DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 148463 - Laatste beoordeling: woensdag 23 februari 2011 - Wijziging: 2.0

 
Geavanceerd: Expert codering, interoperabiliteit en meerdere gebruikers vaardigheden vereist.

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel ziet u hoe u bit map afbeeldingen kan geven op een formulier of een rapport met alleen het pad en de bestandsnaam opgeslagen in het Microsoft Access-tabel.

In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met Visual Basic for Applications bent en dat u bekend bent met Microsoft Access-toepassingen maken met behulp van de hulp programma's van Microsoft Access.

Voor meer informatie Zie informatie over Visual Basic for Applications, de versie van de Hand boek ''Building Applications with Microsoft Access'.

OPMERKING: Visual Basic for Applications wordt Access Basic genoemd in Microsoft Access versie 2. 0. Zie voor meer informatie over Access Basic de handleiding ''Building Applications'.

Meer informatie

Soms is het niet praktisch om de afbeeldingen opslaan in een Microsoft Access-tabel. Als u een groot aantal afbeeldingen hebt, of als elk van de afbeeldingsbestanden grote, de grootte van het Microsoft Access-databasebestand snel toenemen.

De volgende voorbeelden ziet u hoe Windows bitmap-afbeeldingen weer geven op een Microsoft Access-formulier en een rapport zonder de afbeeldingen op te slaan in een Microsoft Access-tabel.

In Microsoft Access 97 en 7. 0

De tabel naar het archief bestand en pad gegevens maken

 1. Open de voorbeeld data base Noordenwind. mdb.
 2. Maak een nieuwe tabel met de naam Imagetable en voeg een tekstveld met de naam ImagePath.
 3. Open de tabel ImageTable in de gegevens blad weergave en voeg het pad en de naam van een bit map bestand voor elke record. De volgende voorbeelden geven aan hoe de records eruit kunnen zien:
     c:\windows\circles.bmp
     c:\windows\waves.bmp
     c:\windows\tiles.bmp
     c:\windows\bubbles.bmp
  					

Afbeeldingen weer geven in een formulier

 1. Gebruik de wizard Auto formulier: in kolom vorm Wizard voor het maken van een nieuw formulier dat is gebaseerd op de tabel ImageTable.
 2. Open het formulier Imageform in de ontwerpweergave en een afbeeldings besturings element aan het formulier toevoegen door met de knop afbeelding in de werkset. U wordt gevraagd op een afbeelding wilt invoegen. Selecteer de afbeelding die op de computer beschikbaar. Naam van het besturings element 'ImageFrame.
 3. Stel deBij aanwijzende eigenschap van het formulier op de volgende gebeurtenisprocedure Imageform:
     Private Sub Form_Current()
       On Error Resume Next
       Me![ImageFrame].Picture = Me![ImagePath]
     End Sub
  						
 4. Stel deNaBijwerken (AfterUpdate)de eigenschap van het tekstvak ImagePath op de volgende gebeurtenisprocedure:
     Private Sub ImagePath_AfterUpdate()
       On Error Resume Next
       Me![ImageFrame].Picture = Me![ImagePath]
     End Sub
  						
 5. Open het formulier Imageform in de formulier weergave. U ziet dat het formulier voor alle records de bijbehorende bitmap weer gegeven.

Afbeeldingen weer geven in een rapport

 1. U kunt de Wizard Auto rapport maakt u een nieuw rapport dat is gebaseerd op de tabel ImageTable. Naam van het rapportImageReport.
 2. ImageReport in de ontwerpweergave openen en een afbeeldings besturings element aan het rapport toevoegen door met de knop afbeelding in de werkset. U wordt gevraagd op een afbeelding wilt invoegen. Selecteer een afbeelding die op de computer beschikbaar is. Naam van het besturings element'ImageFrame.
 3. De gebeurtenis opmaken van de sectie "Details" van het rapport ingesteld op de volgende gebeurtenisprocedure:
     
     Private Sub Detail_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
       Me![Imageframe].picture = me![Imagepath]
     End Sub 
  						
 4. Open de ImageReport in de modus Afdruk voorbeeld. U ziet dat het rapport voor alle records de bijbehorende bitmap weer gegeven.

In Microsoft Access 2. 0

De tabel naar het archief bestand en pad gegevens maken

 1. Open de voorbeeld data base Noordenwind. mdb.
 2. Maak een nieuwe tabel met de naam Imagetable en voeg een tekstveld met de naam ImagePath.
 3. Open de tabel ImageTable in de gegevens blad weergave en voeg het pad en de naam van een bit map bestand voor elke record. De volgende voorbeelden geven aan hoe de records eruit kunnen zien:
     c:\windows\circles.bmp
     c:\windows\waves.bmp
     c:\windows\tiles.bmp
     c:\windows\bubbles.bmp

De afbeeldingen in een formulier weer geven

 1. Gebruik de Wizard Auto formulier maakt u een nieuw formulier dat is gebaseerd op de tabel ImageTable. Naam van het formulier Imageform.
 2. Open het formulier Imageform in de ontwerpweergave en voeg een niet-afhankelijke object kader met behulp van het hulp programma voor niet-afhankelijke Object kader in de werkset. Naam van het besturings element 'ImageFrame.
 3. Stel deBij aanwijzende eigenschap van het formulier op de volgende gebeurtenisprocedure Imageform:
     Private Sub Form_Current()
       On Error Resume Next
       If Not IsNull(Me![ImagePath]) Then
       Me![ImageFrame].OLETypeAllowed = 1
       Me![ImageFrame].SourceDoc = Me![Imagepath]
       Me![ImageFrame].Action = 0
       End If
     End Sub
  						
 4. Stel deNaBijwerken (AfterUpdate)de eigenschap van het tekstvak ImagePath op de volgende gebeurtenisprocedure:
     Sub ImagePath_AfterUpdate ()
       On Error Resume Next
       Me![ImageFrame].OLETypeAllowed = 1
       Me![ImageFrame].SourceDoc = Me![Imagepath]
       Me![ImageFrame].Action = 0
     End Sub
  						
 5. Stel de volgende eigenschappen voor het object kader 'ImageFrame:
      Enabled: Yes<BR/>
      Locked: No
    
  					
 6. De Imageform in de formulier weergave geopend. U ziet dat het formulier wordt weer gegeven de bijbehorende bitmap voor elke record.
OPMERKING: Het formulier niet wordt weer gegeven elke afbeelding als een ongeldig pad of ongeldige bestandsnaam wordt toegevoegd aan de tabel ImageTable in Microsoft Access 97 en versie 7. 0. Fouten onderscheppen kan echter worden geïmplementeerd in een extra mate een geldig pad en een geldige bestandsnaam hebt ingevoerd. Het formulier in Microsoft Access 2. 0 genegeerd en wordt de meest recente bitmap op het formulier weer gegeven.

Referenties

Voor meer informatie over deOleTypeAllowedeigenschap, zoekt u in de Help IndexOleTypeAllowed, en vervolgensOleTypeAllowedEigenschap, of vraag de Microsoft Access 97 Office-assistent.

Voor meer informatie over deSourceDoceigenschap, zoeken in de Help-IndexSourceDoc, en vervolgensSourceDocEigenschap, of vraag de Microsoft Access 97 Office-assistent.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Access 2.0 Standard Edition
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kbinterop kbprogramming kbmt KB148463 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:148463  (http://support.microsoft.com/kb/148463/en-us/ )
Ingetrokken KB-artikelVrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store