DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 291184 - Laatste beoordeling: zondag 18 september 2011 - Wijziging: 3.0

 
Dit artikel is gebaseerd op de volgende eerder gepubliceerde artikelen: 211723
Zie voor een Microsoft Word 98-versie van dit artikel:180917  (http://support.microsoft.com/kb/180917/ ) .

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven welke typen sectie-einden beschikbaar in Word en hoe deze worden gebruikt.

Meer informatie

Wanneer u een document start, worden er geen sectie-einden omdat het hele document uit één sectie bestaat. Een sectie-einde is het punt waar u een sectie beëindigen en andere beginnen omdat u sommige aspect van de pagina-indeling wilt wijzigen.

U kunt een document delen sectie de manier waarop u een willekeurig aantal secties en opmaak. In dit artikel, houd in gedachten dat een sectie-einde als een ingesloten fungeert code die wordt opgeslagen of de eigenschappen van de sectie erboven houdt.

Raadpleeg voor tips over het gebruik van sectie-einden naar de "sectie-einde Tips' verderop in dit artikel.

Sectie- en pagina-eigenschappen de volgende instellingen:
Afdruks tand (Staand/liggend)
Marges
Kolommen
Regel nummering
Verticale uitlijning
Kop teksten & voet teksten
Pagina nummer ing
Papier formaat
Papier bron
Het beste wanneer u met sectie-einden werkt u inschakelenWeer geven/verbergen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Op deHulp programma'smenu, klikt u opOpties, en klik vervolgens op deWeergavetabblad.
 2. OnderOpmaak markeringen, klik op deAlleselectie vakje.
 3. Klik opOK.

Sectie-einden gebruiken

Maak een nieuwe sectie, klikt u op deEindein deInvoegenmenu. In de normale weergave, wordt een dubbele stippel lijn weer gegeven en de woordenSectie-einde (Type sectie-einde)om aan te geven een sectie-einde en het type. De regel wordt niet afgedrukt.

De einden en hun toepassing worden in de volgende tabel beschreven.

Type Characteristics
Next Page Word breaks the page at the section break. The new section starts on the next page. Use this section break if you want to apply different page numbers, headers and footers, orientation, vertical alignment, or paper size to the sections in the document.
Continuous Word inserts a section break and begins the new section on the same page. If the two sections have different settings for page size or orientation, the new section begins a new page even if you select Continuous. Use this section break if you want to have different column formatting or margins on the same page. If there are multiple columns in the previous section, Word balances the columns above the section break and then fills out the page with the new section.
Odd Page Word begins the new section on the next odd-numbered page. This section break is often used for chapters that begin on odd-numbered pages.

NOTE: If the section break falls on an odd-numbered page, Word leaves the intervening even-numbered page blank.
Even Page Similar to Odd Page, but Word begins the new section on the next even-numbered page.

Een sectie-einde invoegen

 1. Klik waar u een nieuwe sectie.
 2. Op deInvoegenmenu, klikt u opEinde.
 3. OnderSectie-einden, selecteer de optie die overeenkomt met de sectie-einde dat u wilt.
 4. Klik opOK.

Bepalen van het type sectie-einde

In Word het type sectie-einde wordt weer gegeven op het scherm in tussen haakjes, na de woorden sectie-einde. Dit is niet waar de eigenschappen van sectie-einde worden opgeslagen. De eigenschappen van het type sectie-einde aangegeven op het scherm worden opgeslagen in de volgende sectie-einden (die mogelijk een ander type sectie-einde aangegeven). Als er geen extra sectie einde ingevoegd in uw document, de eigenschappen van die sectie-einde worden opgeslagen in de laatste alineamarkering van het document. De sectie-einden fungeren als een ingesloten code die worden opgeslagen of de eigenschappen van de sectie erboven houdt.

Voor voorbeeld Stel dat u een document van één pagina en halverwege de pagina hebt u Voeg eenOneven paginasectie-einde en verder in uw document, op pagina 1 u Voeg eenVolgende paginasectie-einde. In de normale weergave ziet u het volgende:
::::::::::::::::::::::Section Break (Odd Page):::::::::::::::::::::::::::::


::::::::::::::::::::::Section Break (Next Page)::::::::::::::::::::::::::::
				
Als u de invoegpositie bovenSectie-einde (Oneven pagina), pagina 1 seconde 1 ziet u de statusbalk.

OnderSectie beginnen, betekent dit dat de sectie isNieuwe pagina. (Zie de onderstaande opmerking).

Als u de invoegpositie plaatsen tussenSectie-einde (oneven pagina)enSectie-einde (volgende pagina), de statusbalk Pagina 3 sec. 2 weer gegeven.

Als u de invoegpositie hieronderSectie-einde (volgende pagina), pagina 4 Sec 3 ziet u de statusbalk. De instellingen voor deze sectie-einde worden opgeslagen in de laatste alineamarkering van het document (omdat er geen meer sectie-einden in het document).

OpmerkingDe werkelijke eigenschappen voor elk van de secties in dit bijvoorbeeld als volgt:
 1. Klik boven het sectie-einde dat u wilt weer geven de eigenschappen.
 2. Op deBestandmenu, klikt u opPagina-instelling, en klik vervolgens op deLay-outtabblad.

  Sectie beginnengeeft het type sectie-einde, bijvoorbeeldOneven pagina.

  De instellingen voor het sectie-einde worden opgeslagen in de sectie-einde hieronder waar de invoegpositie zich bevindt of als op de scherm.

  OpmerkingEen sectie-einde aangegeven op uw schermVolgende paginawordt gedefinieerd alsNieuwe paginaop deLay-outtabblad van hetEigenschappenhet dialoog venster.

Een sectie-einde verwijderen

Klik voor meer informatie over het verwijderen en sectie-einden oplossenMicrosoft Word Helpop deHelpin het menu typeSectie-eindein de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens opZoekenom de gevonden onderwerpen weer geven.

Sectie-einde tips

 • U kunt een sectie-einde en hierin opmaak opslaan een AutoTekst-fragment voor toekomstig gebruik.
 • U kunt opmaak kopiëren van de sectie sectie kopiëren opsplitsen in de normale weergave. Wanneer u een sectie-einde in een nieuwe locatie plakt de neemt de opmaak in het gedeelte tekst boven het sectie-einde einde.

  Wanneer u een selectie met een sectie-einde kopiëren en plak deze in een Word-document de tekst boven het sectie-einde wordt ervan uitgegaan dat de sectie opmaak van de geplakte sectie-einden.

  Dit gedrag treedt ook op als u de laatste alineamarkering kopiëren en in een document plakken omdat de laatste alineamarkering een impliciete sectie-einde is.

  Voor Als u een doorlopend sectie-einde invoegen in een document de sectie boven de ingevoegde sectie-einde doorlopend is en de volgende sectie is nieuw Pagina.

  Op dezelfde manier als u een sectie-einde de tekst verwijdert die preceded het sectie-einde maakt deel uit van de volgende sectie, en u krijgt de opmaak van die sectie. In het volgende voorbeeld met behulp van een document met twee secties, illustreert dit concept:
  Paragraaf 1 wordt opgemaakt voor drie kolommen en bevat geen koptekst of voet tekst. Afdeling 2 wordt opgemaakt voor twee kolommen en een voet tekst bevat. Als u het sectie-einde tussen de twee secties verwijdert, Word het hele document twee kolommen opmaakt en een voet tekst op elke pagina geplaatst.
  Notities

  Sectie opmaak bevat kop teksten en voet teksten kolommen, sectie beginnen instellen, regel nummers, marges, papier formaat, papier bron en afdruks tand en verticale uitlijning.

  Wanneer u tekst selecteert kopiëren en plakken, moet u kopiëren van opmaak sectie niveau u een sectie-einde of de laatste alinea markering in de selectie. Als u Kopieer een selectie die geen sectie-einde of de laatste alinea teken opmaak sectie-indeling wordt niet beïnvloed wanneer u plakt de selectie.
 • U kunt het type sectie-einde wijzigen zonder verwijderen de huidige sectie-einde op de volgende manier:
  1. Plaats de invoegpositie daar wijst naar de sectie die u u wilt wijzigen.
  2. Op deBestandmenu, klikt u opPagina-instelling.
  3. Klik op deLay-outtabblad.
  4. OnderSectie beginnen, selecteer het type sectie en klik vervolgens opOK.
Voor meer informatie over sectie-einden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
238124  (http://support.microsoft.com/kb/238124/ ) Doorlopend sectie-einde wordt volgende pagina-einde in Liggend

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbinfo kbhowto kbmt KB291184 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:291184  (http://support.microsoft.com/kb/291184/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store