DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 221512 - Laatste beoordeling: woensdag 15 december 2004 - Wijziging: 1.2

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u een reservekopie van het register van Windows 98 of Windows Millennium Edition (ME) terugzet.

Meer informatie

Onder normale omstandigheden kan Windows automatisch registerfouten detecteren en herstellen. Als Windows dit niet kan, kunt u handmatig een eerdere kopie van het register terugzetten. Elke dag wanneer u de computer opstart, maakt Windows een reservekopie van het register en slaat deze op. Er worden standaard vijf eerdere kopieën van het register opgeslagen. Ga als volgt te werk om een van deze eerdere kopieën terug te zetten:
  1. Start de computer op, houd CTRL ingedrukt en kies Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus in het Windows 98-opstartmenu. Als u met Windows ME werkt, start u de computer op met de opstartschijf.
  2. Typ cd\windows\command bij de opdrachtprompt en druk op ENTER. Hierbij is windows de naam van de map waarin Windows is geïnstalleerd.

  3. Bij de opdrachtprompt C: typt u scanreg /restore en drukt u op ENTER.
  4. Selecteer het eerdere register dat u wilt terugzetten en druk op ENTER. Opmerking Bij een goed functionerend register wordt het woord 'Started' weergegeven naast de datum.

  5. Wanneer het bericht wordt weergegeven dat u een goed functionerend register hebt teruggezet, drukt u op ENTER om de computer opnieuw op te starten.

Referenties

Voor meer informatie over het hulpprogramma Windows Registercontrole raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

183887  (http://support.microsoft.com/kb/183887/NL-NL/ ) Beschrijving van het hulpprogramma Windows Registercontrole (Scanreg.exe)

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
Trefwoorden: 
kbenv kbhowto KB221512
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store