DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 255867 - Laatste beoordeling: woensdag 15 december 2004 - Wijziging: 2.2

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL255867

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel worden de hulpprogramma's Fdisk en Format nader beschreven en wordt uitgelegd hoe u deze programma's gebruikt om een vaste schijf te partitioneren of opnieuw te partitioneren. In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:

Meer informatie

Werken met Fdisk en Format

Voordat u uw besturingssysteem (Windows 95, Windows 98, enzovoort) installeert, moet u eerst een primaire partitie op de vaste schijf (schijf 1) in de computer maken en vervolgens een bestandssysteem op deze partitie maken. Het hulpprogramma Fdisk is een schijfhulpprogramma op basis van MS-DOS dat u kunt gebruiken om een vaste schijf voor te bereiden (te partitioneren) voor gebruik of hernieuwd gebruik. U kunt Fdisk gebruiken om huidige partities op de vaste schijf te maken, te wijzigen, te verwijderen of weer te geven. Vervolgens wordt aan alle toegewezen ruimte op de vaste schijf (primaire partitie, uitgebreide partitie of logisch station) een stationsaanduiding toegekend. Schijf 1 kan één uitgebreide partitie bevatten en een tweede vaste schijf kan een primaire en/of een uitgebreide partitie bevatten. Een uitgebreide partitie kan een of meer logische MS-DOS-stations bevatten.

Nadat u Fdisk hebt gebruikt om de vaste schijf te partitioneren, voert u het hulpprogramma Format uit om deze partities te formatteren met een bestandssysteem. Met behulp van het bestandssysteem FAT (File Allocation Table) kan de vaste schijf gegevens accepteren, opslaan en ophalen. Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98, Windows 98 Tweede editie en Windows 2000 ondersteunen de bestandssystemen FAT16 en FAT32. Wanneer u Fdisk uitvoert op een vaste schijf van meer dan 512 MB, wordt u gevraagd een van de volgende bestandssystemen te kiezen:
 • FAT16: In dit bestandssysteem geldt een maximum van 2 gigabyte (GB) voor elke toegewezen ruimte (of stationsaanduiding). Als u het bestandssysteem FAT16 gebruikt en een vaste schijf hebt van 6 GB, kunt u dus drie stationsaanduidingen (C, D en E) toekennen van elk 2 GB. Als u meer informatie wilt over het bestandssysteem FAT16, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  118335  (http://support.microsoft.com/kb/118335/ ) Maximum Partition Size Using FAT16 File System
 • FAT32: Dit bestandssysteem ondersteunt stations met een maximumgrootte van 2 terabyte. Bij dit bestandssysteem worden bestanden in kleinere vaste-schijfsecties opgeslagen dan bij FAT16. Hierdoor blijft er meer vrije ruimte over op de vaste schijf. Het bestandssysteem FAT32 ondersteunt geen stations die kleiner zijn dan 512 MB. Als u meer informatie wilt over het bestandssysteem FAT32, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  154997  (http://support.microsoft.com/kb/154997/ ) Description of the FAT32 File System
Wanneer u de opdrachten fdisk en format uitvoert, worden de MBR (Master Boot Record) en de FAT gemaakt. De MBR en FAT bevatten de benodigde schijfgeometrie waarmee de vaste schijf gegevens kan accepteren, opslaan en ophalen. Voor meer informatie over MS-DOS-partitionering en voor een overzicht van een vaste-schijfgeometrie, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
69912  (http://support.microsoft.com/kb/69912/ ) MS-DOS Partitioning Summary


Belangrijke overwegingen voordat u Fdisk en Format gebruikt

Houd rekening met het volgende voordat u begint:
 1. Is de vaste schijf nieuw? Ga naar vraag 2 als dit niet het geval is.
  • Wordt dit de enige vaste schijf in de computer (master) of is dit een tweede vaste schijf (slave)?
  • Hebt u de vaste schijf voorbereid volgens de instructies van de fabrikant? Het is belangrijk dat u de jumpers en bekabeling instelt in overeenstemming met de functie van de vaste schijf (master of slave).
  • Hebt u gecontroleerd of het BIOS de vaste schijf of tweede vaste schijf ondersteunt? Als dat niet het geval is, raadpleegt u de documentatie bij het moederbord of neemt u contact op met de fabrikant. De meeste nieuwe BIOS-versies hebben een instelling voor autodetectie van de vaste schijf, waarmee de schijf wordt geconfigureerd. U moet dit echter controleren voordat u verdergaat.
  • Welk type FAT wilt u gebruiken, FAT16 (http://support.microsoft.com/kb/118335/en-us) of FAT32 (http://support.microsoft.com/kb/154997/en-us?) ? (Als u niet weet welke keuze u moet maken, klikt u op de koppeling voor meer informatie over het betreffende bestandssysteem.)
 2. Bevat de vaste schijf al gegevens?
  • Hebt u een reservekopie gemaakt van alle belangrijke gegevens? Als dat niet het geval is, maakt u nu een reservekopie van uw gegevens voordat u verdergaat. Wanneer u Fdisk uitvoert om een partitie te maken, te verwijderen of te wijzigen, worden alle gegevens op de partitie permanent verwijderd. U kunt de huidige partitiegegevens bekijken zonder de gegevens te vernietigen.

   Als u meer informatie wilt over de installatie van MSBackup, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
   152561  (http://support.microsoft.com/kb/152561/ ) How to Install Microsoft Backup
   Gebruik het Help-bestand in MSBackup voor tips voor het gebruik. Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base als u MSBackup wilt gebruiken met een verwisselbaar media-apparaat:
   188575  (http://support.microsoft.com/kb/188575/ ) How to Back Up to Removable Media Device Using Microsoft Backup


   Backup wordt niet geleverd bij Microsoft Windows Millennium (ME)
  • Gebruikt de vaste schijf een station-overlay of een programma voor schijfbeheer? Als uw computer station-overlaysoftware gebruikt om ondersteuning van een grote vaste schijf in te schakelen, raadpleegt u eerst de softwarefabrikant voordat u Fdisk gebruikt. Als u dat niet zeker weet, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base of neemt u contact op met de softwarefabrikant voordat u verdergaat:
   186057  (http://support.microsoft.com/kb/186057/ ) How to Tell If Drive Overlay Program Is Installed in Windows
  • Hebt u de benodigde media om de software opnieuw te installeren? Zorg ervoor dat u de software bij de hand hebt, zodat u de programma's opnieuw kunt installeren nadat uw schijf opnieuw is gepartitioneerd en geformatteerd. Als u een upgrade voor een programma hebt aangeschaft, zorg er dan voor dat u over de volledige versie van het oorspronkelijke programma beschikt. Bij veel upgradeprogramma's moet u tijdens de installatie aantonen dat u over een vorige versie van het product beschikt. Als u de oorspronkelijke media niet kunt vinden, neemt u contact op met de softwarefabrikant voordat u verdergaat.
  • Hebt u een (reserve)kopie van bijgewerkte apparaatstuurprogramma's? Als u een bijgewerkt apparaatstuurprogramma voor uw randapparatuur (zoals modems, printers, enzovoort) hebt geïnstalleerd, moet u ervoor zorgen dat u over het nieuwe stuurprogramma op schijf beschikt zodat u het opnieuw kunt installeren nadat u het besturingssysteem hebt geïnstalleerd.
 3. Wilt u meerdere uitgebreide partities combineren tot één partitie? Raadpleeg in dat geval de sectie 'De uitgebreide partitie en logische stations van een vaste schijf opnieuw partitioneren en formatteren' in dit artikel.
 4. Beschikt u over een noodopstartdiskette (Emergency Boot Disk, EBD)? Tijdens de installatie van Windows 95, Windows 98 en Windows 98 Tweede editie wordt u gevraagd een noodopstartdiskette te maken. Voer de volgende stappen uit als u geen noodopstartdiskette hebt:
  1. Plaats een lege diskette in station A.
  2. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Software.
  3. Open het tabblad Opstartdiskette en klik op Diskette maken.
  4. Test de diskette nadat u deze hebt gemaakt. Plaats de noodopstartdiskette in station A en start de computer opnieuw op. Als u werkt met Windows 98, wordt het menu Opstarten weergegeven. Als u werkt met Windows 95, start u op vanaf de MS-DOS-prompt.
 5. Hebt u real-modus cd-rom-ondersteuning nodig?
  Sommige cd-rom-stations vereisen real-modus (MS-DOS) apparaatstuurprogramma's. Als u wilt werken met Windows 98, bevat de noodopstartdiskette generieke, real-modus ATAPI cd-rom- en SCSI-stuurprogramma's waardoor cd-rom-stations beschikbaar zijn nadat u hebt opgestart van de Windows 98-opstartdiskette. Deze cd-rom-stuurprogramma's werken echter niet voor alle cd-rom-stations. Als de real-modus cd-rom-stuurprogramma's van uw cd-rom-station niet beschikbaar zijn, kunt u de stuurprogramma's van de opstartdiskette proberen.

  OPMERKING: Als het cd-rom-station niet werkt nadat u de Windows 98-opstartdiskette hebt geplaatst, de computer opnieuw hebt opgestart en naar de stationsaanduiding van het cd-rom-station gaat (gewoonlijk één aanduiding voor de normale positie vanwege het RAM-station dat door de noodopstartdiskette wordt gemaakt), werken deze stuurprogramma's niet met het cd-rom-station. Raadpleeg de documentatie bij de hardware of neem contact op met de hardwarefabrikant om deze cd-rom-stuurprogramma's aan te schaffen.


Een nieuwe vaste schijf als master partitioneren en formatteren

OPMERKING: Als u de volgende stappen uitvoert en de vaste schijf niet leeg is, worden alle gegevens op de vaste schijf gewist.

Fdisk uitvoeren:
 1. Plaats de noodopstartdiskette in het diskettestation, start de computer opnieuw op en volg de methode die op uw systeem van toepassing is. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie:

  1. Als het opstartmenu van Microsoft Windows 98 wordt weergegeven, selecteert u Computer opstarten zonder cd-rom-ondersteuning. Druk vervolgens op ENTER.
  2. Typ fdisk op de opdrachtregel en druk op ENTER.
  3. Ga naar stap 2.
  Noodopstartdiskette voor Windows 95:

  1. Typ fdisk op de opdrachtregel en druk op ENTER.
  2. Ga naar stap 2.
 2. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Als de vaste schijf van uw computer groter is dan 512 MB, wordt het volgende bericht weergegeven:
  Uw computer bevat een schijf die groter is dan 512 MB. Deze versie van Windows biedt verbeterde ondersteuning voor grote schijven, waardoor schijfruimte op grote schijven efficiënter wordt gebruikt en schijven van meer dan 2 GB als één schijf kunnen worden geformatteerd.

  BELANGRIJK: Als u ondersteuning voor grote schijven inschakelt en nieuwe schijven maakt op dit station, kunt u geen toegang krijgen tot de nieuwe schijf of schijven; dit geldt voor bepaalde versies van Windows en MS-DOS. Bovendien kunnen schijfhulpprogramma's die niet expliciet zijn ontworpen voor het FAT 32-bestandssysteem, niet met dit station werken. Als u toegang wilt krijgen tot dit station met behulp van andere besturingssystemen of oudere schijfhulpprogramma's, schakelt u ondersteuning voor grote schijven niet in.

  Wilt u ondersteuning voor grote schijven inschakelen (J/N) ..........? [N]
  Als u het bestandssysteem FAT32 wilt gebruiken, drukt u op J en vervolgens op ENTER. Als u het bestandssysteem FAT16 wilt gebruiken, drukt u op N en vervolgens op ENTER.
 3. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Nadat u op ENTER hebt gedrukt, wordt het menu Opties van Fdisk weergegeven:
  1. DOS-partitie of logisch station maken
  2. Actieve partitie kiezen
  3. DOS-partitie of logisch station verwijderen
  4. Partitiegegevens weergeven
  5. Een ander huidig vaste-schijfstation kiezen (deze optie is uitsluitend beschikbaar als de computer twee fysieke vaste schijven heeft)
 4. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Typ 1 om DOS-partitie of logisch station maken te kiezen en druk op ENTER.
 5. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Typ 1 om Primaire DOS-partitie maken te kiezen en druk op ENTER.
 6. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Nadat u op ENTER hebt gedrukt, wordt het volgende bericht weergegeven:
  Wilt u de grootst mogelijke omvang voor een primaire DOS-partitie gebruiken?
  Gebruik de juiste methode voor uw systeem als dit bericht verschijnt.

  Voor een FAT32-bestandssysteem

  1. Als u bij stap 2 het bestandssysteem FAT32 hebt geselecteerd en alle ruimte op de vaste schijf wilt toewijzen aan station C, drukt u op J en vervolgens op ENTER.
  2. Druk tweemaal op ESC om Fdisk af te sluiten en terug te keren naar de MS-DOS-prompt.
  3. Ga naar stap 7.

  Voor een FAT16-bestandssysteem

  Als u bij stap 2 het bestandssysteem FAT16 hebt geselecteerd, kunt u de standaardgrootte (2 GB als de partitiegrootte) accepteren of de grootte van de partitie aanpassen.

  Voer de volgende stappen uit om de standaardpartitiegrootte te accepteren:

  1. Als u de eerste 2 GB van de vaste schijf wilt toewijzen aan station C, drukt u op J en vervolgens op ENTER.
  2. Druk op ESC om terug te keren naar het menu Opties en ga naar stap d van de onderstaande sectie over het aanpassen van de partitiegrootte.
  Voer de volgende stappen uit om de partitiegrootte aan te passen:

  1. Als u de grootte van de partities (stationsaanduidingen) op de vaste schijf wilt wijzigen, drukt u op N en vervolgens op ENTER.
  2. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de gewenste grootte kunt opgeven (in megabytes of als percentage van de totale schijfruimte) voor de primaire partitie. De aanbevolen minimumgrootte voor de primaire partitie op een Windows 98-computer is 500 MB. Geef de grootte op van de partitie die u wilt maken en druk vervolgens op ENTER.
  3. Druk op ESC om terug te keren naar het menu Opties.
  4. Als u stationsaanduidingen wilt toewijzen aan de resterende ruimte op de vaste schijf, typt u 1 op de opdrachtregel en drukt u op ENTER.
  5. Typ 2 om Uitgebreide DOS-partitie maken te kiezen en druk op ENTER.
  6. Er verschijnt een dialoogvenster waarin wordt aangegeven hoeveel ruimte maximaal beschikbaar is voor de uitgebreide partitie. U kunt de grootte van de partitie wijzigen of de standaardgrootte accepteren. Hoewel het accepteren van de standaard maximumruimte de voorkeur verdient, kunt u de ruimte ook verdelen over meerdere stationsaanduidingen. Geef de gewenste grootte op, druk op ENTER en druk vervolgens op ESC.
  7. Het menu Logisch station maken in uitgebreide DOS-partitie wordt weergegeven. Met dit menu kunt u de resterende ruimte op de vaste schijf aan extra stationsaanduidingen toewijzen. Geef in het vak Geef grootte op in MB of percentage schijfruimte (%) de hoeveelheid ruimte op die u aan de volgende stationsaanduiding wilt toewijzen en druk vervolgens op ENTER.
  8. Er verschijnt een tabel waarin de door u gemaakte stationsaanduiding wordt weergegeven, alsmede de hoeveelheid ruimte op het desbetreffende station. Als er nog vrije ruimte over is op de vaste schijf, wordt dit onder aan de tabel vermeld. Herhaal stap e-g totdat het volgende bericht wordt weergegeven:
   Alle beschikbare ruimte in de uitgebreide DOS-partitie is toegewezen aan logische stations.
  9. Als dit bericht verschijnt, drukt u op ESC om terug te keren naar het menu Opties.
  10. Om de partitie te activeren van waaraf u wilt opstarten (doorgaans station C) typt u 2 om Actieve partitie kiezen te selecteren en drukt u op ENTER.
  11. Het volgende bericht verschijnt:
   Voer het nummer in van de partitie die u wilt activeren.
  12. Typ 1 op de opdrachtregel en druk op ENTER.
  13. Druk tweemaal op ESC om Fdisk af te sluiten en terug te keren naar de MS-DOS-prompt. Ga verder met stap 7.
 7. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Nadat u de partities hebt gemaakt, moet u deze formatteren. Start de computer opnieuw op met de noodopstartdiskette in het diskettestation.

  OPMERKING: Als u de opstartdiskette voor Windows 95 gebruikt, wordt de MS-DOS-prompt weergegeven en kunt u verdergaan met stap 8. Als u de opstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie gebruikt, kiest u Computer opstarten zonder cd-rom-ondersteuning zodra het opstartmenu van Windows 98 wordt weergegeven.
 8. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Typ format c: /s op de opdrachtregel en druk op ENTER. Met deze opdracht worden de systeembestanden overgebracht. Gebruik deze opdracht uitsluitend wanneer u station C (of het 'actieve' station) formatteert. U kunt ook format station : op de opdrachtregel typen (waarbij station de stationsaanduiding is van de partitie die u wilt formatteren) voor alle overige partities.

  OPMERKING: Als het bericht 'Onjuiste opdracht' of 'Onjuiste bestandsnaam' verschijnt, moet het hulpprogramma Format.com mogelijk nog worden uitgepakt naar de opstartdiskette. Hiertoe typt u de volgende opdracht bij de MS-DOS-prompt, waarna u op ENTER drukt:
  extract ebd.cab format.com
  Zodra Format.com is uitgepakt en de MS-DOS-prompt wordt weergegeven, typt u format c: /s of typt u format station : voor partities die niet gemarkeerd zijn als de actieve partitie.
 9. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Als u Format.com hebt uitgevoerd, wordt het volgende bericht weergegeven:
  WAARSCHUWING: ALLE GEGEVENS OP HET NIET-VERWISSELBARE SCHIJFSTATION C: ZULLEN VERLOREN GAAN!

  Wilt u doorgaan met formatteren (J/N)?
 10. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Druk op J en druk vervolgens op ENTER om station C te formatteren.
 11. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Zodra het formatteren is voltooid, wordt het volgende bericht weergegeven:
  Volumelabel (11 tekens, ENTER voor geen naam)?
  OPMERKING: Met deze optionele functie kunt u een naam opgeven voor de vaste schijf. Typ een naam van maximaal 11 tekens. Als u geen naam wilt toewijzen aan het station, drukt u op ENTER.


De uitgebreide partitie en logische stations van een vaste schijf opnieuw partitioneren en formatteren

Via de stappen in deze sectie kunt u de uitgebreide partitie en logische stations combineren of het formaat ervan wijzigen. Zorg ervoor dat u beschikt over een betrouwbare reservekopie van alle belangrijke gegevens op de uitgebreide partitie en logische stations voordat u verdergaat. Als u de gehele vaste schijf wilt combineren tot één partitie, volgt u de stappen in de sectie 'Een nieuwe vaste schijf als master partitioneren en formatteren' in dit artikel.

OPMERKING: Als u deze methode gebruikt, worden twee of meer partities op de vaste schijf aangebracht, namelijk de primaire partitie (doorgaans station C) en de uitgebreide partitie. Zelfs als u gebruikmaakt van FAT32, geldt een beperking van 8 GB voor partities, tenzij u een BIOS-upgrade aanschaft die volledige ondersteuning biedt voor interrupt 13-extensies. Als u wilt weten waarom een limiet van 8 GB geldt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
153550  (http://support.microsoft.com/kb/153550/ ) Hard Disk Limited to 8-GB Partition
Als de vaste schijf van uw computer groter is dan 8 GB en u geen station-overlaysoftware of programma voor schijfbeheer gebruikt, moet u de ruimte ingedeeld in partities van elk 8 GB partitioneren en formatteren.
 1. Plaats de noodopstartdiskette in het diskettestation, start de computer opnieuw op en volg de methode die op uw systeem van toepassing is. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie:

  1. Als het opstartmenu van Microsoft Windows 98 wordt weergegeven, selecteert u Computer opstarten zonder cd-rom-ondersteuning. Druk vervolgens op ENTER.
  2. Typ fdisk op de opdrachtregel en druk op ENTER.
  3. Ga naar stap 2.
  Noodopstartdiskette voor Windows 95:

  1. Typ fdisk op de opdrachtregel en druk op ENTER.
  2. Ga naar stap 2.
 2. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Als de vaste schijf van uw computer groter is dan 512 MB, wordt het volgende bericht weergegeven:
  Uw computer bevat een schijf die groter is dan 512 MB. Deze versie van Windows biedt verbeterde ondersteuning voor grote schijven, waardoor schijfruimte op grote schijven efficiënter wordt gebruikt en schijven van meer dan 2 GB als één schijf kunnen worden geformatteerd.

  BELANGRIJK: Als u ondersteuning voor grote schijven inschakelt en nieuwe schijven maakt op dit station, kunt u geen toegang krijgen tot de nieuwe schijf of schijven; dit geldt voor bepaalde versies van Windows en MS-DOS. Bovendien kunnen schijfhulpprogramma's die niet expliciet zijn ontworpen voor het FAT 32-bestandssysteem, niet met dit station werken. Als u toegang wilt krijgen tot dit station met behulp van andere besturingssystemen of oudere schijfhulpprogramma's, schakelt u ondersteuning voor grote schijven niet in.

  Wilt u ondersteuning voor grote schijven inschakelen (J/N) ..........? [N]
  Als u het bestandssysteem FAT32 wilt gebruiken, drukt u op J en vervolgens op ENTER. Als u het bestandssysteem FAT16 wilt gebruiken, drukt u op N en vervolgens op ENTER.
 3. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Nadat u op ENTER hebt gedrukt, wordt het menu Opties van Fdisk weergegeven:
  1. DOS-partitie of logisch station maken
  2. Actieve partitie kiezen
  3. DOS-partitie of logisch station verwijderen
  4. Partitiegegevens weergeven
  5. Een ander huidig vaste-schijfstation kiezen (deze optie is uitsluitend beschikbaar als de computer twee fysieke vaste schijven bevat)
 4. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Typ 3 op de opdrachtregel en druk op ENTER. Het volgende menu verschijnt:
  1. Primaire partitie verwijderen
  2. Uitgebreide partitie verwijderen
  3. Logische stations in de uitgebreide partitie verwijderen
  4. Een niet-DOS-partitie verwijderen
 5. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Typ 3 op de opdrachtregel en druk op ENTER.
 6. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Het dialoogvenster Logische stations in de uitgebreide partitie verwijderen wordt weergegeven. In dit dialoogvenster wordt een tabel zoals in het volgende voorbeeld weergegeven waarin de attributen van uw vaste schijf worden beschreven.

  Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
  D: (gedefinieerd door gebruiker) 2047 FAT16 100%
  E: (gedefinieerd door gebruiker) 2047 FAT16 100%
  F: (gedefinieerd door gebruiker) 2047 FAT16 100%
  G: (gedefinieerd door gebruiker) 2047 FAT16 100%
  H: (gedefinieerd door gebruiker) 2047 FAT32 17%
  I: (gedefinieerd door gebruiker) 1498 ONBEKEND 13%


  Totale uitgebreide DOS-partitie: XXX Mbytes (1 MByte = 1048576 bytes).

  WAARSCHUWING! De gegevens op dit station gaan verloren.
  Welk station wilt u verwijderen..............................? [ ]
  Typ de aanduiding voor het station dat u wilt verwijderen in deze ruimte [ ]. Typ de aanduiding voor het station dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op ENTER.
 7. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: U wordt gevraagd de volumenaam van het station te typen, indien van toepassing.

  OPMERKING: U moet de volumenaam (indien van toepassing) exact zo typen als wordt weergegeven. Druk op ENTER als geen volumenaam aanwezig is. Als u een onjuiste volumenaam opgeeft, wordt het volgende bericht weergegeven:
  De volumelabel komt niet overeen. Voer de volumenaam in.................................? [ ]
  Als u de juiste naam opgeeft, wordt het volgende bericht weergegeven:
  Weet u het zeker (J/N)..........................? [ N ]
  De standaardinstelling is N. U moet J (ja) typen en op ENTER drukken om het station te verwijderen. Het bericht 'Het station is verwijderd' wordt in de tabel weergegeven naast de stationsaanduiding die u hebt verwijderd.
 8. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Herhaal stap 3-6 totdat u alle gewenste stations hebt verwijderd. Druk op ESC als u klaar bent. Als u alle logische stations verwijdert, wordt het bericht 'Er zijn geen logische stations gedefinieerd' weergegeven, vergezeld van een tabel met stationsaanduidingen die zijn gewijzigd of verwijderd. Druk op ESC om door te gaan.

  OPMERKING: Als u de logische stations groter of kleiner wilt maken, kunt u dit nu doen. Als u de uitgebreide partitie wilt verwijderen, gaat u verder met stap 11.
 9. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Ga naar het menu Opties van Fdisk en typ 1 (DOS-partitie of logisch station maken). Vanuit het menu DOS-partitie of logisch station maken typt u 3 (Logisch station maken in uitgebreide DOS-partitie) en drukt u op ENTER. Het bericht 'Bezig met controleren van integriteit station' wordt weergegeven samen met het voltooiingspercentage.

  OPMERKING: U hebt niet de uitgebreide partitie verwijderd, maar alleen de logische stations in de uitgebreide partitie. U hoeft de uitgebreide partitie niet te verwijderen als u het formaat van de logische stations wilt wijzigen. Als bijvoorbeeld één logisch station in de partitie aanwezig is en u wilt twee logische stations maken, moet u eerst het aanwezige logische station verwijderen en vervolgens twee nieuwe logische stations maken in de uitgebreide partitie. Hierbij blijft u gebonden aan de totale ruimte van de uitgebreide partitie.
 10. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Als de stationsverificatie voltooid is, wordt het volgende bericht weergegeven:
  Totale uitgebreide DOS-partitie: XXX Mbytes (1 MByte = 1048576 bytes)
  Maximaal beschikbaar voor logisch station: XXX Mbytes (X%)

  Geef grootte op in MB of percentage schijfruimte (%)...[ ]
  Het maximumaantal beschikbare Mbytes is het standaardaantal. U kunt deze waarde echter wijzigen door de omvang te typen van de partitie die u wilt maken en vervolgens op ENTER te drukken. Druk tweemaal op ESC om Fdisk af te sluiten en terug te keren naar de MS-DOS-prompt. Ga vervolgens verder met stap 11.
 11. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Als u de uitgebreide MS-DOS-partitie wilt verwijderen, drukt u op ESC om terug te keren naar het dialoogvenster Opties van Fdisk. Typ 3 (DOS-partitie of logisch station verwijderen) en druk op ENTER. Typ 2 (Uitgebreide DOS-partitie verwijderen) en druk op ENTER.
 12. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: In het venster wordt het huidige vaste-schijfstation met de bijbehorende informatie weergegeven. De uitgebreide partitie wordt weergegeven onder de kolom Type.
  Partitie  Status Type Volumenaam     Mbytes Systeemgebruik
  c:     1 A   PRI  DOS   (uw label) 1200  FAT16 50%
  2         EXT  DOS   (uw label) 1200  ONBEKEND 50%
  
  Totale schijfruimte is 2400 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)
  
 13. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Bovendien wordt de volgende waarschuwing weergegeven:
  WAARSCHUWING! Gegevens in de uitgebreide DOS-partitie gaan verloren.
  Wilt u doorgaan (J/N).....................? [ N ]
 14. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Druk op J en vervolgens op ENTER om de partitie te verwijderen. Het volgende bericht verschijnt:
  Uitgebreide DOS-partitie is verwijderd
  Druk op ESC om door te gaan
  OPMERKING: Als u probeert de uitgebreide MS-DOS-partitie te verwijderen voordat u alle logische stations hebt verwijderd, wordt het volgende bericht weergegeven:
  Kan uitgebreide DOS-partitie niet verwijderen als er logische stations zijn.
  U moet stap 3-6 en vervolgens stap 9 en 10 uitvoeren om de uitgebreide MS-DOS-partitie te verwijderen.

  U bent nu terug in het Opties-hoofdscherm van Fdisk. Als u niet-gepartitioneerde ruimte op de vaste schijf aanwezig laat, geeft Windows mogelijk alleen de hoeveelheid beschikbare ruimte en niet de volledige grootte van uw vaste schijf weer.

  BELANGRIJK: Nadat u de Fdisk-opties hebt gewijzigd of partities hebt verwijderd, zijn de gegevens die zich in de partitie(s) bevonden, verwijderd. U kunt deze niet meer terughalen. U moet dus zeker van uw zaak zijn voordat u deze procedure uitvoert. Als u een nieuwe start wilt maken of uw huidige configuratie wilt veranderen, moet u een reservekopie maken van alle belangrijke gegevens voordat u Fdisk gebruikt.
 15. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Als u de niet-gepartitioneerde ruimte op de vaste schijf wilt gebruiken, moet u de stations formatteren. Als u Format.com hebt uitgevoerd, wordt het volgende bericht weergegeven:
  WAARSCHUWING: ALLE GEGEVENS OP HET NIET-VERWISSELBARE SCHIJFSTATION X : ZULLEN VERLOREN GAAN!

  Wilt u doorgaan met formatteren (J/N)?
 16. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Druk op J en vervolgens op ENTER om het station te formatteren.
 17. Noodopstartdiskette voor Windows 98 of Windows 98 Tweede editie: Zodra het formatteren is voltooid, wordt het volgende bericht weergegeven:
  Volumelabel (11 tekens, ENTER voor geen naam)?
  OPMERKING: Met deze optionele functie kunt u een naam opgeven voor de vaste schijf. Typ een naam van maximaal 11 tekens. Als u geen naam wilt toewijzen aan het station, drukt u op ENTER.Een vaste schijf als slave partitioneren en formatteren

Als u een tweede vaste schijf (slave) aan de computer wilt toevoegen, moet u er eerst voor zorgen dat de jumpers op zowel de master (hoofdschijf) als de slave (nieuwe schijf) zijn ingesteld volgens de instructies van de fabrikant, zodat ze met de computer kunnen communiceren. Ervan uitgaande dat de hardware juist is geïnstalleerd, voert u vanuit uw besturingssysteem (Windows 95, Windows 98, enzovoort) de volgende stappen uit:
 1. Klik op Start, wijs Programma's aan en klik op MS-DOS-prompt.
 2. Typ fdisk op de opdrachtregel en druk op ENTER. Het volgende menu verschijnt:
  1. DOS-partitie of logisch station maken
  2. Actieve partitie kiezen
  3. DOS-partitie of logisch station verwijderen
  4. Partitiegegevens weergeven
  5. Een ander huidig vaste-schijfstation kiezen (deze optie is uitsluitend beschikbaar als de computer twee fysieke vaste schijven bevat)

  Uw keuze: [ ]
 3. Typ 5 op de opdrachtregel en druk op ENTER. Hiermee gaat u van fysieke schijf 1 (master) naar fysieke schijf 2 (slave).
 4. Vanuit het menu DOS-partitie of logisch station maken typt u 2 (Uitgebreide DOS-partitie maken) en drukt u op ENTER. Door het slave-station in te stellen als uitgebreide MS-DOS-partitie behouden uw stationsaanduidingen de juiste volgorde.

  Voorbeeld: Als station C ook partitie D bevat, wordt de nieuwe vaste schijf ingesteld als station D, tenzij u deze instelt als uitgebreide partitie. Als u stap 4 overslaat en alleen een andere primaire MS-DOS-partitie voor het slave-station maakt, krijgt het nieuwe station de aanduiding D en wordt het voormalige station D gewijzigd in station E.
 5. U kunt het nieuwe station partitioneren om andere logische stations te definiëren, net zoals u dat voor de master hebt gedaan. Als u het nieuwe station niet 'ziet', moet u mogelijk de volgende regel aan het bestand Config.sys toevoegen:
  lastdrive=?
  OPMERKING: De waarde voor het vraagteken (?) moet hoger zijn dan de aanduiding voor het laatste station op de computer (met inbegrip van het cd-rom-station).

 6. : De waarde voor het vraagteken (?) moet hoger zijn dan de aanduiding voor het laatste station op de computer (met inbegrip van het cd-rom-station). Nadat u Fdisk hebt voltooid, moet u de nieuwe partities formatteren om ze te kunnen gebruiken. Nadat u op ESC hebt gedrukt om Fdisk af te sluiten, start u de computer op in Windows. Gebruik de juiste methode voor uw systeem om de nieuwe partitie(s) te formatteren. Voor een FAT16-bestandssysteem:

  1. Dubbelklik op Deze computer, klik met rechtermuisknop op de nieuwe partitie, klik op Formatteren, klik op Volledig en klik op Uitvoeren.
  2. Nadat het formatteren is voltooid, klikt u op OK om het dialoogvenster te sluiten.
  Voor een FAT32-bestandssysteem:

  1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan, klik op Conversieprogramma (FAT32) en klik vervolgens op Volgende.
  2. Klik in het vak Stations op het station dat u wilt converteren naar het bestandssysteem FAT32.
  3. Klik op Volgende en vervolgens op OK.
  4. Klik op Volgende, nogmaals op Volgende en ten slotte weer op Volgende.
  5. Klik op Voltooien als de conversie is voltooid.
  OPMERKING: Maak geen gebruik van de schakeloptie /s, hetgeen wel nodig is bij het instellen van station C. U hoeft alleen de nieuwe stations voor gebruik te formatteren (als u bijvoorbeeld twee nieuwe stationsaanduidingen hebt gemaakt, moet u beide stations formatteren).Veelgestelde vragen

 • Vraag: Waarom wordt in Fdisk slecht 2 GB ruimte tegelijkertijd gepartitioneerd?

  Antwoord: Als u slechts 2 GB ruimte tegelijkertijd kunt partitioneren, hebt u mogelijk op N gedrukt toen u werd gevraagd om ondersteuning voor grote schijven in te schakelen. Een andere mogelijkheid is dat u werkt met een versie van Windows die niet over FAT32 beschikt. Als u werkt met Windows 95 of eerder, moet u meerdere partities maken om van de volledige schijfgrootte gebruik te kunnen maken.

  OPMERKING: Als u werkt met de detailhandelsversie van Windows 95, kunt u geen upgrade uitvoeren naar Windows 95 OSR2. Meer informatie over versies van Windows 95/98 vindt u in het onderstaande artikel. Klik op het artikelnummer om het artikel weer te geven in de Microsoft Knowledge Base:
  158238  (http://support.microsoft.com/kb/158238/NL/ ) Nagaan welke versie van Windows 95/98/Me op uw computer wordt gebruikt
 • Vraag: Ik heb software waarmee ik de limiet van 504 MB kan overschrijden. Kan ik deze software gebruiken?

  Antwoord: Raadpleeg de softwarefabrikant voordat u software voor schijfbeheer gebruikt en informeer naar de compatibiliteit. Als u een goede reservekopie van uw vaste schijf hebt gemaakt, kunt u bovendien altijd herstelprocedures uitvoeren.
 • Vraag: Ik heb een vaste schijf van 1,6 GB en wil een nieuwe vaste schijf van 6 GB installeren. Kan ik de bestanden van mijn schijf van 1,6 GB kopiëren naar de schijf van 6 GB of moet ik een nieuwe installatie uitvoeren?

  Antwoord: U kunt de Windows 95/98-installatie van uw oude vaste schijf gewoon naar de nieuwe vaste schijf kopiëren. Als u meer informatie wilt over het kopiëren van uw Windows 95/98-installatie naar een nieuwe vaste schijf, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  166172  (http://support.microsoft.com/kb/166172/ ) Duplicating Windows 95/98 Installation to a New Hard Disk
  De methode die in dit artikel wordt beschreven, kan niet worden gebruikt om Windows 95/98-installaties naar meerdere computers te kopiëren. Microsoft ondersteunt uitsluitend de standaard Setup-procedure die wordt beschreven in de productinformatie bij Windows 95/98 voor elke computer waarop Windows 95/98 wordt geïnstalleerd.


De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Tweede editie
 • Microsoft Windows 95
Trefwoorden: 
kbhowto kbenv kbhw win98se win98 win95 KB255867
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store