DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 308949 - Laatste beoordeling: donderdag 24 januari 2002 - Wijziging: 1.0

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL308949

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u in Windows XP de toetsenbord- en muisopties kunt configureren die het werken met de computer gemakkelijker maken voor mensen met een bewegingsstoornis.

Mensen met een bewegingsstoornis kunnen toegankelijkheidsopties instellen waarmee het eenvoudiger wordt om het toetsenbord en de muis te bedienen. De toegankelijkheidsopties in Windows XP vormen echter geen vervanging voor de krachtige mogelijkheden van sommige programma's die speciaal voor dit doel zijn ontworpen. Als u meer informatie wilt over extra programma's, gaat u naar de Microsoft-website (http://www.microsoft.com) en zoekt u naar 'accessibility' (toegankelijkheid). .


Het hulpprogramma Schermtoetsenbord

Schermtoetsenbord is een hulpprogramma dat een virtueel toetsenbord op het scherm weergeeft waarop gebruikers met een bewegingsstoornis gegevens kunnen typen met een aanwijsapparaat of joystick. Schermtoetsenbord is bedoeld om een minimaal functionaliteitsniveau te bieden aan mensen met een bewegingsstoornis. Het programma waarin u de tekens wilt invoeren, moet actief zijn terwijl u Schermtoetsenbord gebruikt. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's, Bureau-accessoires en Toegankelijkheid aan en klik op Schermtoetsenbord om het schermtoetsenbord te openen.

Het schermtoetsenbord heeft drie modi voor het typen van gegevens:
 • In de klikmodus typt u tekst door op de toetsen op het scherm te klikken.
 • In de scanmodus wordt het schermtoetsenbord constant gescand. De gebieden waar u toetsenbordtekens kunt typen door op een sneltoets te drukken of door een invoerapparaat met schakelaars te gebruiken, worden gemarkeerd.
 • In de aanwijsmodus wijst u met een muis of joystick gedurende een vooraf gedefinieerde periode een toets aan. Het geselecteerde teken wordt dan automatisch getypt.

Het schermtoetsenbord gebruiken

De aanwijsmodus instellen:
 1. Klik op Typemodus in het menu Instellingen.
 2. Klik op Aanwijzen in het dialoogvenster Typemodus.
 3. Klik in het vak Minimaal aantal seconden aanwijzen op een cijfer om het minimum aantal seconden voor aanwijzen te wijzigen.

  OPMERKING: als de muisaanwijzer gedurende de opgegeven tijd boven een teken wordt geplaatst, wordt het teken geselecteerd en ingevoerd.
De klikmodus instellen:
 1. Klik op Typemodus in het menu Instellingen.
 2. Klik op Klik in het dialoogvenster Typemodus.

  OPMERKING: wanneer u een teken aanwijst, wordt dit gemarkeerd. Klik op het gemarkeerde teken om het te selecteren.
Gebruik het menu Toetsenbord om de volgende items te selecteren:
 • Een uitgebreid toetsenbord met een numeriek toetsenblok of een standaardtoetsenbord zonder numeriek toetsenblok.
 • Een toetsenbord met toetsen in de standaardindeling of een toetsenbord met toetsen in blokindeling, waarbij de toetsen in rechthoekige blokken zijn gerangschikt. De blokindeling is met name handig in de scanmodus.
 • Verder kunt u het Amerikaanse standaardtoetsenbord (101 toetsen), het universele toetsenbord (102 toetsen) of een toetsenbord met extra Japanse tekens (106 toetsen) weergeven.
Gebruik het menu Instellingen om de volgende items te selecteren:
 • Klik op Klikgeluid gebruiken om een hoorbare klik te produceren als u een toets selecteert.
 • Klik op Altijd op voorgrond om het toetsenbord op de voorgrond te houden als u overschakelt naar een ander programma of venster.
 • U kunt het lettertype wijzigen om de tekens op het toetsenbord beter leesbaar te maken. Klik op Lettertype. Klik in het dialoogvenster Lettertype op een lettertype, tekenstijl en tekengrootte. De geselecteerde opties hebben alleen invloed op de toetsen van het schermtoetsenbord. Het lettertype in het geselecteerde programma wordt niet gewijzigd.

Andere hulpmiddelen voor muis en toetsenbord

U kunt het hulpprogramma Toegankelijkheid of de wizard Toegankelijkheid gebruiken om extra opties in te stellen voor gebruikers met een bewegingsstoornis. Klik op Start en klik achtereenvolgens op Configuratiescherm en Toegankelijkheidsopties.
 • Klik op Toegankelijkheidsopties om het hulpprogramma Toegankelijkheidsopties te openen. Selecteer de gewenste opties op het tabblad Toetsenbord en het tabblad Muis.
 • Als u de wizard Toegankelijkheid wilt starten, klikt u op Visuele, auditieve en mobiliteitsbehoeften opgeven. Beantwoord de vragen in de wizard en kies de gewenste instellingen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
 • Plaktoetsen: hiermee zijn gelijktijdige toetsaanslagen mogelijk terwijl er telkens maar één toets per keer wordt ingedrukt.
 • Filtertoetsen: hiermee kunt u de reactie van uw toetsenbord aanpassen.
 • Schakeltoetsen: hiermee wordt een geluid geproduceerd wanneer vergrendeltoetsen zoals CAPS LOCK, SCROLL LOCK of NUM LOCK worden ingedrukt.
 • Muistoetsen: hiermee kunt u via het toetsenbord muisfuncties uitvoeren.
 • Serietoetsen: hiermee kunt u alternatieve invoerapparaten gebruiken in plaats van een toetsenbord of muis.
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kbhowtomaster KB308949
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store