DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 180917 - Laatste beoordeling: vrijdag 25 februari 2011 - Wijziging: 2.0

 
Zie voor een Microsoft Word 2002-versie van dit artikel:291184  (http://support.microsoft.com/kb/291184/ ) .

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven welke typen sectie-einden in Word en hoe deze worden gebruikt. Wanneer u een document start, worden er geen sectie-einden omdat het hele document uit één sectie bestaat. Een sectie-einde het punt waar u een eind punt en andere beginnen omdat u bepaalde aspecten van pagina opmaak wijzigen wilt. U kunt verdelen een document in een willekeurig aantal secties en opmaak sectie de manier u wilt. In dit artikel, houd in gedachten dat een sectie-einde fungeert als een ingesloten code die wordt opgeslagen of behoud van de eigenschappen van de sectie hierboven.

Raadpleeg voor tips over het gebruik van sectie-einden, de "meer informatie" sectie van dit artikel.

Sectie/pagina eigenschappen omvatten de volgende instellingen:
Afdruks tand (Staand/liggend)
Marges
Kolommen
Regel nummering
Verticale uitlijning
Kop teksten & voet teksten
Pagina nummer ing
Papier formaat
Papier bron
Het verdient aanbeveling dat wanneer u werkt met een sectie die einden u inschakelen de gegevens weer geven verbergen door:
 1. Klik op Voorkeuren in het menu Extra en klik vervolgens op het tabblad weergave.
 2. Onder niet-afdrukbare tekens, klikt u op Alles selecteren.
 3. Klik op OK.

Sectie-einden gebruiken

Klik op de opdracht einde in het menu invoegen om een nieuwe sectie. In normale weergave, een dubbele stippel lijn en de woorden einde weer gegeven Sectie (Type van sectie-einde) om aan te geven een sectie-einde en het type.

De regel wordt niet afgedrukt. Er zijn verschillende typen sectie-einden aan Kies uit. De einden en hun doeleinden worden als volgt beschreven.
  Type      Characteristics
  ------------------------------------------------------------------------

  Next Page   Word breaks the page at the section break. The new
         section starts on the next page.

         Use this section break if you want to apply different
         page numbers, headers and footers, orientation,
         vertical alignment, or paper size to the sections in
         the document.

  Continuous   Word inserts a section break and begins the new section
         on the same page. If the two sections have different
         settings for page size or orientation, the new section
         begins a new page even if you select Continuous.

         Use this section break if you want to have different
         column formatting or margins on the same page. If there
         are multiple columns in the previous section, Word
         balances the columns above the section break and then
         fills out the page with the new section.

  Odd Page    Word begins the new section on the next odd-numbered
         page. This section break is often used for chapters that
         begin on odd-numbered pages.

         NOTE: If the section break falls on an odd-numbered
         page, Word leaves the intervening even-numbered page
         blank.

  Even Page   Similar to Odd Page, but Word begins the new section on
         the next even-numbered page.
				

Een sectie-einde invoegen

 1. Klik op het punt waar u een nieuwe sectie.
 2. Klik in het menu invoegen op einde.
 3. Selecteer de optie die aangeeft welk type onder sectie-einden, sectie-einde die u, wilt zoals hierboven beschreven.
 4. Klik op OK.

Bepalen van het Type sectie-einde

In Word het type sectie-einde wordt weer gegeven op het scherm tussen haakjes na de woorden sectie-einde. Dit is niet waar de eigenschappen van het sectie-einde worden opgeslagen. De eigenschappen van het type sectie-einde op het scherm wordt aangegeven in de volgende sectie-einden (die kan worden opgeslagen is een ander type sectie-einde aangegeven). Als er is geen extra sectie-einde in het document, de eigenschappen van die sectie einde worden opgeslagen in de laatste alineamarkering van het document. De sectie einden fungeren als een ingesloten code die wordt opgeslagen of behoud van de eigenschappen van de sectie erboven.

Bijvoorbeeld, als u een document van één pagina en halverwege de pagina omlaag invoegen van een sectie-einde oneven pagina en verder in uw document op Pagina 1 u een sectie-einde volgende pagina invoegen in de normale weergave, ziet u de volgende:
 
  Section Break (Odd Page)
 
<BR/><BR/>
 
  Section Break (Next Page)
				
Als u de invoegpositie boven het sectie-einde (oneven pagina), de Pagina 1 seconde 1 statusbalk weer gegeven. De werkelijke eigenschappen voor de eerste sectie in het menu Opmaak op Document en klik op het tabblad indeling. Onder de sectie beginnen, deze geeft aan dat de sectie Nieuwe pagina is. De instellingen voor deze sectie-einde worden opgeslagen in de sectie-einde onder waar de invoegpositie zich bevindt of zoals op het scherm, sectie-einde (oneven pagina).

Als u plaats de invoegpositie tussen de sectie-einde (oneven pagina) en Sectie-einde (volgende pagina), de statusbalk wordt weer gegeven pagina 3 sec. 2. Naar Zie de werkelijke eigenschappen voor de tweede sectie in het menu Opmaak Klik op Document en klik vervolgens op het tabblad indeling. Onder sectie beginnen Deze geeft aan dat de sectie oneven pagina is. De instellingen voor deze sectie-einde worden opgeslagen in het sectie-einde hieronder waar uw invoegpositie zich bevindt of als op het scherm, sectie-einde (Volgende pagina).

Als u de invoegpositie onder sectie-einde (volgende pagina), de Statusbalk weer gegeven: pagina 4 Sec 3. De werkelijke eigenschappen voor de derde sectie in het menu Opmaak op Document en klik op het tabblad indeling. Onder de sectie beginnen, deze geeft aan dat de sectie Nieuwe pagina is. De instellingen voor deze sectie-einde worden opgeslagen in de laatste alineamarkering van het document (aangezien er geen meer sectie-einden in het document

Opmerking: Een sectie-einde aangegeven op het scherm als de volgende pagina gedefinieerd als nieuwe pagina op het tabblad indeling van het dialoog venster Document.

Een sectie-einde verwijderen

Raadpleeg voor informatie over het verwijderen van een sectie-einde de volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
180273  (http://support.microsoft.com/kb/180273/EN-US/ ) Wat gebeurt er wanneer u een sectie-einde verwijderen

Meer informatie

U kunt een sectie-einde en als bevat opmaak opslaan een AutoTekst-fragment voor toekomstig gebruik.

U kunt opmaak kopiëren van het sectie-einde in de normale sectie kopiëren weer geven. Wanneer u een sectie-einde in een nieuwe locatie, de tekst plakken boven de sectie pauze neemt de opmaak in het sectie-einde.

Zie voor meer informatie het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
176314  (http://support.microsoft.com/kb/176314/EN-US/ ) Opmaak plakken sectie-einde sectie-indeling
U kunt het type sectie-einde wijzigen zonder de huidige verwijderen sectie-einde op de volgende manier:
 1. Plaats de invoegpositie in de sectie die u wilt wijzigen.

  Opmerking: Vergeet niet om uw plaatsings punt BELOW het sectie-einde dat u wijzigen wilt.
 2. Klik in het menu Opmaak op Document.
 3. Klik op het tabblad indeling.
 4. Onder sectie beginnen, het type van de sectie die u wilt selecteren en vervolgens Klik op OK.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Word 98 voor Macintosh
Trefwoorden: 
kbhowto kblayout kbmt KB180917 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:180917  (http://support.microsoft.com/kb/180917/en-us/ )
Ingetrokken KB-artikelVrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store