DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 2142236 - Laatste beoordeling: zaterdag 22 oktober 2011 - Wijziging: 6.0

Symptomen

Bij het verzenden van een gecodeerd bericht vanuit Microsoft Office Outlook 2010 naar een ontvanger die een e-mailclient van derden gebruikt, bijvoorbeeld Lotus Notes, Entrust, SeaMonkey of Thunderbird, kan de ontvanger het gecodeerde bericht niet lezen. Als Thunderbird de email-client is, kan bij openen van het e-mailbericht een foutbericht van de volgende strekking worden weergegeven:

Thunderbird kan dit bericht niet decoderen

De afzender heeft het bericht gecodeerd met gebruik van een van uw digitale certificaten, maar Thunderbird was niet in staat dit certificaat en de corresponderende persoonlijke sleutel te vinden.

Mogelijke oplossingen:

 • Als u een smartcard hebt, plaats u deze nu.
 • Als u een nieuwe machine gebruikt of als u een nieuw Thunderbird-profiel gebruikt, moet u uw certificaat en persoonlijke sleutel herstellen vanaf een back-up. Back-ups van certificaten eindigen meestal op &.p12&.

Op de Thunderbird-client kan een waarschuwing van de volgende strekking worden weergegeven:

Berichtbeveiliging

Bericht heeft geen digitale handtekening

Dit bericht bevat geen digitale handtekening van de afzender. De afwezigheid van een digitale handtekening betekent dat het bericht kan zijn verzonden door iemand die zich uitgeeft voor de eigenaar van dit e-mailadres. Het is ook mogelijk dat het bericht tijdens de netwerkoverdracht is gewijzigd. Het is echter niet waarschijnlijk dat een van deze gebeurtenissen heeft plaatsgevonden.

Bericht kan niet worden gedecodeerd.

Dit bericht is gecodeerd voordat het naar u is verzonden, maar het kan niet worden gedecodeerd. Er zijn onbekende problemen met dit gecodeerde bericht.

In Microsoft Entourage 2008 (opgenomen in Microsoft Office 2008 voor Mac) en in Microsoft Outlook 2011 voor Mac kunnen mogelijk ook geen via Outlook 2010 verzonden e-mailberichten worden gedecodeerd. In Outlook 2011 voor Mac kan het volgende foutbericht worden weergegeven:

De beveiliging van dit bericht kan niet worden geverifieerd vanwege een fout.

Oorzaak

De CMS (Cryptographic Message Syntax) wordt beschreven in RFC 5652. Die specificatie staat het gebruik van zowel subjectKeyIdentifier als issuerAndSerialNumber toe als de SignerIdentifier. In de originele versie (RTM-versie) van Outlook 2010 wordt subjectKeyIdentifier als de SignerIdentifier gebruikt, terwijl in eerdere versies issuerAndSerialNumber wordt gebruikt. Als de extensie subjectKeyIdentifier niet is gedefinieerd in het certificaat, wordt er een gegenereerd in Outlook 2010-RTM. Op sommige e-mailclients of besturingssystemen van derden is het niet mogelijk de door Outlook gegenereerde subjectKeyIdentifier te gebruiken. Hierdoor kan de ontvanger het bericht niet decoderen en lezen.

Oplossing

Dit probleem is opgelost in Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1). Klik voor meer informatie op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

2460049 Beschrijving van Office 2010 SP1

Nadat u SP1 hebt geïnstalleerd, wordt in Outlook issuerAndSerialNumber gebruikt als de SignerIdentifier als de extensie subjectKeyIdentifier niet in het certificaat aanwezig is.

Tijdelijke oplossing

Als u Microsoft Office 2010 Service Pack 1 niet kunt installeren, kunt u de volgende tijdelijke oplossing gebruiken.

Als u het probleem door ons wilt laten oplossen, gaat u naar de sectie &Het probleem voor mij oplossen&. Als u het probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectie &Dit probleem zelf oplossen&.

Het probleem voor mij oplossen

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.

Dit probleem oplossen
Microsoft Fix it 50724Opmerking Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop er sprake is van het probleem.

Dit probleem zelf oplossen

Gebruik op de client van de afzender de volgende registerwaarde om Outlook 2010 hetzelfde gedrag te laten vertonen als in eerdere Outlook-versies.

Belangrijk Deze methode bevat stappen voor het wijzigen van het register. Er kunnen grote problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt zodat u het register kunt herstellen als er problemen optreden. Als u meer informatie wilt over het maken en terugzetten van een back-up van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

322756Een back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows

 1. Start de Register-editor.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\security

  Opmerking Maak de registersubsleutel \Security als deze niet bestaat.
 3. Voeg de volgende registergegevens toe aan deze sleutel:

  Waardetype: DWORD
  Waardenaam: UseIssuerSerialNumber
  Waardegegevens: 1
 4. Sluit de Register-editor af.

Meer informatie

De producten van derden die in dit artikel worden vermeld, zijn vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Microsoft verstrekt contactinformatie van derden om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van de contactinformatie van derden.

Als u wilt weten hoe u contact kunt opnemen met de leveranciers die in dit artikel worden vermeld, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Outlook 2010
Trefwoorden: 
KB2142236
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store