DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 212273 - Laatste beoordeling: zondag 18 september 2011 - Wijziging: 3.0

 

Symptomen

Word mogelijk niet automatisch herstellen van uw document wanneer Word wordt afgesloten onverwacht omlaag.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als een van de volgende voorwaarden voldaan wordt:

 • Een AutoHerstel-bestand is nog niet gemaakt.
  Standaard worden is AutoHerstel-bestand opgeslagen tot 10 minuten Nadat u eraan begint te werken. 10 Minuten na is het AutoHerstel-bestand gemaakt. Als een fout wordt voortijdig afgesloten naar Word, gebruikt Word de AutoHerstel-bestand het document te herstellen.

  - of -

 • Een AutoHerstel-bestand wordt verwijderd nadat het document is opgeslagen.
  Een nieuwe AutoHerstel-bestand is niet gemaakt tot na de volgende AutoRecover duur (standaard: 10 minuten nadat u begint te werken op het document).

  - of -

 • Het document wordt gesloten en wijzigingen worden niet opgeslagen.
  Nadat een document is gesloten, wordt het AutoHerstel-bestand verwijderd. Er zijn geen manier om te herstellen van het document nadat het bestand is gesloten en wijzigingen worden niet opgeslagen.

Workaround

Het opslaan van AutoHerstel-duur wijzigen, gaat u als volgt te werk:

 1. Op deHulp programma'smenu, klikt u opOpties, en klik vervolgens op deOpslaantabblad.
 2. In deAutoHerstel-info opslaan elkekeuze lijst, wijzig het nummer de tijds interval dat u wilt gebruiken en klik vervolgens opOK.
OPMERKING: Auto herstel is geen vervanging voor het opslaan van het document. Wanneer u Gebruik Auto Herstel, Word maakt een tijdelijk bestand te herstellen van uw document als Word wordt onverwacht afgesloten. U moet het document toch opslaan om uw wijzigingen behouden.

Meer informatie

Zie voor meer informatie het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
212274  (http://support.microsoft.com/kb/212274/EN-US/ ) Word 2000: Hoe u tekst uit een willekeurig bestand herstellen

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbprb kbmt KB212273 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:212273  (http://support.microsoft.com/kb/212273/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store