DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 189416 - Laatste beoordeling: dinsdag 20 december 2005 - Wijziging: 2.0

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de poorten die worden gebruikt door Windows Media Services.

Meer informatie

Type stream: multicast
Gebruikt protocol: multicast-UDP
Gebruikte poorten: 1-65000
Belangrijke opmerkingen: multicast-streams worden verzonden naar IP-adressen die met Windows Media Administrator binnen het volgende bereik zijn opgegeven: 224.0.0.1 tot 239.255.255.255. De UDP-poort voor multicast-streams wordt eveneens ingesteld door Windows Media Administrator en valt binnen het volgende bereik: 1 - 65000.

Type stream: unicast-UDP-stream Gebruikte protocollen: UDP en TCP Gebruikte poorten: TCP-1755 en een UDP-poort binnen het volgende bereik: 1024 - 5000 Belangrijke opmerkingen: als u UDP-streams gebruikt, maakt de client eerst verbinding met de Windows Media-server via TCP-poort 1755. Hierna kiezen de client en de server de UDP-poort die door de server wordt gebruikt om de Windows Media-inhoud over te brengen naar de client.

Type stream: unicast-TCP-stream
Gebruikt protocol: TCP
Gebruikte poort: 1755
Belangrijke opmerkingen: geen

Type stream: unicast-HTTP-stream
Gebruikt protocol: TCP
Gebruikte poort: 80
Belangrijke opmerkingen: in de meeste gevallen is deze poort al geopend voor webverkeer. Windows Media Player kan ook een HTTP-webproxy gebruiken voor het ontvangen van een unicast-HTTP-stream.

Type stream: MSBD-distributie-stream
Gebruikt protocol: TCP MSBD 1
Gebruikte poort: 7007
Belangrijke opmerkingen: communicatie tussen servers verloopt standaard via TCP7007. Als echter een MSBD-verbinding tussen servers bestaat waarbij poort 7007 al wordt gebruikt door een server, kunnen er extra verbindingen worden gemaakt via een willekeurige poort in het bereik 1024-5000. In sommige gevallen, zoals bij verbinding tussen een computer met Windows Media Encoder en een server, kunt u deze poort wijzigen in een waarde tussen 1 en 65000. Als u een computer met Windows Media Encoder gebruikt die via een stream-alias verbinding maakt met een Windows Media-server, moet u de desbetreffende poorten openen om met DCOM door de firewall te komen. Zie de DCOM-overwegingen hieronder voor meer informatie.

Type stream: HTTP-distributie-stream
Gebruikt protocol: TCP
Gebruikte poort: 80
Belangrijke opmerkingen: in de meeste gevallen is deze poort al geopend voor webverkeer.

Belangrijke DCOM-overwegingen

Sommige onderdelen van Windows Media maken gebruik van DCOM. Dit geldt met name voor Windows Media Administrator en Windows Media Encoder, dat is geconfigureerd voor gebruik van een stream-alias.

Gebruikt protocol: TCP, UDP
Gebruikte poort: TCP-135, UDP-135 en UDP1-65000
Belangrijke opmerkingen: DCOM wijst dynamisch één poort per proces toe. U moet beslissen hoeveel poorten u wilt toewijzen. Dit aantal komt overeen met het aantal DCOM-processen dat tegelijkertijd de firewall moet passeren. U moet alle UDP- en TCP-poorten openen voor de gekozen poortnummers. Bovendien moet u TCP/UDP 135 openen, die onder andere wordt gebruikt voor RPC End Point Mapping. Verder moet u DCOM aan de hand van de volgende registersleutel doorgeven welke poorten zijn gereserveerd:
      HKEY_LOCAL_MACHINES\Software\Microsoft\Rpc\Internet
				
Deze sleutel moet u waarschijnlijk nog toevoegen.

WAARSCHUWING: onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in de Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.

In het volgende voorbeeld wordt DCOM beperkt tot een bereik van 10 poorten:

Waarde: Ports
Type: REG_MULTI_SZ
Instelling: Bereik van poort. Kan uit meerdere regels bestaan, zoals: 3001-3010 135.

Waarde: PortsInternetAvailable
Type: REG_MULTI_SZ
Instelling: "Y"

Waarde: UseInternetPorts
Type: REG_MULTI_SZ
Instelling: "Y"

Nog één waarschuwing: computers buiten de firewall moeten de computers achter de firewall via hun werkelijke IP-adres kunnen bereiken. Adresomzetting, gebruik van een proxyserver en dergelijke zijn niet toegestaan.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
  • Microsoft Windows Media Services 4.1
Trefwoorden: 
kbdswmm2003swept kbinfo KB189416
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store