DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 235422 - Laatste beoordeling: zaterdag 17 september 2011 - Wijziging: 3.0

 

Op deze pagina

Samenvatting

Met behulp van deOpenCurrentDatabasemethode, u kunt via programmering een Microsoft Access-database openen de gebruikers interface van Microsoft Access. Echter, deOpenCurrentDatabasemethode biedt een parameter voor het opgeven van een wacht woord voor beveiligde data bases. Dus wordt de gebruiker gevraagd om Voer het wacht woord als deze bestaat.

In dit artikel wordt beschreven hoe om programmatisch een wacht woord beveiligde data base openen in Microsoft Access gebruikersinterface zonder tussenkomst van de gebruiker.

Data Access Objects (DAO) Hiermee kunt u een data base wacht woord opgeven bij het openen van een wacht woord beveiligd de data base. Met behulp van deDBEngineeigenschap van het exemplaar van Microsoft Access die uw code maakt, is het mogelijk het wacht woord van de data base opgeven via DAO. Nadat de data base is wacht woord gevalideerd door de Microsoft Jet-database Engine, kunt u deOpenCurrentDatabasemethode voor de data base openen in het Microsoft Access-gebruikers interface zonder tussenkomst van de gebruiker.

Stapsgewijs voorbeeld

WAARSCHUWING: Als u de stappen in dit voorbeeld wijzigt u het monster data base Noordenwind. mdb. U kunt back-up van het bestand Noordenwind. mdb en Volg deze stappen op een kopie van de data base.

 1. Start Microsoft Access 2000.
 2. Open de voorbeeld data base Noordenwind. mdb voor exclusief gebruik. De data base voor exclusief gebruik opent, klikt u opNoordenwind. mdbin deOpendialoog venster, klikt u op de pijl naast deOpenknop en klik vervolgens opExclusief openen.
 3. Op deHulp programma'shet menuBeveiliging, en klik vervolgens opData base wacht woord instellen.
 4. TypeNwindin deWacht woordenControleer ofvakken en klikt u vervolgens opOK.
 5. Sluit de voorbeeld data base Noordenwind. mdb.
 6. Open de voorbeeld data base Noordenwind. mdb te controleren die u gevraagd naar de prompt data base invoeren.
 7. Klik opAnnulerenom te voorkomen dat de data base openen.
 8. Maak een nieuwe, lege data base.
 9. Open een nieuwe module in de ontwerpweergave.
 10. Op deHulp programma'smenu, klikt u opVerwijzingen.
 11. Voeg een verwijzing toe naar deDe objectbibliotheek Microsoft DAO 3. 6, en klik vervolgens opOKsluiten deVerwijzingenhet dialoog venster.
 12. Voeg de volgende code in de module:
  Option Compare Database
  Option Explicit
  
  Sub OpenPasswordProtectedDB()
  
    'Define as Static so the instance of Access
    'doesn't close when the procedure ends.
    Static acc As Access.Application
    Dim db As DAO.Database
    Dim strDbName As String
    strDbName = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind.mdb"
    Set acc = New Access.Application
    acc.Visible = True
    Set db = acc.DBEngine.OpenDatabase(strDbName, False, False, ";PWD=nwind")
    acc.OpenCurrentDatabase strDbName
    db.Close
    Set db = Nothing
  End Sub
  					
 13. De subroutine OpenPasswordProtectedDB uitgevoerd in de direct venster.
Houd er rekening mee dat de data base Noorden wind wordt geopend in het nieuwe exemplaar van Microsoft Access zonder een wacht woord wordt gevraagd.

Daarna kunt u het data base wacht woord verwijderen uit de voorbeeld data base Noordenwind. mdb. Doen dus als volgt te werk:
 1. Start Microsoft Access 2000.
 2. Open de voorbeeld data base Noordenwind. mdb voor exclusief gebruik. De data base voor exclusief gebruik opent, klikt u opNoordenwind. mdbin deOpendialoog venster, klikt u op de pijl naast deOpenknop en klik vervolgens opExclusief openen.
 3. Typ desgevraagd het wacht woord van de data baseNwind, en klik vervolgens opOK.
 4. Op deHulp programma'shet menuBeveiliging, en klik vervolgens opData base wacht woord opheffen.
 5. Typ desgevraagd het wacht woord van de data baseNwind, en klik vervolgens opOK.
 6. Sluit de data base.
Het wacht woord is verwijderd.
Referenties

Voor meer informatie over het openen van een wacht woord beveiligde data base met DAO, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel te bekijken in de Microsoft Knowledge Base:
209953  (http://support.microsoft.com/kb/209953/EN-US/ ) Access 2000: Het gebruik van de methode OpenDatabase wacht woord beveiligde data bases openen


De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbautomation kbprogramming kbhowtomaster kbmt KB235422 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:235422  (http://support.microsoft.com/kb/235422/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store