DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 307897 - Laatste beoordeling: zaterdag 8 maart 2014 - Wijziging: 3.0

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u de tijd op uw computers synchroniseert met de Windows Time-service.

In Microsoft Windows XP synchroniseert de service Windows Time de interne klok van de computers automatisch met de andere klokken in het netwerk. De tijdsbron voor deze synchronisatie varieert en is afhankelijk van het feit of de computer tot een Active Directory-domein of tot een werkgroep behoort.

Wanneer de computers deel uitmaken van een werkgroep, moet u de tijdsynchronisatie handmatig configureren. U kunt een computer identificeren als een lokaal betrouwbare tijdsbron door de Windows Time-service op die computer te configureren als een bekende nauwkeurige tijdsbron. Dat kunt u doen met behulp van speciale hardware of met behulp van een tijdsbron die via internet beschikbaar is. U kunt alle andere werkgroepcomputers handmatig configureren om hun tijd te synchroniseren met deze lokale tijdsbron.

Als de computers tot een Active Directory-domein behoren, configureert de Windows Time-service zichzelf automatisch met behulp van de Windows Time-service die op de domeincontrollers beschikbaar zijn. De Windows Time-service configureert een domeincontroller in zijn domein als een betrouwbare tijdsbron en synchroniseert zichzelf regelmatig met deze bron. U kunt deze instellingen wijzigen of overschrijven, al naargelang uw specifieke behoeften.

De tijd synchroniseren op een lidcomputer in een Active Directory-domein

 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Opdrachtprompt.
 2. Typ w32tm /resync en druk op ENTER.

Een interne tijdserver synchroniseren met een externe bron

 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Opdrachtprompt.
 2. Typ de volgende regel, waarbij peerlijst een met spaties gescheiden lijst van DNS-namen (Domain Name System) of IP-adressen van de desbetreffende tijdsbronnen is, en druk vervolgens op ENTER:
  w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:peerlijst
 3. Typ w32tm /config /update en druk op ENTER.
Opmerkingen
 • Deze procedure wordt het meest gebruikt om de gemachtigde tijdsbron van het interne netwerk te synchroniseren met een zeer nauwkeurige externe tijdsbron. U kunt deze procedure echter uitvoeren op elke Windows XP-procedure.
 • Als de computer de servers niet kan bereiken, wordt de procedure niet uitgevoerd en wordt een vermelding in het gebeurtenislogboek geschreven.
 • U kunt computers op internet gebruiken om nauwkeurige tijdinformatie te verstrekken. Gebruik bijvoorbeeld de National Institute of Standards and Technology (NIST), die de NIST Network Time service levert.

Services configureren

Een service opstarten, beëindigen, onderbreken, hervatten of opnieuw opstarten

Opmerking U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u bent aangemeld als beheerder of lid van de groep Administrators. Als uw computer is verbonden met een netwerk, kan het zijn dat netwerkbeleidsinstellingen u verhinderen om deze procedure te voltooien.
 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm, klik op Prestaties en onderhoud, klik op Systeembeheer en dubbelklik op Services.
 2. Klik in het deelvenster Details op de service.
 3. Open het menu Actie, klik op Start, Stop, Onderbreken, Hervatten of Opnieuw starten.
 4. Als u de opstartparameters voor een service wilt configureren, klikt u met de rechtermuisknop op de service. Klik op Eigenschappen en typ de parameters in het vak Startparameters voordat u op Starten klikt. Deze instellingen worden slechts eenmaal gebruikt en worden niet opgeslagen. Een backslash (\) wordt beschouwd als een escape-teken. Typ daarom twee backslashes voor elke backslash in een parameter.
Opmerkingen
 • Als u een service stopt, start of opnieuw start, heeft dit ook invloed op daarvan afhankelijke services.
 • Wanneer u de standaardinstellingen van een service wijzigt, kan dit tot gevolg hebben dat belangrijke services niet meer correct functioneren. Wees voorzichtig wanneer u de instellingen Opstarttype en Aanmelden als wijzigt voor services die zijn geconfigureerd om automatisch te starten.

Configureren hoe een service wordt opgestart

Opmerking U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u bent aangemeld als beheerder of lid van de groep Administrators. Als uw computer is verbonden met een netwerk, kan het zijn dat netwerkbeleidsinstellingen u verhinderen om deze procedure te voltooien.
 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm, klik op Prestaties en onderhoud, klik op Systeembeheer en dubbelklik op Services.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de service die u wilt configureren en klik op Eigenschappen.
 3. Open het tabblad Algemeen en klik in het vak Opstarttype op Automatisch, Handmatig of Uitgeschakeld.
 4. Als u de gebruikersaccount wilt opgeven waarmee de service zich kan aanmelden, opent u het tabblad Aanmelden en gebruikt u een van de volgende methoden:
  • Als u wilt opgeven dat de service de account LocalSystem moet gebruiken, klikt u op Lokale systeemaccount.
  • Als u wilt opgeven dat de service de account LocalService moet gebruiken, klikt u op Deze account en typt u NT AUTHORITY\LocalService.
  • Als u wilt opgeven dat de service de account NetworkService moet gebruiken, klikt u op Deze account en typt u NT AUTHORITY\NetworkService.
  • Als u een andere account wilt opgeven, klikt u op Deze account en op Bladeren en geeft u in het dialoogvenster Gebruiker selecteren een gebruikersaccount op. Klik op OK wanneer u klaar bent.
 5. Typ het wachtwoord voor de gebruikersaccount in het vak Wachtwoord en het vak Wachtwoord bevestigen en klik op OK.
Opmerkingen
 • Wanneer u de standaardinstellingen van een service wijzigt, kan dit tot gevolg hebben dat belangrijke services niet meer correct functioneren. Wees voorzichtig wanneer u de instellingen Opstarttype en Aanmelden als wijzigt voor services die zijn geconfigureerd om automatisch te starten.
 • Als u een service in- of uitschakelt en vervolgens problemen hebt met het opstarten van de computer, kunt u de computer waarschijnlijk nog opstarten in de Veilige modus. U kunt dan de serviceconfiguratie wijzigen of een standaardconfiguratie herstellen.
 • Als u het selectievakje Service kan interactief met bureaublad worden uitgevoerd inschakelt, wordt de service geconfigureerd als een gebruikersinterface op een bureaublad. Deze functie is alleen beschikbaar als u op Lokale systeemaccount klikt en alleen als de service is geconfigureerd om interactief met het bureaublad te werken.

Problemen oplossen

Het is mogelijk dat clients niet met servers worden gesynchroniseerd als de service Windows Time handmatig is beëindigd. Start de Windows Time-service om dit probleem op te lossen.

Ga als volgt te werk om de Windows Time-service te starten:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Opdrachtprompt.
 2. Typ net start w32time en druk op ENTER.
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=151500) voor overige aandachtspunten.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Trefwoorden: 
kbresolve kbhowto kbhowtomaster KB307897
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store