DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 306832 - Laatste beoordeling: maandag 10 januari 2005 - Wijziging: 2.0

 

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de sneltoetsen in Internet Explorer 5.5.

Meer informatie

U kunt sneltoetsen gebruiken om webpagina's te zoeken en te bekijken, pagina's te bekijken in het voorbeeldvenster voordat u ze afdrukt, het adresvak te gebruiken, te werken met Favorieten en te bewerken.

Webpagina's zoeken en bekijken met sneltoetsen

Webpagina's zoeken en bekijken met sneltoetsen:
Wat wilt u doen?                 Druk op deze toets
-----------------------------------------------------------------------------
De Help-functie van Internet Explorer of     F1
de contextafhankelijke Help voor een item
in een dialoogvenster weergeven

Schakelen tussen volledige schermweergave en   F11
andere weergaven in de browser

De items op een webpagina, in het adresboek of  TAB
in het vak met de koppelingen doorlopen
(van boven naar beneden)

De items op een webpagina, in het adresboek of  SHIFT+TAB
in het vak met de koppelingen doorlopen
(van beneden naar boven)

Naar de startpagina gaan             ALT+HOME

Naar de volgende pagina gaan           ALT+PIJL-RECHTS

Naar de vorige pagina gaan            ALT+PIJL-LINKS of BACKSPACE

Een snelmenu voor een koppeling weergeven     SHIFT+F10

Schakelen tussen frames (voorwaarts)       CTRL+TAB of F6

Schakelen tussen frames (achterwaarts)      SHIFT+CTRL+TAB

Bladeren naar het begin van een document     PIJL-OMHOOG

Bladeren naar het einde van een document     PIJL-OMLAAG

Bladeren naar het begin van een document     PAGE UP
in grotere stappen

Bladeren naar het einde van een document     PAGE DOWN
in grotere stappen

Naar het begin van een document gaan       HOME

Naar het einde van een document gaan       END

Zoeken op deze pagina               CTRL+F

De huidige webpagina vernieuwen          F5 of CTRL+R

De huidige webpagina vernieuwen, zelfs als    CTRL+F5
de tijdstempel voor de webversie en
de lokale versie hetzelfde zijn

Het downloaden van een pagina stoppen       ESC

Naar een nieuwe locatie gaan           CTRL+O of CTRL+L

Een nieuw venster openen             CTRL+N

Het huidige venster sluiten            CTRL+W

De huidige pagina opslaan             CTRL+S

De huidige pagina of het             CTRL+P
actieve frame afdrukken

Een geselecteerde koppeling activeren       ENTER					

Voorbeeld afdrukken met sneltoetsen

Voorbeeldwebpagina's afdrukken met sneltoetsen:
Wat wilt u doen?                 Druk op deze toets
--------------------------------------------------------------------
Afdrukopties instellen en de pagina afdrukken   CTRL+P

Papier, kop- en voetteksten, afdrukstand en    ALT+I
marges voor deze pagina wijzigen

De eerste pagina weergeven die wordt afgedrukt  ALT+HOME

De vorige pagina weergeven die wordt afgedrukt  ALT+PIJL-LINKS

Het nummer typen van de pagina          ALT+A
die u wilt weergeven

De volgende pagina weergeven           ALT+PIJL-RECHTS
die wordt afgedrukt

De laatste pagina weergeven            ALT+END
die wordt afgedrukt

Uitzoomen                     ALT+MIN

Inzoomen                     ALT+PLUS

Een lijst met zoompercentages weergeven      ALT+Z

Afdrukvoorbeeld sluiten              ALT+S

					

De adresbalk gebruiken met sneltoetsen

De adresbalk gebruiken met sneltoetsen:
Wat wilt u doen?                 Druk op deze toets
--------------------------------------------------------------------
De tekst selecteren in de adresbalk        ALT+D

Een lijst met adressen weergeven         F4
die u hebt ingevoerd

Als het adresvak actief is de cursor       CTRL+PIJL-LINKS
naar links bewegen naar de volgende
logische onderbreking in het adres
(punt of slash)

Als het adresvak actief is de cursor       CTRL+PIJL-RECHTS
naar rechts bewegen naar de volgende
logische onderbreking in het adres
(punt of slash)

'www.' aan het begin en 'com' aan         CTRL+ENTER
het einde toevoegen van de ingevoerde
tekst in het adresvak

De lijst met suggesties voor           PIJL-OMHOOG
AutoAanvullen doorlopen (voorwaarts)

De lijst met suggesties voor           PIJL-OMLAAG
AutoAanvullen doorlopen (achterwaarts)

					

Werken met Favorieten met behulp van sneltoetsen

Werken met Favorieten met behulp van sneltoetsen:
Wat wilt u doen?                 Druk op deze toets
-------------------------------------------------------------------
De huidige pagina toevoegen aan de Favorieten   CTRL+D

Het dialoogvenster Favorieten indelen openen   CTRL+B

Het geselecteerde item omhoog verplaatsen     ALT+PIJL-OMHOOG
in de lijst met Favorieten in het
dialoogvenster Favorieten indelen

Het geselecteerde item omlaag verplaatsen     ALT+PIJL-OMLAAG
in de lijst met Favorieten in het
dialoogvenster Favorieten indelen

					

Bewerken met sneltoetsen

Bewerken met sneltoetsen:
Wat wilt u doen?                 Druk op deze toets
--------------------------------------------------------------------
De geselecteerde items verwijderen en       CTRL+X
kopiëren naar het Klembord

De geselecteerde items kopiëren naar       CTRL+C
het Klembord

De inhoud van het Klembord op de         CTRL+V
geselecteerde locatie plakken

Alles op de huidige webpagina selecteren     CTRL+A
					

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
Trefwoorden: 
kbenv kbinfo KB306832
Ingetrokken KB-artikelVrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store