DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 283252 - Laatste beoordeling: dinsdag 20 december 2005 - Wijziging: 2.0

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL283252

Symptomen

Een gebruiker zonder beheerdersmachtigingen die het hulpprogramma Systeemherstel wil starten op een Windows XP-computer, krijgt het volgende foutbericht:
Systeemherstel
U hebt onvoldoende beveiligingsmachtigingen om het systeem te herstellen.
Neem contact op met de systeembeheerder of meld u af en meld u vervolgens opnieuw aan als beheerder en probeer het opnieuw.

Bovendien is het tabblad Systeemherstel niet aanwezig in het dialoogvenster met systeemeigenschappen.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden omdat op computers met Microsoft Windows XP alleen gebruikers met beheerdersmachtigingen het hulpprogramma Systeemherstel kunnen starten of configureren. Alle overige gebruikersaccounts ontvangen het eerder vermelde foutbericht bij een poging dit hulpprogramma te gebruiken.

Dit probleem doet zich ook voor als de gebruiker die Systeemherstel probeert te starten, niet beschikt over een van de volgende vijf machtigingen:
  • Controlelogboek en beveiligingslogboek beheren
  • Eigenaar worden van bestanden of andere objecten
  • Het systeem afsluiten
  • Reservekopie maken van bestanden en mappen
  • Bestanden en mappen terugzetten

Status

Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Trefwoorden: 
kberrmsg kbprb KB283252
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store