DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 217221 - Laatste beoordeling: dinsdag 9 januari 2007 - Wijziging: 3.4

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL217221

Op deze pagina

Samenvatting

Microsoft Office 2000 bevat een programma waarmee u digitale certificaten kunt maken voor het ondertekenen van Microsoft VBA-projecten (Visual Basic for Applications). De naam van dit programma is SelfCert.exe. U kunt dit programma gebruiken om 'testcertificaten' te maken waarmee u VBA-projecten kunt ondertekenen.

Meer informatie

Opmerking de digitale handtekeningen die met het programma SelfCert worden gemaakt, zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Deze handtekeningen zijn niet bestemd voor commerciële distributie van VBA-programma's. Het type certificaat dat wordt gegenereerd, is geen identiteitsbewijs.

Zelf-ondertekende certificaten zijn alleen geschikt voor eigen gebruik. Als u een geverifieerd certificaat nodig hebt, moet u contact opnemen met een certificeringsinstantie. Op de volgende Microsoft-website vindt u een lijst met certificeringsinstanties:
http://officeupdate.microsoft.com/office/redirect/fromOffice9/cert.htm (http://officeupdate.microsoft.com/office/redirect/fromOffice9/cert.htm)
Het programma dat in dit artikel wordt beschreven, wordt alleen in de huidige vorm geleverd. Microsoft kan niet garanderen dat dit programma in elke situatie kan worden gebruikt. Ondersteuningstechnici van Microsoft helpen u graag met de installatie en met de bestaande functionaliteit van dit programma. Zij zijn echter niet bereid om het programma aan te passen teneinde nieuwe functionaliteit toe te voegen.

Een testcertificaat maken

U kunt een testcertificaat maken voor VBA-projecten in Microsoft Office 2000. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Wijs in het menu Start van Windows Programma's aan en klik op Windows Verkenner.
 2. Ga in Windows Verkenner naar de map Program Files\Microsoft Office\Office, waarbij Program Files staat voor het station en de map waar u Office hebt geïnstalleerd.
 3. Dubbelklik op het programma SelfCert.exe.

  Opmerking als u de standaardinstallatie van Microsoft Office hebt uitgevoerd, is het programma SelfCert.exe niet op uw computer geïnstalleerd. U kunt het programma SelfCert.exe dan alsnog installeren door Setup voor Office opnieuw uit te voeren vanaf cd 1. Klik op Toevoegen/verwijderen. Klik op het plusteken (+) naast Office-hulpprogramma's en klik achtereenvolgens op Digitale handtekening voor VBA-projecten en Uitvoeren vanaf deze computer. Klik op Nu bijwerken.
 4. Nadat SelfCert is gestart, geeft u uw naam op in het vak Uw naam en klikt u op OK.
Er wordt dan een digitaal certificaat gemaakt voor de naam die u hebt opgegeven.

Referenties

Als u meer informatie wilt over digitale certificaten en handtekeningen, opent u het menu Help, klikt u op Microsoft Product Help, typt u Hoe onderteken ik mijn project digitaal in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u op Zoeken om de gevonden onderwerpen weer te geven.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbinfo kbmacro KB217221
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store