DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 308549 - Laatste beoordeling: woensdag 9 april 2003 - Wijziging: 1.0

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL308549

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt het hulpprogramma Systeeminfo (Msinfo32.exe) beschreven, dat bij Windows XP wordt geleverd U kunt dit hulpprogramma gebruiken om informatie over uw computer te verzamelen, problemen met uw computer vast te stellen of toegang te verkrijgen tot andere hulpprogramma's van Windows XP.

Meer informatie

Systeeminfo verzamelt informatie over het systeem, zoals de apparaten die in de computer zijn geïnstalleerd of welke apparaatstuurprogramma's zijn geladen en bevat een menu waarmee u de bijbehorende systeemonderwerpen kunt weergeven. U kunt Systeeminfo gebruiken om computerproblemen vast te stellen. Als u bijvoorbeeld beeldschermproblemen hebt, kunt u Systeeminfo gebruiken om vast te stellen welke videokaart er in uw computer is geïnstalleerd en om de status van de stuurprogramma's te bekijken.

Systeeminfo houdt een overzicht bij van de apparaatstuurprogramma's die op de computer zijn geïnstalleerd. Als u niet zeker bent van de recente historie van de computer, kunt u Systeeminfo gebruiken om vast te stellen welke wijzigingen in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden. Als een apparaat niet naar behoren werkt en het historisch overzicht aangeeft dat recentelijk een upgrade naar een nieuw stuurprogramma is uitgevoerd, vervangt u dat stuurprogramma door de oorspronkelijke versie en controleert u of het probleem daarmee is opgelost.

Systeeminfo biedt tevens toegang tot hulpprogramma's die u kunt gebruiken voor het oplossen van problemen met uw computer.

Als u een update installeert vanaf de website Windows Update en deze update voldoet niet aan uw verwachtingen, kunt u de oorspronkelijke bestanden herstellen door de functie Uninstall van de wizard Update uit te voeren vanuit het menu Extra in het hulpprogramma Systeeminfo. Als uw computer het gisteren nog prima deed, maar vandaag niet naar behoren werkt, probeert u de configuratiebestanden van gisteren te herstellen door het hulpprogramma Systeemherstel uit te voeren vanuit het menu Extra in het hulpprogramma Systeeminfo.

Zie de sectie 'Menu Extra' verderop in dit artikel voor meer informatie over hulpprogramma's die zijn opgenomen in Systeeminfo in Windows XP.

U kunt Microsoft Systeeminfo op een van de volgende manieren starten:
 • Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeeminfo.
 • Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ msinfo32.exe in het vak Openen en klik op OK.
De informatie die in Systeeminfo wordt weergegeven, is onderverdeeld in de volgende vijf categorieën:
 • Hardwarebronnen
 • Onderdelen:
 • Softwareomgeving:
 • Toepassingen
 • Internet Explorer
In de volgende secties worden de categorieën en subcategorieën beschreven die in Systeeminfo worden weergegeven en wordt uitgelegd hoe u deze informatie kunt gebruiken wanneer u problemen met de computer wilt oplossen.

Systeemoverzicht

De categorie Systeemoverzicht geeft een algemeen profiel van de computer. De volgende informatie wordt weergegeven:
 • De versie van Windows
 • OEM-systeeminfo (fabrikant, model en type)
 • Het type CPU (Central Processing Unit)
 • De hoeveelheid geheugen en systeembronnen
 • BIOS-versie
 • Landinstelling
 • Tijdzone
 • Gebruikersnaam in de notatie DOMEINNAAM \ GEBRUIKERSNAAM (alleen aanwezig als de computer bij een domein moet worden aangemeld)
 • Opstartapparaat (indien zich meerdere apparaten op de computer bevinden)
 • Het pad naar het wisselbestand
Gebruik deze informatie wanneer u begint met het oplossen van problemen met de computer. Zo kunt u een algemeen beeld vormen van de omgeving waarin het probleem optreedt.

Hardwarebronnen

In de categorie Hardwarebronnen worden de specifieke hardware-instellingen weergegeven, zoals de toegewezen of in gebruik zijnde IRQ's (Interrupt Requests), de I/O-adressen (Input/Output) en de geheugenadressen. In de volgende lijst worden de subcategorieën van de categorie Hardwarebronnen weergegeven.

Conflicten/Delen

Geeft de geconstateerde bronnenconflicten tussen ISA-apparaten (Industry Standard Architecture) weer en identificeert de bronnen die worden gedeeld door PCI-apparaten (Peripheral Component Interconnect). U kunt deze informatie gebruiken om hardwareconflicten op te sporen.

DMA

Geeft aan welke DMA-kanalen (Direct Memory Access) in gebruik zijn, welke apparaten daarvan gebruikmaken en welke DMA-kanalen vrij zijn voor gebruik.

Geforceerde hardware

Geeft een overzicht van de hardwareapparaten waarvoor de PnP-configuratie (Plug and Play) is uitgeschakeld en waarvoor de broninstellingen handmatig zijn ingesteld op door de gebruiker opgegeven bronnen. Geforceerde hardware is ook van toepassing op apparaten die geen deel uitmaken van het PNP-proces, zoals oude ISA-apparaten. Deze informatie is nuttig wanneer u Plug en Play-bronconflicten wilt opsporen.

I/O

Geeft een overzicht van alle I/O-poortbereiken die in gebruik zijn en geeft de apparaten in ieder bereik weer.

IRQ's

Geeft een overzicht van het IRQ-gebruik, identificeert de apparaten die de IRQ's gebruiken en vermeldt de ongebruikte IRQ's.

Geheugen

Geeft een overzicht van de geheugenbereiken die door apparaten worden gebruikt.

Onderdelen:

In de categorie Onderdelen wordt informatie weergegeven over uw Windows XP-systeemconfiguratie, waaronder de status van uw apparaatstuurprogramma's, netwerkonderdelen en multimediasoftware. Verder bevat deze categorie een uitgebreid overzicht van stuurprogramma's en een overzicht van apparaten die niet naar behoren werken. In de volgende lijst worden de subcategorieën van de categorie Onderdelen weergegeven.

Multimedia

Geeft informatie over de geluidskaart en de spelbesturing.

Multimedia - Audio

Geeft een overzicht van de geladen audiocodecs.

Multimedia - Video

Geeft een overzicht van de geladen videocodecs.

Multimedia - Cd-rom

Geeft de stationsletter en het model van het cd-rom-station weer. Als een gegevens-cd-rom in het station is geplaatst, voert Systeeminfo tevens een gegevensoverdrachttest uit.

Multimedia - Geluidsapparaat

Geeft de naam en de fabrikant van het geluidsapparaat weer. Geeft tevens de status, I/O-poort, IRQ, het DMA-kanaal en de stuurprogramma's weer die worden gebruikt voor het geluidsapparaat.

Beeldscherm

Geeft informatie over de videokaart en de monitor weer.

Infrarood

Bevat informatie over infraroodapparatuur.

Invoer

Geeft informatie over het toetsenbord en de muis weer.

Overige

Bevat informatie over verschillende andere onderdelen.

Modems

Bevat informatie over de modem.

Netwerk

Bevat informatie over de netwerkadapter, de client en het protocol. Informatie over netwerkprotocollen wordt nu veel gedetailleerder weergegeven dan in Microsoft Windows 98. De nieuwe weergave van netwerkprotocollen omvat veel verfijndere configuratiegegevens over het protocol en hoe dit op het netwerk actief is.

Netwerk - Winsock

Geeft de Winsock-versie, een beschrijving en statusgegevens weer.

Poorten

Bevat informatie over de seriële en parallelle poort.

Opslag

Bevat informatie over vaste schijven, diskettestations, verwisselbare media en controllers. Ieder station wordt weergegeven met informatie zoals stationsletter, totale grootte, vrije ruimte, bestandssysteem, compressiestatus, stationstype en volumeletter.

Afdrukken

Bevat informatie over de geïnstalleerde printers en printerstuurprogramma's.

Probleemapparatuur

Geeft een overzicht van apparaten met problemen. Vermeldt elk apparaat dat gemarkeerd is in Apparaatbeheer en geeft de bijbehorende statusgegevens weer.

USB

Geeft een overzicht van de geïnstalleerde USB-controllers (Universal Serial Bus) en USB-stuurprogramma's.

Softwareomgeving:

De categorie Softwareomgeving geeft een overzicht van de software die in het geheugen van de computer is geladen.

Stuurprogramma's

Geeft een overzicht van de stuurprogramma's die momenteel in het geheugen zijn geladen.

Omgevingsvariabelen

Geeft een overzicht van de globale omgevingsvariabelen van Windows XP. De globale omgevingsvariabelen die zich voorheen in de bestanden Autoexec.bat en Config.sys bevonden, zijn naar het register overgebracht en worden hier weergegeven.

Afdruktaken

Geeft de afdruktaken weer die zich momenteel in de afdrukwachtrij bevinden.

Netwerkverbindingen

Geeft alle huidige netwerkverbindingen weer.

Actieve taken

Vermeldt de actieve uitvoerbare bestanden of programma's. Dit geeft een uitgebreid overzicht van de processen die op uw computer worden uitgevoerd.

Geladen modules

Geeft een overzicht van de alle modules die momenteel in het geheugen zijn geladen.

Programmagroepen

Geeft een overzicht van programma's in de menugroep Start voor iedere gebruiker die een profiel heeft op de computer. Geeft een overzicht van de groepsnaam, de naam van het programma zelf en het profiel waartoe de programmagroep behoort.

Opstartprogramma's

Geeft een overzicht van de programma's die automatisch worden gestart vanuit het register, de map Opstarten of het bestand Win.ini.

OLE-registratie

Geeft een overzicht van OLE-bestandskoppelingen (Object Linking and Embedding) die worden beheerd door het register en diverse .ini-bestanden.

OPMERKING: in de Veilige modus zijn geen hardwaregegevens beschikbaar. Systeeminfo kan worden uitgevoerd in de Veilige modus, maar is dan beperkt tot de weergave van informatie over systeemonderdelen en de softwareomgeving.

Toepassingen

Microsoft Office 2000 voegt voor ieder programma dat op de computer is geïnstalleerd informatie toe aan het hulpprogramma Systeeminfo. In tegenstelling tot Systeeminfo in Windows 98, wordt in Windows XP alleen volledige Office-programmainformatie weergegeven als het programma wordt uitgevoerd. Vernieuwen van het beeld leidt niet tot volledige invulling van de gegevens. Sluit Systeeminfo, start het programma en open Systeeminfo opnieuw voor volledige informatie.

Menu Extra

Het menu Extra bevat verschillende hulpprogramma's: WMI-besturingselementen, Systeemherstel, Diagnostische gegevens van netwerk, Diagnostisch hulpprogramma voor DirectX, Uninstall van Wizard Update, Hulpprogramma voor handtekeningcontrole, Register controleren, Automatic Skip Driver Agent, Dr. Watson, hulpprogramma voor systeemconfiguratie en Schijfcontrole.

Als u meer informatie wilt over deze hulpprogramma's, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
267951  (http://support.microsoft.com/kb/267951/NL/ ) Beschrijving van Systeem herstellen in Windows Millennium Edition
190900  (http://support.microsoft.com/kb/190900/ ) Description of the DirectX Diagnostic Tool
269255  (http://support.microsoft.com/kb/269255/ ) Driver Signing in Windows Millennium Edition
183887  (http://support.microsoft.com/kb/183887/ ) Description of the Windows Registry Checker Tool
186588  (http://support.microsoft.com/kb/186588/ ) Description of the Automatic Skip Driver Agent Tool
185837  (http://support.microsoft.com/kb/185837/ ) Description of the Dr. Watson Tool
281995  (http://support.microsoft.com/kb/281995/ ) How to Troubleshoot Using the MSCONFIG Utility in Windows Me
186365  (http://support.microsoft.com/kb/186365/ ) Description of ScanDisk for Windows in Windows 98
Voor informatie over het hulpprogramma Uninstall van Wizard Update klikt u op Start, vervolgens op Help en zoekt u naar Uninstall van Wizard Update en klikt u ten slotte op Zoeken.

Menu Beeld

Door middel van twee nieuwe toevoegingen aan het menu Beeld kunt u een algemeen overzicht van wijzigingen aan de computer bekijken en verbinding maken met een externe computer om gegevens van Systeeminfo te bekijken.

Systeemgeschiedenis

Systeeminfo in Windows XP geeft een nieuw beeld van wijzigingen aan de computer. In plaats van een afzonderlijk overzicht voor iedere categorie zoals in Windows 98, biedt Windows XP de mogelijkheid alle wijzigingen aan de computer vanaf een bepaalde datum en tijdstip te bekijken.

De geschiedenisinformatie is in dezelfde drie hoofdcategorieën onderverdeeld als in de weergave Normaal: Hardwarebronnen, Onderdelen en Softwareomgeving. Geschiedenisinformatie is afkomstig van WMI en wordt opgeslagen in de XML-gegevensbestanden (Extensible Markup Language) in de map Windows\PCHealth\HelpCtr\Datacoll.

Externe computer

Het menu Beeld biedt de mogelijkheid verbinding te maken met een externe computer om Systeeminfo te bekijken. Hiermee kunnen standaard alleen verbindingen met Windows 2000-computers worden gemaakt.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Trefwoorden: 
kbinfo kbfaq KB308549
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store