DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 294676 - Laatste beoordeling: vrijdag 13 mei 2011 - Wijziging: 3.0

Op deze pagina

Samenvatting

In Microsoft Windows 2000 en Microsoft Windows XP kunt u programma's uitvoeren als een andere gebruiker dan de op dat moment aangemelde gebruiker. In Windows 2000 moet daarvoor de RunAs-service actief zijn en in Windows XP moet daarvoor de Secondary Logon-service actief zijn. De RunAs-service en de Secondary Logon-service verwijzen naar dezelfde service, maar hebben een andere naam. In dit artikel wordt stap voor stap beschreven hoe u de opdracht Uitvoeren als gebruikt op een Windows 2000- of Windows XP-computer.

Vereisten

 • Een computer waarop een versie van Windows 2000 of Windows XP wordt uitgevoerd.
 • Beheerdersmachtigingen op de computer.

De RunAs-service inschakelen op een Windows 2000-computer of de Secondary Logon-service inschakelen op een Windows XP-computer

De service die nodig is om de opdracht Uitvoeren als uit te voeren, wordt standaard automatisch gestart wanneer u Windows installeert. De beheerder kan deze service echter uitschakelen. Als de service is uitgeschakeld, kunt u de service als volgt weer inschakelen:
 1. Meld u als beheerder aan op de computer of meld u aan als een gebruiker met beheerdersmachtigingen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Deze computer en klik op Beheren.
 3. Vouw in het dialoogvenster Computerbeheer het knooppunt Services en toepassingen uit en klik op Services.
 4. Voer een van de volgende stappen uit, afhankelijk van uw besturingssysteem:
  • Windows 2000: Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op de RunAs-service en klik op Eigenschappen.
  • Windows XP: Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op de Secondary Logon-service en klik op Eigenschappen.
 5. Stel in het dialoogvenster Eigenschappen het Opstarttype in op Automatisch en klik op Starten.
 6. Nadat de computer de service heeft gestart, klikt u op OK om het dialoogvenster Eigenschappen te sluiten. Sluit vervolgens Computerbeheer.
De service die nodig is om de opdracht Uitvoeren als uit te voeren, is nu actief op uw computer.

De opdracht Uitvoeren als gebruiken met een snelkoppeling

 1. Ga naar de snelkoppeling. Klik op Start, wijs Programma's aan en zoek de snelkoppeling in het menu Programma's.

  Als de snelkoppeling niet in de map Programma's van het menu Start is opgenomen, gaat u naar de juiste locatie van de snelkoppeling.
 2. Houd SHIFT ingedrukt terwijl u met de rechtermuisknop op de snelkoppeling klikt en klik op Uitvoeren als.
 3. Voer een van de volgende stappen uit, afhankelijk van uw besturingssysteem:
  • Windows 2000: Typ in het dialoogvenster Uitvoeren als andere gebruiker de Gebruikersnaam, het Wachtwoord en het Domein. Klik op OK.
  • Windows XP: Klik in het dialoogvenster Uitvoeren als op de optie Deze gebruiker, typ of selecteer de Gebruikersnaam en typ het Wachtwoord. Klik op OK.

Probleemoplossing

 • Als u een programma, zoals een MMC-console of een item van het Configuratiescherm, probeert te starten vanaf een netwerklocatie met de opdracht Uitvoeren als, kan dit mislukken als de referenties om verbinding te maken met de netwerkshare verschillen van de referenties die worden gebruikt om het programma te starten. De referenties die worden gebruikt om het programma uit te voeren bieden mogelijk geen toegang tot dezelfde netwerkshare.
 • De RunAs- en Secondary Logon-services in Windows 2000 accepteren alleen wachtwoordverificatie. Als op grond van het beleid een smartcard-aanmelding vereist is, werkt de opdracht Uitvoeren als niet. Smartcard-verificatie kan wel worden gebruikt met de opdracht Uitvoeren als in Windows XP.
 • De opdracht Uitvoeren als kan niet worden gebruikt vanaf de account LocalSystem in Windows XP Service Pack 2.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows® 2000 Server
Trefwoorden: 
kbhowto kbhowtomaster kbui KB294676
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store