DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 307938 - Laatste beoordeling: maandag 18 februari 2002 - Wijziging: 1.0

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL307938

Op deze pagina

Samenvatting

De opties voor de weergave van datums, tijden en getallen die u in het besturingssysteem instelt, zijn van invloed op het dialoogvenster Datum en andere vensters van het besturingssysteem. De Windows-software die u gebruikt, neemt deze instellingen over als u datums, tijden en getallen (inclusief valuta) invoert in documenten. In dit artikel wordt beschreven hoe u de weergave van datums, tijden, valuta's en getallen in Windows XP kunt wijzigen.


Opties voor land en taal wijzigen

U kunt het onderdeel Landinstellingen van het Configuratiescherm gebruiken om de manier te wijzigen waarop datums, tijden, valuta's en getallen worden verwerkt.

Het onderdeel Landinstellingen openen:
 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.
 2. Klik op Datum, tijd, taal en land en klik op Land- en taalinstellingen.
 3. Als u een of meer van de instellingen wilt wijzigen, klikt u op Aanpassen.

  OPMERKING: de landinstelling die u kiest, bepaalt de standaardopties voor de weergave van datums, tijden en getallen.

De datumweergave wijzigen

 1. Klik in het dialoogvenster Landinstellingen aanpassen op het tabblad Datum als u de korte of de lange datumnotatie wilt wijzigen.
 2. Als de gewenste notatie niet wordt weergegeven in het vak Korte datumnotatie of het vak Lange datumnotatie, gaat u als volgt te werk.
  • Als u getallen (dagen, maanden) van één cijfer wilt weergeven zonder voorloopnul, typt u d voor de dag, j voor het jaar en M voor de maand.
  • Als u datumwaarden met één cijfer met een voorloopnul wilt weergeven, typt u dd voor de dag, jj voor het jaar en MM voor de maand.
  • Als u de laatste twee cijfers van het jaar wilt weergeven, typt u jj voor het jaar.
  • Als u het jaar met vier cijfers wilt weergeven, typt u jjjj voor het jaar.
  • Als u afkortingen wilt weergeven voor de dag of de maand, typt u ddd voor de dag en MMM voor de maand.
  • Als u de volledige naam van de dag of maand wilt weergeven, typt u dddd voor de dag en MMMM voor de maand.
  • Als u extra tekst wilt weergeven, typt u de tekst tussen enkele aanhalingstekens (').

   OPMERKING: typ een hoofdletter M voor de maandinstelling. De kleine letter m wordt gebruikt voor de instelling van de minuten.
 3. Als u wilt opgeven hoe de computer jaren moet interpreteren die bestaan uit twee cijfers, typt u op het tabblad Datum onder Jaar van twee cijfers interpreteren als een jaar tussen het jaar waarop deze instelling moet eindigen, of klikt u op het gewenste jaar.

  Deze functie heeft een bereik van 100 jaar. Het standaardbereik ligt tussen 1930 en 2029. Jaren van vier cijfers worden niet beïnvloed door deze optie. Bij een programma dat gebruikmaakt van deze optie om tweecijferige jaren te interpreteren, wordt ervan uitgegaan dat jaren tussen 30 en 99 worden voorafgegaan door 19 en jaren tussen 00 en 29 door 20. Zo wordt 99 geïnterpreteerd als 1999 en 01 als 2001.

  OPMERKING: niet alle programma's maken gebruik van deze optie. Als het door u gebruikte programma tweecijferige jaren niet goed interpreteert, raadpleegt u de documentatie of de fabrikant van het programma.

De tijdweergave wijzigen

 1. Klik in het dialoogvenster Landinstellingen aanpassen op het tabblad Tijd om de gewenste wijzigingen aan te brengen.

  OPMERKING: als u de instellingen zodanig wilt configureren dat voorloopnullen in uren, minuten of seconden met één cijfer niet worden weergegeven, typt u één enkele hoofdletter U of kleine letter, bijvoorbeeld u , m of s
 2. Als u de gewenste notatie niet ziet in het vak Tijdstijl, gaat u als volgt te werk.
  • Als u de tijd wilt weergeven in een 24-uurs notatie, typt u een hoofdletter U of UU voor het uur.
  • Als u de tijd wilt weergeven in een 12-uurs notatie, typt u een kleine letter u of uu voor het uur.
  • Als u voorloopnullen wilt gebruiken in tijdwaarden met één cijfer, typt u UU of uu.
  • Als u de tijd in Engelse notatie (voormiddag, AM en namiddag, PM) met één letter wilt weergeven, typt u een kleine letter t
  • Als u de tijd in Engelse notatie (voormiddag, AM en namiddag, PM) wilt weergeven met twee letters, typt u een kleine letter tt.
  • Als u tekst wilt weergeven, typt u de tekst tussen enkele aanhalingstekens (').

De waarde voor de valuta wijzigen

Klik in het dialoogvenster Landinstellingen aanpassen op het tabblad Valuta om de gewenste wijzigingen aan te brengen. U kunt het valutateken, de gebruikte notaties voor positieve of negatieve bedragen en de leestekens wijzigen.

OPMERKING: als u overschakelt op een andere valuta (bijvoorbeeld op de euro), wijzigt u het valutateken en klikt u vervolgens op OK of op Toepassen. De inhoud van de andere velden wordt aangepast.


De getalweergave wijzigen

Klik in het dialoogvenster Landinstellingen aanpassen op het tabblad Getal om de gewenste wijzigingen aan te brengen. U kunt het decimaalsymbool en het lijstscheidingsteken, de notatie voor negatieve getallen en voorloopnullen en het maatstelsel (metrisch of U.S.) wijzigen.De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool KB307938
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store