DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 307859 - Laatste beoordeling: woensdag 21 november 2007 - Wijziging: 3.0

Op deze pagina

Samenvatting

Wanneer u op een bestand dubbelklikt om het te openen in plaats van het menu Bestand van een programma te gebruiken, wordt de bestandsnaamextensie door Windows XP bekeken. Als Windows XP de bestandsnaamextensie herkent, wordt het bestand geopend in het programma dat aan die extensie is gekoppeld. Maar wat moet u doen als u het programma wilt wijzigen dat wordt geopend wanneer u op een bestand dubbelklikt dat een bepaalde bestandsextensie heeft? Zo wordt een tekstbestand met de bestandsextensie .TXT gewoonlijk geopend in Kladblok. En als u dit bestand nu wilt openen in Microsoft Word? Hoe moet u dat doen? In dit artikel wordt beschreven hoe u verandert welk programma wordt gestart wanneer u in Windows XP op een bestand dubbelklikt.

Opmerking Afhankelijk van uw instellingen voor Mapopties, wordt een bestand mogelijk geopend door er eenmaal op te klikken in plaats van erop te dubbelklikken.

Wijzigen welk programma wordt gestart wanneer u op een bestand dubbelklikt

Opmerkingen
 • U kunt deze methode niet gebruiken voor een bestand zonder bestandsnaamextensie, of voor een bestand met een systeemextensie, zoals .EXE, .COM, .BAT enzovoort.
 • Het is raadzaam het huidige programma voor de bestandsnaamextensie te noteren voordat u een ander programma selecteert om dat bestandstype te openen. Op die manier kunt u het vorige programma voor de bestandsnaamextensie eenvoudig herstellen als het bestand niet goed wordt geopend in het programma dat u opgeeft.
Ga als volgt te werk als u wilt wijzigen welk programma wordt gestart wanneer u op een bestand dubbelklikt waarvan het bestandstype aan een bepaald programma is gekoppeld.
 1. Open Deze computer of Windows Verkenner, klik met de rechtermuisknop op een bestand waarvoor u het programma wilt wijzigen waarin het betreffende type bestand wordt geopend, en gebruik de volgende methoden om te wijzigen welk programma wordt gestart.
  • Klik op Openen met om het gewenste programma te kiezen.
  • Wijs Openen met aan en klik op Programma kiezen om het gewenste programma te kiezen.
 2. Het dialoogvenster Openen met wordt weergegeven. Ga op een van de volgende manieren te werk om het programma te selecteren waarmee u dit bestandstype wilt openen:
  • Klik in de lijst Programma's op het gewenste programma.
  • Klik op Bladeren, zoek en selecteer het programma dat u wilt gebruiken en klik op OK.
  • Klik op Het programma op het Internet opzoeken om het gewenste programma op internet te zoeken.
 3. Schakel het selectievakje Dit type bestand altijd met dit programma openen in als het nog niet is ingeschakeld.
 4. Klik op OK.

  Opmerking Vanaf nu opent Windows XP alle bestanden met deze extensie in het gekoppelde programma. Als u dit wilt wijzigen, voert u deze stappen opnieuw uit en koppelt u een ander programma aan deze bestandsnaamextensie.

Alle bestandsnaamextensies voor geïnstalleerde programma's weergeven

Afhankelijk van uw instellingen in Mapopties, worden de bestandsnaamextensies van uw bestanden al dan niet weergegeven. Ga als volgt te werk als u de bestandsnaamextensies van uw bestanden wilt weergeven als dat nog niet het geval is:
 1. Open Deze computer of Windows Verkenner.
 2. Open het menu Extra en klik op Mapopties.
 3. Open het tabblad Weergave.
 4. Schakel het selectievakje Extensies voor bekende bestandstypen verbergen uit.

Extra informatie voor ervaren gebruikers

Deze sectie is bestemd voor ervaren computergebruikers. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, vraagt u misschien beter iemand anders om hulp of neemt u contact op met de ondersteuningsservice. Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over hoe u dit doet:
http://support.microsoft.com/contactus/ (http://support.microsoft.com/contactus/)

Bestandsnaamkoppelingen instellen voor niet-gekoppelde bestandstypen

U kunt een bestandsnaamkoppeling instellen voor een bestandstype dat niet is gekoppeld aan een programma op de computer. Voor deze actie kunnen twee veel voorkomende redenen bestaan:
 • Een programma, zoals een databaseprogramma, genereert rapporten met bestandsnaamextensies die niet in Windows XP zijn geregistreerd.
 • U ontvangt een e-mailbericht met bijlagen die gemaakt zijn in een programma dat niet op de computer is geïnstalleerd. Er is echter een geïnstalleerd programma waarmee u deze bestanden kunt lezen.
Ga als volgt te werk om een bestandskoppeling te maken:
 1. Klik met de rechtermuisknop op een bestand met de extensie die u wilt wijzigen en klik op Openen.

  Opmerking Als de opdracht Openen niet beschikbaar is, klikt u op Openen met of dubbelklikt u op het bestand.
 2. In Windows XP wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt vermeld dat er geen programma aan het bestand is gekoppeld. Het dialoogvenster biedt twee keuzen voor het maken van een koppeling:
  • Het bijbehorende programma via het web opsporen
  • Het programma in een lijst selecteren
  Tenzij u software wilt zoeken en downloaden waarmee dit bestandstype kan worden geopend, kunt u het beste een programma in een lijst selecteren.
 3. Klik op Het programma in een lijst selecteren en klik op OK.
 4. Het dialoogvenster Openen met wordt geopend. Ga op een van de volgende manieren te werk om het programma te selecteren waarmee u dit bestandstype wilt openen:
  • Klik in de lijst Programma's op het gewenste programma.
  • Klik op Bladeren, zoek en klik op het programma dat u wilt gebruiken en klik op OK.
  • Klik op Het programma op het Internet opzoeken om het gewenste programma op internet te zoeken.
 5. Schakel het selectievakje Dit type bestand altijd met dit programma openen in als het nog niet is ingeschakeld.
 6. Klik op OK.

Probleemoplossing

Als u een ander programma kiest om bepaalde bestandstypen te openen, kan het gebeuren dat deze bestanden niet goed in dat programma worden weergegeven. Controleer of het programma dat u selecteert om een bepaald bestandstype te openen, dit bestandstype ook correct kan afhandelen.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Trefwoorden: 
kbhowtomaster kbresolve KB307859
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store