DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 262277 - Laatste beoordeling: donderdag 4 juli 2013 - Wijziging: 1.0

Samenvatting

Wanneer in Microsoft Excel veel records worden geïmporteerd of gecombineerd, kunnen dubbele exemplaren ontstaan. In dit artikel wordt beschreven hoe u een gecompileerde lijst met unieke records kunt maken.

Meer informatie

Ga als volgt te werk om een gecompileerde lijst met unieke records te maken:
 1. Selecteer de kolomtitels boven de rijen of de records die u wilt sorteren.
 2. Open het menu Gegevens, wijs Filter aan en klik op Uitgebreid filter. Als de volgende melding wordt weergegeven, klikt u op OK.
  Er zijn geen kopteksten gevonden. Wilt u aannemen dat de bovenste rij van de selectie de rijkop is?
 3. Klik onder Actie op Kopiëren naar andere locatie.
 4. Schakel het selectievakje Alleen unieke records in.
 5. Typ of selecteer in het vak Lijstbereik het bereik van de records (zoals A3:H10).
 6. Typ of selecteer in het vak Criteriumbereik hetzelfde bereik voor de records (dat is dus A3:H10).
 7. Typ het adres of selecteer de eerste cel waarin de informatie moet worden geplaatst in het vak Kopiëren naar. Zorg dat er voldoende ruimte is zodat u geen reeds bestaande gegevens overschrijft.

  Opmerking U kunt dit alleen op het actieve werkblad doen.
 8. Klik op OK.
Opmerkingen

Als de eerste record met oorspronkelijke gegevens wordt gekopieerd, wordt deze twee keer weergegeven in de nieuwe lijst. Verberg de eerste regel.

Als u de opdracht Uitgebreid filter intern uitvoert, bevat het werkblad nog alle records. Dubbele records worden verborgen. Als u dit wilt voorkomen, wijst u in het menu Opmaak de optie Rijen aan en klikt u op Zichtbaar maken.
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=151500) voor overige aandachtspunten.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel X voor Mac
 • Microsoft Excel 2001 voor Mac
 • Microsoft Excel 98 voor Macintosh
Trefwoorden: 
kbhowto KB262277
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store