DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 196955 - Laatste beoordeling: vrijdag 23 januari 2004 - Wijziging: 3.0

 
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL196955

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u de cookie-instellingen in Internet Explorer configureert en aanpast. Een cookie is een bestand dat door een website wordt gemaakt en dat informatie bevat over uw identiteit en uw voorkeuren.

In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Toegang tot de instellingen voor cookies
 • De instellingen voor cookies aan de diverse beveiligingszones aanpassen
 • De instellingen voor het gebruik van tijdelijke en permanente cookies aanpassen

Meer informatie

Toegang tot de instellingen voor cookies

Voer de volgende stappen uit om toegang te krijgen tot de instellingen voor cookies:
 1. Klik in het menu Extra van Internet Explorer op Internet-opties en open het tabblad Beveiliging.
 2. Klik op de gewenste zone en klik vervolgens op Aangepast niveau.
 3. Selecteer de gewenste opties onder Cookies, klik op OK en klik nogmaals op OK.

De instellingen voor cookies aan de diverse beveiligingszones aanpassen

In elke beveiligingszone kunt u andere instellingen voor cookies definiëren. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik in het menu Extra van Internet Explorer op Internet-opties en open het tabblad Beveiliging.
 2. Klik op de gewenste zone en klik vervolgens op Aangepast niveau.
 3. Selecteer de gewenste opties onder Cookies, klik op OK en herhaal stap 1 en 2 voor elke zone.

De instellingen voor het gebruik van tijdelijke en permanente cookies aanpassen

Een tijdelijke cookie wordt van de computer verwijderd als u Internet Explorer afsluit. Permanente cookies blijven op de computer staan.

De instellingen voor het gebruik van permanente cookies aanpassen

 1. Klik in het menu Extra van Internet Explorer op Internet-opties en open het tabblad Beveiliging.
 2. Klik op de gewenste zone en klik vervolgens op Aangepast niveau.
 3. Selecteer de gewenste opties onder Cookies toestaan die op de computer zijn opgeslagen, klik op OK en klik nogmaals op OK.

De instellingen voor het gebruik van tijdelijke cookies aanpassen

 1. Klik in het menu Extra van Internet Explorer op Internet-opties en open het tabblad Beveiliging.
 2. Klik op de gewenste zone en klik vervolgens op Aangepast niveau.
 3. Selecteer de gewenste opties onder Cookies per sessie toestaan (niet opgeslagen), klik op OK en klik nogmaals op OK.

Aanvullende informatie

Als er een foutbericht wordt weergegeven met de melding dat er geen cookies kunnen worden geaccepteerd, raadpleegt u het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
175662  (http://support.microsoft.com/kb/175662/ ) Error Message: Not Accepting Cookies

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
Trefwoorden: 
kbhowto msient msiew95 msiew98 KB196955
Ingetrokken KB-artikelVrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store