DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 307882 - Laatste beoordeling: zondag 9 maart 2014 - Wijziging: 3.0

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u de lokale beleidsinstellingen voor de computer of voor gebruikers van de computer kunt wijzigen met de Groepsbeleid-editor.Meer informatie

Gebruik van groepsbeleid

In Microsoft Windows XP kunt u met groepsbeleid gebruikers- en computerconfiguraties definiëren voor groepen gebruikers en computers. Met de Groepsbeleid-module MMC (Microsoft Management Console) maakt u een specifieke bureaubladconfiguratie voor een bepaalde groep gebruikers en computers. Uw instellingen voor Groepsbeleid worden opgeslagen in groepsbeleidobjecten, die zijn gekoppeld aan geselecteerde Active Directory-containers, zoals sites, domeinen of organisatie-eenheden. Met de module Groepsbeleid kunt u de volgende beleidsinstellingen opgeven:
 • Beleidsinstellingen in het register
  Groepsbeleid voor Windows XP en de onderdelen van het besturingssysteem, en voor programma's. U kunt deze instellingen beheren met Beheersjablonen in de module Groepsbeleid.
 • Beveiligingsopties
  Instellingen voor de lokale computer, het domein en netwerkbeveiliging.
 • Opties voor software-installatie en -onderhoud
  Instellingen waarmee programma's centraal worden geïnstalleerd, bijgewerkt en verwijderd.
 • Scriptopties
  Scripts voor het opstarten en afsluiten van de computer en het aanmelden en afmelden van gebruikers.
 • Opties voor mapomleiding
  Hiermee kunnen beheerders speciale mappen van gebruikers omleiden naar het netwerk.
Met Groepsbeleid kunt u de werkomgeving van gebruikers eenmaal definiëren, waarna het beleid dat u hebt opgegeven, door het systeem wordt uitgevoerd.

De groepsbeleidseditor starten

Ga als volgt te werk om de groepsbeleidseditor te starten.

Opmerking: U kunt de Groepsbeleid-editor pas gebruiken nadat u zich bij de computer hebt aangemeld met een account die beheerdersrechten heeft.
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ mmc in het vak Openen en klik op OK.
 3. Open het menu Bestand en klik op Module toevoegen/verwijderen.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Klik onder Beschikbare zelfstandige modules op Groepsbeleid en vervolgens op Toevoegen.
 6. Als u het beleid voor de lokale computer niet wilt bewerken, klikt u op Bladeren om naar het gewenste groepsbeleidobject te gaan. Geef wanneer u daarom wordt gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord op en klik vervolgens wanneer het dialoogvenster Groepsbeleidsobject selecteren weer wordt weergegeven op Voltooien.

  Opmerking: Met de knop Bladeren kunt u zoeken naar groepsbeleidobjecten die zijn gekoppeld aan sites, domeinen, organisatie-eenheden of computers. Gebruik het standaardgroepsbeleidobject (Lokale computer) om de instellingen op de lokale computer te bewerken.
 7. Klik op Sluiten en klik in het dialoogvenster Module toevoegen/verwijderen op OK.

  Het geselecteerde groepsbeleidobject wordt weergegeven in Consolebasis.

De groepsbeleidseditor gebruiken

De module Groepsbeleidseditor bevat de volgende hoofdonderdelen:
 • Computerconfiguratie
  Beheerders kunnen met Computerconfiguratie beleid instellen dat wordt toegepast op een computer, ongeacht wie zich daar aanmeldt. Computerconfiguratie bevat standaard subitems voor software-instellingen, Windows-instellingen en beheersjablonen.
 • Gebruikersconfiguratie
  Beheerders kunnen met Gebruikersconfiguratie beleid instellen dat wordt toegepast op gebruikers, ongeacht bij welke computer deze zich aanmelden. Gebruikersconfiguratie bevat standaard subitems voor software-instellingen, Windows-instellingen en beheersjablonen.
Voer de volgende stappen uit om de Groepsbeleid-editor te gebruiken:
 1. Vouw het gewenste groepsbeleidobject uit. Bijvoorbeeld Beleid voor lokale computer.
 2. Vouw het gewenste configuratie-item uit. Bijvoorbeeld Computerconfiguratie.
 3. Vouw het gewenste subitem uit. Bijvoorbeeld Windows-instellingen.
 4. Ga naar de map waarin de gewenste beleidsinstelling zich bevindt. De beleidsitems worden weergegeven in het rechterdeelvenster van de Groepsbeleid-editor.

  Opmerking: Als er geen beleid is gedefinieerd voor het geselecteerde item, klikt u met de rechtermuisknop op de gewenste map, wijst u in het snelmenu de optie Alle taken aan en klikt u op de gewenste opdracht. De opdrachten in het submenu Alle taken zijn contextafhankelijk. Alleen de opdrachten die van toepassing zijn op de geselecteerde beleidsmap, worden in het menu weergegeven.
 5. Dubbelklik in de lijst met instellingen op het gewenste beleidsitem.

  Opmerking: Wanneer u met beleidsitems in de map Beheersjablonen werkt, opent u het tabblad Uitgebreid in het rechterdeelvenster van MMC als u meer informatie wilt over het geselecteerde beleidsitem.
 6. Bewerk de beleidsinstellingen in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en klik op OK.
 7. Sluit MMC af wanneer u gereed bent.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de gebruikersinterface van Windows XP kunt aanpassen met de groepsbeleidseditor. In dit voorbeeld wordt de Groepsbeleid-editor gebruikt om de knop Computer uitschakelen tijdelijk uit het menu Start te verwijderen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Start de Groepsbeleid-editor en open het beleid voor de lokale computer aan de hand van de stappen in de sectie De Groepsbeleid-editor starten in dit artikel.

  Opmerking: U kunt de Groepsbeleid-editor vanaf de opdrachtregel starten. Hierdoor wordt het groepsbeleidobject Lokale computer automatisch geladen. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
  2. Typ in het vak Openen de tekst Gpedit.msc en klik vervolgens op OK.
 2. Vouw Gebruikersconfiguratie uit (als dit nog niet is gebeurd).
 3. Vouw Beheersjablonen onder Gebruikersconfiguratie uit.
 4. Klik op Menu Start en Taakbalk.
 5. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op De knop Computer uitschakelen verwijderen en uitschakelen.
 6. Klik op Ingeschakeld en vervolgens op Toepassen.
 7. Klik op Start.

  U zult zien dat de knop Computer uitschakelen niet meer wordt weergegeven.
 8. Open het dialoogvenster Eigenschappen voor de knop Computer uitschakelen verwijderen en uitschakelen.
 9. Klik achtereenvolgens op Niet geconfigureerd, Toepassen en OK.
 10. Klik op Start.

  De knop Computer uitschakelen is weer opgenomen in het menu Start.
 11. Sluit de module Groepsbeleid-editor af.


Referenties

Als u meer informatie wilt over het gebruik van Computerbeheer in Microsoft Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
308423  (http://support.microsoft.com/kb/308423/nl/ ) Computerbeheer gebruiken
Op de volgende Microsoft-websites vindt u meer informatie over het gebruik van Groepsbeleid:
http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/Bb742376.aspx (http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/Bb742376.aspx)

http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/cc706993.aspx (http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/cc706993.aspx)

http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/cc706993(WS.10).aspx (http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/cc706993(WS.10).aspx)

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Trefwoorden: 
kbhowtomaster kbenv kbhowto KB307882
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store