DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 306070 - Laatste beoordeling: zondag 27 februari 2011 - Wijziging: 2.0

 

Samenvatting

Microsoft Internet Explorer voldoet aan de volgende RFC 2109 aanbevolen minimum beperkingen:
 • ten minste 300 cookies
 • ten minste 4096 bytes per cookie (zoals gemeten door de grootte van de tekens waaruit de cookie niet terminal in de syntaxis Beschrijving van de header Set-Cookie)
 • ten minste 20 cookies per unieke host of domein naam
OpmerkingDeze aanbevolen minimale beperkingen worden weer gegeven in RFC 2109, punt 6. 3, "Implementatie beperkingen." Zie de sectie "Referenties" voor meer informatie.

Meer informatie

Elke cookie begint met een naam / waarde-paar. Dit paar wordt gevolgd door nul of meer ken merk / waarde-paren die zijn gescheiden door punt komma's. Voor een domeinnaam is elke cookie beperkt tot 4096 bytes. Dit totaal kan bestaan als een naam / waarde-paar van 4 kB (Kilobyte) of als maximaal 20 naam / waarde-paren die totaal 4 KB. Als de computer nog niet voldoende ruimte om de cookie opslaat, wordt de cookie afgedankt. Het is niet afgebroken. Toepassingen moeten zo weinig cookies gebruiken zo klein mogelijk en een cookie mogelijk. Daarnaast moeten toepassingen kunnen voor het verwerken van het verlies van een cookie.

Een webtoepassing maakt gebruik van meer dan 19 aangepaste cookies, ASP-sessie staat mogelijk verloren. Internet Explorer 4. 0 en latere versies kunt een totaal van 20 cookies per domein. Omdat ASPSessionID een cookie als u 20 of meer aangepaste cookies, gedwongen de browser de cookie ASPSessionID negeren en de sessie verbroken.

Voor het opslaan van meer dan 20 naam / waarde-paren voor een domein, kunt u een cookiebibliotheek door verschillende naam-waardeparen voor elke cookie tot de maximum 4096 byte voor cookie aaneen te schakelen. Op dit moment deze waarden ophalen van client-side script ing, moet u parseren cookies handmatig. Echter, Active Server PagesAanvraagenReactieobjecten bevatten ingebouwde functionaliteit voor het werken met cookies woorden als dictionary-objecten. De volgende voorbeeldcode illustreert het gebruik van een cookiebibliotheek in een ASP-pagina:
<%
  Response.Cookies ("MyCookie")("a")="A"
  Response.Cookies ("MyCookie")("b")="B"  
  Response.Cookies ("MyCookie")("c")="C"
  Response.Cookies ("MyCookie")("d")="D"
  Response.Cookies ("MyCookie")("e")="E"
  Response.Cookies ("MyCookie")("f")="F"
  Response.Cookies ("MyCookie")("g")="G"
  Response.Cookies ("MyCookie")("h")="H"
  Response.Cookies ("MyCookie")("i")="I"
  Response.Cookies ("MyCookie")("j")="J"
  Response.Cookies ("MyCookie")("k")="K"
  Response.Cookies ("MyCookie")("l")="L"
  Response.Cookies ("MyCookie")("a1")="A"
  Response.Cookies ("MyCookie")("b1")="B"  
  Response.Cookies ("MyCookie")("c1")="C"
  Response.Cookies ("MyCookie")("d1")="D"
  Response.Cookies ("MyCookie")("e1")="E"
  Response.Cookies ("MyCookie")("f1")="F"
  Response.Cookies ("MyCookie")("g1")="G"
  Response.Cookies ("MyCookie")("h1")="H"
  Response.Cookies ("MyCookie")("i1")="I"
  Response.Cookies ("MyCookie")("j1")="J"
  Response.Cookies ("MyCookie")("k1")="K"
  Response.Cookies ("MyCookie")("l1")="L"
 
  Response.Cookies("MyCookie").Expires = "12/31/2001"


  For Each strKey In Request.Cookies
   Response.Write strKey & " = " & Request.Cookies(strKey) & "<BR><BR>"
   If Request.Cookies(strKey).HasKeys Then
    For Each strSubKey In Request.Cookies(strKey)
     Response.Write "->" & strKey & "(" & strSubKey & ") = " & _
      Request.Cookies(strKey)(strSubKey) & "<BR>"
    Next
   End If
  Next
%>
OpmerkingIn Internet Explorer 5. 0 en hoger, kunt u deuserDatagedrag om gegevens tussen sessies. Dit probleem heeft een grotere capaciteit dan cookies.

Als u dedocument. cookieeigenschap voor het ophalen van de cookie op de client, dedocument. cookieeigenschap kan maximaal 4096 bytes ophalen. Dit totaal bytes kan een naam / waarde-paar van 4 KB of kan maximaal 20 naam / waarde-paren die een totale grootte van 4 KB hebben.

Hetdocument.getcookiefunctie aanroepen van deCDocument::GetCookieMicrosoft HTML-methode.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
820536  (http://support.microsoft.com/kb/820536/ ) De eigenschap document. cookie retourneert een lege teken reeks

Referenties

Zie de volgende websites voor meer informatie over de specificaties van RFC 2109:
Internet Engineer ing Task Force (IETF)
http://www.IETF.org/RFC/rfc2109.txt (http://www.ietf.org/rfc/rfc2109.txt)

World Wide Web Consortium (W3C)
http://www.w3.org/Protocols/rfc2109/rfc2109 (http://www.w3.org/Protocols/rfc2109/rfc2109)
Voor meer informatie over deCookiesverzameling, Zie de volgende website van Microsoft Developer Network (MSDN):
http://msdn.Microsoft.com/library/en-us/iissdk/IIS/ref_vbom_reqoccookie.ASP (http://msdn.microsoft.com/library/en-us/iissdk/iis/ref_vbom_reqoccookie.asp)
Voor meer informatie over deuserDataprobleem, Zie de volgende MSDN-website:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/ms531424.aspx (http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms531424.aspx)
Zie de volgende Cookie Central-website voor meer informatie over cookies:
http://www.cookiecentral.com/ (http://www.cookiecentral.com/)
Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
157906  (http://support.microsoft.com/kb/157906/ ) Hoe staat onderhouden op pagina's met VBScript
175167  (http://support.microsoft.com/kb/175167/ ) Het staat in ASP-toepassingen opslaan
Ga naar de volgende Microsoft-websites voor meer informatie over het ontwikkelen van Web oplossingen voor Microsoft Internet Explorer:
http://msdn.Microsoft.com/ie/ (http://msdn.microsoft.com/ie/)

http://support.Microsoft.com/iep (http://support.microsoft.com/iep)
Microsoft biedt contact informatie van derden zodat u eenvoudig technische ondersteuning. Deze contact informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft garandeert niet de juistheid van deze contact informatie van derden.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
Trefwoorden: 
kbhowto kbmt KB306070 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:306070  (http://support.microsoft.com/kb/306070/en-us/ )
Ingetrokken KB-artikelVrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store