DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 308427 - Laatste beoordeling: maandag 2 oktober 2006 - Wijziging: 3.0

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u Logboeken kunt gebruiken voor het weergeven en beheren van gebeurtenislogboeken in Microsoft Windows XP.

Meer informatie

Logboeken

In Windows XP is een gebeurtenis een belangrijk gebeuren in het systeem of in een programma waarover gebruikers moeten worden geïnformeerd of waarover een vermelding in een logboek moet worden opgenomen. De Event Log-service legt toepassings-, beveiligings- en systeemgebeurtenissen vast in Logboeken. In de gebeurtenislogboeken in Logboeken kunt u informatie vinden over uw hardware-, software- en systeemonderdelen en kunt u beveiligingsgebeurtenissen controleren op een lokale of externe computer. U kunt gebeurtenislogboeken gebruiken bij het opsporen en diagnosticeren van de bron van huidige systeemproblemen, of bij het vaststellen van potentiële systeemproblemen.

Typen gebeurtenislogboeken

Een Windows XP-computer legt gebeurtenissen vast in de volgende drie logboeken:
 • Toepassingslogboek

  Het toepassingslogboek bevat gebeurtenissen die zijn vastgelegd door programma's. Een databaseprogramma kan bijvoorbeeld een bestandsfout vastleggen in het toepassingslogboek. Welke gebeurtenissen naar het toepassingslogboek worden geschreven, wordt bepaald door de ontwikkelaars van het softwareprogramma.
 • Beveiligingslogboek

  In het beveiligingslogboek worden gebeurtenissen zoals geldige en ongeldige aanmeldingspogingen vastgelegd, maar ook gebeurtenissen die te maken hebben met het gebruik van bronnen, zoals het maken, openen of verwijderen van bestanden. Wanneer bijvoorbeeld aanmeldingscontrole is ingeschakeld, wordt een gebeurtenis vastgelegd in het beveiligingslogboek zodra een gebruiker zich bij de computer probeert aan te melden. U moet zijn aangemeld als beheerder of als lid van de groep Administrators om het beveiligingslogboek in te schakelen en te gebruiken, en om op te geven welke gebeurtenissen worden vastgelegd in het beveiligingslogboek.
 • Systeemlogboek

  Het systeemlogboek bevat gebeurtenissen die worden vastgelegd door systeemonderdelen van Windows XP. Er wordt bijvoorbeeld een gebeurtenis vastgelegd in het systeemlogboek wanneer een stuurprogramma niet wordt geladen bij het opstarten. Windows XP bepaalt vooraf welke gebeurtenissen door systeemonderdelen worden vastgelegd.

Gebeurtenislogboeken weergeven

Ga als volgt te werk om Logboeken te openen:
 1. Klik op Start en op Configuratiescherm. Klik op Prestaties en onderhoud, klik op Systeembeheer en dubbelklik op Computerbeheer. U kunt Logboeken ook starten door het MMC-programma (Microsoft Management Console) te starten dat de module Logboeken bevat.
 2. Klik in de consolestructuur op Logboeken

  In het venster Logboeken worden de logboeken Toepassing, Beveiliging en Systeem weergegeven.

Details van gebeurtenissen weergeven

Ga als volgt te werk om details van een gebeurtenis weer te geven:
 1. Klik op Start en op Configuratiescherm. Klik op Prestaties en onderhoud, klik op Systeembeheer en dubbelklik op Computerbeheer. U kunt Logboeken ook starten door het MMC-programma (Microsoft Management Console) te starten dat de module Logboeken bevat.
 2. Vouw Logboeken uit in de consolestructuur en klik op het logboekbestand met de gewenste gebeurtenis.
 3. Dubbelklik in het detaildeelvenster op de gebeurtenis die u wilt weergeven.

  In het dialoogvenster Gebeurteniseigenschappen worden headergegevens en een beschrijving van de gebeurtenis weergegeven.

  Als u de details van een gebeurtenis wilt kopiëren, klikt u op de knop Kopiëren, opent u een nieuw document in het programma waarin u de gebeurtenis wilt plakken (bijvoorbeeld Microsoft Word) en klik u op Plakken in het menu Bewerken.

  Als u de beschrijving van de vorige of volgende gebeurtenis wilt weergeven, klikt u op de PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG.

Een gebeurtenis interpreteren

Elke logboekvermelding wordt ingedeeld op type en bevat headergegevens en een beschrijving van de gebeurtenis.

Gebeurtenisheader

De gebeurtenisheader bevat de volgende informatie over de gebeurtenis:
 • Datum

  De datum waarop de gebeurtenis plaatsvond.
 • Tijd

  De tijd waarop de gebeurtenis plaatsvond.
 • Gebruiker

  De gebruikersnaam van de gebruiker die was aangemeld toen de gebeurtenis plaatsvond.
 • Computer

  De naam van de computer waarop de gebeurtenis plaatsvond.
 • Gebeurtenis-id

  Een nummer waarmee het gebeurtenistype wordt aangeduid. De gebeurtenis-id kan van belang zijn voor ondersteuningsmedewerkers om te kunnen vaststellen wat zich in het systeem heeft voorgedaan.
 • Bron

  De bron van de gebeurtenis. Dit kan een naam zijn van een programma, een systeemonderdeel of een afzonderlijk onderdeel van een groot programma.
 • Type

  Het type gebeurtenis. Dit kan een van de volgende vijf typen zijn: Fout, Waarschuwing, Informatie, Controle op geslaagde pogingen of Controle op gemiste pogingen.
 • Categorie

  Een classificatie op basis van de gebeurtenisbron van de gebeurtenis. Classificatie wordt met name gebruikt in het beveiligingslogboek.

Gebeurtenistypen

De beschrijving die voor een gebeurtenis wordt vastgelegd, is afhankelijk van het type gebeurtenis. Elke gebeurtenis in een logboek kan worden geclassificeerd als een van de volgende typen:
 • Informatie

  Een gebeurtenis die een geslaagde werking van een taak beschrijft, bijvoorbeeld van een toepassing, stuurprogramma of service. Er wordt bijvoorbeeld een informatiegebeurtenis vastgelegd wanneer een netwerkstuurprogramma met succes is geladen.
 • Waarschuwing

  Een gebeurtenis die niet direct belangrijk is maar die kan duiden op een mogelijk probleem in de toekomst. Er wordt bijvoorbeeld een waarschuwingsbericht vastgelegd wanneer de schijfruimte vol begint te raken.
 • Fout

  Een gebeurtenis die een belangrijk probleem beschrijft, zoals het mislukken van een belangrijke taak. Foutgebeurtenissen kunnen te maken hebben met verlies van gegevens of verminderde prestaties. Er wordt bijvoorbeeld een foutgebeurtenis vastgelegd als een service niet wordt geladen bij het opstarten.
 • Controle op geslaagde pogingen (beveiligingslogboek)

  Een gebeurtenis die een geslaagde voltooiing van een gecontroleerde beveiligingsgebeurtenis beschrijft. Er wordt bijvoorbeeld een geslaagde gebeurtenis vastgelegd wanneer een gebruiker zich aanmeldt bij de computer.
 • Controle op mislukte pogingen (beveiligingslogboek)

  Een gebeurtenis die een gecontroleerde beveiligingsgebeurtenis beschrijft die niet is geslaagd. Er wordt bijvoorbeeld een mislukte gebeurtenis vastgelegd wanneer een gebruiker zich niet kan aanmelden bij een netwerkstation.

Gebeurtenissen terugvinden in een logboek

Gebeurtenislogboeken gegeven standaard alle vermeldingen weer. Als u een specifieke gebeurtenis wilt vinden of een subset van gebeurtenissen wilt weergeven, kunt u in het logboek zoeken of een filter op de logboekgegevens toepassen.

Zoeken naar een specifieke logboekgebeurtenis

Ga als volgt te werk om te zoeken naar een specifieke logboekgebeurtenis:
 1. Klik op Start en op Configuratiescherm. Klik op Prestaties en onderhoud, klik op Systeembeheer en dubbelklik op Computerbeheer. U kunt Logboeken ook starten door het MMC-programma (Microsoft Management Console) te starten dat de module Logboeken bevat.
 2. Vouw Logboeken uit in de consolestructuur en klik op het logboekbestand met de gewenste gebeurtenis.
 3. Klik op Zoeken in het menu Beeld.
 4. Geef de opties op voor de gebeurtenis die u in het dialoogvenster Zoeken wilt weergeven en klik op Volgende zoeken.
De gebeurtenis die overeenkomt met uw zoekcriteria, wordt gemarkeerd in het detailvenster. Klik op Volgende zoeken om de volgende vindplaats van een gebeurtenis te zoeken op basis van uw zoekcriteria.

Logboekgebeurtenissen filteren

Ga als volgt te werk om logboekgebeurtenissen te filteren:
 1. Klik op Start en op Configuratiescherm. Klik op Prestaties en onderhoud, klik op Systeembeheer en dubbelklik op Computerbeheer. U kunt Logboeken ook starten door het MMC-programma (Microsoft Management Console) te starten dat de module Logboeken bevat.
 2. Vouw Logboeken uit in de consolestructuur en klik op het logboekbestand met de gewenste gebeurtenis.
 3. Klik op Filter in het menu Beeld.
 4. Open zo nodig het tabblad Filter.
 5. Selecteer de gewenste filteropties en klik op OK.
Alleen de gebeurtenissen die overeenkomen met uw filtercriteria, worden in het detailvenster weergegeven.

Als u alle logboekvermeldingen weer wilt weergeven, klikt u op Filter in het menu Beeld en klikt u op Standaardinstellingen herstellen.

De logboekinhoud beheren

De maximale grootte van een logboek is standaard ingesteld op 512 kB. Wanneer deze grootte is bereikt, overschrijven nieuwe gebeurtenissen waar nodig de oudere gebeurtenissen. U kunt deze instellingen naar wens wijzigen, of de gehele logboekinhoud wissen.

De grootte van het logboek instellen en opties voor overschrijven selecteren

Ga als volgt te werk om de logboekgrootte op te geven en opties voor overschrijven te selecteren:
 1. Klik op Start en op Configuratiescherm. Klik op Prestaties en onderhoud, klik op Systeembeheer en dubbelklik op Computerbeheer. U kunt Logboeken ook starten door het MMC-programma (Microsoft Management Console) te starten dat de module Logboeken bevat.
 2. Vouw Logboeken uit in de consolestructuur en klik met de rechtermuisknop op het logboek waarvoor u de grootte en de opties voor overschrijven wilt instellen.
 3. Typ onder Logboekgrootte de gewenste grootte in het vak Max. logboekgrootte.
 4. Klik onder Wanneer de maximale grootte van het logboek is bereikt op de gewenste optie voor overschrijven.
 5. Klik op Logboek wissen als u de inhoud van het logboek wilt wissen.
 6. Klik op OK.

Een logboek archiveren

Als u de logboekgegevens wilt archiveren, kunt u een gebeurtenislogboek in een van de volgende indelingen opslaan:
 • Logboekbestand (.EVT)
 • Tekstbestand (.TXT)
 • Kommagescheiden tekstbestand (.CSV)
Ga als volgt te werk om een logboek te archiveren:
 1. Klik op Start en op Configuratiescherm. Klik op Prestaties en onderhoud, klik op Systeembeheer en dubbelklik op Computerbeheer. U kunt Logboeken ook starten door het MMC-programma (Microsoft Management Console) te starten dat de module Logboeken bevat.
 2. Vouw Logboeken uit in de consolestructuur, klik met de rechtermuisknop op het logboek dat u wilt archiveren en klik op Logboekbestand opslaan als.
 3. Geef een bestandsnaam op en selecteer de locatie waar u het bestand wilt opslaan. Klik in het vak Bestand opslaan als op de gewenste indeling en klik op Opslaan.
Het logboekbestand wordt in de opgegeven indeling opgeslagen.

Referenties

Meer informatie over een specifieke gebeurtenis of fout kunt u vinden op de volgende Microsoft-website:
http://www.microsoft.com/technet/support/ee/ee_advanced.aspx (http://www.microsoft.com/technet/support/ee/ee_advanced.aspx)
Raadpleeg de Help bij Logboeken voor meer informatie over het gebruik van Logboeken. (Klik op Help in het menu Actie van de module Logboeken of het venster Computerbeheer).

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Trefwoorden: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB308427
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store