DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 308419 - Laatste beoordeling: maandag 28 februari 2011 - Wijziging: 2.0

 

Controleer of uitvoeren van Windows XP met Service Pack 3 (SP3) om door te gaan met het ontvangen van beveiligingsupdates voor Windows. Raadpleeg deze Microsoft-website voor meer informatie:Ondersteuning wordt voor sommige versies van Windows beëindigd (http://windows.microsoft.com/en-us/windows/help/end-support-windows-xp-sp2-windows-vista-without-service-packs)

Op deze pagina

INLEIDING

Speciale toegangs machtigingen zijn aanpasbare sets machtigingen in Microsoft Windows XP. Dit betekent dat u speciale toegangs machtigingen kunt toepassen op bestanden of mappen die zich op NTFS-bestandssysteemvolumes bevinden. Dit artikel wordt beschreven hoe u kunt instellen, bekijken, wijzigen of verwijderen, speciale machtigingen voor bestanden en mappen.

Machtigingen voor bestanden en mappen

Machtigingen voor mappen zijnVolledig beheer,Wijzigen,Lees & uitvoeren,Map inhoud,Lezen, enSchrijven. Elke machtiging bestaat uit een logische groep van speciale machtigingen die worden weer gegeven en gedefinieerd in de volgende secties.

OpmerkingIn dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u Windows XP in een domein gebruikt. Eenvoudig delen van bestanden is standaard ingeschakeld in Windows XP als u niet met een domein verbonden bent. Dit betekent dat deBeveiligingtabblad en geavanceerde opties voor machtigingen zijn niet beschikbaar.

Als u geen deel van een domein uitmaakt en u wilt deBeveiligingtab, geven deInstellen, bekijken, wijzigen of verwijderen, speciale machtigingen voor bestanden en mappensectie in dit artikel.

Voor meer informatie over het eenvoudig delen van bestanden uitschakelen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307874  (http://support.microsoft.com/kb/307874/ ) Het uitschakelen van eenvoudig delen van bestanden en machtigingen instellen voor een gedeelde map in Windows XP

Problemen oplossen

Als deBeveiligingtabblad is niet beschikbaar en u speciale machtigingen voor gebruikers en groepen niet configureren, wordt u de volgende problemen voordoet:
 • Het bestand of de map waar u speciale machtigingen van toepassing is op een NTFS-station. U kunt alleen machtigingen instellen op stations die zijn geformatteerd met NTFS.
 • Eenvoudige bestands deling is ingeschakeld. Eenvoudig delen van bestanden is standaard ingeschakeld.

Speciale machtigingen voor bestanden en mappen

De volgende tabel vindt speciale machtigingen voor bestanden en mappen.

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Speciale machtigingenVolledig beheerWijzigenLees & uitvoerenMap inhoudLezenSchrijven
Bladeren map/bestand uitvoerenJaJaJaJaNeeNee
Lijst map/gegevens lezenJaJaJaJaJaNee
Ken merken lezenJaJaJaJaJaNee
Uitgebreide ken merken lezenJaJaJaJaJaNee
Maken van bestanden/gegevens schrijvenJaJaNeeNeeNeeJa
Maak mappen/gegevens toevoegenJaJaNeeNeeNeeJa
Ken merken schrijvenJaJaNeeNeeNeeJa
Uitgebreide ken merken schrijvenJaJaNeeNeeNeeJa
Submappen en bestanden verwijderenJaNeeNeeNeeNeeNee
VerwijderenJaJaNeeNeeNeeNee
Machtigingen lezenJaJaJaJaJaJa
Machtigingen wijzigenJaNeeNeeNeeNeeNee
EigenaarJaNeeNeeNeeNeeNee
SynchroniserenJaJaJaJaJaJa


BELANGRIJK: Groepen of gebruikers die worden verleendVolledig beheerop een map, kan alle bestanden in die map, ongeacht de machtigingen die ter beveiliging van het bestand verwijderen.

OpmerkingHoewel deMap inhouden deLees & uitvoerenmachtigingen voor een map dezelfde speciale machtigingen lijken, deze machtigingen op verschillende wijze overgenomen.Map inhoudwordt overgenomen door mappen maar niet de bestanden en alleen weer gegeven wanneer u machtigingen voor mappen bekijkt.Lees & uitvoerenwordt overgenomen door bestanden en mappen en is altijd aanwezig wanneer u machtigingen voor bestanden of mappen bekijkt.

OpmerkingIn Windows XP Professional, deIedereengroep omvat niet deAnonieme aanmeldinggroep.

Speciale machtigingen, definitie

U kunt sommige of alle volgende speciale machtigingen voor bestanden en mappen instellen.

Bladeren map/bestand uitvoeren

Voor mappen: DeDoor map bladerenmachtiging geldt alleen voor mappen. Met deze machtiging verleent of weigert de gebruiker bladeren door mappen tot andere bestanden of mappen, zelfs als de gebruiker geen machtigingen voor de desbetreffende mappen heeft.Door map bladerenheeft alleen effect wanneer de gebruiker of groep wordt niet verleend deControle op bladeren negerengebruikers recht. HetControle op bladeren negerengebruikers recht gebruikersrechten in de module Groepsbeleid wordt gecontroleerd. Standaard wordt deIedereengroep krijgt deControle op bladeren negerengebruikers recht.

Voor bestanden: DeBestand uitvoerenmachtiging verleent of weigert de toegang tot programmabestanden die worden uitgevoerd.

Als u instellen dat deDoor map bladerenmachtigingen voor een map, deBestand uitvoerenmachtiging wordt niet automatisch ingesteld voor alle bestanden in die map.

Lijst map/gegevens lezen

HetMap weer gevenmachtiging verleent of weigert de bestandsnamen en submapnamen bekijken in de map gebruikers. HetMap weer gevenmachtiging geldt alleen voor mappen en beïnvloedt alleen de inhoud van die map. Deze machtiging wordt niet beïnvloed als de map waarin u de machtiging instelt op weer in de mappenlijst gegeven wordt.

HetGegevens lezenmachtiging geldt alleen voor bestanden en toestaat of weigert de gebruiker gegevens in bestanden bekijken.

Ken merken lezen

HetKen merken lezenmachtiging verleent of weigert de gebruiker de ken merken van een bestand of map, zoals alleen-lezen en verborgen ken merken weer geven. Ken merken worden gedefinieerd door NTFS.

Uitgebreide ken merken lezen

HetUitgebreide ken merken lezenmachtiging verleent of weigert de gebruiker van de uitgebreide ken merken van een bestand of map weer geven. Uitgebreide ken merken worden gedefinieerd door programma's en kunnen ze per programma verschillen.

Maken van bestanden/gegevens schrijven

HetBestanden makenmachtiging geldt alleen voor mappen en toestaat of weigert de gebruiker bij het maken van bestanden in de map.

HetGegevens schrijvenmachtiging geldt alleen voor bestanden en toestaat of weigert de gebruiker wijzigingen aanbrengt in het bestand en het overschrijven van bestaande inhoud door NTFS.

Maak mappen/gegevens toevoegen

HetMappen makenmachtiging geldt alleen voor mappen en toestaat of weigert de gebruiker van het maken van mappen in de map.

HetGegevens toevoegenmachtiging geldt alleen voor bestanden en toestaat of weigert de gebruiker wijzigingen aanbrengen aan het einde van het bestand, maar niet vanuit wijzigen, verwijderen of overschrijven van bestaande gegevens.

Ken merken schrijven

HetKen merken schrijvenmachtiging verleent of weigert de gebruiker uit het wijzigen van de ken merken van een bestand of map, zoalsalleen-lezenofverborgen. Ken merken worden gedefinieerd door NTFS.

HetKen merken schrijvenmachtiging betekent niet dat u kunt maken of verwijderen van bestanden of mappen. Het bevat alleen de machtiging om de ken merken van een bestand of map te wijzigen. Toestaan of weigeren maken of verwijderen, raadpleegt uMaken van bestanden/gegevens schrijven,Maak mappen/gegevens toevoegen,Submappen en bestanden verwijderen, enVerwijderen.

Uitgebreide ken merken schrijven

HetUitgebreide ken merken schrijvenmachtiging verleent of weigert de gebruiker van de uitgebreide ken merken van een bestand of map wijzigen. Uitgebreide ken merken worden gedefinieerd door programma's en kunnen per programma verschillen.

HetUitgebreide ken merken schrijvenmachtiging betekent niet dat de gebruiker kan maken of verwijderen van bestanden of mappen, bevat alleen de machtiging om de ken merken van een bestand of map te wijzigen. Toestaan of weigeren maken of verwijderen, weergave deMaken van bestanden/gegevens schrijven,Maak mappen/gegevens toevoegen,Submappen en bestanden verwijderen, enVerwijderensecties in dit artikel.

Submappen en bestanden verwijderen

HetSubmappen en bestanden verwijderenmachtiging geldt alleen voor mappen en verleent of weigert de gebruiker uit het verwijderen van submappen en bestanden, zelfs indien deVerwijderengeen machtigingen voor de submap of het bestand.

Verwijderen

HetVerwijderenmachtiging verleent of weigert de gebruiker het bestand of de map verwijderen. Als u niet beschikt over eenVerwijderenmachtiging voor een bestand of map, kunt u verwijderen map of het bestand als u zijn verleend.Submappen en bestanden verwijderenmachtigingen voor de bovenliggende map.

Machtigingen lezen

HetMachtigingen lezenmachtiging verleent of weigert de gebruiker machtigingen over het bestand of de map, zoals lezenVolledig beheer,Lezen, enSchrijven.

Machtigingen wijzigen

HetMachtigingen wijzigenmachtiging verleent of weigert de gebruiker uit het wijzigen van machtigingen voor het bestand of de map, zoalsVolledig beheer,Lezen, enSchrijven.

Eigenaar

HetEigenaarmachtiging verleent of weigert de gebruiker niet de eigenaar van het bestand of de map. De eigenaar van een bestand of map kunt machtigingen, ongeacht de eventueel bestaande machtigingen ter beveiliging van het bestand of de map wijzigen.

Synchroniseren

HetSynchroniserenmachtiging verleent of weigert verschillende threads wachten op de ingang voor het bestand of de map en synchroniseren met een andere thread die een signaal. Deze machtiging geldt alleen naar meerdere threads en meerdere proces programma's.

Instellen, bekijken, wijzigen of verwijderen, speciale machtigingen voor bestanden en mappen

Instellen, bekijken, wijzigen of verwijderen, speciale machtigingen voor bestanden en mappen:
 1. Klik opStart, klik opMijn Computer, en zoek het bestand of de map waarin u speciale machtigingen in te stellen.
 2. Rechter muis knop op het bestand of de map, klikt u opEigenschappen, en klik vervolgens op deTabblad Beveiliging.
 3. Klik opGeavanceerde, en gebruik vervolgens de volgende stappen uit:
  • Speciale machtigingen voor een extra groep of gebruiker wilt instellen, klikt u opToevoegen, en vervolgens inNaamde naam van de gebruiker of groep en klik opOK.
  • Klik op de naam van de groep of gebruiker bekijken of wijzigen van machtigingen voor een bestaande groep of gebruiker, en klik vervolgens opBewerken.
  • Een bestaande groep of gebruiker en de speciale machtigingen verwijderen, klikt u op de naam van de gebruiker of groep en klik vervolgens opVerwijderen. Als deVerwijderenknop niet beschikbaar is, schakelt u hetOvernemen van bovenliggend object de machtigings vermeldingen voor onderliggende objecten. Alsmede aan vermeldingen die hier expliciet zijn opgegevenselectie vakje, klikt u opVerwijderen, en sla de stappen 4 en 5.
 4. In deMachtigingenKlik om te selecteren of schakel het juiste vakToestaanofWeigerenselectie vakje.
 5. In deToepassen opklikt u op de mappen of submappen waarop u deze machtigingen worden toegepast.
 6. Beveiliging configureren zodat de submappen en bestanden deze machtigingen niet overnemen, klikt u op uit deDeze machtigingen toepassen op objecten en/of containers in deze container alleenselectie vakje.
 7. Klik opOKtwee keer, en klik vervolgens opOKin deGeavanceerde beveiligingsinstellingen voorMapnaamvak waarMapnaamis de naam van de map.
WAARSCHUWING: U kunt klikken op deMachtigingen vervangen voor alle onderliggende objecten weer gegeven vermeldingen die van toepassing zijn op onderliggende objecten. Alsmede aan vermeldingen die hier expliciet zijn opgegevenselectie vakje. Daarom hebben alle de machtigings vermeldingen opnieuw met dezelfde machtigingen als het bovenliggende object alle submappen en bestanden.Als u dit doen nadat u opToepassingofOK, niet deze bewerking ongedaan maken als u de selectie vakjes.

Belangrijk: Als u geen lid van een domein zijn en u wilt weer geven deBeveiligingtabblad:
 1. Klik opStart, en klik vervolgens opHet Configuratie scherm.
 2. Klik opVormgeving en thema's, en klik vervolgens opMap opties.
 3. Klik op deWeergavetab en schakel deGebruik eenvoudig delen van bestanden (aanbevolen)het selectie vakje in deGeavanceerde instellingenvak.
Notities:
 • HetIedereengroep omvat niet deAnonieme aanmeldingmachtigingen in Windows XP.
 • Als u klikt op deOvernemen van bovenliggend object de machtigings vermeldingen voor onderliggende objecten. Alsmede aan vermeldingen die hier expliciet zijn opgegevenselectie vakje, het bestand of de map overgenomen machtigingen van het bovenliggende object.
 • U kunt alleen machtigingen instellen op stations die zijn geformatteerd met NTFS.
 • Als de selectie vakjes deMachtigingenvak niet beschikbaar zijn, worden de machtigingen overgenomen van de bovenliggende map.
 • Machtigingen wilt wijzigen, moet u de eigenaar bent of gemachtigd door de eigenaar machtigingen te wijzigen.
 • Groepen of gebruikersVolledig beheermachtigingen voor een map kunnen bestanden en submappen in die map, ongeacht de machtigingen die de bestanden en submappen verwijderen.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Professional
Trefwoorden: 
kbenv kbfile kbhowto kbhowtomaster kbmt KB308419 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:308419  (http://support.microsoft.com/kb/308419/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store