DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 271361 - Laatste beoordeling: vrijdag 5 februari 2010 - Wijziging: 8.0

Op deze pagina

Samenvatting

Als u een automatisch configuratiescript voor proxyservers gebruikt in Internet Explorer, wordt de proxy die met FindProxyForURL wordt opgehaald, in de cache opgeslagen. De cachefunctie voor automatische proxy's werkt op hostbasis (en niet op URL-basis). Zo wordt voorkomen dat verschillende proxyservers toegang kunnen krijgen tot dezelfde webserver. Het onderstaande voorbeeldscenario toont dit aan:
 • Configureer de webserver genaamd 'webserver' met twee virtuele mappen: '/aanmelding' en '/test'.
 • Maak het volgende PAC-bestand:
  function FindProxyForURL (url, host)
  {
  if shExpMatch (url, "http://webserver/aanmelding") return 'DIRECT';
  else return "PROXY mijnproxy:80";
  }
 • Stel Internet Explorer in voor het gebruik van dit PAC-bestand.
 • Start Internet Explorer en typ het volgende webadres:
  http://webserver/login
  Het PAC-bestand wordt in Internet Explorer geladen en de directe verbinding wordt automatisch ingesteld.
 • Typ http://webserver/test als de aanmeldingspagina verschijnt. Als u Netwerkcontrole gebruikt, kunt u zien dat 'http://webserver/test' nog steeds via een directe verbinding wordt weergegeven en niet via 'mijnproxy'.

Meer informatie

De cachefunctie voor automatische proxy's is een uitbreiding ter verbetering van prestaties in Internet Explorer 5.5 en hoger. Door de proxy in de cache op te slaan wordt de client minder belast bij het verwerken van het automatische configuratiescript. Zodra u verbinding maakt met een internetsite, wordt de functie FindProxyForURL uitgevoerd om te bepalen of er een proxy moet worden gebruikt, en zo ja welke. In Internet Explorer 5.5 en hoger wordt eerst de cache doorzocht om te bepalen of eerdere verbindingen met de host via een proxy zijn verlopen. Als dit niet het geval is, wordt de normale logica voor proxydetectie toegepast omdat het de eerste verbindingspoging met de host tijdens de huidige sessie is. Hieronder volgt een overzicht van de logica die door Internet Explorer 5.5 en hoger wordt gebruikt om te bepalen welke proxy, indien nodig, moet worden gebruikt:
 • Als het selectievakje Instellingen van Internet Explorer automatisch overnemen is ingeschakeld in Internet Explorer, wordt geprobeerd het bestand Wpad.dat te downloaden van het LAN-netwerk en te verwerken als automatisch configuratiescript voor proxy's. Als dit script een proxy teruggeeft en een verbinding via deze proxy is gemaakt, worden de host en de naam van de resulterende proxyserver in de cache opgeslagen.
 • Als het selectievakje Automatisch configuratiescript gebruiken is ingeschakeld in Internet Explorer, wordt het automatische configuratiescript voor proxy's gedownload en verwerkt. Als dit script een proxy teruggeeft en een verbinding via deze proxy is gemaakt, worden de host en de naam van de resulterende proxyserver in de cache opgeslagen.
 • Als Internet Explorer is ingesteld voor het gebruik van een statische proxyserver, wordt de naam van de proxyserver opgehaald uit het register.
Als u automatische configuratiescripts gebruikt en het script aangeeft dat er een proxy nodig is, zal de verbinding altijd via de proxyserver verlopen. Als er geen verbinding kan worden gemaakt via de proxyserver, wordt de naam van deze server toegevoegd aan de lijst met ongeldige proxyservers. Deze worden 30 minuten lang niet meer gebruikt. Als er bij de waarde PROXY van het automatische configuratiescript nog meer proxyservers worden vermeld, wordt een nieuwe verbindingspoging uitgevoerd met de volgende proxy in de lijst. Deze pogingen worden herhaald tot de hele lijst is doorlopen of de verbinding is gemaakt. Als alle proxy's in lijst zijn uitgeprobeerd en er nog geen verbinding is, verschijnt het foutbericht 'De pagina kan niet worden weergegeven' in Internet Explorer.

Bij verbindingen via een proxyserver worden de hostnaam van de website en de naam van de proxyserver in de cache opgeslagen. Als u later in dezelfde sessie toegang zoekt tot een eerder bezochte host, worden de gegevens over de benodigde proxyserver direct uit de cache opgehaald. Alle volgende verbindingen met de host worden dan gemaakt via de eerder gebruikte proxy. Daarbij wordt het automatisch configuratiescript niet opnieuw verwerkt. Wanneer de proxyserver die in de cache is opgeslagen later in de sessie niet meer beschikbaar blijkt te zijn, kan daarom het foutbericht 'De pagina kan niet worden weergegeven' in Internet Explorer verschijnen.

Als u een ruimere beschikbaarheid van proxyservers wilt, kunt u de cachefunctie voor automatische proxy's eventueel uitschakelen. Hierdoor wordt elke GET-aanvraag die door Internet Explorer wordt uitgestuurd, op de client verwerkt. Afhankelijk van de logica van het automatische configuratiescript kan dit invloed hebben op de prestaties van Internet Explorer. Gebruik een van de volgende methoden om de cachefunctie voor automatische proxy's uit te schakelen.

Opmerking Het uitschakelen van proxycachegebruik heeft mogelijk invloed op de prestaties van Internet Explorer.

Methode 1: Het register wijzigen

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756  (http://support.microsoft.com/kb/322756/ ) Een back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows XP


In de volgende registersleutel kunt u de cache voor automatische proxy's uitschakelen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Waarde: EnableAutoproxyResultCache
Typ: REG_DWORD
Gegevens: 0 = cachegebruik uitschakelen; 1 (of geen sleutel) = cachegebruik van automatische proxy (standaardwerking)
Als de registersleutel ontbreekt, kunt u deze aan het volgende registerbestand toevoegen:
Windows Register-editor versie 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]"EnableAutoProxyResultCache"=dword:00000000"

Methode 2: Instellingen voor groepsbeleid wijzigen

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ gpedit.msc en klik op OK.
 2. Dubbelklik in de objecteditor voor groepsbeleid op User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer.
 3. Dubbelklik op Het opslaan van Auto-Proxy-scripts in het cachegeheugen uitschakelen.
 4. Klik op Inschakelen en klik nogmaals op OK.
U hebt deze registersleutel nodig als u verbinding maakt via een proxyserver die beveiligde en niet-beveiligde aanvragen op dezelfde server verwerkt. Dit gedrag treedt bijvoorbeeld op bij software voor de SQUID-proxyserver. Omdat in Internet Explorer standaard alle poortgegevens in de cache worden opgeslagen, kunnen beveiligde aanvragen via een verkeerd poortnummer worden verzonden wanneer zowel beveiligde als niet-beveiligde reacties naar dezelfde server worden verzonden. Als u meer informatie wilt over de lijst met ongeldige proxyservers, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
320507  (http://support.microsoft.com/kb/320507/ ) Internet Explorer probeert gedurende 30 minuten de ongeldige proxyserver niet meer (Het Engels)

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 op de volgende platformen
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows® 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Tweede editie
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Windows Internet Explorer 7
Trefwoorden: 
kbenv kbhowto KB271361
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store