DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 238124 - Laatste beoordeling: dinsdag 1 maart 2011 - Wijziging: 2.0

 

Symptomen

Wanneer u de afdruks tand of papier formaat in een van de secties van een document wijzigt, wordt een doorlopend sectie-einde volgende pagina sectie-einde. Deze wijziging is niet ongedaan gemaakt als u de pagina stand wijzigen.

Oorzaak

Dit gedrag is inherent aan het ontwerp. In Microsoft Word, kunt u de afdruks tand van een of meer secties binnen hetzelfde document.

Als u een doorlopend sectie-einde tussen secties, die vervolgens worden opgemaakt voor verschillende pagina standen of papier formaten (bijvoorbeeld liggend en staand) invoegt, wordt het doorlopende sectie-einde volgende pagina sectie-einde. Dit gebeurt omdat een enkele pagina de afdruks tand Liggend en staand kan bevatten. Elke pagina bevat dezelfde afdruks tand.

Als u later de secties van het document terug naar de oorspronkelijke afdruks tand of het formaat wijzigt, wordt het doorlopende sectie-einde niet hersteld. De volgende pagina sectie-einde blijft totdat u deze handmatig naar een doorlopend sectie-einde wijzigen.

Workaround

Het sectie-einde herstellen, moet u de afdruks tand voor aangrenzende pagina's hetzelfde, staand of liggend instellen. Vervolgens kunt u naar een doorlopend sectie-einde sectie-einde wijzigen:

  1. De invoegpositie is geplaatst in het tweede gedeelte op deBestandmenu, klikt u opPagina-instelling. Op dePapier formaaten wijzig de afdruks tand aan de afdruks tand van de vorige sectie. Bijvoorbeeld, eenStaandofLiggend.
  2. Klik opOK.
  3. De invoegpositie is geplaatst in het tweede gedeelte op deBestandmenu, klikt u opPagina-instelling. Op deLay-outKlik op tabbladDoorlopendin deSectie beginnengedeelte van het dialoog venster.
  4. Klik opOK.

Meer informatie

Klik voor meer informatie over sectie-eindenMicrosoft Word Helpop deHelpin het menu typesectie-eindein de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens opZoekenom de gevonden onderwerpen weer geven.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
  • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbnofix kbprb kbmt KB238124 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:238124  (http://support.microsoft.com/kb/238124/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store