DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 306992 - Laatste beoordeling: donderdag 10 april 2003 - Wijziging: 1.0

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL306992

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden beheert op een computer die deel uitmaakt van een domein.

De functie Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden vormt een beveiligde opslaglocatie voor wachtwoorden. Met deze functie hoeft u slechts eenmaal gebruikersnamen en wachtwoorden op te geven voor allerlei netwerkbronnen en toepassingen (zoals e-mail). De opgegeven informatie wordt automatisch opgehaald wanneer u een volgende keer toegang tot deze bronnen wilt.

Meer informatie

Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt op een server of een website, wordt u gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Als u uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de desbetreffende bron typt en vervolgens het selectievakje Dit wachtwoord onthouden inschakelt, worden uw aanmeldingsgegevens opgeslagen bij uw gebruikersaccount. Wanneer u zich een volgende keer bij deze bron aanmeldt, worden de opgeslagen referenties gebruikt om uw aanmelding automatisch te verifiëren.

Als u een referentie opslaat door het selectievakje Dit wachtwoord onthouden in te schakelen in het dialoogvenster voor gebruikersnaam en wachtwoord dat verschijnt wanneer u verbinding maakt met een bron, wordt de referentie opgeslagen in een zo algemeen mogelijk vorm. Als u bijvoorbeeld verbinding maakt met een bepaalde server in een domein, kan de referentie worden opgeslagen als *. domein .com (waarbij domein de naam van het domein is). Wanneer u vervolgens een andere referentie opslaat voor een andere server in dit domein, wordt deze referentie niet overschreven. De nieuwe referentie wordt opgeslagen met meer specifieke informatie.

Als u verbinding maakt met een bron, zoekt het verificatiepakket in Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden naar de meest specifieke referentie voor de desbetreffende bron. Als de referentie wordt gevonden, wordt deze zonder uw tussenkomst in het verificatiepakket gebruikt. Als er geen referentie wordt gevonden, wordt een verificatiefout verzonden naar het programma van waaruit u verbinding maakt met de bron. Vervolgens wordt u gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.

U kunt de referenties in Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden handmatig wijzigen als u klikt op Wachtwoordbeheer in het dialoogvenster voor de account die u wilt wijzigen.
In het dialoogvenster Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden kunt u een nieuwe vermelding toevoegen, een bestaande vermelding verwijderen of de eigenschappen van een bestaande vermelding weergeven en bewerken.

Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden beheren

OPMERKING: U kunt deze stappen alleen uitvoeren als u over beheerdersmachtigingen beschikt.
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Klik in het Configuratiescherm op Gebruikersaccounts onder Kies een categorie. Het dialoogvenster Gebruikersaccounts verschijnt.
 3. Klik op het tabblad Gebruikers op de gewenste gebruiker en klik vervolgens op het tabblad Geavanceerd.
 4. Klik op de knop Wachtwoordbeheer om het dialoogvenster Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden weer te geven. Dit dialoogvenster bevat een lijst met gebruikersnamen en wachtwoorden, zoals de onderstaande lijst:
  *.Microsoft.com
  Paspoort.Net\*(Paspoort)

Een vermelding toevoegen

 1. Klik in het dialoogvenster Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden op Toevoegen om het dialoogvenster Eigenschappen voor aanmeldingsgegevens weer te geven.
 2. Typ in het vak Server de naam van de gewenste server of share. U mag het jokerteken sterretje (*) gebruiken. Voorbeelden van geldige servernamen zijn:
  *.Microsoft.com
  \\ Server \ Share
 3. Typ in het vak Gebruikersnaam de naam van de gebruikersaccount met toegangsmachtiging voor de bron. Typ de gebruikersnaam in de notatie Server \ Gebruiker of Gebruiker @ domein .com. Voorbeelden van geldige gebruikersnamen zijn:
  Microsoft\ Gebruiker
  Gebruiker @microsoft.com
 4. Typ in het vak Wachtwoord het wachtwoord van de gebruiker uit stap 3 en klik vervolgens op OK .
 5. Klik in het dialoogvenster Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden op Sluiten.

Een vermelding verwijderen

 1. Klik in het dialoogvenster Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden op de gewenste referentie en klik vervolgens op Verwijderen. Het volgende bericht verschijnt:
  De geselecteerde aanmeldingsinformatie wordt verwijderd.
 2. Klik op OK.
 3. Klik in het dialoogvenster Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden op Sluiten.

Een vermelding bewerken

 1. Klik in het dialoogvenster Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden op de gewenste referentie en klik vervolgens op Eigenschappen. Het dialoogvenster Eigenschappen voor aanmeldingsgegevens verschijnt.
 2. Klik op de gewenste vermeldingen en klik vervolgens op OK.

  Als u het domeinwachtwoord wilt wijzigen voor de gebruikersaccount in het vak Gebruikersnaam, klikt u op Wijzigen. Typ het oude en het nieuwe wachtwoord in de desbetreffende vakken, typ het nieuwe wachtwoord in het vak Bevestig het nieuwe wachtwoord en klik op OK. Het domeinwachtwoord wordt gewijzigd.
 3. Klik in het dialoogvenster Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden op Sluiten.

Probleemoplossing

Als u op deze manier accountgegevens voor externe bronnen opslaat, kan iedereen met uw gebruikersaccount toegang krijgen tot deze beveiligde bronnen. Om deze reden worden voor Windows XP-accounts 'sterke' wachtwoorden aanbevolen.

REFERENTIES

Voor meer informatie over het maken van sterke wachtwoorden klikt u achtereenvolgens op Start en Help en Ondersteuning . Typ in het vak Zoeken sterke wachtwoorden maken en klik vervolgens op de knop Zoeken starten .

Voor meer informatie over het beheren van opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
306541  (http://support.microsoft.com/kb/306541/ ) How to Manage Stored User Names and Passwords on a Computer that is Not in a Domain


De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kbhowtomaster KB306992
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store