DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 224070 - Laatste beoordeling: maandag 28 februari 2011 - Wijziging: 2.0

 

Samenvatting

Microsoft Internet Information Services (IIS) versie 5. 0 introduceert de mogelijkheid om aangepaste fout pagina's voor Active Server Pages (ASP) door toevoeging van een nieuwe methode voor de ingebouwde ASP-serverobject genoemdVerwonderendat geeft een nieuweASPErrorobject.

Meer informatie

Wanneer een fout optreedt tijdens het compileren of uitvoeren van een ASP-pagina, wordt in IIS een fout 500; 100 gegenereerd en voert een methode gebruikt om de besturing overgedragen aan de momenteel gedefinieerde aangepaste fout pagina. (Standaard is deze pagina /iishelp/common/500-100.asp.) Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de methode gebruikt:
219294  (http://support.microsoft.com/kb/219294/EN-US/ ) Het gebruik van de methode Server. Transfer
Wanneer het besturings element wordt doorgegeven aan de aangepaste fout pagina, kan de verwonderen methode kan worden gebruikt voor het verkrijgen van gedetailleerde informatie over de fout die is opgetreden. De methode verwonderen retourneert een ASPError-object dat de eigenschappen in de volgende tabel. (Deze tabel kan ook worden gevonden in de on line documentatie van IIS 5. 0.)
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
EigenschapBeschrijving
ASPCodeDeze eigenschap retourneert een foutcode die door IIS worden gegenereerd.
NummerDeze eigenschap retourneert de standaard COM-foutcode.
BronAls de bron van de fout intern binnen ASP-script taal of een object is aangeeft.
BestandGeeft de naam van het ASP-bestand dat werd verwerkt toen de fout optrad.
RegelGeeft aan dat de regel in het ASP-bestand dat de fout is gegenereerd.
BeschrijvingDeze eigenschap retourneert een korte beschrijving van de fout.
ASPDescriptionEen meer gedetailleerde beschrijving van de fout geretourneerd als er een ASP-fout.
De onderstaande stappen helpt u bij het instellen van een aangepaste ASP-fout pagina.
 1. De volgende ASP-code in de map Scripts opslaan als 'My500.asp' (zonder de aanhalings tekens):
  <%@Language="VBSCRIPT"%>
  <%
   Option Explicit
   On Error Resume Next
   Response.Clear
   Dim objError
   Set objError = Server.GetLastError()
  %>
  <html>
  <head>
  <title>ASP 500 Error</title>
  <style>
  BODY { FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt;
      BACKGROUND: #ffffff; COLOR: #000000;
      MARGIN: 15px; }
  H2  { FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ff0000; }
  TABLE { BACKGROUND: #000000; PADDING: 5px; }
  TH  { BACKGROUND: #0000ff; COLOR: #ffffff; }
  TR  { BACKGROUND: #cccccc; COLOR: #000000; }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <h2 align="center">ASP 500 Error</h2>
  
  <p align="center">An error occurred processing the page you requested.<br>
  Please see the details below for more information.</p>
  
  <div align="center"><center>
  
  <table>
  <% If Len(CStr(objError.ASPCode)) > 0 Then %>
   <tr>
    <th nowrap align="left" valign="top">IIS Error Number</th>
    <td align="left" valign="top"><%=objError.ASPCode%></td>
   </tr>
  <% End If %>
  <% If Len(CStr(objError.Number)) > 0 Then %>
   <tr>
    <th nowrap align="left" valign="top">COM Error Number</th>
    <td align="left" valign="top"><%=objError.Number%>
    <%=" (0x" & Hex(objError.Number) & ")"%></td>
   </tr>
  <% End If %>
  <% If Len(CStr(objError.Source)) > 0 Then %>
   <tr>
    <th nowrap align="left" valign="top">Error Source</th>
    <td align="left" valign="top"><%=objError.Source%></td>
   </tr>
  <% End If %>
  <% If Len(CStr(objError.File)) > 0 Then %>
   <tr>
    <th nowrap align="left" valign="top">File Name</th>
    <td align="left" valign="top"><%=objError.File%></td>
   </tr>
  <% End If %>
  <% If Len(CStr(objError.Line)) > 0 Then %>
   <tr>
    <th nowrap align="left" valign="top">Line Number</th>
    <td align="left" valign="top"><%=objError.Line%></td>
   </tr>
  <% End If %>
  <% If Len(CStr(objError.Description)) > 0 Then %>
   <tr>
    <th nowrap align="left" valign="top">Brief Description</th>
    <td align="left" valign="top"><%=objError.Description%></td>
   </tr>
  <% End If %>
  <% If Len(CStr(objError.ASPDescription)) > 0 Then %>
   <tr>
    <th nowrap align="left" valign="top">Full Description</th>
    <td align="left" valign="top"><%=objError.ASPDescription%></td>
   </tr>
  <% End If %>
  </table>
  
  </center></div>
  
  </body>
  </html>
  						
 2. Aangepaste ASP-fout pagina ingesteld:

  1. Open Internet-servicebeheer in MMC.
  2. Vouw de standaard website.
  3. Rechter muis knop op de map Scripts en selecteerEigenschappen.
  4. Klik op deAangepaste foutentabblad.
  5. Schuif omlaag en selecteer de HTTP-fout 500; 100 en opEigenschappen bewerken.
  6. Ervoor te zorgen datBerichttypeis ingesteld opURL.
  7. Wijziging deURLnaar ' / scripts/my500.asp ' (zonder de aanhalings tekens).
  8. Klik opOKtotdat u terug naar de MMC.
 3. Test de nieuwe fout pagina:

  1. Alle volgende pagina's in de map Scripts opslaan:

   • De volgende pagina opslaan als 'Badpage1.asp' (zonder de aanhalings tekens):
    <%@Language="VBSCRIPT"%>
    <html>
    <head>
    <title>Bad Page 1</title>
    </head>
    <body>
    <% Response.Write 1/0 %>
    </body>
    </html>
    										
   • Sla de volgende pagina als Badpage2.asp' (zonder de aanhalings tekens):
    <%@Language="VBSCRIPT"%>
    <html>
    <head>
    <title>Bad Page 2</title>
    </head>
    <body>
    <% Response.BadMethod "Hello" %>
    </body>
    </html>
    										
   • De volgende pagina opslaan als 'Badpage3.asp' (zonder de aanhalings tekens):
    <%@Language="VBSCRIPT"%>
    <html>
    <head>
    <title>Bad Page 3</title>
    </head>
    <body>
    <%
     Dim objBad
     Set objBad = Server.CreateObject("BAD.OBJECT.CLASS")
    %>
    </body>
    </html>
    										
  2. Wanneer u een van de bovenstaande pagina's bladert, ziet u nu de aangepaste fout pagina naar de browser geretourneerd.
OPMERKING:Wanneer u Internet Explorer 5. 0 en hoger weer geven aangepaste ASP-fout pagina's, kunnen onverwachte resultaten worden geretourneerd. IE5 geïntroduceerd ter vervanging van de HTML-sjabloon voor HTTP 500 functie en diverse andere veelgebruikte statuscodes met gestandaardiseerde, niet-specifieke berichten geretourneerd. Deze functie negeren en geven de exacte tekst van de statuscode naar de browser geretourneerd, open Internet Explorer en Ga naar:
Tools | Internet Options | Advanced
					

Schakel het selectie vakje
Show friendly HTTP error messages
					

Als u meer informatie over deze functie is beschikbaar in
218155  (http://support.microsoft.com/kb/218155/EN-US/ ) Beschrijving van Hypertext Transport Protocol foutberichten

Trefwoorden: 
kbaspobj kbcodesnippet kbinfo kbmt KB224070 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:224070  (http://support.microsoft.com/kb/224070/en-us/ )
Ingetrokken KB-artikelVrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store