DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 229683 - Laatste beoordeling: vrijdag 29 maart 2013 - Wijziging: 3.0

Ga voor een versie van dit artikel voor Microsoft Office 2003 en Office XP naar 290158  (http://support.microsoft.com/kb/290158/nl/ ) .

Samenvatting

Dit artikel bevat een lijst met de foutcodes en de foutberichten die kunnen worden weergegeven wanneer Windows Installer (Msiexec.exe) wordt aangeroepen om een algemeen proces uit te voeren.

Opmerking: Hoewel de informatie over foutcodes in dit artikel hulp kan bieden bij het vaststellen van problemen met uw installatie, is er een aantal problemen dat één afzonderlijk foutbericht kan veroorzaken. De informatie in dit artikel is dus slechts een eerste stap bij het vaststellen van de mogelijke oorzaak van het probleem. Zie de sectie 'Verwijzingen' aan het einde van dit artikel voor meer informatie over het oplossen van problemen.

Meer informatie

Hieronder volgen enkele voorbeelden van Windows Installer-processen:
 • Microsoft Windows Installer (Instmsi.exe voor Microsoft Windows 95 of hoger, of Instmsiw.exe voor Microsoft Windows NT 4.0) installeren
 • Microsoft Office installeren
 • Een update (patch) voor Windows Installer uitvoeren
De foutcodes in de volgende tabel kunt u beschouwen als 'afsluitcodes' of 'retourcodes'. Ze kunnen worden gebruikt voor het onderscheppen van fouten in een MS-DOS-batchbestand of met Microsoft Systems Management Server (SMS) om het eindresultaat van het proces vast te stellen.

Opmerking: De foutcode wordt niet weergegeven in het logboekbestand van Windows Installer dat door Office Setup wordt gegenereerd, tenzij u een uitgebreid logboekbestand maakt. De foutcode wordt op de volgende wijze aan het einde van het uitgebreide logboekbestand weergegeven:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread geeft 1603 als resultaat
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het maken van een uitgebreid logboekbestand:
237957  (http://support.microsoft.com/kb/237957/nl/ ) Een logboek van Office 2000 Setup gebruiken om problemen met Office Setup op te lossen
Foutcode         Waarde Beschrijving
---------------------------------------------------------------------------

ERROR_INSTALL_SERVICE_
 FAILURE         1601  Kan geen toegang krijgen tot de Windows Installer- 
                service. Neem contact op met productondersteuning 
                om te controleren of de installatieservice 
                juist is geregistreerd.
ERROR_INSTALL_USEREXIT  1602  Installatie geannuleerd door gebruiker.
ERROR_INSTALL_FAILURE  1603  Onherstelbare fout tijdens installatie.
ERROR_INSTALL_SUSPEND  1604  Installatie is uitgesteld en niet voltooid.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605  Deze actie is alleen geldig voor producten die
                momenteel zijn geïnstalleerd.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE  1606  Kenmerk-id is niet geregistreerd.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607  Onderdeel-id is niet geregistreerd.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  1608  Onbekende eigenschap.
ERROR_INVALID_HANDLE_
 ERROR_INVALID_HANDLE_  1609  Ingang heeft ongeldige status.
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610  De configuratiegegevens voor dit product zijn 
                beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningspersoneel.
ERROR_INDEX_ABSENT    1611  Onderdeelkwalificatie is niet beschikbaar.
ERROR_INSTALL_SOURCE_
 ABSENT         1612  De installatiebron voor dit product 
                is niet beschikbaar. Controleer of de bron 
                bestaat en of u toegang tot de bron hebt.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 VERSION         1613  Dit installatiepakket kan niet worden 
                geïnstalleerd door de Windows Installer- 
                beschikbaarheidsservice. U dient een servicepack voor 
                Windows te installeren dat een nieuwere versie 
                van de Windows Installer-service bevat.
ERROR_PRODUCT_
 UNINSTALLED       1614  Product is verwijderd.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX  1615  SQL-querysyntaxis is ongeldig of wordt niet ondersteund.
ERROR_INVALID_FIELD   1616  Recordveld bestaat niet.
ERROR_INSTALL_ALREADY_
 ERROR_INSTALL_ALREADY_  1618  Er wordt al een andere installatie 
                uitgevoerd. Voltooi eerst die installatie 
                voordat u doorgaat met deze.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1619  Kan dit installatiepakket niet 
                openen. Controleer of het pakket bestaat en 
                of u er toegang tot hebt, of neem contact op met 
                de fabrikant van de toepassing om te controleren of dit 
                controleren of dit een geldig Windows Installer-pakket is.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 INVALID         1620  Kan dit installatiepakket niet 
                openen. Neem contact op met de fabrikant van de toepassing om 
                te controleren of dit een geldig Windows 
                Installer-pakket is.
ERROR_INSTALL_UI_
 FAILURE         1621  Er is een fout opgetreden tijdens het opstarten van 
                de gebruikersinterface van de Windows Installer-service. Contact 
                met productondersteuning.
ERROR_INSTALL_LOG_
 FAILURE         1622  Fout tijdens het openen van het installatielogboekbestand. 
                Controleer of het opgegeven logboekbestand 
                bestaat en of u naar dit bestand kunt schrijven.
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_
 UNSUPPORTED       1623  De taal van dit installatiepakket 
                wordt niet ondersteund door het systeem.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 REJECTED        1625  Deze installatie is volgens het systeembeleid 
                verboden. Neem contact op met de systeembeheerder.
ERROR_FUNCTION_NOT_
 CALLED         1626  Kan functie niet uitvoeren.
ERROR_FUNCTION_FAILED  1627  Functie is mislukt tijdens uitvoering.
ERROR_INVALID_TABLE   1628  Ongeldige of onbekende tabel opgegeven.
ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629  Geleverde gegevens zijn van een onjuist type.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  1630  Gegevens van dit type worden niet ondersteund.
ERROR_CREATE_FAILED   1631  Kan de Windows Installer-service niet 
                starten. Neem contact op met het ondersteuningspersoneel.
ERROR_INSTALL_TEMP_
 UNWRITABLE       1632  De tijdelijke map is vol of niet 
                toegankelijk. Controleer of de tijdelijke map 
                bestaat en of u er naartoe kunt schrijven.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_
 UNSUPPORTED       1633  Het installatiepakket wordt niet ondersteund 
                op dit platform. Neem contact op met de leverancier 
                van de toepassing.
ERROR_INSTALL_NOTUSED  1634  Onderdeel wordt niet gebruikt op deze computer.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_
 FAILURE         1624  Fout tijdens het toepassen van transformaties. Controleer of 
                de opgegeven transformatiepaden geldig zijn.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1635  Kan dit patchpakket niet openen. 
                Controleer of het patchpakket bestaat en 
                of u er toegang tot hebt, of neem contact op met 
                de fabrikant van de toepassing om te controleren of dit 
                een geldig Windows Installer-patchpakket is.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 INVALID         1636  Kan dit patchpakket niet openen. 
                Neem contact op met de fabrikant van de toepassing om 
                te controleren of dit een geldig Windows Installer- 
                patchpakket is.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 UNSUPPORTED       1637  De Windows Installer-service kan dit patchpakket 
                niet verwerken. U dient 
                een Windows-servicepakket te installeren dat 
                een hogere versie van de Windows Installer-service 
                bevat.
ERROR_PRODUCT_VERSION  1638  Er is al een andere versie van dit product 
                geïnstalleerd. Kan de installatie van deze versie 
                niet voltooien. Gebruik het onderdeel Software van het 
                Configuratiescherm om de bestaande versie van 
                dit product te configureren of te verwijderen.
ERROR_INVALID_COMMAND_
 LINE          1639  Ongeldig opdrachtregelargument. Raadpleeg de 
                Windows Installer SDK voor uitgebreide 
                ondersteuning over opdrachtregels.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
 REQUIRED        3010  De computer moet opnieuw worden opgestart om de 
                installatie te voltooien. Dit geldt niet voor installaties 
                waarvoor de actie ForceReboot wordt uitgevoerd. Opmerking 
                Deze fout is pas van toepassing in 
                toekomstige versies van het installatieprogramma. 
				

Referenties

Dit artikel is uitsluitend bedoeld als een algemene verwijzing naar fouten. Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het oplossen van specifieke fouten in Office Setup:
228658  (http://support.microsoft.com/kb/228658/nl/ ) Foutbericht 'Fout 1303. Installer heeft onvoldoende toegangsrechten voor deze map' wanneer u Office 2000 Setup uitvoert
228592  (http://support.microsoft.com/kb/228592/nl/ ) Foutbericht: Fout 1316 bij het uitvoeren van Setup voor beheerdersinstallatie
217666  (http://support.microsoft.com/kb/217666/nl/ ) Het volgende foutbericht wordt weergegeven 'Fout 1327. Ongeldig station: C:\' wanneer u Office 2000 installeert
236427  (http://support.microsoft.com/kb/236427/nl/ ) Foutbericht 'Fout 1402. Kan sleutel ... niet openen' bij uitvoering van Office 2000 Setup
228655  (http://support.microsoft.com/kb/228655/nl/ ) Foutbericht 'Fout 1704. De installatie van <Office-product> is momenteel onderbroken' wanneer u Office 2000 installeert
237294  (http://support.microsoft.com/kb/237294/nl/ ) Foutbericht 'Fout 1904. Module <pad & bestandsnaam> kan niet registreren' wanneer u Office 2000 Setup uitvoert
217648  (http://support.microsoft.com/kb/217648/nl/ ) 'Waarschuwing 1909. Kan snelkoppeling niet maken' tijdens installatie
217662  (http://support.microsoft.com/kb/217662/nl/ ) Fout 1925 wanneer u Setup uitvoert met de optie /j
240335  (http://support.microsoft.com/kb/240335/nl/ ) Foutbericht 'Interne fout 2336' die mogelijk wordt veroorzaakt door een beschadigd bestand wanneer u Office 2000 installeert
217714  (http://support.microsoft.com/kb/217714/nl/ ) Setup lijkt niet meer te reageren en u het foutbericht 'Interne fout 2336' of 'Interne fout 2755' wordt weergegeven wanneer u Office 2000 installeert
228668  (http://support.microsoft.com/kb/228668/nl/ ) Foutbericht 'Interne fout 2343' als u Office 2000 installeert nadat u Lotus Notes hebt verwijderd
235662  (http://support.microsoft.com/kb/235662/nl/ ) Foutberichten 'Interne fout 2344' en 'Installatie is voortijdig beëindigd vanwege een fout' wanneer u Office 2000 Setup uitvoert
236437  (http://support.microsoft.com/kb/236437/nl/ ) Foutbericht 'Interne fout 2351' of 'Interne fout 2355' wanneer u Office 2000 Setup uitvoert
220780  (http://support.microsoft.com/kb/220780/nl/ ) Het foutbericht 'Interne fout 2755' of 'Uitzonderingscode: C0000005 ACCESS_VIOLATION' wordt weergegeven wanneer u Office 2000 installeert of het Setup-logboekbestand voor een eerdere installatie van Office weergeeft.
221374  (http://support.microsoft.com/kb/221374/ ) Interne fout 2893 wanneer u een lange bedrijfsnaam opgeeft (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
236053  (http://support.microsoft.com/kb/236053/nl/ ) Interne fout 2894 tijdens installatie van Office of Works
230879  (http://support.microsoft.com/kb/230879/nl/ ) Het logboekbestand van foutberichten bevat altijd 'Interne fout 2898: neem contact op met productondersteuning voor hulp'.
Als u algemene informatie wilt over het oplossen van fouten met Office, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
238259  (http://support.microsoft.com/kb/238259/nl/ ) Office loopt vast tijdens Setup: stappen voor probleemoplossing in Windows 95
245226  (http://support.microsoft.com/kb/245226/nl/ ) Problemen oplossen met de installatie van Office 2000 vanaf cd
200116  (http://support.microsoft.com/kb/200116/nl/ ) Problemen oplossen met Office-programma's onder Windows NT 4.0
218853  (http://support.microsoft.com/kb/218853/nl/ ) Problemen met Office Kernel32.dll onder Windows 98 oplossen
218873  (http://support.microsoft.com/kb/218873/nl/ ) Problemen met Office 2000 Kernel32.dll onder Windows 95 oplossen
238012  (http://support.microsoft.com/kb/238012/nl/ ) Office 2000 loopt vast tijdens Setup in Windows 98
237957  (http://support.microsoft.com/kb/237957/nl/ ) Een logboek van Office 2000 Setup gebruiken om problemen met Office Setup op te lossen
200375  (http://support.microsoft.com/kb/200375/nl/ ) Windows 95 installeren in een nieuwe map om problemen met Office op te lossen

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kberrmsg kbinfo KB229683
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store