DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 2877211 - Laatste beoordeling: zaterdag 15 februari 2014 - Wijziging: 6.0

Deze hotfix is als download beschikbaar
Download deze hotfix nu
 
 

Op deze pagina

Symptomen

Wanneer u Prestatiemeter gebruikt Windows prestaties binaire logboekbestanden (.blg) weergeven in Windows 8, Windows Server 2012 Windows 7 Service Pack 1 (SP1) of Windows Server 2008 R2 SP1, de gemiddelde waarde die is berekend met behulp van de gegevens in het logbestand voor bepaalde typen van de teller is onjuist. Hier volgen dat enkele voorbeelden van items van deze teller typesthat worden beïnvloed door deze wijziging:
 • \LogicalDisk\Avg. schrijftijd schijf
 • \LogicalDisk\Avg. leestijd schijf
 • \LogicalDisk\Avg. schijfoverdracht
 • \PhysicalDisk\Avg. schrijftijd schijf
 • \PhysicalDisk\Avg. leestijd schijf
 • \PhysicalDisk\Avg. schijfoverdracht
In de volgende tabel geeft een overzicht van alle betrokken itemtypen:
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
TellernaamKoppeling
PERF_AVERAGE_TIMERhttp://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms804010.aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804010.aspx)
PERF_COUNTER_COUNTERhttp://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms803985.aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803985.aspx)
PERF_COUNTER_BULK_COUNThttp://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms804018.aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804018.aspx)
PERF_SAMPLE_COUNTERhttp://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms803775.aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803775.aspx)
PERF_AVERAGE_BULKhttp://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms803755.aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803755.aspx)
PERF_COUNTER_TIMERhttp://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms803990.aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803990.aspx)
PERF_100NSEC_TIMERhttp://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms803979.aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803979.aspx)
PERF_OBJ_TIME_TIMERhttp://technet.Microsoft.com/en-us/library/cc758837 (v=ws.10).aspx (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc758837(v=ws.10).aspx)
PERF_COUNTER_QUEUELEN_TYPEhttp://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms803978.aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803978.aspx)
PERF_COUNTER_LARGE_QUEUELEN_TYPEhttp://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms803863.aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803863.aspx)
PERF_COUNTER_100NS_QUEUELEN_TYPEhttp://technet.Microsoft.com/en-us/library/cc781696 (v=ws.10).aspx (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc781696(v=ws.10).aspx)
PERF_COUNTER_OBJ_TIME_QUEUELEN_TYPEhttp://technet.Microsoft.com/en-us/library/cc756932 (v=ws.10).aspx (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc756932(v=ws.10).aspx)
PERF_SAMPLE_FRACTIONhttp://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms803995.aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803995.aspx)
PERF_COUNTER_MULTI_TIMERhttp://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms803961.aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803961.aspx)
PERF_100NSEC_MULTI_TIMERhttp://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms803993.aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803993.aspx)
PERF_PRECISION_100NS_TIMERhttp://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms804015.aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804015.aspx)
PERF_PRECISION_OBJECT_TIMERhttp://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms804006.aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804006.aspx)
PERF_COUNTER_TIMER_INVhttp://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms803514.aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803514.aspx)
PERF_100NSEC_TIMER_INVhttp://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms803963.aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803963.aspx)
PERF_COUNTER_MULTI_TIMER_INVhttp://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms803823.aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803823.aspx)
PERF_100NSEC_MULTI_TIMER_INVhttp://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms804023.aspx (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804023.aspx)

Oplossing

Update-informatie voor Windows 8 en Windows Server 2012

Windows Update (aanbevolen)

U kunt dit probleem oplossen door updatepakket 2876415 waarin de correctie (2877211 KB) via Windows Update te installeren. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
2876415  (http://support.microsoft.com/kb/2876415/ ) Updatepakket van Windows RT Windows 8 en Windows Server 2012: September 2013

Microsoft Downloadcentrum

Als u het zelfstandige pakket voor de correctie (KB 2877211), klikt u op een van de volgende koppelingen van Microsoft Download Center.
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
BesturingssysteemUpdate
Alle ondersteunde x86-versies van Windows 8Het updatepakket nu downloaden. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c30e4dd9-2183-40c6-a2c2-62c330fef4f1)
Alle ondersteunde x64-versies van Windows 8Het updatepakket nu downloaden. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9cb1ae22-f575-4c9b-a37e-40532baf0028)
Alle ondersteunde x64-versies van Windows Server 2012Het updatepakket nu downloaden. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=09593b0c-d1c7-46d9-9e89-642efb611037)
Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel te bekijken in de Microsoft Knowledge Base:
119591  (http://support.microsoft.com/kb/119591/ ) Hoe Microsoft-ondersteuningsbestanden verkregen kunnen worden via online services
Microsoft heeft dit bestand gecontroleerd op virussen. Microsoft heeft de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum waarop het bestand werd geplaatst. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand voorkomen.

Informatie over hotfixes voor Windows 7 SP1 en Windows Server 2008 R2 SP1

U lost dit probleem in Windows 7 SP1 of Windows Server 2008 R2 SP1, installeert u de hotfix die wordt beschreven in dit artikel.

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar via Microsoft. Deze hotfix is echter bedoeld om alleen het probleem dat wordt beschreven in dit artikel te corrigeren. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix beschikbaar is voor downloaden, dan is er een sectie 'Hotfix downloaden beschikbaar' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, een verzoek indienen om Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er troubleshooting vereist is, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor deze specifieke hotfix komen. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service en Support of om een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support (http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support)
Opmerking Het werk ' Hotfix beschikbaar downloaden' formulier geeft de talen waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dat omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Vereisten

Om deze hotfix toe te passen, moet uw computer draaien op Windows 7 SP1 of Windows Server 2008 R2 SP1.

Voor meer informatie over het verkrijgen van een servicepack voor Windows 7 of Windows Server 2008 R2, klik op het volgende artikelnummer om het artikel te bekijken in de Microsoft Knowledge Base:
976932  (http://support.microsoft.com/kb/976932/ ) Informatie over servicepack 1 voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2

Informatie over het register

Om deze hotfix toe te passen, hoeft u geen wijzigingen aan te brengen in het register.

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten, nadat u deze hotfix toepast.

Vervanging van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen eerder uitgebrachte hotfix.

Informatie over bestanden

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
De algemene versie van deze hotfix installeert bestanden met de bestandskenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). De datums en de tijden voor deze bestanden op uw lokale computer worden weergegeven in uw lokale tijd met uw huidige afwijking voor zomertijd (DST). Bovendien kunnen de datums en tijden veranderen wanneer u bepaalde bewerkingen op de bestanden uitvoert.
Opmerkingen over bestandsinformatie in Windows 7 en Windows Server 2008 R2
Belangrijk Hotfixes voor Windows 7 en voor Windows Server 2008 R2 zijn opgenomen in de dezelfde pakketten. Hotfixes op de pagina Aanvraag hotfix worden echter weergegeven onder beide besturingssystemen. Selecteer de hotfix die wordt vermeld onder 'Windows 7/Windows Server 2008 R2' op de pagina voor het aanvragen van het hotfixpakket dat van toepassing is op een of beide besturingssystemen. Raadpleeg altijd de sectie 'Van toepassing op' in artikelen om het besturingssysteem te bepalen voor elke hotfix.
 • De bestanden die gelden voor een specifiek product, SR_Level (RTM, SPn) en servicestructuur (LDR, GDR) kunnen worden geïdentificeerd door het nummer van de versie zoals aangegeven in de volgende tabel:
  Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
  VersieProductMijlpaalServicestructuur
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 en Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 en Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR-servicestructuren bevatten uitsluitend de oplossingen die alom worden vrijgegeven voor het oplossen van wijdverbreide kritieke problemen. LDR-servicestructuren bevatten hotfixes als aanvulling op oplossingen.
 • De MANIFEST-bestanden (.manifest) en MUM-bestanden (.mum) die zijn geïnstalleerd voor elke omgeving worden afzonderlijk vermeld in de sectie 'Aanvullende bestandsinformatie voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2'. MUM- en MANIFEST-bestanden, en de bijbehorende beveiligingscatalogusbestanden (.cat) zijn zeer belangrijk voor het statusbeheer van het bijgewerkte onderdeel. De beveiligingscatalogusbestanden, waarvan de kenmerken niet worden vermeld, zijn ondertekend met een digitale handtekening van Microsoft.
Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows 7
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405-Nov-201309:55x 86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420-Nov-201012:17x 86
Perfmon.mscNiet van toepassing145,51910-Jun-200921:31Niet van toepassing
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414-Jul-200901:14x 86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605-Nov-201309:56x 86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405-Nov-201309:56x 86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805-Nov-201309:56x 86
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Voor alle ondersteunde x 64-versies van Windows 7 en Windows Server 2008 R2
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Pdhui.dll6.1.7601.2250258,88005-Nov-201310:48x64
Perfmon.exe6.1.7601.17514172,54420-Nov-201013:25x64
Perfmon.mscNiet van toepassing145,51910-Jun-200920:50Niet van toepassing
Resmon.exe6.1.7600.16385103,93614-Jul-200901:39x64
Sysmon.ocx6.1.7601.22502475,13605-Nov-201310:49x64
Wdc.dll6.1.7601.225021,363,96805-Nov-201310:49x64
Wvc.dll6.1.7601.22502594,43205-Nov-201310:49x64
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405-Nov-201309:55x 86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420-Nov-201012:17x 86
Perfmon.mscNiet van toepassing145,51910-Jun-200921:31Niet van toepassing
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414-Jul-200901:14x 86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605-Nov-201309:56x 86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405-Nov-201309:56x 86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805-Nov-201309:56x 86
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2008 R2
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Pdhui.dll6.1.7601.22502136,19205-Nov-201309:48IA-64
Perfmon.exe6.1.7601.17514247,80820-Nov-201010:23IA-64
Perfmon.mscNiet van toepassing145,51910-Jun-200920:55Niet van toepassing
Resmon.exe6.1.7600.16385110,08014-Jul-200901:44IA-64
Sysmon.ocx6.1.7601.22502960,00005-Nov-201309:49IA-64
Wdc.dll6.1.7601.225022,245,63205-Nov-201309:49IA-64
Wvc.dll6.1.7601.225021,208,32005-Nov-201309:49IA-64
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405-Nov-201309:55x 86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420-Nov-201012:17x 86
Perfmon.mscNiet van toepassing145,51910-Jun-200921:31Niet van toepassing
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414-Jul-200901:14x 86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605-Nov-201309:56x 86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405-Nov-201309:56x 86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805-Nov-201309:56x 86
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit een probleem is in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie

Dit probleem is opgelost in Windows 8.1 en Windows Server 2012 R2 als onderdeel van de KB 2883200  (http://support.microsoft.com/kb/2883200/ ) .

Voor meer informatie over de software-update terminologie, klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:
824684  (http://support.microsoft.com/kb/824684/ ) Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om Microsoft software-updates te beschrijven

Aanvullende bestandsinformatie voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2

Extra bestanden voor alle ondersteunde x 86-versies van Windows 7
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
File, eigenschapWaarde
BestandsnaamX86_6d667b134aa23aa8f8f541cf4edda62e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_e0f77bc18edb9aaf.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte707
Datum (UTC)05-Nov-2013
Tijd (UTC)14:45
BestandsnaamX86_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea37b8c184d76c0.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte32,568
Datum (UTC)05-Nov-2013
Tijd (UTC)14:49
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Extra bestanden voor alle ondersteunde x 64-versies van Windows 7 en Windows Server 2008 R2
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
File, eigenschapWaarde
BestandsnaamAmd64_227d4d5361221be6d03992bf9dcb2bf5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_f1365077be1f9eb9.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,064
Datum (UTC)05-Nov-2013
Tijd (UTC)14:45
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_fac2170fd0aae7f6.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte32,572
Datum (UTC)05-Nov-2013
Tijd (UTC)14:52
BestandsnaamWindows-Wow64_microsoft-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte25,078
Datum (UTC)05-Nov-2013
Tijd (UTC)14:52
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Extra bestanden voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2008 R2
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
File, eigenschapWaarde
BestandsnaamIa64_624b0cecf85b3c17cbcdf15a5b966be8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_dabe768a72ebbcc1.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,062
Datum (UTC)05-Nov-2013
Tijd (UTC)14:45
BestandsnaamWindows-Ia64_microsoft-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea51f82184b7fbc.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte32,570
Datum (UTC)05-Nov-2013
Tijd (UTC)14:46
BestandsnaamWindows-Wow64_microsoft-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte25,078
Datum (UTC)05-Nov-2013
Tijd (UTC)14:46
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 7 Service Pack 1 op de volgende platformen
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 op de volgende platformen
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
Trefwoorden: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbmt KB2877211 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2877211  (http://support.microsoft.com/kb/2877211/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store