DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 307844 - Laatste beoordeling: woensdag 8 januari 2014 - Wijziging: 1.0

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u stationsletters voor een station, partitie of volume toewijst, wijzigt of verwijdert met de module Schijfbeheer in Microsoft Windows XP.

De module Schijfbeheer is een hulpprogramma voor het beheer van vaste schijven en de volumes of partities op deze schijven. Gebruik de module Schijfbeheer als u stationsletters voor stations, partities of volumes op de vaste schijven van uw computer, cd-rom-stations en andere apparaten voor verwisselbare media wilt toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Op een computer kunnen maximaal 26 stationsletters worden gebruikt, van A tot en met Z. Gebruik de stationsletters C tot en met Z voor de vaste schijven. De stationsletters A en B zijn gereserveerd voor diskettestations. Als de computer echter geen diskettestations heeft, kunt u deze letters toewijzen aan verwisselbare stations.

Houd rekening met het volgende wanneer u toewijzingen van stationsletters wijzigt:
 • De stationsletter van het systeemvolume of het opstartvolume kan niet worden gewijzigd met de module Schijfbeheer.
 • Veel MS-DOS- en Microsoft Windows-programma's verwijzen naar specifieke stationsletters voor omgevingsvariabelen of andere variabelen. Als u die stationsletter wijzigt, werken deze programma's niet goed meer.

Een stationsletter toewijzen

Ga als volgt te werk als u een stationsletter aan een station, partitie of volume wilt toewijzen:
 1. Meld u aan als beheerder of als lid van de groep Administrators.
 2. Klik achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm en Prestaties en onderhoud.

  Opmerking Als het onderdeel Prestaties en onderhoud niet wordt weergegeven, gaat u naar stap 3. Het onderdeel Prestaties en onderhoud wordt alleen in het Configuratiescherm weergegeven als u de categorieweergave gebruikt. Als u de klassieke weergave gebruikt, wordt het onderdeel Prestaties en onderhoud niet weergegeven.
 3. Klik op Systeembeheer, dubbelklik op Computerbeheer en klik in het linkerdeelvenster op Schijfbeheer.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het station, de partitie, het logische station of het volume waarvan u de stationsletter wilt verwijderen en klik op Stationsletter en paden wijzigen.
 5. Klik op Toevoegen.
 6. Klik op Deze stationsletter toewijzen als deze optie nog niet is geselecteerd, en accepteer vervolgens de standaardstationsletter of klik op de stationsletter die u wilt gebruiken.
 7. Klik op OK.
De stationsletter wordt toegewezen aan het opgegeven station, de opgegeven partitie of het opgegeven volume. Vervolgens wordt de stationsletter voor dat station, die partitie of dat volume in het hulpprogramma Schijfbeheer weergegeven.

Een stationsletter wijzigen

Ga als volgt te werk als u een bestaande stationsletter voor een station, partitie of volume wilt wijzigen:
 1. Meld u aan als beheerder of als lid van de groep Administrators.
 2. Klik achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm en Prestaties en onderhoud.
 3. Klik op Systeembeheer, dubbelklik op Computerbeheer en klik in het linkerdeelvenster op Schijfbeheer.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het station, de partitie, het logische station of het volume waarvan u de stationsletter wilt verwijderen en klik op Stationsletter en paden wijzigen.
 5. Klik op Wijzigen.
 6. Klik op Deze stationsletter toewijzen als deze optie nog niet is geselecteerd, klik op de stationsletter die u wilt gebruiken en klik op OK.
 7. Klik op Ja om de wijziging van de stationsletter te bevestigen.
De stationsletter van het opgegeven station, de opgegeven partitie of het opgegeven volume wordt gewijzigd en voor dat station, die partitie of dat volume wordt in het hulpprogramma Schijfbeheer de nieuwe stationsletter weergegeven.

Een stationsletter verwijderen

Ga als volgt te werk als u een bestaande stationsletter voor een station, partitie of volume wilt verwijderen:
 1. Meld u aan als beheerder of als lid van de groep Administrators.
 2. Klik achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm en Prestaties en onderhoud.
 3. Klik op Systeembeheer, dubbelklik op Computerbeheer en klik in het linkerdeelvenster op Schijfbeheer.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het station, de partitie, het logische station of het volume waarvan u de stationsletter wilt verwijderen en klik op Stationsletter en paden wijzigen.
 5. Klik op Verwijderen.
 6. Klik op Ja als u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen.
De stationsletter van het opgegeven station, de opgegeven partitie of het opgegeven volume wordt verwijderd.

Probleemoplossing

 • Wanneer u probeert een bestaande stationsletter te wijzigen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Het volume volumenaam stationsletter wordt momenteel gebruikt.
  Als u doorgaat, wordt de nieuwe stationsletter toegewezen, maar blijft de oude stationsletter beschikbaar voor gebruik totdat u de computer opnieuw opstart. U kunt deze stationsletter niet aan een ander station toewijzen, totdat de computer opnieuw is opgestart.

  Waarschuwing Het wijzigen van de stationsletter van een volume kan tot gevolg hebben dat programma's niet meer kunnen worden uitgevoerd.
  Dit foutbericht wordt weergegeven als er bestanden op het station, de partitie of het volume in gebruik zijn. Mogelijk worden deze bestanden gebruikt door u of door anderen in het netwerk. U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:
  • Klik op Nee wanneer het foutbericht wordt weergegeven. Sluit alle programma's die de bestanden op het volume gebruiken en wijzig de stationsletter. Klik daartoe met de rechtermuisknop op het volume en klik op Stationsletter en paden wijzigen en klik op Wijzigen.
  • Klik op Ja om door te gaan met het wijzigen van de stationsletter.
 • Wanneer u probeert een bestaande stationsletter te verwijderen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Het volume volumenaam stationsletter wordt momenteel gebruikt.
  Als u doorgaat, is de stationsletter niet meer aan het volume gekoppeld, maar blijft deze beschikbaar voor gebruik totdat u de computer opnieuw opstart.

  Waarschuwing Het wijzigen van de stationsletter van een volume kan tot gevolg hebben dat programma's niet meer kunnen worden uitgevoerd.
  Dit foutbericht wordt weergegeven als er bestanden op het station, de partitie of het volume in gebruik zijn. Mogelijk worden deze bestanden gebruikt door u of door anderen in het netwerk. U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:
  • Klik op Nee wanneer het foutbericht wordt weergegeven. Sluit alle programma's die de bestanden op het volume gebruiken en verwijder de stationsletter. Klik daartoe met de rechtermuisknop op het volume en klik op Stationsletter en paden wijzigen en klik op Verwijderen.
  • Klik op Ja om de stationsletter te verwijderen wanneer de computer de volgende keer wordt opgestart.

Referenties

Als u meer informatie wilt over het gebruik van het opdrachtregelprogramma Diskpart voor het beheer van uw schijven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
300415  (http://support.microsoft.com/kb/300415/nl/ ) Een beschrijving van het opdrachtregelhulpprogramma Diskpart
Als u meer informatie wilt over het maken van gekoppelde stations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307889  (http://support.microsoft.com/kb/307889/nl/ ) Aan NTFS-bestandssysteem gekoppelde stations maken en gebruiken in Windows XP
Als u meer informatie wilt over het configureren van standaardschijven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
309000  (http://support.microsoft.com/kb/309000/nl/ ) Met Schijfbeheer basisschijven configureren in Windows XP
Als u meer informatie wilt over het configureren van dynamische schijven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
308424  (http://support.microsoft.com/kb/308424/nl/ ) Met Schijfbeheer dynamische schijven configureren in Windows XP
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
326683  (http://support.microsoft.com/kb/326683/nl/ ) Aan de systeempartitie is misschien een andere stationsaanduiding toegewezen dan de aanduiding die u verwacht wanneer u Windows XP installeert
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=151500) voor overige aandachtspunten.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Trefwoorden: 
kbacwsurvey kbhowtomaster KB307844
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store