DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 271240 - Laatste beoordeling: maandag 4 oktober 2004 - Wijziging: 1.1

 
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL271240

Samenvatting

Dit artikel bevat een kopie van de informatie uit het bestand Setup.txt dat deel uitmaakt van Windows Millennium Edition (ME). Het bestand Setup.txt bevat de meest recente informatie over problemen die zich kunnen voordoen bij de installatie van Windows ME.

Setup.txt bevindt zich in de map Win9x op de cd-rom van Windows ME.

Meer informatie

   -----------------------------------------
    Microsoft Windows Millennium Edition
      README (LEESMIJ) voor Setup
         juni 2000
  ------------------------------------------
   (c) Copyright Microsoft Corporation, 2000

Dit document bevat aanvullingen 
op de documentatie bij Microsoft(R) Windows(R) 
Millennium Edition (Windows ME).

--------
INHOUD
--------

TIPS VOOR EEN FOUTLOZE INSTALLATIE
ALGEMENE PROBLEMEN BIJ DE INSTALLATIE
WINDOWS ME INSTALLEREN VANUIT MS-DOS
DE COMPUTER SCHOON OPSTARTEN
ANTIVIRUSSOFTWARE
VASTE-SCHIJFPROBLEMEN TIJDENS DE INSTALLATIE OPSPOREN MET SCHIJFCONTROLE
FOUTEN MET .CAB-BESTANDEN TIJDENS DE INSTALLATIE
WINDOWS ME VAN DE COMPUTER VERWIJDEREN
GECOMPRIMEERDE STATIONS
WINDOWS ME INSTALLEREN OP EEN COMPUTER MET WINDOWS NT
FOUTBERICHTEN TIJDENS DE INSTALLATIE
HARDWARE


==================================
TIPS VOOR EEN FOUTLOZE INSTALLATIE
==================================

Schakel alle antivirusprogramma's op de computer uit. 
Als deze hulpprogramma's tijdens de installatie actief blijven, kan de 
computer vastlopen. 

OPMERKING: bij bepaalde computers is de antivirusfunctionaliteit in 
het systeem ingebouwd. Als deze optie ingeschakeld blijft in de 
BIOS/CMOS-instellingen, kan er een waarschuwingsbericht over 
wijzigingen in virusactiviteit of de Master Boot Record verschijnen. 
Setup kan alleen worden uitgevoerd als 
deze wijzigingen worden uitgevoerd. Zie de documentatie bij de 
antivirussoftware voor meer informatie.

Voer Schijfcontrole uit om na te gaan of zich problemen met 
de vaste schijven voordoen en om deze problemen zo nodig op te lossen.

Sluit alle actieve programma's af. Dit geldt ook voor 
schermbeveiliging, instellingen voor geavanceerd energiebeheer (APM, 
Advanced Power Management) en andere programma's die het vastlopen van 
Setup kunnen veroorzaken. Zie 'De computer schoon opstarten' voor meer 
informatie.


=====================================
ALGEMENE PROBLEMEN BIJ DE INSTALLATIE
=====================================

Benodigde schijfruimte
----------------------
Aangezien veel factoren een rol spelen bij het bepalen van de 
benodigde schijfruimte voor de installatie van Windows ME, vindt u hier 
schattingen die zijn gemaakt op basis van standaardinstallaties van 
Windows ME.

Standaardupgrade vanuit Windows 95: vereist ongeveer 
 295 MB vrije schijfruimte, maar mogelijk 
 435 MB, afhankelijk van de systeemconfiguratie.

Volledige installatie op een FAT16-station: vereist 
 535 MB vrije schijfruimte, maar dit kan variëren van 
 495 MB - 635 MB, afhankelijk van de systeemconfiguratie en 
 de geselecteerde opties.

Volledige installatie op een FAT32-station: vereist 
 480 MB vrije schijfruimte, maar dit kan variëren van 
 455 MB - 535 MB, afhankelijk van de systeemconfiguratie en 
 de geselecteerde opties.

Wanneer u Windows ME op een ander station dan station C 
installeert, kan er tot 25 MB vrije ruimte op station C vereist zijn 
voor de systeem- en logbestanden die tijdens de installatie worden 
gemaakt.

Windows ME verwijderen: als u een reservekopie van de Windows-installatie
wilt maken voordat u de upgrade uitvoert, selecteert u tijdens de 
installatie de optie waarmee de systeembestanden worden opgeslagen. 
Hierdoor kunt u Windows ME verwijderen wanneer zich problemen voordoen. 
In bepaalde gevallen kunt u dit echter niet doen:

- U installeert Windows ME in een nieuwe map of 
 u voert een schone installatie uit waarbij er geen vorige versie 
 beschikbaar is.

MAAK EEN NIEUWE OPSTARTDISKETTE! Door de toegevoegde ondersteuning van 
de real-modus en protected-modus kernels voor FAT32 zijn de opstartdiskettes
van Windows ME niet compatibel met eerdere versies van Windows. 
Wanneer u Windows ME voor het eerst installeert, moet u daarom 
een nieuwe opstartdiskette maken, ZELFS ALS U NIET VAN PLAN BENT 
FAT32 TE GEBRUIKEN.


====================================
WINDOWS ME INSTALLEREN VANUIT MS-DOS
====================================

Als u met een schone of nieuwe vaste schijf werkt of als zich 
problemen voordoen wanneer u Setup vanuit uw vorige versie van 
Windows uitvoert, moet u de installatie van Windows ME wellicht vanuit 
MS-DOS uitvoeren. Hoewel dit meestal trager verloopt, is 
het vaak de veiligste methode en 
moet u deze gebruiken wanneer andere manieren niet werken.

Sneltoetsen voor het opstarten van de computer met MS-DOS
---------------------------------------------------------
Er zijn meerdere manieren waarop u de computer veilig met een 
MS-DOS-prompt kunt opstarten. De makkelijkste manier is met behulp van 
deze sneltoetsen:

- Windows 98 / Windows 98 Tweede editie
Houd tijdens het opstarten van de computer CTRL ingedrukt. 
Hierdoor gaat u rechtstreeks naar het opstartmenu van Windows 98. 
(De toets F8 is wel functioneel, maar in Windows 98 wordt niet 
aangegeven wanneer Windows wordt gestart, zodat het niet 
duidelijk is wanneer u F8 moet indrukken.)

- Windows 95
Druk op F8 wanneer het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' wordt 
weergegeven. Hierdoor wordt het opstartmenu van Windows 95 geopend.

- MS-DOS 6.x
Druk op F8 wanneer het bericht 'Bezig met starten MS-DOS' wordt weergegeven. 
Hierdoor kunt u handmatig aangeven welke stuurprogramma's moeten worden 
geladen en kunt u de systeembestanden overslaan. 

- Real-modus cd-rom-stuurprogramma's
U moet real-modus cd-rom-stuurprogramma's laden om 
Windows ME te kunnen gebruiken. Als u al met Windows ME hebt gewerkt 
en een opstartdiskette hebt gemaakt, kunt u de cd-rom-stuurprogramma's 
van deze diskette gebruiken. Als u geen opstartdiskette 
hebt, voert u het installatieprogramma uit dat 
zich op de cd-rom bevindt.

Wanneer u toegang hebt tot het cd-rom-station, gaat u naar het 
station waar de cd-rom van Windows ME zich bevindt en typt u SETUP. 
Setup wordt nu voortgezet.

De bestanden Config.sys en Autoexec.bat bewerken
------------------------------------------------
In de bestanden Config.sys en Autoexec.bat wordt vermeld 
welke programma's en apparaten tijdens het opstarten van de computer 
moeten worden geladen (een antivirusprogramma in Autoexec.bat 
bijvoorbeeld geeft aan dat de computer dat programma automatisch moet 
laden). Bij bepaalde programma's en apparaten wordt Windows ME Setup 
echter niet correct uitgevoerd. Om dergelijke programma's of apparaten 
te verwijderen, moet u wellicht Config.sys en/of Autoexec.bat bewerken.

Bewerk Config.sys en Autoexec.bat in Windows 95 als volgt:

1. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ Sysedit en druk op ENTER.

2. Typ in Config.sys of Autoexec.bat de opdracht REM 
  aan het begin van elke regel die u wilt uitschakelen.

3. Sla de wijzigingen op en start de computer opnieuw op.


Bewerk Config.sys en Autoexec.bat in Windows 98 als volgt:

1. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ Sysedit en druk op ENTER.

2. Klik op het tabblad Autoexec.bat of Config.sys en schakel het 
  selectievakje aan het begin van elke regel die u wilt uitschakelen,
  uit.

3. Klik op Toepassen, vervolgens op OK en start de computer opnieuw op.

Tips voor de installatie van real-modus cd-rom-stuurprogramma's
---------------------------------------------------------------
Als u op dit moment met Windows 95 werkt, is 
een deel van de cd-rom-stuurprogramma's mogelijk al geladen. Als u het
systeem kunt afsluiten naarMS-DOS en toegang hebt tot het cd-rom-station, 
probeert u het volgende:

1. Start de computer op. 

2. Druk op F8 wanneer u het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' ziet.

3. Kies 'Alleen MS-DOS-prompt'.

4. Typ bij de opdrachtprompt: DosStart.bat.

U hebt nu toegang tot het cd-rom-station.

Als u tijdens de installatie van Windows ME de toegang tot het cd-rom-station 
kwijtraakt, start u de computer opnieuw op. Setup wordt dan voortgezet 
of u moet Setup opnieuw uitvoeren en daarbij Installatieherstel 
kiezen wanneer daarom wordt gevraagd.

Windows ME vanaf de vaste schijf installeren
--------------------------------------------
De meeste problemen die optreden bij het kopiëren van bestanden 
en bij schijf-I/O kunt u verhelpen door alle installatiebestanden 
naar de vaste schijf te kopiëren en de installatie vervolgens vanaf de
vaste schijf uit te voeren. Als er onvoldoende geheugen is, verwijdert 
u de cd-rom-stuurprogramma's en maakt u conventioneel 
geheugen vrij. 

Als u de installatiebestanden lokaal wilt kopiëren
tijdens een installatie over Windows 95 heen, gaat u als volgt te werk:

1. Maak 120 MB schijfruimte vrij bovenop de hoeveelheid die 
  vereist is voor Setup. Setup heeft standaard 295 MB nodig voor 
  een upgrade vanuit Windows 95, afhankelijk van het bestandssysteem.

2. Maak een tijdelijke map met de naam W9xFlat om de 
  installatiebestanden op de vaste schijf op te slaan.

3. Kopieer de inhoud van de map Win9x op de cd-rom van Windows ME 
  naar de tijdelijke map die u zojuist hebt gemaakt. U moet eigenlijk 
  ook de submappen van Win9x kopiëren, maar als u niet voldoende 
  schijfruimte hebt, kunt u dit achterwege laten.

4. Start de computer opnieuw op. Druk op F8 wanneer u het bericht 'Bezig
  met starten van Windows 95' ziet en kies Alleen MS-DOS-prompt
  .

5. Ga naar de tijdelijke map waarin de installatiebestanden van Windows ME 
  zich bevinden en typ SETUP.

Als u de installatiebestanden lokaal wilt kopiëren
tijdens een installatie vanuit MS-DOS, gaat u als volgt te werk:

1. Zorg dat u toegang hebt tot het cd-rom-station. Zie hierboven 
  voor meer informatie.

2. Maak 120 MB schijfruimte vrij bovenop de hoeveelheid die 
  vereist is voor Setup. Setup heeft standaard 295 MB nodig voor een 
  upgrade vanuit MS-DOS.

3. Maak een tijdelijke map met de naam W9xFlat op de 
  de schijf die voldoende ruimte heeft voor de installatiebestanden. 
  Ga hiertoe naar het desbetreffende station en typ: MD W9xFlat.

4. Ga naar de map Win9x op de cd-rom van Windows ME.

5. Typ het volgende om de installatiebestanden van Windows ME naar de 
  tijdelijke map die u zojuist hebt gemaakt, te kopiëren: 
  Copy *.* <stationsaanduiding>\W9xFlat.

6. Nadat de bestanden zijn gekopieerd, start u de computer schoon op 
  en slaat u daarbij de opstartbestanden over. Zie 
  'De computer schoon opstarten' voor meer informatie.

7. Ga naar de tijdelijke map waarnaar u de bestanden zojuist hebt gekopieerd
  en start de installatie door te typen: SETUP.


============================
DE COMPUTER SCHOON OPSTARTEN
============================

Stuurprogramma's, hulpprogramma's of andere programma's van derden 
kunnen een correcte installatie verhinderen. Vaak kan dit worden voorkomen 
door het systeem schoon op te starten. U kunt de computer op verschillende 
manieren schoon opstarten:

Met behulp van een diskette:
- Start het systeem op met de opstartdiskette van Windows ME. Hierbij 
 hebt u de mogelijkheid om de cd-rom-stuurprogramma's al dan niet te 
 laden en beschikt u over een schone omgeving om Setup uit te voeren.
- Start het systeem op met een eerdere opstartdiskette van Windows 
 98SE/98/95 of MS-DOS. Deze methode biedt u geen toegang tot de cd-rom-
 stuurprogramma's, maar is met name geschikt wanneer u de 
 installatiebestanden naar de vaste schijf hebt gekopieerd zoals 
 hierboven beschreven.

Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus in Windows 95:
- Start de computer op en houd F8 ingedrukt wanneer 'Bezig met starten 
 van Windows 95' wordt weergegeven.
- Kies Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus. Ook hier hebt u geen toegang 
 tot het cd-rom-station, maar deze methode is geschikt 
 wanneer u de installatiebestanden naar de vaste schijf hebt gekopieerd 
 zoals hierboven beschreven.

Windows 98 / Windows 98 Tweede editie stapsgewijs opstarten:
Als u bepaalde stuurprogramma's handmatig wilt laden, gaat u als volgt 
te werk:
- Start de computer op en houd F8 ingedrukt wanneer 'Bezig met starten 
 van Windows 98' wordt weergegeven.
- Kies Step by Step.
- Kies alleen Ja bij de apparaten die u wilt laden. In 
 de meeste gevallen moet u Ja opgeven voor Himem.sys.


=================
ANTIVIRUSSOFTWARE
=================

Zorg dat er geen antivirusprogramma's actief zijn tijdens de 
installatie van Windows ME. Als het TRS-programma's (Terminate-
and-Stay-Resident) betreft, verwijdert u verwijzingen naar deze programma's 
uit de bestanden Autoexec.bat, Config.sys en Win.ini.

Als u een BIOS met ingebouwde virusbeveiliging hebt, schakelt u deze 
voorziening uit voordat u Setup start. U schakelt de functie uit met 
behulp van het CMOS-installatieprogramma voor het BIOS. Zie de 
documentatie bij uw computer voor meer informatie.

Zie ook de informatie over specifieke antivirusprogramma's hieronder.

Ingebouwde virusbeveiliging in CMOS/BIOS
----------------------------------
Bepaalde computers beschikken over ingebouwde virusbeveiliging. Als deze
voorziening ingeschakeld blijft, worden er mogelijk berichten weergegeven 
over wijzigingen in de virusactiviteit of in de Master Boot Record. 
Deze wijzigingen moeten worden uitgevoerd. Als u aangeeft dat de vorige 
instellingen moeten worden hersteld, wordt de computer mogelijk niet 
meer opgestart.

Norton AntiVirus
----------------
Als Norton AntiVirus op uw computer is geïnstalleerd, kan 
een waarschuwing met de volgende strekking worden weergegeven wanneer 
de eerste bestanden zijn gekopieerd: 

   De toepassing Wininst0.400\Suwin.exe probeert 
   de hoofdopstartrecord bij te werken.

Kies Doorgaan om Setup te voltooien. 
Als u het systeem niet de gelegenheid geeft om deze wijzigingen uit te 
voeren, kan Setup vastlopen.

Dr. Solomon's AntiVirus
-----------------------
Als u met Dr. Solomon's AntiVirus werkt, kan 
een blauw scherm met een fatale uitzondering in Ios.vxd worden 
weergegeven wanneer tijdens de installatie wordt geprobeerd een 
opstartdiskette te maken. Klik in het scherm van de opstartdiskette op 
Annuleren wanneer de voortgangsbalk op 
20%. staat. Hierdoor wordt Setup voortgezet. Kijk op de website van 
Dr. Solomon's of er een update beschikbaar is 
waarbij dit probleem zich niet meer voordoet.


========================================================================
VASTE-SCHIJFPROBLEMEN TIJDENS DE INSTALLATIE OPSPOREN MET SCHIJFCONTROLE
========================================================================

Bij de schijfcontrole die tijdens de installatie van Windows ME 
wordt uitgevoerd, worden fouten gesignaleerd maar niet gecorrigeerd. 
Als er problemen zijn, kan Setup pas worden voortgezet wanneer deze 
zijn verholpen. 

U kunt dergelijke problemen oplossen door Setup af te sluiten en 
Schijfcontrole uit te voeren vanuit Windows 95, Windows 98 of MS-DOS. 
Zie hieronder voor meer informatie over het gebruik van Schijfcontrole
voor het oplossen van problemen.

Problemen met de vaste schijf oplossen
--------------------------------------
Als tijdens de installatie een bericht wordt weergegeven dat u 
Schijfcontrole moet uitvoeren om problemen met de vaste schijf op te 
lossen, volgt u deze stappen.

Als u Windows ME over MS-DOS heen installeert, gaat u als volgt te werk:

1. Als u de installatie uitvoert vanaf cd-rom, plaatst u de cd-rom in 
  het station en typt u het volgende:

  d:\win9x\scandisk.exe /all

  waarbij 'd' het cd-rom-station is.

2. Volg de aanwijzingen op het scherm en los 
  de problemen op die door Schijfcontrole worden aangetroffen.

3. Start Setup opnieuw.


Als u Windows ME over 
Windows 98 of Windows 95 heen installeert, gaat u als volgt te werk:

1. Sluit Setup af.

2. Open het menu Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires
  en Systeemwerkset aan en klik op Schijfcontrole.

3. Controleer de vaste schijven en hoststations op fouten en 
  repareer deze. Voer een volledige oppervlaktecontrole van alle 
  schijven uit om te voorkomen dat Setup weer fouten aantreft.

Problemen bij het uitvoeren van Schijfcontrole
----------------------------------------------
Het kan gebeuren dat Schijfcontrole een probleem niet kan oplossen of 
dat Schijfcontrole zelf fouten genereert. 

Als er nog steeds niet voldoende geheugenruimte beschikbaar is of als 
zich andere problemen voordoen wanneer Schijfcontrole wordt uitgevoerd 
door Setup, kunt u Schijfcontrole tijdens de installatie overslaan door 
Setup uit te voeren met de optie /IS. Typ 
hiertoe de volgende opdracht:

   setup /is

OPMERKING: het is niet raadzaam Schijfcontrole over te slaan tijdens de 
installatie. Als u dat toch doet, kunt u niet nagaan of er problemen zijn 
met de vaste schijf die de installatie van Windows ME verstoren of 
verhinderen. 


================================================
FOUTEN MET .CAB-BESTANDEN TIJDENS DE INSTALLATIE
================================================

Tijdens de installatie van Windows ME of een component 
waarvoor u bestanden van de oorspronkelijke diskettes 
of cd-rom van Windows moet kopiëren, kan een foutbericht met de volgende
strekking worden weergegeven:

 - Setup heeft de volgende decodeerfout aangetroffen: 
  'Kan dit Setup-bestand (.CAB) niet coderen. Setup gaat
  proberen de fout te herstellen. Klik op OK om 
  door te gaan.'

 - 'Setup heeft een fout aangetroffen bij het uitpakken van de
  Windows-bestanden op de computer. Als u dit probleem wilt oplossen, 
  moet u mogelijk het systeem vanaf de noodopstartdiskette opstarten 
  en Setup uitvoeren vanuit MS-DOS. Raadpleeg het gedeelte CAB-fouten 
  in het bestand Setup.txt voor meer informatie als deze foutberichten 
  blijven verschijnen.'

Deze situatie kan om de volgende redenen ontstaan:

 - De cd-rom van Windows ME is beschadigd, bevuild met vegen 
  of vingerafdrukken, of bevat krassen.

 - Het cd-rom-station functioneert niet correct. De cd-rom 
  trilt te veel, waardoor de laser de gegevens niet goed 
  kan lezen.

 - De systeemklok van de computer is op een te hoge waarde ingesteld. 
  Het uitpakken van bestanden uit de Windows ME-cabinetbestanden vergt 
  veel geheugen. Als de computer is ingesteld op een hogere kloksnelheid
  dan de standaardinstelling, kunnen er decodeerfouten optreden. Op 
  computers die met de standaardkloksnelheid werken maar over verhit raken, 
  kunnen ook decodeerfouten voorkomen.

 - Het RAM- of cachegeheugen van de computer is slecht of bestaat uit 
  ongelijke componenten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u 
  gebruikmaakt van EDO RAM en niet-EDO RAM of RAM-geheugens met 
  verschillende snelheden. Zelfs als Windows probleemloos lijkt te 
  werken, kunnen het uitpakken van bestanden en de 
  interactie met de vaste schijf een extra belasting vormen die leidt tot 
  decodeerfouten.

 - Busbeheer of Ultra DMA is uitgeschakeld 
  in het BIOS en in Apparaatbeheer. Mogelijk kan het systeem het 
  gegevensverkeer niet bijhouden.

 - U gebruikt een programma voor geheugenbeheer van derden.

 - Er is een virus op de computer.

U kunt dit probleem op een van de volgende manieren 
oplossen: 

- Verwijder de cd-rom uit het station, draai de cd-rom 
 een kwartslag of een halve slag, 
 plaats de cd-rom weer in het station en klik op OK.

- Verwijder de cd-rom uit het station. Reinig de cd-rom met 
 een zachte doek, plaats de cd-rom weer in het station en 
 klik op OK.

- Gebruik real-modus cd-rom-stuurprogramma's. Als u de 
 real-modus cd-rom-stuurprogramma's voor uw cd-rom-station
 niet kunt vinden, probeert u het met de cd-rom-stuurprogramma's op de 
 opstartdiskette van Windows ME. Deze opstartdiskette biedt ondersteuning 
 voor de meeste cd-rom-stations, waaronder IDE en SCSI
 . Start Windows Setup vanuit MS-DOS.

- Maak een lege map met de naam W9xFlat op een vaste 
 schijf. Kopieer de inhoud van de map Win9x op de cd-rom 
 naar de map W9xFlat die u zojuist hebt gemaakt. Als u de 
 inhoud van de map Win9x op de cd-rom niet naar de 
 vaste schijf kunt kopiëren, is de cd-rom mogelijk beschadigd.

- Controleer de computer op virussen met behulp van een 
 antivirusprogramma.

- Installeer Windows ME met de volgende opdracht:

 setup /c

 Met deze schakeloptie wordt SMARTDrive niet uitgevoerd. Hierdoor 
 verloopt de installatie trager, maar is er wel sprake van een stabielere 
 omgeving.

- Als de .cab-fouten zich blijven voordoen in Windows ME, kunt u 
 handmatig alle Windows ME-bestanden uit de Windows ME-cabinetbestanden 
 van de cd-rom naar de vaste schijf uitpakken en 
 Windows ME Setup vervolgens vanaf de vaste schijf uitvoeren. Er is ongeveer 
 300 MB vaste-schijfruimte nodig om de Windows ME-bestanden uit te pakken. 
 U kunt de Windows ME-bestanden uitpakken met het hulpprogramma Ext.exe. 
 U vindt dit hulpprogramma op de opstartdiskette van Windows ME en in 
 de map \Oldmsdos op de cd-rom van Windows ME. Ga als volgt te werk om de 
 bestanden van Windows ME handmatig uit te pakken:

 1. Plaats de opstartdiskette van Windows ME in het 
   diskettestation en start de computer opnieuw op.

   OPMERKING: als u geen opstartdiskette voor Windows ME hebt, raadpleegt u de 
   sectie 'Tips voor de installatie van real-modus cd-rom-stuurprogramma's' 
   onder 'Windows ME installeren vanuit MS-DOS'.
 
 2. Typ de volgende opdracht bij de MS-DOS-prompt:

   ext

 3. Wanneer wordt gevraagd naar de locatie van de cabinetbestanden, 
   typt u het pad naar de map W9xFlat die u eerder hebt gemaakt.

 4. Wanneer wordt gevraagd welke bestanden moeten worden uitgepakt, typt u het
   volgende:

   *.*

 5. Wanneer wordt gevraagd in welke locatie de bestanden 
   moeten worden uitgepakt, typt u het pad naar de map W9xFlat 
   die u eerder hebt gemaakt. 

   OPMERKING: de bestanden in de cabinetbestanden Precopy1.cab 
   en Precopy2.cab worden daarbij niet uitgepakt.

 6. Nadat alle bestanden zijn uitgepakt, voert u Setup uit vanuit de 
   map W9xFlat op de vaste schijf.

- Als u alle stappen hebt uitgevoerd en het probleem is nog niet opgelost, kunt 
 u proberen de computer enigszins te vertragen. Daarvoor moet u de 
 CMOS-instellingen van de computer wijzigen. De instellingen voor onder 
 andere busbeheer, externe/interne cache en RAM hebben invloed op de 
 snelheid waarmee de computer opereert. 

 Als u informatie wilt over het aanpassen van deze instellingen, raadpleegt u 
 de documentatie bij uw computer.


======================================
WINDOWS ME VAN DE COMPUTER VERWIJDEREN
======================================

Systeembestanden opslaan
------------------------
Windows ME Setup biedt u de mogelijkheid de vorige 
versie van Windows op te slaan voor het geval u Windows ME 
later van de computer wilt verwijderen. Als u van deze mogelijkheid gebruik 
wilt maken, selecteert u tijdens de installatie de optie voor het opslaan 
van de systeembestanden. Setup maakt dan de volgende verborgen bestanden 
die nodig zijn om Windows ME te verwijderen:

- W9xundo.dat
- W9xundo.ini
- Winlfn.ini

OPMERKING: als u deze bestanden verwijdert, kunt u Windows ME niet 
van de computer verwijderen.

Als een van de volgende situaties zich voordoet, kunt u 
Windows ME niet verwijderen en vraagt Setup niet of u de 
systeembestanden wilt opslaan:

- U installeert Windows ME in een nieuwe map of 
 u voert een schone installatie uit waarbij geen vorige versie van Windows 
 beschikbaar is.


OPMERKING: de bestanden die nodig zijn bij het verwijderen van Windows ME, 
moeten op een lokale vaste schijf worden opgeslagen. U kunt die bestanden niet 
op een netwerkstation of op een diskette opslaan. Zolang er op twee of meer 
stations voldoende schijfruimte is, kunt u aangeven op welk station de 
gegevens voor het verwijderen moeten worden opgeslagen.

Windows ME verwijderen
-------------------
Als u Windows ME van de computer wilt verwijderen en de vorige versie van
Windows 95 of Windows 98/SE wilt herstellen, gaat u als volgt te werk:

1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op 
  Configuratiescherm.

2. Dubbelklik op Software.

3. Open het tabblad Installeren en verwijderen, klik op 
  Installatie ongedaan maken en klik op Toevoegen/Verwijderen.

Als u problemen hebt met het starten van Windows ME, start u de
computer op met de opstartdiskette. Voer vervolgens UNINSTAL uit vanuit de 
map Windows\Command.

OPMERKING: het programma UNINSTAL sluit Windows ME eerst af. Als er hierbij 
problemen optreden, start u de computer handmatig opnieuw op.

Als Setup niet correct is voltooid en u wilt 
de vorige versie van Windows 95 of Windows 98/SE herstellen,
voert u UNINSTAL uit vanuit de map Windows\Command 
op de vaste schijf.

Als Windows ME actief is en u wilt de bestanden voor het ongedaan maken van 
de installatie verwijderen om ruimte op de vaste schijf vrij te maken, voert
u de volgende stappen uit:

1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.

2. Dubbelklik op Software.

3. Verwijder de systeembestanden van Windows 95 (Gegevens voor verwijderen).

U kunt Windows ME nu niet meer verwijderen.


=======================
GECOMPRIMEERDE STATIONS
=======================

Als u het Windows-station hebt gecomprimeerd, kunt u 
Windows ME niet installeren. Als er meer gecomprimeerde 
stations op de computer zijn, wordt u gewaarschuwd dat u geen 
toegang meer tot deze stations zult hebben na een upgrade naar Windows ME.


===================================== 
WINDOWS ME INSTALLEREN OP EEN COMPUTER MET WINDOWS NT
===================================== 

Windows ME kan niet over 
Windows NT heen worden geïnstalleerd. Beide systemen kunnen echter wel samen op 
één computer worden gebruikt. Om redenen van compatibiliteit is het echter 
raadzaam om Windows ME en Windows NT elk op een afzonderlijke vaste 
schijf of in afzonderlijke partities te installeren. Als Windows NT al is 
geïnstalleerd, wordt Windows ME automatisch aan het opstartmenu van Windows NT 
toegevoegd zodat u bij het opstarten van de computer kunt kiezen tussen Windows 
ME en Windows NT.

Als Windows NT niet meer kan worden opgestart, start u de 
computer met de Windows NT-hersteldiskettes en kiest u de hersteloptie 
om de opstartbestanden van Windows NT te herstellen.

Als u Windows ME installeert op een computer met stations 
die in Windows NT zijn gedefinieerd, kan het volgende 
foutbericht worden weergegeven:

'Setup heeft een FAT-partitie met clusters van 64k 
aangetroffen. Setup kan niet worden voortgezet 
omdat ScanDisk niet werkt met clusters van deze grootte. Om 
de Setup te voltooien, moet u de partities op de vaste schijf opnieuw indelen.
Formatteer de partitie met een FAT-bestandssysteem dat een clustergrootte 
heeft van 32k of minder en start Setup opnieuw op.'

Als u Setup uitvoert met de parameter '/is' (bijvoorbeeld Setup /is), 
wordt Schijfcontrole overgeslagen en doet dit probleem zich niet voor.

Dual-boot instellen in Windows NT
------------------------------------------------
Als u een dual-boot-configuratie wilt instellen op een x86-computer, 
installeert u het besturingssysteem op de gebruikelijke manier en 
bewerkt u het bestand Boot.ini zoals hieronder beschreven. De opstartgegevens 
van het systeem worden opgeslagen in het bestand Boot.ini, dat 
tijdens de installatie automatisch wordt gemaakt in de hoofdmap 
op de vaste schijf.

Bewerk het bestand Boot.ini als volgt:

1. Klik in Windows Verkenner op Beeld, vervolgens op Opties en 
  tot slot op Alle bestanden weergeven.

2. Zorg ervoor dat het selectievakje Bestandsextensies verbergen voor bekende 
  bestandstypen niet is ingeschakeld en klik op OK.

3. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Boot.ini en klik vervolgens op 
  Eigenschappen.

4. Schakel het selectievakje Alleen-lezen in en klik op OK.

5. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Boot.ini, klik op Kopiëren, klik 
  met de rechtermuisknop in een leeg gebied van Verkenner en klik op 
  Plakken. Er wordt een reservekopie met de bestandsnaam 'Kopie van 
  Boot.ini' gemaakt.

6. Dubbelklik op het bestand Boot.ini.

7. Voeg de naam en de locatie van het alternatieve systeem toe aan 
  de sectie [operating systems] in het bestand, 
  bijvoorbeeld:

  [operating systems]
  C:\Winnt="Windows NT 4.0"
  C:\="Microsoft Windows"

8. Sla het bestand Boot.ini op en sluit het af.

9. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Boot.ini en klik vervolgens op 
  Eigenschappen.

10. Schakel het selectievakje Alleen-lezen in en klik op OK.


====================================
FOUTBERICHTEN TIJDENS DE INSTALLATIE
====================================

In deze sectie vindt u een overzicht van berichten die tijdens de installatie 
kunnen verschijnen, evenals informatie over hoe in dergelijke gevallen te handelen.

Bericht SU0015
--------------
'Er is een Windows NT-bestandssysteempartitie op de vaste schijf 
gevonden. De bestanden in deze partitie zijn niet beschikbaar 
wanneer u Windows Millennium Edition gebruikt.'

Dit bericht dient uitsluitend ter informatie en kan niet 
worden overgeslagen. Als u doorgaat, krijgt u vanuit Windows ME geen 
toegang tot de partities van het NT-bestandssysteem.

Bericht SU0018
--------------
'Setup kan geen bestanden maken op het opstartstation en 
kan Windows Millennium Edition niet installeren. De hoofdmap van het 
opstartstation bevat mogelijk te veel bestanden of de stationsaanduiding van 
het opstartstation is mogelijk opnieuw toegewezen.'

De hoofdmap van een station kan maximaal 512 items 
(bestanden en mappen) bevatten. Dit bericht geeft aan dat Setup 
te veel items heeft gedetecteerd in de hoofdmap van 
de computer, waardoor de benodigde bestanden voor de installatie van 
Windows ME niet kunnen worden gemaakt. Verplaats of verwijder enkele bestanden 
uit de hoofdmap van het station en voer Setup opnieuw uit.

Bericht over onherstelbare Setup-fout
-------------------------------------
'Onherstelbare Setup-fout. Setup kan niet worden uitgevoerd op deze 
systeemconfiguratie. Klik op OK om Setup af te sluiten.' Deze fout 
kan verschillende oorzaken hebben. Zie 
'Algemene problemen bij de installatie' en 'Windows ME installeren vanuit 
MS-DOS' voor meer informatie.

Berichten over onvoldoende geheugen
-----------------------------------
Als er een bericht over een tekort aan geheugen wordt weergegeven, kunt u 
het conventionele geheugen vergroten door TSR's uit te schakelen en 
stuurprogramma's in upper memory te laden. Als u wilt weten hoe u hierbij te 
werk moet gaan, raadpleegt u het Microsoft Knowledge Base-artikel 
Q134399, 'How to Increase Conventional Memory for MS-DOS-Based Programs' op 
de volgende website:
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q134/3/99.asp

Berichten over onvoldoende schijfruimte
---------------------------------------
Een tekort aan schijfruimte kunt u met een of meer van de 
volgende suggesties verhelpen:

- Klik met de rechtermuisknop op de Prullenbak en maak deze leeg.

- Maak de cachemap van de webbrowser leeg.

- Verwijder bestanden met de extensie .bak en .tmp.

- Verwijder programmamappen die u niet gebruikt. (Maak wel eerst een 
 reservekopie van de gegevens!)

- Verwijder de oude MS-DOS-map, tenzij u de computer wilt configureren 
 voor zowel Windows ME als MS-DOS. (Zorg dat u 
 een opstartdiskette hebt die toegang 
 tot het cd-rom-station ondersteunt.)

- Verwijder het verborgen bestand Winundo.dat van de vorige 
 installatie van Windows 95 of Windows 98.

'Kan niet naar de tijdelijke map schrijven.'
--------------------------------------------
Dit bericht kan worden weergegeven wanneer er niet voldoende schijfruimte 
voor de tijdelijke map is. Als er op een andere schijf wel 
voldoende ruimte beschikbaar is, wijzigt u de locatie van de tijdelijke map
met de volgende opdracht:

   Setup /T:<stationsaanduiding>:\TEMP

Hebt u geen andere schijf die voldoende ruimte biedt, dan 
maakt u ruimte vrij en voert u Setup opnieuw uit. Zie de sectie 'Berichten 
over onvoldoende schijfruimte' voor een overzicht van bestanden 
die u kunt verwijderen.


Bericht SU0010, SU0012, SU0015 of SU0016
-----------------------------------------
Als tijdens de installatie een van deze berichten wordt weergegeven, 
raadpleegt u 'Windows ME installeren op een computer met Windows NT'.

Bericht SU0011
--------------
Als de vaste schijf is beveiligd met een wachtwoord, kan Setup 
niet worden voltooid. U moet de wachtwoordbeveiliging 
verwijderen. Zie de documentatie bij uw computer 
voor meer informatie.

Bericht SU0013
--------------
U kunt Windows ME alleen installeren als het opstartstation een MS-DOS-
opstartpartitie is. Als het opstartstation is geformatteerd als HPFS 
of NTFS, maakt u een MS-DOS-opstartpartitie voordat u 
Setup start. Raadpleeg de documentatie bij uw computer voor meer informatie 
over het maken van een MS-DOS-opstartpartitie.

Dit bericht kan ook worden weergegeven als u werkt met 
partitiesoftware van derden, zoals EZ drive of Disk Manager
. Als dat het geval is, start u de computer opnieuw op en voert u Setup 
uit vanaf de MS-DOS-prompt. Zie 
'Windows ME installeren vanuit MS-DOS' voor meer informatie.

Berichten over de Standaardmodus
----------------------
Als een van de volgende foutberichten wordt weergegeven, verwijdert u 
programma's voor geheugenbeheer (zoals EMM386.exe, QEMM en 386Max) uit 
het bestand Config.sys en voert u Setup opnieuw uit.

   Standard Mode: Invalid DPMI return.
   Standard Mode: Fault in MS-DOS Extender.
   Standard Mode: Bad Fault in MS-DOS Extender.
   Standard Mode: Unknown stack in fault dispatcher.
   Standard Mode: Stack Overflow.

OPMERKING: als het probleem zich blijft voordoen, voegt u EMM386.exe weer toe 
aan Config.sys en schakelt u alle geheugenbereiken uit. Bijvoorbeeld:

	device=c:\windows\emm386.exe x=A000-FFFF

Als tijdens de installatie een van deze berichten verschijnt of als de computer 
vastloopt, schakelt u dubbele buffering in 
SmartDrive in. Voor een aantal SCSI-vaste schijven en ESDI-schijven 
is dubbele buffering een vereiste.

U schakelt dubbele buffering in door de volgende regel toe te voegen 
aan het begin van het bestand Config.sys:

	device=c:\windows\smartdrv.exe /double_buffer+

waarbij 'c:\windows' het pad naar de map Windows is.

Bericht dat Setup geen reservekopie van de systeembestanden kan maken
---------------------------------------------------
Als dit bericht wordt weergegeven wanneer Setup bezig is met het opslaan 
van de systeembestanden, is er mogelijk niet voldoende schijfruimte beschikbaar, 
met name op gecomprimeerde schijven. Maak ruimte vrij op de 
schijf waarop de systeembestanden zijn opgeslagen (standaard is dit 
station C) door ongebruikte bestanden te verwijderen.

Gegevens voor het verwijderen kunnen op veel systeem wel 110 MB in beslag nemen. 
Als Setup geen mogelijkheid biedt om systeembestanden op te slaan, 
is er mogelijk zeer weinig vrije schijfruimte.

Bericht dat Setup niet kan worden voorgezet met deze systeemconfiguratie
----------------------------------------------
Als dit bericht wordt weergegeven, hebt u mogelijk een oudere, 
incompatibele schijfpartitie. Maak voordat u Setup uitvoert een reservekopie 
van uw gegevens en verdeel de schijf 
opnieuw in partities.

Bericht SU0167
--------------
Er is al een bestand of map met de naam Desktop op de computer. 
Wijzig de naam van de bestaande map of verplaats deze en 
voer Setup opnieuw uit.

Bericht SU0168
--------------
Er is een besturingssysteem op de computer geïnstalleerd
dat niet door deze versie van Setup kan worden bijgewerkt. Neem 
contact op met de leverancier voor de Windows Millennium Edition Upgrade.

Deze fout kan zich voordoen wanneer u probeert een 
OEM-versie van Windows ME over een vorige versie van Windows heen te installeren.
-of-
Een programma heeft een OEM-versie van SetupX.dll geïnstalleerd 
waardoor het lijkt alsof uw huidige versie van Windows de 
OEM-versie is.

Als u vermoedt dat dit laatste het geval is, vervangt u SetupX.dll door de 
juiste versie afkomstig van de cd-rom van Windows. 
Ga als volgt te werk:

1. Plaats de cd-rom van Windows 95 of Windows 98 in het 
  cd-rom-station.

2. Ga vanaf een opdrachtprompt naar het cd-rom-station.

3. Typ 'Extract /a base4.cab SetupX.dll /l c:\'.

4. Kopieer het bestand SetupX.dll van station C: naar de map Windows\System 
  .

5. Voer Windows Millennium Edition Setup opnieuw uit.

Bericht SU99xxxx
-----------------
SU99 is een voorvoegsel dat wordt gebruikt bij fouten waarvoor geen 
specifiek foutbericht bestaat. Meestal gaat het om fouten die 
het gevolg zijn van onvoldoende conventioneel geheugen. Als u reeds een 
opstartdiskette hebt gemaakt, sluit u Setup, sluit u de computer af, plaatst u de 
opstartdiskette in het diskettestation en start u de computer opnieuw op. Vervolgens voert u 
Setup uit vanaf de MS-DOS-prompt.

'Setup heeft onvoldoende conventioneel geheugen om 
de vaste schijven van de computer te controleren' 
-of-
'Setup kan de vaste schijven van de computer niet controleren'
--------------------------------------------------------------
Deze berichten geven aan dat Schijfcontrole niet door Setup kan worden 
uitgevoerd om de vaste schijven te controleren. Dit kan zijn omdat er 
onvoldoende conventioneel geheugen is of omdat een schijf fouten 
bevat die Schijfcontrole niet vanuit Setup kan herstellen. U kunt deze 
fouten voorkomen door de computer opnieuw op te starten in MS-DOS-modus en 
Schijfcontrole uit te voeren met de opdracht ScanDisk All. Vervolgens voert 
u Setup opnieuw uit. Als Setup weer niet kan worden voltooid, 
start u de computer opnieuw op in MS-DOS-modus en geeft u de opdracht 
ScanDisk /all /surface op. Deze procedure duurt wat langer, maar brengt 
de vaste schijven op orde. Als Setup nog altijd niet kan worden voltooid 
nadat u Schijfcontrole met deze opties hebt uitgevoerd, start u 
Setup met de opdracht Setup /is om Schijfcontrole over te slaan.

OPMERKING: het overslaan van Schijfcontrole wordt niet aanbevolen en 
is alleen verantwoord als u zeker weet dat uw schijven geen fouten bevatten. 
Zijn er wel fouten, dan kan Setup niet worden uitgevoerd en is het mogelijk 
dat de computer niet meer kan worden opgestart.

Fout bij de installatie van Windows
-----------------------------------
Setup kan niet worden voortgezet met deze systeemconfiguratie. Klik op OK 
om Setup af te sluiten. Raadpleeg vervolgens de sectie 'Norton Bootlock' in 
Setup.txt voor aanwijzingen. Norton Bootlock is een voorziening van 
Norton Your Eyes Only. Dit bericht geeft aan dat u 
de Norton-opstartdiskette die u met Norton Your Eyes 
Only hebt gemaakt, moet gebruiken om deze voorziening te verwijderen. 
Start de computer opnieuw op met de Norton-opstartdiskette en volg de 
aanwijzingen op het scherm. Na deze stap voert u Setup opnieuw uit.

Modemstuurprogramma MWAVE - IBM ThinkPad Model 600, 600E, 770X en 770Z
----------------------------------------------------------------------
Als u met een van deze modellen werkt, controleert u de versie van het 
Mwave-stuurprogramma. Hiertoe selecteert u [[Start]-
[Program]-[Programs]-[ThinkPad Modem]-[Modem Quick Test].
De versie wordt weergegeven als 'ThinkPad Modem 2.50 Build 16'.
Als de versie 2.60 Build 36 of ouder is, hebt u een update van het 
MWAVE-stuurprogramma nodig. Lees het bestand UPDATE.TXT in de map 
Driver\Modem\IBM\ op de cd-rom voordat u de upgrade naar Windows 
Millennium Edition uitvoert.

Voer de update van het stuurprogramma als volgt uit:

Stuurprogramma versie 2.35 of 2.36:
1. Start het programma Setup.exe dat zich in de volgende map bevindt:
  \Driver\Modem\IBM\OLDMWAVE
2. Wanneer wordt gevraagd of u de upgrade nu
  wilt uitvoeren, bevestigt u dit. Nadat deze procedure is voltooid, 
  moet het systeem opnieuw worden opgestart.
3. Wanneer wordt gevraagd in welke map het nieuwe stuurprogramma 
  moet worden opgeslagen, geeft u op \Driver\Modem\IBM\Disk1 en vervolgens 
  \Driver\Modem\IBM\Disk2.
4. U kunt de upgrade van Windows ME 
  nu voortzetten.

Stuurprogramma versie 2.50, 2.51 of
2.60.xx (xx is build 36 of ouder):

Ga naar de map \Driver\Modem\IBM op de cd-rom van Windows Millennium 
Edition.

1. Start het programma Setup.exe dat zich in de map Disk1 bevindt.
2. Wanneer het bericht verschijnt dat Setup een 
  ThinkPad Modem-stuurprogramma heeft aangetroffen en dat u dit moet 
  verwijderen voordat u een nieuw stuurprogramma installeert, klikt u op OK.
3. De invoegtoepassing ThinkPad DSP wordt weergegeven. Open het tabblad 
  Utilities, klik op 'Remove ThinkPad Modem driver software' en volg de 
  aanwijzingen op het scherm.
4. Als het stuurprogramma is verwijderd, voert u het programma 
  Setup.exe in de map Disk1 opnieuw uit.


========
HARDWARE
========

In deze sectie worden specifieke systeemconfiguraties beschreven 
die de installatie van Windows ME kunnen belemmeren.

Als u een van de volgende videokaarten hebt, informeert u bij de 
leverancier naar een update van het video-BIOS.

- Videokaart Diamond Speed Star PCI met BIOS 
 versie 1.01
- Videoadapter Diamond Viper PCI VGA 
- Videokaart Diamond Stealth, Bios v1.03

Toshiba-computers:

Het ltmodem-stuurprogramma versie 2.16 en ouder moet 
worden bijgewerkt voordat u Windows ME installeert.

Verwijder Toshiba Windows 95 Utilities met het uninstall-programma van Toshiba 
voordat u Windows ME installeert.

Bezoek de volgende sites voor meer informatie:

Verenigde Staten - http://pcsupport.toshiba.com/ 
Canada - http://www.toshiba.ca/downloads
Japan - http://www5.toshiba.co.jp/tpmc

Australië & Nieuw Zeeland - http://www.isd.toshiba.com.au
Europa - http://support.toshiba-tro.de/Upgrades
of ga naar het BBS van Toshiba:

+49-941-7807 999 Analoog
+49-941-7810 500 ISDN 1
+49-941-7813 131 ISDN 2

Als u meer ondersteuning nodig hebt, raadpleegt u de gebruikershandleiding 
voor het dichtstbijzijnde contactadres van Toshiba.
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Trefwoorden: 
kbinfo kbtool kbwinme KB271240
Ingetrokken KB-artikelVrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store