DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 213220 - Laatste beoordeling: maandag 28 februari 2011 - Wijziging: 2.0

 
Zie voor een Microsoft Excel 2002-versie van dit artikel:291294  (http://support.microsoft.com/kb/291294/EN-US/ ) .
Zie voor een Microsoft Excel 97-versie van dit artikel:161761  (http://support.microsoft.com/kb/161761/EN-US/ ) .

Op deze pagina

Samenvatting

Dit artikel bevat een overzicht van Visual Basic voor Applications werkmap en werk blad gebeurtenissen en de bijbehorende opdracht in versies van Microsoft Excel lager dan Microsoft Excel 97.

Meer informatie

Werk map gebeurtenissen

           Previous version
  Event name     equivalent     Description of when event fires
  ----------------- ----------------- --------------------------------

  Activate      Auto_Activate   When the active workbook changes
                     from another workbook to this
                     workbook.

  Deactivate     Auto_Deactivate  When the active workbook changes
                     from this workbook to another
                     workbook.

  Open        Auto_Open     When the workbook opens.

  BeforeClose    Auto_Close     Before the workbook closes.

  AddInInstall    Auto_Add      When the user installs the add-in
                     through the add-in manager.

  AddInUninstall   Auto_Remove    When the user uninstalls the 
                     add-in through the add-in 
                     manager.

  WindowResize    N/A        After a window of the workbook
                     has been opened, resized, 
                     maximized, or minimized.

  WindowActivate   OnWindow      Every time the focus comes to a
                     window belonging to the workbook.

  WindowDeactivate  OnWindow      Every time the focus leaves this
                     particular window of the 
                     workbook.

  BeforeSave     OnSave       Before a workbook is saved.

  BeforePrint    N/A        Before a workbook is printed.

  NewSheet      N/A        After a new sheet is created.

  SheetActivate   OnSheetActivate  Every time a sheet is activated
                     in the workbook.

  SheetDeactivate  OnSheetDeactivate After a sheet is deactivated in
                     the workbook.

  SheetCalculate   OnCalculate    After any recalculation in the
                     workbook.

  SheetBefore    OnDoubleClick   When a worksheet cell is double-
  DoubleClick              clicked.
                     
  SheetSelection   N/A        When there is any change in cell
  Change                selection on a particular sheet.
                     
  SheetBefore    N/A        When a worksheet cell is right-
  RightClick     N/A        clicked.

  SheetChange    OnEntry       When a user changes the formula
                     of a cell by typing, copy or
                     paste, drag or drop, or undo.
				

Werk blad gebeurtenissen

           Previous version
  Event name     equivalent     Description of when event fires
  ----------------- ----------------- -------------------------------

  Activate      OnSheetActivate  When the active sheet changes
                     from another sheet to this sheet.

  Deactivate     OnSheetDeactivate After the active sheet changes
                     from this sheet to another sheet.
                     Fires before the activated sheet 
                     is displayed.

  Calculate     OnCalculate    After every recalculation of this
                     sheet.

  BeforeDoubleClick OnDoubleClick   When a worksheet cell is double-
                     clicked.

  SelectionChange  N/A        When a worksheet cell is clicked.

  BeforeRightClick  N/A        When a worksheet cell is
                     right-clicked.

  Change       OnEntry      When a user changes the formula
                     of a cell by typing, copy or
                     paste, drag or drop, or undo.
				

Referenties

Klik voor meer informatie over werk map gebeurtenissen in de Visual Basic EditorMicrosoft Visual Basic Helpop deHelpin het menu typewerk map objectgebeurtenissenin de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens opZoekenom het onderwerp weer te geven.

Klik voor meer informatie over gebeurtenissen op werk blad in de Visual Basic EditorMicrosoft Visual Basic Helpop deHelpin het menu typewerk blad objectgebeurtenissenin de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens opZoekenom het onderwerp weer te geven.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kbinfo kbmt KB213220 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:213220  (http://support.microsoft.com/kb/213220/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store