijfpartitie schijfcompressie of andere software van derden Start de computer, de bestanden Autoexec.bat en Config.sys is vereist bestanden weergegeven als volgt:
  Config.sys
  --------------------------------------
  <Third-party disk partitioner>
  <Third-party disk compression driver>
  <Other required third-party driver>
  shell=c:\<dir>\command.com /E:1024 /P
  files=45
  buffers=20

  Autoexec.bat
  ---------------
  prompt $p$g
  path=c:\DOS;c:\ 
				
Setup van Windows:

Als een schijfpartitie schijfcompressie of andere software van derden Start de computer, de bestanden Autoexec.bat en Config.sys is vereist bestanden weergegeven als volgt:
  Config.sys
  -------------------------------------
  device=c:\<dir>\himem.sys
  device=c:\<dir>\emm386.exe x=a000-f7ff nohi noems novcpi nomovexbda notr
  <Third-party disk partitioner>
  <Third-party disk compression driver>
  <Other third-party drivers>
  stacks=9,256
  shell=c:\<dir>\command.com /E:1024 /P
  files=45
  buffers=20

  Autoexec.bat
  --------------------------
  prompt $p$g
  path=c:\Windows;c:\DOS;c:\ 
  set temp=c:\<dir>
				
Sluit alle actieve Windows-programma's (behalve Programmabeheer) en uitschakelen van 32-bits bestand en toegang tot de schijf voordat u Setup opnieuw uitvoert.

Opmerking: Deze voorbeelden wordt verondersteld dat u Setup niet worden uitgevoerd vanaf een netwerk. Als u Setup vanaf een netwerk uitvoert, raadpleegt u uw netwerk de beheerder voor informatie over het gebruik van een opstartmodus.

Schijfcontrole reageert niet meer (loopt vast)

Als uw computer vastloopt terwijl Schijfcontrole de vaste schijf controleert problemen met Setup weer van de computer u na drie minuten van inactiviteit. Als Setup geen besturingselement retourneert u, Schijfcontrole vanaf de opdrachtprompt en voer Setup opnieuw uit. Als Setup blijft vastlopen, Setup uitvoeren met de schakeloptie /IS om te voorkomen dat Schijfcontrole uitgevoerd. Als u kruiselings gekoppelde Setup uitgevoerd Chkdsk.exe controleren bestanden.

Setup loopt vast

De meest voorkomende oorzaken voor Setup vastloopt zijn virussen en anti-virus software. Als Setup vastloopt, moet u eerst een antivirusprogramma uitvoert. Als geen virussen zijn gevonden, controleert u of er een antivirusprogramma in het geheugen is.

Sommige computers hebben een antivirusfunctie waardoor programma 's schrijven naar de opstartsector van de vaste schijf. Dergelijke functies kunnen worden ingesteld in CMOS-instellingen van uw computer. Als beveiliging tegen virussen, Setup de installatie niet voltooien of Windows 95 wordt niet juist geladen.

Als u dit probleem wilt omzeilen, schakelen de antivirusfunctie in uw de CMOS-instellingen en voer Setup opnieuw uit. Als u eenmaal hebt kunt u de antivirusfunctie weer inschakelen Setup is voltooid. Voor informatie over het wijzigen van CMOS-instellingen op uw computer, voer Neem contact op met de fabrikant van uw computer.

Setup loopt ook als de volledige (OEM)-versie van Windows 95 wordt geïnstalleerd op een schoon, opstartbare SCSI-vaste schijf (bijvoorbeeld boot schijf dat wordt geleverd bij het product wordt niet gebruikt. In plaats daarvan Io.sys, Msdos.sys, en Command.com gekopieerd naar de vaste schijf).

SMARTDrive wordt automatisch geladen tijdens de installatie, maar is dubbele buffering niet ingeschakeld. Als Windows 95 wordt geïnstalleerd op een SCSI harde schijf die is dubbele buffering Setup loopt terwijl tijdelijke bestanden worden naar de vaste schijf gekopieerd.

Om dit probleem te omzeilen, kunt u Setup uitvoeren met de schakeloptie /C voorkomen SMARTDrive geladen.

Setup loopt vast op schijf 2

Dit probleem kan worden veroorzaakt door een van de volgende situaties:
 • Ondersteuning wijzigen lijn werkt niet goed.

  Probeer het volgende als u schijf 2 Setup kan niet lezen nadat deze schijf 1 leest, stappen:

  1. De regel aan het bestand Config.sys toevoegen:

   Voor een 1,44 MB station A:
        drivparm=/d:0 /f:7
   								
   Voor een 1,44 MB station B:
        drivparm=/d:1 /f:7
   								
   Opmerking: Omdat de /C overschakelen is niet opgenomen in deze regels MS-DOS niet afhankelijk wijzigen-ondersteuning. Als het bestand Config.sys bevat een Driver.sys regel, uitschakelen door de opdracht REM het begin van de regel.
  2. Start de computer opnieuw op en voer Setup vervolgens opnieuw uit.

   Als de instelling goed werkt, functioneert wijzigen-ondersteuning niet juist. Laat de Drivparm-instructie in het bestand Config.sys.

   Als Setup nog steeds niet goed werkt, verwijdert u de instructie Drivparm van het Config.sys-bestand en de computerfabrikant te raadplegen Controleer of de CMOS-instellingen juist zijn.
 • U hebt ongeldige Setup-diskettes.

  2-13 Schijven zijn schijven Distribution Media Format (DMF) in plaats van standaard MS-DOS-geformatteerde schijven. DMF-diskettes kunnen meer gegevens opslaan dan standaard MS-DOS-geformatteerde schijven. Echter, sommige computers hebben problemen met het lezen van de DMF-diskettes. Als u een computer die niet kan lezen DMF-diskettes goed Setup werkt mogelijk niet goed.

  Problemen met DMF schijf kunt u de volgende stappen uit:

  1. Kopieer het bestand Extract.exe vanaf diskette 1 naar de hoofdmap van station C. Typ hiervoor de volgende regel achter de opdrachtprompt prompt:
   Copy a:\extract.exe c:\
  2. Maak een tijdelijke map op de vaste schijf door de de volgende regel bij de opdrachtprompt:
   MD c:\win95tmp
  3. Uitpakken met de diskette in station A 2 Precopy2.cab en Win95_02.cab bestanden in de map die u in stap 2 hebt gemaakt. Typ hiertoe de de volgende opdrachten:
   extract /e a:\precopy2.cab/l c:\win95tmp extract /e a:\win95_02.cab/l c:\win95tmp
   Opmerking: U moet de opdracht Extract gebruiken met alle schijven (met uitzondering van de schijf 1) omdat ze DMF-diskettes.

   Voor meer informatie over de opdracht Extract Neem Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
   129605  (http://support.microsoft.com/kb/129605/EN-US/ ) Het oorspronkelijke gecomprimeerde Windows-bestanden uitpakken
  Als u deze bestanden van schijf 2 niet kan uitpakken, probeert te halen een verschillende CAB-bestand uit een andere schijf. Als u een niet kan uitpakken CAB-bestand de hardware van uw computer mogelijk niet correct werkt, of uw computer kan besmet met een computervirus.

  Moet u recente antivirussoftware om te bepalen of uw computer is geïnfecteerd met een virus. Als een virus is gedetecteerd, verwijdert u de het virus van de computer en probeer opnieuw de bestanden uitpakken.

  Opmerking: Als u een Setup-diskette is geïnfecteerd door een virus, de schijf niet worden gebruikt. U vervangende diskettes.

  Als u nog steeds niet de bestanden uitpakken na controle dat de computer is niet geïnfecteerd met een virus probeert de bestanden uitpakken een andere computer. Als u met andere bestanden uitpakken computer, u moet contact opnemen met de hardwarefabrikant voor hulp met goed configureren of uw computer defect vervangen hardware.

  Als er problemen optreden wanneer u probeert bepaalde .cab uitpakken bestanden, maar u kunt andere cab-bestanden uitpakken, moet u wellicht de vervanging schijven. Bel (800) 360-7561 of technische ondersteuning voor Microsoft vervangende diskettes.

Setup loopt vast tijdens hardwaredetectie

Als Setup vastloopt terwijl deze hardware in uw computer wordt gedetecteerd, kunt u de de volgende stappen uit:
 1. Schakel de computer uit, wacht enkele seconden en weer inschakelen.

  Opmerking: Niet de reset-knop of druk op CTRL + ALT + DEL om opnieuw uw computer.
 2. Voer Setup opnieuw uit en kies Slim herstel wanneer u wordt gevraagd.
Als Setup blijft vastlopen op dezelfde plaats tijdens hardwaredetectie, Volg deze stappen:
 1. Voer Setup uit.
 2. Wanneer u wordt gevraagd, klikt u op de knop aangepaste instellingen.
 3. Wanneer u wordt gevraagd wilt"u alle hardware zoeken apparaten?' Klik op "Nee, ik wil de hardwarelijst wijzigen."
 4. Klik in de lijst met hardwaretypen op alleen de volgende typen:
     Display
     Floppy Disk Controller
     Hard Disk Controller
     Keyboard
     Mouse
  						
 5. Als Setup vastlopen tijdens hardwaredetectie blijft, Setup opnieuw uitvoeren en selecteert u verschillende combinaties van hardware. Bijvoorbeeld: Selecteer alleen weergeven, diskettestationcontroller, toetsenbord en muis.

Setup loopt vast tijdens het maken van de opstartdiskette

Setup kan vastlopen of genereert een foutbericht van de algemene bescherming (GP) Wanneer wordt geprobeerd om de opstartdiskette te maken. Dit probleem kan zijn vanwege de de aanwezigheid van een virtueel apparaatstuurprogramma (VxD) van Norton Utilities. Werken Gebruik een van de volgende methoden om dit probleem:
 • Start Setup opnieuw. Wanneer u wordt gevraagd of u wilt maken een opstartdiskette, klikt u op Nee.
 • Verwijder de regel 'device=symevnt.386' in de sectie [386Enh] van het Bestand System.ini en voer Setup opnieuw uit. Gebruik een teksteditor (zoals Als Kladblok of Edit.com) het System.ini-bestand bewerken en deze verwijderen regel.
Als u geen opstartdiskette maken tijdens Setup, kunt u een Nadat Setup is voltooid. Hiertoe de volgende stappen uit in Windows 95:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op software en klik vervolgens op het opstarten Het tabblad schijf.
 3. Klik op diskette maken om een opstartdiskette te maken.

Setup loopt vast na de eerste keer opnieuw opstarten

Setup loopt vast na de eerste keer opnieuw opstarten van een van de volgende redenen:
 • Er is een conflict met een videostuurprogramma of een niet-compatibele real-modus harde schijfstuurprogramma. Probeer Windows 95 te starten in de veilige modus door de volgende stappen:

  1. Start Windows 95 opnieuw. Druk op F8 wanneer starten" Windows 95 "bericht.
  2. Kies veilige modus in het opstartmenu van Microsoft Windows 95.
  Als Windows 95 wordt gestart, wijzigt u het videostuurprogramma standaard VGA het stuurprogramma door de volgende stappen:

  1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Configuratiescherm.
  2. Dubbelklik op het pictogram Beeldscherm.
  3. Klik op het tabblad instellingen en klik op Beeldschermtype wijzigen.
  4. Klik op de knop wijzigen in de sectie Type Adapter de Het keuzerondje alle apparaten weergeven.
  5. Klik op '(Standaardbeeldschermtypen)' en dubbelklik op standaard weergeven Standaardbeeldschermadapter (VGA). Klik op OK.
  6. Start Windows 95 normaal.
  Voor meer informatie over problemen met video in Raadpleeg de volgende artikelen in de Microsoft Windows 95, Knowledge Base:
  127139  (http://support.microsoft.com/kb/127139/EN-US/ ) Problemen met Video oplossen in Windows 95
 • Het is mogelijk een beschadigd bestand van de Windows 3.1-groep (grp). Om dit te corrigeren probleem, het uitschakelen van de computer, wacht een paar seconden en weer inschakelen op. Het hulpprogramma Group Converter (Grpconv.exe) elke grp opnieuw uitvoeren afzonderlijk bestand.

'Ongeldige systeemdiskette' of 'Ongeldige systeemdiskette'-foutberichtWaarschuwing: Als u de schijf of andere schijf overlay programma op een vaste schijf, zorg ervoor dat het stuurprogramma voor de bedekking is geladen voordat u gebruikt de opdracht SYS op de vaste schijf. Als het stuurprogramma voor de bedekking geladen en u de opdracht SYS op de vaste schijf, het station mogelijk niet Als door het programma station-overlay wordt gepartitioneerd kan er een verlies van gegevens of het onvermogen om op te starten vanaf het station.

U kunt dit probleem omzeilen door handmatig de Windows 95 installeren systeembestanden op de vaste schijf. Hiertoe de volgende stappen uit:
 1. Start de computer met de opstartdiskette die is gemaakt tijdens de installatie.
 2. Maak een reservekopie van het bestand Msdos.sys door de de volgende regels achter de opdrachtprompt:
     c:
     cd\windows\command
     attrib c:\msdos.sys -r -s -h
     ren c:\msdos.sys c:\msdos.xxx
  						
 3. Gebruik de opdracht Sys.com vanaf de opstartdiskette overbrengen van het systeem bestanden naar de vaste schijf door de volgende regels bij de MS-DOS-prompt:
     a:
     sys c:
  						
 4. Het nieuwe bestand Msdos.sys met back-up vervangen door de de volgende regels achter de opdrachtprompt:
     c:
     cd\windows\command
     attrib c:\msdos.sys -r -s -h
     del c:\msdos.sys
     ren c:\msdos.xxx msdos.sys
     attrib c:\msdos.sys +r +s +h
  						

Setup loopt vast op de tweede keer opnieuw opstarten

Voor meer informatie over deze en andere problemen in Windows oplossen 95, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
119941  (http://support.microsoft.com/kb/119941/EN-US/ ) Hoe opnieuw maken, converteren, mappen in Windows oplossen 95

Setup starten

Microsoft Windows 95 upgrade kunt uitvoeren voor Windows versie 3.0 en hoger en Windows voor Workgroups versie 3.1 en hoger. Als u Windows 3.0, moet u Setup vanuit MS-DOS uitvoeren. Als u met Windows 3.1 of Windows voor Workgroups 3.1 of hoger, kunt u Setup uitvoeren vanuit MS-DOS of Windows.

Windows 95 upgrade kunt uitvoeren van MS-DOS, PC-DOS- of OEM-DOS-versie 3.2 en hoger.

Stapsgewijze installatie

Wat zijn de stappen die door Setup wordt uitgevoerd, kunt u oplossen problemen tijdens de installatie. Setup voert de de volgende stappen uit:

Stap 1 - het initialiseren van Setup

Windows 95 wordt in deze stap de computer voorbereid voor installatie door de volgende functies uitvoeren:
 • Als u Setup vanuit MS-DOS, Windows 95 wordt gezocht naar de lokale vaste de schijf voor een eerdere versie van Windows 3.1 of hoger. Als een vorige versie wordt gevonden, Setup raadt u Setup afsluiten en vervolgens uitvoeren Setup opnieuw uit de bestaande versie van Windows.
 • Setup controleert de minimale configuratie.
 • Controles instellen voor een extended memorymanager (zoals Himem.sys) en schijfcacheprogramma (zoals Smartdrv.exe). Als er een wordt gevonden, Setup laadt een.
 • Setup controleert de aanwezigheid van 'vervuild' of 'gevaarlijke' terminate- en - stay-resident-programma's (TSR's) die problemen veroorzaken met Windows 95 Setup. Gebruik Setup /IT om dit selectievakje TSR negeren.
 • Als u Setup vanuit MS-DOS uitvoert, worden de nodige geïnstalleerd onderdelen voor mini-Windows. Setup slaat deze bestanden in een tijdelijke map wordt Wininst0.400 genoemd.
 • Scandisk/All /NOTEXT op de vaste schijf controleren op een door Setup wordt uitgevoerd problemen. Gebruik Setup /IS om Schijfcontrole niet uitvoert tijdens Setup.
 • Setup wordt gestart van de grafische gebruikersinterface (GUI) en de Bericht 'Welkom bij Setup'. Setup-schakelopties op dit moment de processor in protected mode en extended memory maakt beschikbaar.
 • Als Setup wordt gezocht naar een OLD_DOS.X-map, wordt u gevraagd of u wilt Deze gegevens om schijfruimte vrij te verwijderen.

  Een OLD_DOS.X-map wordt gemaakt wanneer u het MS-DOS 6.x installeren Step-Up of upgrade. Deze map wordt gebruikt als u wilt verwijderen de upgrade en terug naar de eerdere versie van MS-DOS. Als u MS-DOS 6.x Upgrade of Step-Up niet installeert, hoeft u niet een OLD_DOS.X-directory.

Stap 2 - voorbereiding voor Smart Recovery

Als voor elke reden Setup wordt niet voltooid en de computer moet zijn de volgende regels in het bestand Autoexec.bat vraagt opnieuw is opgestart, u uitvoeren Setup opnieuw uit en kies de optie Slimme herstel:
  @if exist c:\wininst0.400\suwarn.bat call c:\wininst0.400\suwarn.bat
  @if exist c:\wininst0.400\suwarn.bat del c:\wininst0.400\suwarn.bat
				

Stap 3: het bestand Setuplog.txt lezen

Setup leest het bestand Setuplog.txt als Setup eerder is mislukt. Als Setup eerder is mislukt, Setup vraagt u Slim herstel uitvoeren of Doorgaan met de optie volledige installatie.

Als het bestand Setuplog.txt voltooid is en u Setup vanaf dezelfde uitvoeren versie van Windows Setup biedt een optie controleren. Deze optie zorgt ervoor dat Setup de datums en bestandsgrootten voor Windows 95 controleren. Als een bestand Instellingen installeert beschadigd is, het.

Stap 4 - gegevens verzamelen

Setup verzamelt gegevens van u (zoals uw naam en de map waarin Windows 95 installeren) en schrijft gegevens naar de Het bestand Setuplog.txt voor gebruik bij het kopiëren van bestanden.

Stap 5 - hardwaredetectie

Hardwaredetectie is de meest intense gedeelte van Setup. Windows 95 onderhoudt een database met bekende legacy (niet-Plug en Play)-apparaten en bronnen die ze gebruiken. Setup controleert alle bronnen (i/O-poorten, IRQ, DMA-kanalen, geheugenadressen, enzovoort) en antwoorden zoekt bepalen welk apparaat elke resource. Als Setup een stekker detecteert en Play-apparaat wordt de configuratiegegevens van het apparaat naar de het register.

Het register wordt gemaakt en wordt de System.new, User.new, en DETLOG.txt-bestanden in de hoofdmap van station C. Snelheid waarmee de via de uitgebreide INF-bestanden, gebruikt Setup twee zoeken bestanden opnieuw aan en stuurprogrammagegevens, uit de tijdelijke directory indexeren (Wininst0.400).

Stap 6 - Windows-onderdelen

Wanneer u de onderdelen installeren (of accepteer de standaardnaam selecteren onderdelen), schrijft ze naar het bestand Setuplog.txt met de andere Setup-gegevens.

Stap 7 - bestanden kopiëren voorbereiden

Setup gebruikt het bestand Setupx.dll maken een lijst van bestanden te kopiëren op basis van de geselecteerde onderdelen.

Stap 8 - bestanden kopiëren

Als u een opstartdiskette te maken, de opstartdiskette bestanden gekopieerd nu. Vervolgens de bestanden worden gekopieerd in stap 7 naar de vaste schijf voorbereid.

Stap 9 - installatie voltooid

Nadat de benodigde bestanden kopiëren, upgrades Setup de bestaande kopie van Windows en vervangt de bestaande MS-DOS-versie met de Windows 95 het besturingssysteem. Nadat Setup is bereikt 100% voltooid, schrijft u gegevens op de vaste schijf master boot record (MBR) en wijzigt u de bestandsnaam en Msdos.sys bestanden Io.dos en Msdos.dos. Op dit moment gevraagd Klik op de knop Voltooien zodat Setup kan de computer opnieuw opstarten en de installatie is voltooid.

Stap 10 - configureren van Hardware

De configuratiebestanden bijgewerkt door Winint.exe verwerken de opties in het bestand Wininit.ini. Het bestand Wininit.ini geeft aan Setup het bestand Vmm32.vxd te maken en wijzigen van de bestanden die door Setup aanvankelijk, maar niet langer nodig zijn.

11 - Stap eenmaal wordt uitgevoerd

Setup wordt uitgevoerd voor de module eenmaal wordt uitgevoerd. Deze module is opgegeven in het register en bepaalde apparaatconfiguraties en printers worden geïnstalleerd, converteert grp bestanden voor Windows 95-indeling, wordt de datum en tijd ingesteld en Help-informatie voor Windows 95-systeem.

Stap 12: tweede opnieuw

Deze stap treedt niet op alle computers. Setup wordt de computer opnieuw. een tweede keer zo dat de hardware-instellingen kunt voltooien. Deze extra stap kunt detecteren van hardware die niet kan worden gedetecteerd tijdens Setup de oorspronkelijke hardwaredetectie.

Bijvoorbeeld, als uw computer een geluidskaart met een ingebouwde SCSI controller Setup detecteert de geluidskaart en de SCSI-controller tijdens de eerste hardwaredetectie. Uw computer een tweede opnieuw opgestart tijd zodat deze kan laden van de SCSI-enumerator en bepalen wat is gekoppeld aan de SCSI-controller (zoals een cd-rom-station).

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows 95
Trefwoorden: 
kbsetup kbmt KB129260 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 129260  (http://support.microsoft.com/kb/129260/en-us/ )
Ingetrokken KB-artikelVrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store