DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 307886 - Laatste beoordeling: donderdag 10 april 2003 - Wijziging: 1.0

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL307886

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u de locatie van het wisselbestand in Microsoft Windows XP kunt wijzigen.

Het wisselbestand is het gebied op de vaste schijf dat in Windows wordt gebruikt als RAM-geheugen. Dit wordt ook wel het virtueel geheugen genoemd. Dit bestand wordt in Windows standaard opgeslagen op dezelfde partitie als de Windows-systeembestanden. Als u dit bestand naar een andere partitie verplaatst, verbetert u de prestaties van Windows en maakt u meer ruimte beschikbaar op de opstartpartitie.

Het wisselbestand verplaatsen

 1. Meld u als beheerder aan op de computer.
 2. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 3. Klik op Prestaties en onderhoud en klik vervolgens op Systeem.
 4. Klik op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens op Instellingen onder Prestaties.
 5. Klik op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens onder Virtueel geheugen op Wijzigen.
 6. Klik in de lijst Station [Volumenaam] op een ander station dan het station waarop Windows is geïnstalleerd (dit is meestal station C). Noteer onder Totale wisselbestandsgrootte voor alle stations de waarde naast Aanbevolen.
 7. Klik op Aangepast formaat en typ de aanbevolen waarde in het vak Begingrootte (MB).
 8. Typ de maximale grootte van het wisselbestand in het vak Maximale grootte (MB) en klik op Instellen.
 9. Klik in het vak Station [Volumenaam] op het station waarop Windows is geïnstalleerd (meestal station C) en voer een van de volgende stappen uit:
  • Als u geen wisselbestand op het station wilt, klikt u op Geen wisselbestand en klikt u vervolgens op Instellen. Het volgende bericht verschijnt:
   Als het wisselbestand op volume C: een begingrootte van minder dan 126 MB heeft, kan het systeem mogelijk geen bestand voor foutopsporingsgegevens maken wanneer er zich een STOP-fout voordoet.
   Wilt u toch doorgaan?
   Klik op Ja.

  • Klik op Als u het minimumformaat van het wisselbestand op het station wilt behouden, klikt u op Aangepast formaat en typt u een waarde die gelijk is aan of groter is dan de hoeveelheid RAM op de computer in het vak Begingrootte (MB) . Typ dezelfde waarde in het vak Maximale grootte (MB) en klik op Instellen.
 10. Het volgende bericht wordt weergegeven:
  De gemaakte wijzigingen maken het noodzakelijk dat de computer opnieuw wordt opgestart voordat de wijzigingen van kracht worden.
  Klik driemaal op OK en klik op Ja zodra er wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten.

REFERENTIES

In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over het verplaatsen van tijdelijke opslagbestanden:
308666  (http://support.microsoft.com/kb/308666/ ) HOW TO: Move the Windows XP Spool Folder

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kbhowtomaster KB307886
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store