DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 181791 - Laatste beoordeling: zaterdag 2 november 2013 - Wijziging: 5.0

 
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.

Op deze pagina

Samenvatting

Het woordFILLINveld vraagt u om de tekst die wordt gebruikt als deFILLINveld resultaat. Het maximum aantal tekens dat kan worden ingevoerd in een FILLIN het veld is 255. Bovendien zijn de Microsoft Visual Basic for Applications InputBox instructie is beperkt tot deze beperking van 255 tekens.

Microsoft Visual Basic for Applications kunt u een dialoog venster samens tellen met de opdracht UserForm in. Het formulier kan bevatten tekst vak besturings elementen in welke typt u meer dan 255 tekens. In dit artikel wordt beschreven hoe u maken en weer geven van het formulier.

Meer informatie

Microsoft biedt program meer voorbeelden ter illustratie alleen, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeer taal worden opgespoord en met de hulp programma's die worden gebruikt bent voor het maken en waarmee fouten in procedures. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen helpen verklaren de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zal deze voorbeelden om extra functionaliteit of samens tellen van procedures om te voldoen aan uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Het gebruikers formulier maken

Ga als volgt te werk om het formulier te maken:

 1. Op deHulp programma'shet menuMacro, en klik vervolgens opVisual Basic-Editor.
 2. Klik in het venster Visual Basic-projectNormaal.

  Het formulier is beschikbaar in alle documenten.
 3. Op deInvoegenmenu, klikt u opUserForm.
 4. Klik op deTextBoxcontrole op de werkbalk en klik vervolgens op de met dit formulier.

  Het tekstvak wordt weer gegeven in de standaard grootte. Sleep een formaat ingang naar het formaat van het besturings element of sleept u het besturings element te verplaatsen naar een nieuwe locatie.
 5. Klik op deCommandButtoncontrole op de werkbalk en klik vervolgens op het formulier.

  De opdracht knop wordt weer gegeven in de standaard grootte. Sleep een formaat ingang naar het formaat van het besturings element of sleept u het besturings element te verplaatsen naar een nieuwe locatie.

  Herhaal deze stap om een tweede CommandButton-besturingselement toevoegen.
 6. Selecteer de eerste opdracht knop en klik vervolgens opCodeop deWeergavemenu.
 7. Typ in het venster CodeSelection.TypeText TextBox1.Text, zodat de code er als volgt uitziet:
      Private Sub CommandButton1_Click ()
  
       Selection.TypeText TextBox1.Text
  
       ' When you click this button on the form, the contents of the
       ' text box are inserted into the active document at the location
       ' of the insertion point.
  
      End Sub
  						
 8. Op deWeergavemenu, klikt u opObjectom terug te keren naar het formulier.
 9. Selecteer het tweede besturings element CommandButton en klik vervolgens opCodeop deWeergavemenu.
 10. Typ in het venster CodeEinde, zodat uw code ziet er zo uit:
      Private Sub CommandButton2_Click ()
  
       End
  
       ' When you click this button after you click the first command
       ' button, the form is closed. If you click this button instead of
       ' the first command button, the form is canceled.
  
      End Sub
  						
 11. Op deBestandKlik op Opslaan in het menuNormaal.

Het formulier weer geven

Het formulier wordt weer gegeven, overschakelen naar Word en vervolgens deze stappen:

 1. Op deHulp programma'shet menuMacro, en klik vervolgens opMacro's.
 2. In deMacronaamvak, typFillInForm, en klik vervolgens opMaken.
 3. Typ in het venster CodeUserForm1.Show, dus de code er als volgt:
     Sub FillInForm()
       UserForm1.Show
     End Sub
  						
 4. Opslaan en sluiten van de macro.
 5. Sluit de Visual Basic Editor.

  Nu kunt u de macro uitvoeren vanuit het formulier weer gegeven.
Als u standaard tekst in het tekstvak wordt weer gegeven, maakt de volgende Initialize, gebeurtenis voor het UserForm-object. Hiertoe gebruikt u de volgende stappen:

 1. Dubbel klik op het formulier.
 2. In deObjectweer geven, klikt u opUserForm.
 3. In deProcedureweer geven, klikt u opInitialiseren.
 4. Typ in het Code venster de volgende code:
     Private Sub UserForm_Initialize()
       TextBox1.Text = "<default text>"
     End Sub
  						
  <default text="">is de tekst die u wilt weer geven in het tekst vak wanneer het formulier wordt weer gegeven.</default>

Referenties

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
173707  (http://support.microsoft.com/kb/173707/ ) Voorbeeldcode uit Knowledge Base-artikelen uitvoeren
Voor meer informatie over VBA klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
163435  (http://support.microsoft.com/kb/163435/ ) Program meer bronnen voor Visual Basic for Applications

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Word 2004 for Mac
 • Microsoft Word X voor Macintosh
 • Microsoft Word 98 voor Macintosh
Trefwoorden: 
kbnosurvey kbarchive kbdtacode kbhowto kbmacroexample kbmt KB181791 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 181791  (http://support.microsoft.com/kb/181791/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store