DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 259403 - Laatste beoordeling: donderdag 1 november 2012 - Wijziging: 1.0

Samenvatting

Vcredist.exe is een zelfuitpakkend uitvoerbaar bestand waarmee de nieuwste versie wordt geïnstalleerd van de runtimebestanden en besturingssysteemonderdelen voor Microsoft Visual C++ die nodig zijn voor de meeste projecten die in Visual C++ 6.0 worden gemaakt. Deze bestanden bevatten correcties die zijn opgenomen in Visual Studio 6.0 Service Pack 4 (SP4).

Vanaf Visual Studio 6.0 Service Pack 5 is Vcredist.exe opgenomen in het servicepack. De Vcredist.exe waarnaar in dit artikel wordt verwezen, blijft de versie van Visual Studio 6.0 Service Pack 4. Als u de nieuwste versie van Vcredist.exe wilt verkrijgen, hebt u het nieuwste servicepack nodig. Zie de volgende MSDN-website (Microsoft Developer Network) voor meer informatie:
http://msdn.microsoft.com/nl-nl/vstudio/cc136611.aspx (http://msdn.microsoft.com/nl-nl/vstudio/cc136611.aspx)

Meer informatie

U kunt de update voor Vcredist.exe verkrijgen door de volgende toepassing te downloaden en uit te voeren. Met deze toepassing installeert u Vcredist.exe in de map die u opgeeft.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Downloaden
Het pakket VC6RedistSetup_deu.exe nu downloaden. (http://download.microsoft.com/download/vc60pro/Update/2/W9XNT4/EN-US/VC6RedistSetup_deu.exe)

Releasedatum: 16.11.00

Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over hoe u Microsoft-ondersteuningsbestanden kunt downloaden:
119591  (http://support.microsoft.com/kb/119591/nl/ ) Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via onlineservices
Microsoft heeft dit bestand op virussen gescand. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van bestanden vanaf het Microsoft Downloadcentrum, gaat u naar het Downloadcentrum op het volgende webadres: 
http://www.microsoft.com/nl-nl/download/default.aspx (http://www.microsoft.com/nl-nl/download/default.aspx)
Tijdens het uitvoeren van VC6RedistSetup.exe wordt een gebruiksrechtovereenkomst gepresenteerd. Wanneer u de overeenkomst accepteert, wordt een enkel bestand, Vcredist.exe, uitgepakt.

Met Vcredist.exe worden de volgende kernbestanden geïnstalleerd, die zijn opgenomen in Visual Studio 6.0 SP4. Deze bestanden zijn basisbenodigdheden voor de meeste onderdelen en toepassingen die worden gemaakt in Visual C++ 6.0.

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
BestandsnaamVersieGrootte
Asycfilt.dll2.40.4275.1144KB (147.728 bytes)
Atl.dll (Windows 95 en Windows 98)3.0.8449.072KB (73.785 bytes)
Atl.dll (Windows NT)3.0.8449.057,5KB (58.938 bytes)
Comcat.dll4.71.1460.121,7KB (22.288 bytes)
Comctl32.dll (Windows 95 en Windows 98)5.80.2614.3600564KB (577.808 bytes)
Comctl32.dll (Windows NT)5.80.2614.3600544KB (557.328 bytes)
Mfc42.dll6.0.8665.0972KB (995.383 bytes)
Mfc42u.dll (alleen Windows NT)6.0.8665.0972KB (995.384 bytes)
Msvcirt.dll6.0.8168.076KB (77.878 bytes)
Msvcp60.dll6.0.8168.0392KB (401.462 bytes)
Msvcrt.dll6.0.8797.0272KB (278.581 bytes)
Oleaut32.dll2.40.4275.1584KB (598.288 bytes)
Olepro32.dll5.0.4275.1160KB (164.112 bytes)
Stdole2.tlb2.40.4275.117,5KB (17.920 bytes)

Tevens worden de volgende bestanden via Vcredist.exe geïnstalleerd. Het betreft ondersteunende bestanden voor het installatieprogramma van Vcredist.exe.

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
BestandsnaamVersieGrootte
Advpack.dll4.71.1015.073,2KB (74.960 bytes)
W95inf16.dll4.71.704.02,21KB (2.272 bytes)
W95inf32.dll4.71.16.04,50KB (4.608 bytes)

Bij Vcredist.exe kunt u de volgende opdrachtregelopties gebruiken:
geen opdrachtregelopties = niet-stille modus, met voortgangsbalk en heropstartverzoek
/q = semistille modus, met heropstartverzoek maar zonder voortgangsbalk
/q /r:n = zonder heropstartverzoek en zonder voortgangsbalk
Vcredist.exe is geen volledig toegerust installatiepakket. Daarom is distributie van de bovenstaande bestanden via dit uitvoerbare bestand geen aanbevolen methode. Met dit pakket worden bijvoorbeeld geen foutberichten doorgegeven aan de gebruiker of aan het programma waarin Vcredist.exe wordt gestart. Het is daarom zeer aan te bevelen in programma's waarin Vcredist.exe wordt gestart, eerst controles op te nemen op voldoende vrije schijfruimte (ongeveer 10 MB), op systeembestanden met het kenmerk Alleen-lezen, op beheerdersmachtigingen en op een geldige map TEMP. Door de afwezigheid van deze controles in het pakket zelf, worden bepaalde bestanden mogelijk niet correct op het doelsysteem geïnstalleerd.

Bovendien worden met dit pakket geen databaseonderdelen of gelokaliseerde satelliet-DLL's (Dynamic Link Libraries) geïnstalleerd. Raadpleeg het artikel Microsoft Visual C++ 6.0-toepassingen distribueren op de volgende MSDN-website (Microsoft Developer Network) voor meer informatie over het installeren van databaseonderdelen als ODBC, ADO of DAO:
http://msdn.microsoft.com/nl-nl/library/aa260978(VS.60).aspx (http://msdn.microsoft.com/nl-nl/library/aa260978(VS.60).aspx)
Klik voor meer informatie over het installeren van gelokaliseerde bron-DLL's voor MFC op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
208983  (http://support.microsoft.com/kb/208983/nl/ ) Gelokaliseerde DLL's gebruiken voor MFC
Opmerking Met dit pakket kunnen deze onderdelen niet worden geïnstalleerd op computers met Microsoft Windows 2000 of Microsoft Windows Millennium (ME). Op computers met Windows 2000 en Windows Millennium kunnen deze onderdelen alleen worden bijgewerkt via besturingssysteemupdates en servicepacks voor deze besturingssystemen.

Vcredist.exe kan vrijelijk worden gedistribueerd met uw toepassing. Bied ook dit Knowledge Base-artikel aan.
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=151500) voor overige aandachtspunten.
Trefwoorden: 
kbresolve kbdownload kbbug kbfile kbinfo KB259403
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store