DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 287497 - Laatste beoordeling: woensdag 21 augustus 2013 - Wijziging: 10.0

Als u een Small Business-klant bent, gaat u naar de site Support for Small Business (http://smallbusiness.support.microsoft.com/nl-nl) voor aanvullende probleemoplossing en leerbronnen.
Voor een Microsoft Outlook 2000-versie van dit artikel raadpleegt u 197316  (http://support.microsoft.com/kb/197316/nl/ ) .
Voor een Microsoft Outlook 2000-versie (IMO) van dit artikel raadpleegt u 197315  (http://support.microsoft.com/kb/197315/nl/ ) .
Voor een Microsoft Outlook 98-versie van dit artikel raadpleegt u 181325  (http://support.microsoft.com/kb/181325/nl/ ) .

Op deze pagina

Samenvatting

U kunt het Hulpprogramma voor Postvak IN (canpst.exe) gebruiken om mappen en items uit een beschadigd bestand met persoonlijke mappen (.pst) of een beschadigde offlinemap (.ost) te herstellen in Microsoft Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2003 en Outlook 2002. Scanpst.exe wordt automatisch geïnstalleerd als u Microsoft Office of Microsoft Outlook installeert. Scanpst.exe is niet beschikbaar als download.

In dit artikel wordt beschreven wat het Hulpprogramma voor Postvak IN doet en hoe het hulpprogramma fouten valideert en corrigeert in een .pst- of .ost-bestand.

Het Hulpprogramma voor Postvak IN gebruiken

Ga als volgt te werk om mappen en items uit uw beschadigde .pst- of .ost-bestand te herstellen.


Video: Uw PST-bestanden (bestanden met persoonlijke mappen) herstellen (de video is in het Engels)

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
uuid=864d6ddc-b810-4c61-9737-9c4a1d6ca023 VideoUrl=http://www.microsoft.com/nl-nl/showcase/details.aspx?uuid=864d6ddc-b810-4c61-9737-9c4a1d6ca023 (http://www.microsoft.com/nl-nl/showcase/details.aspx?uuid=864d6ddc-b810-4c61-9737-9c4a1d6ca023)
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


Opmerking In de voorbeelden in de onderstaande secties wordt aangegeven hoe u het Hulpprogramma voor Postvak IN gebruikt voor .pst-bestanden, maar voor een bestand met offlinemappen (.ost) gaat u op dezelfde manier te werk.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Stap 1: Voer het Hulpprogramma voor Postvak IN uit om fouten op te sporen en te repareren


Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Stap 2: Zet de gerepareerde items terug


Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Stap 3: Zet gerepareerde items terug vanuit de reservekopie'.

Aanvullende informatie

Voor degenen die daarvoor belangstelling hebben, wordt in deze sectie exact beschreven wat het Hulpprogramma voor Postvak IN doet en hoe het hulpprogramma fouten valideert en corrigeert in het PST- of OST-bestand.

De werking van het Hulpprogramma voor Postvak IN

Wanneer u het Hulpprogramma voor Postvak IN uitvoert op een bestand met persoonlijke mappen (.pst), gebeurt er het volgende:
 • De mapstructuur van het bestand met persoonlijke mappen (.pst) en de koppen van de items worden geanalyseerd om te proberen alle mappen en items terug te zetten.
 • Als het bestand met persoonlijke mappen (.pst) wordt teruggezet, betekent dit dat er problemen zijn gevonden die, indien mogelijk, zijn hersteld.
 • Er wordt geprobeerd van elk bestand een bestand met persoonlijke mappen (.pst) te maken. Als u bijvoorbeeld de naam van een uitvoerbaar bestand wijzigt in 'Iets.pst' (zonder aanhalingstekens), wordt het bestand door het hulpprogramma gewijzigd in een koppelbaar PST-bestand.
 • Het Hulpprogramma voor Postvak IN maakt een reservekopie van het bestand met persoonlijke mappen (.pst) voordat u probeert om het bestand te repareren.

Hoe fouten worden gevalideerd en gecorrigeerd door het Hulpprogramma voor Postvak IN

ScanPST valideert en corrigeert vooral fouten in de interne gegevensstructuren van een .pst-bestand. Het PST-bestand is een databasebestand. Daarom worden structuren zoals BTrees en referentietellingen gecontroleerd en indien nodig gerepareerd. Deze objecten op een laag niveau hebben geen kennis van structuren op het hoogste niveau, zoals berichten, kalenderitems, enzovoort, die erop zijn gebouwd.

Als ScanPST vaststelt dat een specifiek blok van de structuur of tabel onleesbaar of beschadigd is, wordt het door ScanPST verwijderd. Als dat blok onderdeel vormde van een specifiek item in Outlook, wordt het item verwijderd als het is gevalideerd.

Dit gedrag verwacht u mogelijk niet, maar het verwijderen van het item is nodig gezien de omstandigheden. Ook komt dit specifieke type situatie zelden voor en wordt het altijd in het ScanPST-logboekbestand geplaatst.

Op een hoger niveau betreffen de beter zichtbare wijzigingen die u ziet mappen en berichten.

Mappen

ScanPST onderzoekt elke map in het .pst-bestand en voert de volgende bewerkingen uit:
 1. ScanPST zorgt ervoor dat de juiste tabellen aan de map zijn gekoppeld.
 2. Elke rij in elke tabel wordt door ScanPST gecontroleerd en er wordt gezorgd dat het bericht of de submap in het systeem aanwezig is.
 3. Als ScanPST het bericht of de submap niet kan vinden, verwijdert ScanPST de rij uit de tabel.
 4. Als ScanPST het bericht of de submap wel kan vinden, valideert ScanPST het bericht of de map.
 5. Als de validatie mislukt, wordt het bericht of de map als beschadigd beschouwd en wordt het bericht of de map uit de tabel en de database verwijderd.
 6. Als de validatie slaagt, maakt ScanPST nog een analyse om te controleren of de nu herstelde berichtwaarden consistent zijn met de waarden in de tabel. Beschadigde mappen worden indien nodig helemaal opnieuw gemaakt. Deze mappen bevatten geen gebruikersgegevens.
Berichten

De meeste gebruikers maken zich zorgen om berichtbewerkingen, omdat een beschadigd item ertoe kan leiden dat iets wordt verwijderd uit het .pst-bestand. ScanPST voert de volgende bewerkingen uit op berichten:
 1. ScanPST voert een basisvalidatie uit van bijlagetabellen en ontvangertabellen. Deze bewerking lijkt op de manier waarop een map werkt met de berichten erin.
 2. Zodra de ontvangertabel is gevalideerd en er kan worden gegarandeerd dat de ontvangers de correcte indeling hebben, brengt ScanPST alle wijzigingen aan die vereist zijn om deze geldige inhoud van de ontvangertabel te synchroniseren met de ontvangereigenschappen in het bericht. ScanPST garandeert ook dat de hoofdmap van het bericht naar een geldige map verwijst. De volgende berichteigenschappen worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze geldige gegevensindelingen volgen:
  • PR_MESSAGE_CLASS

   ScanPST controleert of deze eigenschap bestaat. Als de eigenschap niet bestaat, wordt deze ingesteld op IPM.Note.
  • PR_MESSAGE_FLAGS

   Elke optie wordt afzonderlijk gevalideerd.
  • PR_SUBMIT_FLAGS

   Deze validatie lijkt op de bewerking voor berichtopties.
  • PR_CLIENT_SUBMIT_TIME

   Als de verzendopties aangeven dat het bericht als verzonden is gemarkeerd, moet deze eigenschap bestaan. Als de verzendopties aangeven dat het bericht als verzonden is gemarkeerd, wordt de tijd ingesteld op Nu.
  • PR_SEARCH_KEY

   Deze eigenschap moet aanwezig zijn. Als de eigenschap niet aanwezig is, wordt er een willekeurige GUID voor gegenereerd.
  • PR_CREATION_TIME

   Deze eigenschap moet aanwezig zijn. Als de eigenschap niet aanwezig is, wordt de tijd ingesteld op Nu.
  • PR_LAST_MODIFICATION_TIME

   Deze eigenschap moet aanwezig zijn. Als de eigenschap niet aanwezig is, wordt de tijd ingesteld op Nu.
  • PR_MESSAGE_SIZE

   Groottes worden opnieuw berekend en vergeleken met opgeslagen waarden. Als groottes met een delta verschillen, wordt de berekende waarde weggeschreven.
  Er wordt geen expliciete validatie uitgevoerd op aan hoofdtekst of aan onderwerp gerelateerde eigenschappen, met uitzondering van de impliciete validatie op laag niveau die eerder in dit artikel is besproken. De weergave-eigenschappen voor ontvangers worden gewijzigd, zodat deze consistent zijn met de herstelde ontvangertabel. Zodra deze bewerking is voltooid, worden andere algoritmen uitgevoerd om alle zwevende berichten te verzamelen en deze in een map met zwevende berichten te plaatsen.

  Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over binaire structuren (btrees):
  An Extensive Examination of Data Structures (http://msdn.microsoft.com/nl-nl/library/aa289150(VS.71).aspx)

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbrepair kbhowto kbvideocontent KB287497
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store