DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 186111 - Laatste beoordeling: woensdag 5 januari 2011 - Wijziging: 2.0

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL186111

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel worden schakelopties beschreven die u met het Setup-programma van Windows 95 en van Windows 98 kunt gebruiken. Sommige schakelopties kunnen zowel met Windows 95 als met Windows 98 worden gebruikt, andere alleen met Windows 98.

Meer informatie

Alleen Windows 98

/m - Met deze schakeloptie worden de geluidsbestanden (.wav-bestanden) van Setup
   niet afgespeeld.

/na - Met deze schakeloptie wordt de programmacontrole overgeslagen. U kunt aan 
   deze schakeloptie de volgende waarden toekennen:

     0: standaardinstelling
     1: Geen controle van programma's die op Windows zijn gebaseerd.
      Programma's die op MS-DOS zijn gebaseerd, worden echter geblokkeerd.
     2: Geen controle van programma's die op MS-DOS zijn gebaseerd.
      Programma's die op Windows zijn gebaseerd, worden echter
      geblokkeerd.
     3: Geen controle van Windows-programma's en geen controle van
      MS-DOS-programma's.

/nd - Met deze schakeloptie wordt de aanwezigheid van het bestand Migration.dll 
   genegeerd. Deze optie wordt gebruikt om nieuwere versies van bestanden 
   door Windows 98 te laten overschrijven.

   OPMERKING: als het .inf-bestand van een bepaald bestand de vlag ',,,32'
   bevat, wordt de nieuwere versie van dit bestand bewaard door Windows 98 
   Setup.

/nf - Met deze schakeloptie wordt u niet verzocht om de diskette uit het station 
   te verwijderen (voor zelfstartende cd-rom's)

 - Dit effect treedt ook op als de cabinetmap een bestand bevat met de naam BOOTCD.
 - Dit effect treedt ook op als het bestand Msbatch.inf de regel 'BootCD=1' bevat.

/nh - Met deze schakeloptie wordt het programma Hwinfo.exe niet uitgevoerd bij 
   0-procentbestanden en bij RunOnce.

/nx - Met deze schakeloptie wordt de actieve versie van Setupx niet 
   gecontroleerd.

/ie - Met deze schakeloptie worden er geen wizardschermen weergegeven voor het
   maken van een opstartdiskette. Als u deze optie gebruikt, wordt de map 
   Windows\Command\EBD niet aangemaakt.

/iv - Met deze schakeloptie worden de Setup-schermen niet weergegeven tijdens
   een upgrade binnen Windows.

Windows 98 en Windows 95

/? - Met deze schakeloptie verschijnt er een korte samenvatting van alle 
   beschikbare Setup-schakelopties. Hierbij wordt ook informatie weergegeven 
   over de juiste opdrachtregelsyntaxis.

/c - Met deze schakeloptie wordt SMARTDrive niet uitgevoerd.

/d - Met deze schakeloptie wordt de bestaande Windows-configuratie (zoals de
   huidige Win.ini- en System.ini-bestanden) niet gebruikt.

/l - Stel deze schakeloptie in als u een Logitech-muis hebt die u tijdens Setup 
   wilt gebruiken.

/n - Met deze schakeloptie wordt Setup zonder muis uitgevoerd.

-s - Stel deze schakeloptie in als u een ander Setup.inf-bestand wilt gebruiken.

/t:<dir> - Met deze schakeloptie kunt u opgeven waar de tijdelijke bestanden van 
      Setup moeten worden opgeslagen. WAARSCHUWING: als de door u opgegeven 
      map al bestanden bevat, worden deze verwijderd. 
/ig - Met deze schakeloptie kan Setup worden uitgevoerd op wat oudere Gateway- 
   en Micron-computers met een vroege BIOS-versie. /ih - Met deze 
   schakeloptie voert Setup het programma Schijfcontrole (ScanDisk in Windows 
   95) op de voorgrond uit.
/im - Met deze schakeloptie wordt de controle van het conventionele geheugen
   door Setup genegeerd. /iq - Als u de schakeloptie /is gebruikt om
   Schijfcontrole over te slaan of als Schijfcontrole is mislukt, controleert
   Setup het station op kruislings gekoppelde bestanden. Met de schakeloptie
   /iq weerhoudt u Setup van deze controle.
/is - Met deze schakeloptie wordt Schijfcontrole niet door Setup uitgevoerd.
/it - Met deze schakeloptie wordt er niet gecontroleerd op de aanwezigheid van 
   'gevaarlijke' TSR-programma's (Terminate-and-Stay-Resident). Deze 
   programma's veroorzaken dikwijls problemen met Windows Setup. 

/p - Met deze schakeloptie geeft Setup de tekenreeks(en) rechtstreeks door aan 
   Detectiebeheer (of aan Sysdetmg.dll). De inhoud van de tekenreeks wordt 
   niet door Setup geïnterpreteerd. De tekenreeks kan een of meer 
   detectieopties bevatten.

   De schakeloptie /p kan niet zelfstandig worden gebruikt. In de volgende 
   sectie ('Tekenreeksbeschrijving voor de detectieschakeloptie /p') vindt u 
   meer informatie over de schakeloptie /p. 

Tekenreeksbeschrijving voor de detectieschakeloptie /p

 • De tekenreeks kan een of meer detectieschakelopties bevatten, die van elkaar worden gescheiden door een puntkomma (;). Als u bijvoorbeeld '/p f' en '/p i' wilt gebruiken, typt u 'setup /p f;i' (zonder de aanhalingstekens).
 • Sommige schakelopties hebben maar twee standen: Aan of Uit. De aanwezigheid en de afwezigheid van een dergelijke optie staat respectievelijk voor Aan en voor Uit. Als u direct na een schakeloptie een minteken (-) toevoegt, wordt de optie uitgeschakeld.
 • De parameters van sommige schakelopties zien eruit als <c>=<params>. Als een schakeloptie meer dan één parameter heeft, worden de verschillende parameters van elkaar gescheiden door een komma (,).
 • De tekenreeks van een detectieoptie mag geen spaties bevatten.
Geldige detectieschakelopties:
a - Hiermee schakelt u veilige detectie in. Bij deze schakeloptie krijgen alle 
  detectiemodules de opdracht veiligere detectiemethoden te gebruiken. Het 
  nadeel van veiligere detectiemethoden is dat apparaten mogelijk niet correct
  worden gedetecteerd.

  Deze schakeloptie is tijdens Setup standaard ingeschakeld. Op alle andere 
  momenten is deze schakeloptie standaard uitgeschakeld.

  Voorbeeld: setup /p a

b - Hiermee schakelt u de waarschuwingsmodus in. Bij deze schakeloptie wordt u
  gewaarschuwd voordat er een detectiemodule wordt aangeroepen. U kunt dan 
  elke detectiemodule handmatig doorlopen en desgewenst modules overslaan.

 Deze schakeloptie is standaard uitgeschakeld.

 Voorbeeld: setup /p b

c - Hiermee schakelt u klassedetectie in. Klassedetectie is een mechanisme waarmee
  u aanwijzingen kunt zoeken voor een bepaalde apparaatklasse. Bij 
  adapterklassedetectie worden de bestanden Config.sys en System.ini bijvoorbeeld
  doorzocht op aanwijzingen voor cd-rom-stuurprogramma's. Als er geen aanwijzingen
  worden gevonden, geeft Setup een selectievakje weer waarin u moet aangeven of u 
  een cd-rom-station hebt.

Deze schakeloptie is tijdens Setup standaard ingeschakeld. Als u het hulpprogramma 
Nieuwe hardware en koppelings-/ontkoppelingsdetectie gebruikt, is deze schakeloptie 
standaard uitgeschakeld.

Voorbeeld: setup /p c

c- - Setup /p c- hiermee schakelt u veilige klassedetectie uit. Met deze 
   schakeloptie geeft u Setup de opdracht om altijd alle 
   netwerkadapterkaarten, geluidskaarten en cd-rom-stations te doorzoeken.

 Voorbeeld: setup /p c-

d=<naam> - Met deze schakeloptie worden alleen de detectiemodules uit de lijst 
      gedetecteerd. Hierbij staat <naam> voor de naam van een 
      detectiemodule of van een apparaatklasse.

      De namen van de detectiemodules (zoals DetectPIC en DetectAHA154x) 
      zijn terug te vinden in het bestand Msdet.inf. Apparaatklassen hebben
      namen als SCSIAdapter, net, enzovoort.

      Voorbeeld: setup /p d=detectpic

e - Hiermee schakelt u Setup-modusdetectie in.

  Deze schakeloptie is tijdens Setup standaard ingeschakeld. Op alle andere 
  momenten is deze schakeloptie standaard uitgeschakeld.

  Voorbeeld: setup /p e

f - Hiermee schakelt u de modus Schoon register in. Met deze schakeloptie wordt 
  de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root verwijderd voordat de 
  detectie begint. Deze schakeloptie wordt genegeerd als Setup met de 
  grafische gebruikersinterface (GUI) van Windows 95 wordt uitgevoerd. Deze 
  schakeloptie wordt altijd genegeerd in Windows 98, in Windows 98 Tweede 
  editie en in Windows Millennium Edition, zelfs wanneer Setup vanuit DOS 
  wordt uitgevoerd.
  Deze schakeloptie is standaard uitgeschakeld.

  Voorbeeld: setup /p f

g=<n> - Hiermee stelt u het informatieniveau in, waarbij u aan <n> de waarde 0, 
    1, 2 of 3 kunt toekennen.

    Met deze schakeloptie kunt u instellen hoeveel informatie op de 
    ingebouwde voortgangsbalk moet worden weergegeven. Op het maximumniveau 
    (niveau 3) worden alle bronnen van de gedetecteerde apparaten 
    weergegeven. Met behulp van deze schakeloptie kunt u nagaan welke 
    detectiemodule de oorzaak is van een bepaald probleem. Als de muis 
    bijvoorbeeld niet meer reageert (vastloopt) tijdens de detectie terwijl 
    het systeem gewoon blijft werken, kunt u niet uit de logbestanden 
    opmaken door welke module de muis niet meer werkt. Als u deze optie 
    inschakelt en de muis voortdurend blijft bewegen tijdens Setup, kunt u 
    precies bepalen welke module actief is op het moment dat de muis 
    vastloopt.

    Deze schakeloptie is standaard uitgeschakeld (0).

    Voorbeeld: setup /p g=3

i - Hiermee geeft u Setup opdracht geen melding te maken van een eventueel 
  aanwezig Plug en Play-BIOS. Deze schakeloptie is vooral handig voor 
  computers met een Plug en Play-BIOS dat niet wordt vermeld in het bestand 
  Machine.inf
  Voorbeeld: setup /p i

j - Hiermee maakt Setup de resultaten van de schakeloptie 'Setup /p i' ongedaan. 
  Gebruik deze schakeloptie pas nadat het Plug en Play-BIOS van een computer 
  waarvoor 'Setup /p i' moest worden opgegeven, is bijgewerkt.

  Voorbeeld: setup /p j

  OPMERKING: in Windows 98 is de schakeloptie '/p j' vereist voor ACPI-
  ondersteuning. Windows 98 houdt een BIOS-lijst bij voor ACPI-computers. 
  Wanneer BIOS-fabrikanten een nieuw geldig ACPI-BIOS maken, wordt dat via 
  deze schakeloptie door Windows 98 herkend.

l=<n> - Hiermee stelt u het logboekregistratieniveau voor Detlog.txt in, waarbij 
    u aan <n> de waarde 0, 1, 2 of 3 kunt toekennen.

    De standaardinstelling is 3 (maximale logboekregistratie).

    Voorbeeld: setup /p l=0

m - Hiermee schakelt u de modus Mini-Windows in.

  Deze schakeloptie is alleen beschikbaar als Setup onder MS-DOS wordt 
  uitgevoerd.

  Voorbeeld: setup /p m

n - Hiermee schakelt u de modus zonder herstelagenten in. Met deze schakeloptie 
  kunt u het herstelmechanisme van het Setup-programma van Windows 95 
  uitschakelen (er wordt dan bijvoorbeeld geen bestand Detcrash.log gemaakt).

  Deze schakeloptie is standaard uitgeschakeld.

  Voorbeeld: setup /p n

o=<traceringsuitvoer> - Hiermee geeft u de traceringsuitvoer op. De informatie 
            wordt weggeschreven naar het bestand Tracelog.txt in de 
            huidige map.

            Deze schakeloptie is alleen beschikbaar in de Debug-
            versie van Sysdetmg.dll.

            Voorbeeld: setup /p o

p - Hiermee schakelt u logboekregistratie van prestaties in. Bij deze 
  schakeloptie worden de prestaties in de vorm van tijdinformatie 
  geregistreerd in het bestand DETLOG.TXT.

  Deze schakeloptie is standaard uitgeschakeld.

  Voorbeeld: setup /p p
r - Hiermee schakelt u de modus met herstelagenten in. Bij deze schakeloptie 
  wordt het bestand Detcrash.log door het detectieprogramma als herstelagent 
  gebruikt (indien dit bestand wordt gevonden). Als deze optie niet is 
  ingeschakeld, wordt Detcrash.log door het detectieprogramma genegeerd en 
  verwijderd.

  Deze optie wordt alleen gebruikt als u tijdens Setup 'Installatieherstel' 
  selecteert.

  Voorbeeld: setup /p r

s=<naam> - Met deze schakeloptie worden de detectiemodules of de klassen met 
      detectiemodules uit de lijst genegeerd. Hierbij staat <naam> voor de 
      naam van een detectiemodule of van een apparaatklasse.

      De namen van de detectiemodules (zoals DetectPIC en DetectAHA154x) 
      zijn terug te vinden in het bestand Msdet.inf. Apparaatklassen hebben 
      namen als SCSIAdapter, net, enzovoort.

      Voorbeeld: setup /p s=detectpic

t=<n> - Hiermee stelt u het traceringsniveau in, waarbij u aan <n> een waarde 
    van 0 tot en met 9 kunt toekennen.

    Deze schakeloptie is standaard uitgeschakeld (0).

    Deze schakeloptie is alleen beschikbaar in de Debug-versie van 
    Sysdetmg.dll.

    Voorbeeld: setup /p t=9

v - Hiermee schakelt u de modus Alleen verifiëren in. De detectieprocedure 
  bestaat uit twee fasen:

  1. Verificatie van bestaande apparaten in het register

  2. Detectie van nieuwe apparaten

  Met deze schakeloptie geeft u het detectieprogramma de opdracht om alleen 
  fase 1 uit te voeren. Deze schakeloptie wordt door de wizard PCMCIA gebruikt 
  voor de verificatie van oude apparaten in het register.

  Deze schakeloptie is standaard uitgeschakeld.

  Voorbeeld: setup /p v

x=<bronlijst> - Met deze schakeloptie worden de bronnen in de lijst uitgesloten 
        van detectie. Hierbij staat <bronlijst> voor een van de volgende 
        vier mogelijkheden:

         - io(xxx-yyy,xxx-yyy,...)

         - mem(xxxxx-yyyyy,xxxxx-yyyyy,...)

         - irq(x,y,z,...)

         - dma(x,y,z,...)

        Met deze schakeloptie kunt u bronnen beveiligen, zodat deze niet 
        door detectiemodules kunnen worden benaderd.

        Voorbeeld: setup /p x=io(300-30f,240-24f) 
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=151500) voor overige aandachtspunten.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows 95
Trefwoorden: 
_ik kbsetup KB186111
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store