DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 308041 - Laatste beoordeling: maandag 3 maart 2014 - Wijziging: 3.0

 

Op deze pagina

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen kunt oplossen die optreden kunnen wanneer u probeert Windows XP te starten. Dit artikel is bedoeld voor ervaren computergebruikers. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, wilt u misschien iemand anders om hulp te vragen of contact opnemen met ondersteuning. Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met:
http://support.Microsoft.com/contactus/ (http://support.microsoft.com/contactus/)

Meer informatie

U ontvangt een foutbericht wanneer u de computer opstart

Als u een foutbericht ontvangt wanneer u de computer start, volgt u de stappen die worden beschreven in de volgende twee secties. Als er niet een foutbericht wordt weergegeven wanneer u de computer opstart, gaat u naar de "De computer reageert niet meer wanneer u probeert Windows XP te starten'.

Windows niet laden van het bestand of de service die wordt vermeld in het foutbericht configureren

Als het foutbericht naar een bestand of service verwijst, kan het bestand of de service op een van de tabbladen in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie (Msconfig.exe) worden vermeld. Als het bestand of de service wordt weergegeven, uitschakelen door de procedure die wordt beschreven in het artikel hieronder. Als het bestand of de service niet wordt vermeld, gaat u verder met de volgende stap in dit artikel.

Voor meer informatie over het uitschakelen van een bestand of service met het hulpprogramma voor systeemconfiguratie, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
310353  (http://support.microsoft.com/kb/310353/ ) Het configureren van Windows XP te starten in een 'schoon' opstarten
Voor meer informatie over het uitschakelen van services met Computerbeheer, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
310602  (http://support.microsoft.com/kb/310602/ ) Het uitschakelen van een service of apparaat waardoor Windows niet wordt gestart
Neem contact op met de fabrikant van de service voor verdere ondersteuning.

Opmerking Neem contact op met een medewerker van Microsoft Product Support Services voor meer informatie over het bestand of de service die het probleem veroorzaakt. Voor meer informatie hierover contact op met productondersteuning, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
http://www.Microsoft.com/support (http://www.microsoft.com/support)
De original equipment manufacturer (OEM) van uw computer Windows XP geïnstalleerd, belt ze voor hulp bij dit probleem.

Bepalen of een nieuw programma onlangs op uw computer is geïnstalleerd

Als u onlangs een programma of een Windows-onderdeel van de computer verwijderd door handmatig te verwijderen, kan daarmee samenhangende gegevens die nog op uw computer wordt het probleem veroorzaakt. Als u wilt verwijderen van het programma of onderdeel, eerst opnieuw installeren, en gebruik het hulpprogramma software of volg de instructies van de fabrikant.

Als u een programma verwijdert van uw computer, de volgende stappen uit:
  1. Klik op Start, klik op Configuratieschermen klik op toevoegen of programma.
  2. In de lijst met programma's, klikt u op de gewenste toremove en klik vervolgens op Wijzigen/verwijderen.
  3. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de vraag 'wilt u removethe programma?"
Als het programma niet wordt vermeld in het onderdeel Software, neem dan contact op met de fabrikant voor instructies voor het verwijderen.

De computer reageert niet meer wanneer u probeert Windows XP te starten

Als uw computer niet meer reageert wanneer u probeert Windows XP te starten, raadpleegt u de artikelen die worden vermeld in de volgende secties of volg de stappen in de volgende secties.

Start de computer in de veilige modus

Voor meer informatie over het oplossen van problemen met Windows XP vanuit de veilige modus, klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
315222  (http://support.microsoft.com/kb/315222/ ) Een beschrijving van de opstartopties voor de veilige modus in Windows XP
Voor informatie over het uitschakelen van een service of apparaat waardoor Windows niet wordt gestart, raadpleegt u artikel 244905 in de "Aanbevolen artikelen in de Knowledge Base'.

Apparaatbeheer gebruiken om te bepalen als het probleem is veroorzaakt door een apparaatstuurprogramma

U kunt Apparaatbeheer kunt bekijken en wijzigen van apparaten softwarematig worden geconfigureerd. Als uw apparaat jumperpinnen en instelschakelaars heeft, moet u het apparaat handmatig configureren.

Voor meer informatie over het oplossen van apparaatconflicten met behulp van Apparaatbeheer, raadpleegt u artikel 310126 in de "Aanbevolen artikelen in de Knowledge Base'. Voor meer informatie over het oplossen van problemen met onbekende apparaten die in Apparaatbeheer worden vermeld, raadpleegt u artikel 314464 in de "Aanbevolen artikelen in de Knowledge Base'.

Gebruik het hulpprogramma Systeemherstel de werking van Windows XP te herstellen

U kunt het hulpprogramma Systeemherstel de computer terugzetten naar een eerdere staat. Systeemherstel maakt een 'opname' van kritieke systeembestanden en enkele programmabestanden en slaat deze gegevens op als herstelpunten. U kunt deze herstelpunten om Windows XP terug naar een eerdere staat.

Voor meer informatie over het gebruik van het hulpprogramma Systeemherstel raadpleegt u artikel 305084 in de "Aanbevolen artikelen in de Microsoft Knowledge Base'.

Voor meer informatie over Systeemherstel, klikt u in het menu Start op Help en ondersteuning . Typ in het vak Zoekensysteem herstellen, en klik vervolgens op OK.

Gebruik het hulpprogramma laatste bekende juiste configuratie van de werking van Windows XP te herstellen

Als Windows niet wordt gestart, probeert de werking van Windows XP te herstellen met de laatste bekende juiste configuratie. Voer de volgende stappen uit:
  1. Start de computer en druk op F8 wanneer belangrijke Windowsbegins te starten. Het menu Geavanceerde opties voor Windows verschijnt.
  2. Gebruik de pijltoetsen Laatste bekende GoodConfiguration (de laatste instellingen die goed werkten)te selecteren en klik vervolgens op OK.
  3. Als een opstartmenu verschijnt, selecteert u Microsoft Windows XPmet behulp van de pijltoetsen en klik op OK

    Windows XP start uw computerby met de registergegevens die zijn opgeslagen op het laatste afgesloten.

Een in-place upgrade om te herstellen van de installatie van Windows XP uitvoeren

Probeer de installatie van Windows XP herstellen door een interne upgrade uitvoeren. Het Setup-programma regelmatig uitvoert vanaf de CD-ROM van Windows herstelt een beschadigde Windows-installatie.

Voor meer informatie over het uitvoeren van een interne upgrade van Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
315341  (http://support.microsoft.com/kb/315341/ ) Hoe voert u een interne upgrade (herinstallatie) van Windows XP uit

Controleer of de CMOS/BIOS-instellingen juist zijn

Controleren of de CMOS/BIOS-instellingen juist zijn.

Waarschuwing Deze procedure kan inhouden voor het wijzigen van de CMOS-instellingen en het BIOS worden gewijzigd. Verkeerde wijzigingen in het BIOS van uw computer kunnen tot ernstige problemen leiden. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit wijzigingen in het BIOS kunnen worden opgelost. Wijzig de CMOS-instellingen voor uw eigen risico. Onjuiste of beschadigde CMOS- en BIOS-instellingen kunnen leiden tot opstart- of afsluitproblemen.

Microsoft geven geen specifieke instructies voor het wijzigen van uw CMOS- en BIOS-instellingen omdat deze uniek voor uw computer zijn. Raadpleeg de documentatie bij uw computer of neem contact op met de fabrikant van uw computer voor informatie over de juiste CMOS- en BIOS-instellingen voor uw computer en het controleren en wijzigen van deze instellingen.

Opmerking Een beschadigde of onvoldoende geladen interne batterij kan de CMOS- of BIOS-instellingen beschadigen.

Controleer of de vaste schijf of het bestandssysteem niet is beschadigd

Controleer of de vaste schijf of het bestandssysteem niet is beschadigd. Start de computer vanaf de CD-ROM van Windows XP herstelconsole van Microsoft te laden en gebruik vervolgens het opdrachtregelprogramma Chkdsk. Dit kan probleem oplossen.

Belangrijk Het is raadzaam de herstelconsole alleen te gebruiken als u een ervaren gebruikers of systeembeheerders. U moet het Administrator wachtwoord te gebruiken van de herstelconsole kennen.

Zie de secties 'De opdrachtprompt van de herstelconsole gebruiken' in het volgende artikel en 'De herstelconsole gebruiken' voor meer informatie over het controleren en repareren van een beschadigde vaste schijf met Chkdsk:
307654  (http://support.microsoft.com/kb/307654/ ) Het installeren en gebruiken van de herstelconsole in Windows XP
Opmerking Als de opdracht Chkdsk wordt gemeld dat er geen toegang tot de vaste schijf, kan er een hardwarefout opgetreden. Controleer alle kabelverbindingen en eventuele jumperinstellingen op de schijf. Voor meer hulp contact op met een computerreparateur of de fabrikant van uw computer.

Als de opdracht Chkdsk wordt gemeld dat niet alle problemen met vaste schijf, het bestandssysteem worden opgelost of Master Boot Record (MBR) mogelijk beschadigd of niet langer toegankelijk. Probeer de herstelconsole-opdrachten zoals Fixmbr en Fixboot, neem contact op met een service voor gegevensherstel of opnieuw partitioneert en formatteert de vaste schijf.

Belangrijk Voor meer hulp contact op met de computerfabrikant van uw of een medewerker van Microsoft Product Support Services.

Toestaan dat alleen gekwalificeerde personeel om te herstellen van uw computer. Computer repareren door ondeskundigen, kan de garantie neutraliseren.

Als u opnieuw partitioneert en de vaste schijf formatteert, verliest u alle gegevens op de schijf.

Na een upgrade, programma's die eerder werden geladen tijdens het opstarten niet meer gestart

Nadat u een upgrade hebt uitgevoerd van Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows Millennium Edition naar Windows XP, de programma's die eerder werden geladen tijdens het opstartproces niet worden weergegeven in het systeemvak (helemaal rechts op de taakbalk) en wordt deze niet automatisch worden gestart wanneer u de computer opstart.

Zie voor meer informatie over het oplossen van dit probleem artikel 298427 en 303561 in de "Aanbevolen artikelen in de Knowledge Base'.

Referenties

Aanbevolen artikelen in de Knowledge Base

Voor meer informatie over het oplossen van afsluitproblemen in Windows XP, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
308029  (http://support.microsoft.com/kb/308029/ ) Bronnen voor het oplossen van afsluitproblemen in Windows XP
Voor meer informatie over het oplossen van opstartproblemen in Windows XP, klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
242518  (http://support.microsoft.com/kb/242518/ ) Lange pauze tijdens het opstarten van Windows
244905  (http://support.microsoft.com/kb/244905/ ) Het uitschakelen van een service of apparaat waardoor Windows niet wordt opgestart
249000  (http://support.microsoft.com/kb/249000/ ) Opstartmenu van geavanceerde opstartopties voor Windows ontbreekt bij opstarten
252448  (http://support.microsoft.com/kb/252448/ ) Een MS-DOS-opstartdiskette met netwerkondersteuning maken in Windows 2000
266169  (http://support.microsoft.com/kb/266169/ ) Het oplossen van problemen met de modus Stand-by, de slaapstand en het afsluiten van de computer in Windows 2000
298427  (http://support.microsoft.com/kb/298427/ ) Uitgeschakelde opstartprogramma's herstellen na een upgrade van Windows 98 of Windows Millennium Edition
300886  (http://support.microsoft.com/kb/300886/ ) Een beschrijving van de optie 'Opstartprogramma's herstellen', dat wordt gebruikt wanneer u een naar Windows XP upgrade
303561  (http://support.microsoft.com/kb/303561/ ) Windows XP-snelkoppelingen in de groep Opstarten werken niet wanneer u de computer voor het eerst start
306084  (http://support.microsoft.com/kb/306084/ ) Het besturingssysteem herstellen naar een eerdere staat in Windows XP
310126  (http://support.microsoft.com/kb/310126/ ) Het oplossen van apparaatconflicten met Apparaatbeheer
314464  (http://support.microsoft.com/kb/314464/ ) Problemen met onbekende apparaten die worden vermeld in Apparaatbeheer in Windows XP
244601  (http://support.microsoft.com/kb/244601/ ) Problemen met onbekende apparaten die worden vermeld in Apparaatbeheer in Windows 2000

Het gebruik van de website Microsoft Product Support Services om een oplossing te vinden

Als u kunt het probleem niet kunt oplossen door de stappen in dit artikel of door de aanbevolen artikelen in de Knowledge Base te bekijken, kunt u de website van Microsoft Product Support een oplossing zoeken voor het probleem. Enkele van de diensten die de website Microsoft Product Support Services biedt zijn de volgende:

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Trefwoorden: 
kbresolve kbenv kbtshoot kbinfo kbmt KB308041 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 308041  (http://support.microsoft.com/kb/308041/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store