DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 2460049 - Laatste beoordeling: donderdag 31 oktober 2013 - Wijziging: 10.0

Inleiding

Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) bevat de recentste updates voor Office 2010. Dit servicepack bevat twee soorten correcties:
 • Nog niet eerder gepubliceerde correcties die speciaal voor dit servicepack zijn gemaakt. Naast algemene productcorrecties omvatten deze correcties verbeteringen van de stabiliteit, prestaties en beveiliging.
 • Alle openbare updates die zijn uitgebracht tot en met juni 2011, en alle cumulatieve updates die zijn uitgebracht tot en met april 2011.

Oplossing

Het service pack ophalen en installeren

Methode 1: Microsoft Update (aanbevolen)

Ga naar de volgende Microsoft-website als u het servicepack wilt downloaden van Microsoft Update:
Het aanmelden bij Microsoft Update is de aanbevolen manier om uw producten bij te werken naar SP1. Via Microsoft Update wordt gedetecteerd welke producten u hebt geïnstalleerd en worden vervolgens alle updates voor deze producten toegepast.

Methode 2: Het SP1-pakket downloaden

U kunt de volgende bestanden downloaden via het Microsoft Downloadcentrum:

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Download the Office 2010 Service Pack 1 64-bit package now.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Download the Office 2010 Service Pack 1 32-bit package now.Help mij bij het kiezen van het pakket: 
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


Open een Office 2010-product (Word 2010, Excel 2010 enzovoort), klik op Bestand en klik vervolgens op Help om vast te stellen welke versie van Office u hebt. (De schermafbeelding van deze stap wordt hieronder vermeld.)

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappenAls u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591  (http://support.microsoft.com/kb/119591/nl/ ) Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor een volledige lijst met alle uitgebrachte SP1-desktoppakketten:
2510690  (http://support.microsoft.com/kb/2510690/nl/ ) Lijst met alle Microsoft Office 2010 Service Pack 1-pakketten

Overzicht van de verbeteringen in Office 2010 SP1

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Hier volgen de belangrijkste verbeteringen in SP1.
  Access 2010 SP1
  • Toevoeging van een nieuwe functie om community-inhoud te integreren in de galerie voor toepassingsonderdelen.
  • Oplossing voor een probleem dat optreedt wanneer u een Access-bestand naar een Excel-werkmap probeert te exporteren.
  • Verbetering van de prestaties bij het publiceren van clientformulieren die ingesloten afbeeldingen bevatten.

  Excel 2010 SP1
  • Verbetering van de algehele stabiliteit, prestaties en achterwaartse compatibiliteit met eerdere versies doordat fouten waardoor veel gebruikers werden getroffen, zijn opgelost. Download voor specifieke probleemoplossingen de werkmap 'Microsoft Office 2010 Service Pack 1 Changes', die later in dit artikel wordt beschreven.
  • Functienamen behouden nu hun achterwaartse compatibiliteit met eerdere versies van Excel in het Tsjechisch, Nederlands, Deens, Italiaans, Noors, Portugees, Braziliaans Portugees, Spaans, Zweeds en Turks.
   Opmerking Dit probleem wordt beschreven in het volgende KB-artikel (Microsoft Knowledge Base):
   2551525  (http://support.microsoft.com/kb/2551525/nl/ ) Functienamen zijn gewijzigd in niet-Engelse versies van Excel 2010 SP1

  OneNote 2010 SP1
  • Toevoeging van de nieuwe optie Openen vanaf web, onder het menu Bestand openen. Hiermee kunt u OneNote-notitieblokken openen vanuit SkyDrive.
  • Toevoeging van de optie Web en van de optie Netwerk onder het menu Bestandsshare. Dit vergemakkelijkt het delen van een notitieblok.
  • U kunt de functie Snel vullen gebruiken om uw lokale sectie Losse notities op te slaan in een andere sectie of op SkyDrive. Klik hiertoe op Bestand, Opties, Opslaan met back-up en vervolgens op Wijzigen.
  • Verbetering van de synchronisatie van OneNote met SharePoint of SkyDrive.
  • Nu wordt Windows Live Essentials gebruikt voor aanmelding bij SkyDrive.
  • Oplossing voor een probleem dat optreedt wanneer u een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst toepast in een of meer lege regels.
  • Oplossing voor het probleem dat notitieblokken zichtbaar zijn in de navigatiebalk wanneer u veel notitieblokken opent of creëert en vervolgens minimaliseert.
  • Oplossing voor het probleem dat de onjuiste stijl wordt gebruikt voor de regel die volgt op een geplakte koppeling.
  • Oplossing voor het probleem dat pagina's die zijn gemarkeerd als gelezen veranderen in gemarkeerd als ongelezen.
  • Verbetering van de prestaties wanneer een gedeeld notitieblok wordt gebruikt door veel gebruikers die sectiegroepen gebruiken.
  • Toevoeging van markering van items binnen de zoekresultaten.
  • Oplossing voor het probleem dat inkt niet correct wordt verplaatst wanneer u een notitieblok deelt.
  • Correctie van de markeerfunctie wanneer u zoekt naar tekst in een XPS-bestand met meerdere pagina's.
  • Oplossing voor het probleem dat de inkt niet correct wordt verplaatst wanneer u de opdracht Ruimte invoegen gebruikt. Daarnaast worden verschillende andere inktverplaatsingsproblemen opgelost.
  • Correctie van de markeerfunctie wanneer u een pagina weergeeft waarop de markeerstift wordt gebruikt.
  • Er wordt nu een gedetailleerd foutbericht weergegeven wanneer u OneNote op een computer gebruikt terwijl andere gebruikers SkyDrive OneNote op dezelfde computer gebruiken.
  • Verbetering van de prestaties wanneer u in SharePoint 2010 een notitieblok op een langzaam netwerk deelt.
  • Oplossing voor het probleem dat foutbericht 'Exception 0x80042001(InvalidXML)' wordt weergegeven wanneer u het OneNote-objectmodel gebruikt om te exporteren en u vervolgens een pagina importeert die Zweedse inhoud bevat.
  • Wanneer u OneNote 2010 voor het eerst opent, wordt u gevraagd uw eerste notitieblok in te stellen op SkyDrive of op een lokale locatie. In OneNote 2010 SP1 is de nieuwe registerwaarde DisableSkydriveSetupOnFirstBoot toegevoegd om deze functie uit te schakelen en het notitieblok lokaal te creëren.
  • Betere prestaties wanneer u een nieuwe pagina maakt met gebruik van een sjabloon.
  • Oplossing voor het probleem dat de afdruk als een rode X wordt weergegeven wanneer u een pagina die een afdruk in OneNote 2010-indeling bevat, kopieert of verplaatst naar OneNote 2007-indeling.
  • Oplossing van een auteursprobleem op een pagina wanneer u het OneNote-objectmodel gebruikt om deze pagina te exporteren en vervolgens te importeren.
  • Er wordt nu correct geschoven wanneer de muisaanwijzer bij de randen van het scherm is.
  • In OneNote 2010 SP1 kunnen nu notitieblokken worden geopend of gesynchroniseerd die zijn gemaakt op SkyDrive en die de volgende tekens bevatten:
   , ",", &, %, #, ~, +
  • Oplossing voor bepaalde problemen die gebruikers van Windows 7 of Windows Vista tegenkomen wanneer ze verbinding maken met SkyDrive of SkyDrive gebruiken.
  • Oplossing voor het probleem dat aangepaste notitievlaggen verloren kunnen gaan wanneer een invoegtoepassing verhindert dat OneNote 2010 wordt gesloten.
  • Oplossing voor een probleem met de objectmodelmethode UpdateHierarchy.

  Outlook 2010 SP1
  • Toevoeging van ondersteuning voor Office 365.
  • Outlook 2010 SP1 kan zodanig worden ingesteld dat altijd de standaard verzendaccount wordt gebruikt.
  • Oplossing voor het probleem dat de uitsteltijd niet opnieuw kan worden ingesteld tussen afspraken.

  PowerPoint 2010 SP1
  • Het standaardgedrag van de optie Weergave voor presentator gebruiken is zodanig gewijzigd dat de diavoorstelling op het tweede beeldscherm wordt weergegeven en dat de notities op het eerste beeldscherm worden weergegeven.
  • Oplossing voor het probleem dat een onjuiste animatiestatus optreedt nadat u door alle dia's hebt gebladerd.
  • Oplossing voor het probleem dat de muisaanwijzer verdwijnt wanneer u de optie Tweede beeldscherm selecteert in de lijst Weergeven op.
  • Oplossing voor het probleem dat het volgende foutbericht wordt weergegeven wanneer u een Excel-object bewerkt of inschakelt dat VBA-code (Visual Basic for Applications) bevat.
   Fout bij het verkrijgen van toegang tot een bestand. Mogelijk is de netwerkverbinding verbroken.

   Microsoft PowerPoint kan de benodigde toepassing voor het openen van dit object niet starten. Er is een fout opgetreden en deze functie werkt niet goed meer. Wilt u deze functie nu herstellen?

  • Oplossing voor het probleem dat een onjuiste waarde Runs.Count wordt geretourneerd wanneer in een PowerPoint 2003-presentatie een PowerPoint 2010-objectmodelopdracht wordt uitgevoerd.
  • Oplossing voor het probleem dat audio- of videomedia die zijn gemaakt op een Mac-computer,niet kunnen worden afgespeeld op een Windows-computer.
  • Oplossing voor het probleem dat afbeeldingen in een EMF-bestand (Enhanced Windows Medafile) onjuist worden weergegeven wanneer u een dia als EMF-bestand opslaat en dit vervolgens afdrukt in een hoge resolutie.
  • Oplossing voor het probleem dat een pen niet behouden blijft in de modus Diavoorstelling wanneer u de pen als aanwijzer gebruikt.
  • Oplossing voor het probleem dat wijziging van de standaardtaal niet wordt doorgevoerd in nieuwe dia's of presentaties.
  • Oplossing voor het probleem dat een gekoppelde afbeelding niet wordt opgeslagen wanneer u de gekoppelde afbeelding in een presentatie invoegt en de presentatie vervolgens opslaat als ODF-bestand (Open Document Format).

  Word 2010 SP1
  • Word 2010 SP1 bevat een dialoogvenster met de waarschuwing dat de aangepaste XML verloren gaat wanneer bestanden met aangepaste XML-opmaak worden opgeslagen in XML-bestandsindelingen.
  • Nu zijn er bepaalde velden beschikbaar wanneer u de stijlen APA Zesde editie en MLA Zevende editie in de functie Bibliografie gebruikt.
  • Oplossing voor het probleem dat het volgende foutbericht wordt weergegeven bij het openen van een Word 2010-document.
   Het bestand <bestandsnaam> kan niet worden geopend omdat er problemen met de inhoud zijn.

   De naam in de eindcode van het element moet overeenkomen met het elementtype in de begincode.
  • Oplossing voor het probleem dat het volgende foutbericht wordt weergegeven bij het openen van een Word 2010-document:
   Er is een fout opgetreden in Microsoft Office Word en het programma moet worden afgesloten.
   Opmerking Dit probleem wordt beschreven in het volgende KB-artikel (Microsoft Knowledge Base):
   2119612  (http://support.microsoft.com/kb/2119612/nl/ ) Foutbericht bij het openen van een document in Word 2010: 'Er is een fout opgetreden in Microsoft Office Word en het programma moet worden afgesloten' USP10.DLL


   http://support.microsoft.com/kb/2119612/EN-US (http://support.microsoft.com/kb/2119612/EN-US)
  • Oplossing voor een lettertypeweergaveprobleem bij opening van documenten met liggende afdrukstand waarop een lettertype is gebruikt dat met PostScript-contouren op het systeem is geïnstalleerd.
  • Oplossing voor diverse bewerkingsconflicten die ontstaan wanneer u de functie Word Coauthoring gebruikt.
  • De kaart wordt nu correct weergegeven wanneer u de functie Kaart weergeven gebruikt.
  • Alinea-inspringwaarden gaan niet langer verloren wanneer u andere alinea-eigenschappen bewerkt.
  • Een gekoppelde afbeelding wordt nu correct opgeslagen wanneer u de gekoppelde afbeelding in een presentatie invoegt en de presentatie vervolgens opslaat als ODF-bestand (Open Document Format).
  • Wanneer u bepaalde Excel-gegevens die cellen en een grafiek bevatten, kopieerde en vervolgens als een gekoppeld OLE-object (Excel Worksheet Object) in een Word-document plakte, was de grafiekgrootte mogelijk niet correct. Of de grafiek was mogelijk beschadigd. Dit probleem trad op omdat in Word de printerinformatie werd gebruikt om de grafiek weer te geven. Nu is de registervermelding OleIgnorePrintPict met de waarde 1 toegevoegd om de printerinformatie te negeren.
  • Oplossing voor het probleem dat het grafiekformaat verandert wanneer u de gele grepen gebruikt om een vorm binnen de grafiek te wijzigen.
  • Oplossing voor het weergaveprobleem dat optreedt wanneer u een grafiek in een Word-document invoegt en het document vervolgens opslaat als HTML-bestand.
  • Oplossing voor het probleem dat een hele Word-groep wordt gespiegeld wanneer u een onderliggende share binnen een Word-groep probeert te spiegelen door het Word-objectmodel te gebruiken.
  • Oplossing voor het probleem dat een hele Word-groep wordt geschaald wanneer bij de opdracht ScaleHeight en ScaleWidth het Word-objectmodel wordt gebruikt om de hoogte of breedte te schalen van een onderliggende vorm binnen een Word-groep.

Downloadbare lijst met problemen die door dit servicepack worden opgelost

Er is een werkmap beschikbaar met problemen die door dit servicepack worden opgelost.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Het pakket Microsoft Office 2010 Service Pack 1 Changes.xlsx nu downloaden. (http://download.microsoft.com/download/5/1/2/512CC712-4070-4CFF-BC4A-B3AFF0E21A1E/Microsoft Office 2010 Service Pack 1 Changes.xlsx)

Opmerking De werkmap is uitsluitend in het Engels beschikbaar. Er is geen vertaling in andere talen.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


Meer informatie

Bekende problemen en gedragswijzigingen
2532126  (http://support.microsoft.com/kb/2532126/nl/ ) Bekende problemen die kunnen optreden bij het installeren van Microsoft Office 2010 Service Pack 1 en Microsoft SharePoint 2010 Service Pack 1

Technische informatie

Als u meer informatie wilt over dit servicepack, inclusief een lijst met betrokken bestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
2532118  (http://support.microsoft.com/kb/2532118/nl/ ) Technische informatie over de Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)-releases

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Trefwoorden: 
atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbsurveynew KB2460049
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store