DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 309000 - Laatste beoordeling: donderdag 6 juni 2013 - Wijziging: 1.1

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL309000

Op deze pagina

Inleiding

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u met de module Schijfbeheer in Windows XP een standaardschijf configureert en deze gebruiksklaar maakt. In dit artikel komt ook aan de orde hoe u partities maakt en verwijdert en hoe u volumes met de bestandssystemen FAT, FAT32 of NTFS formatteert.Meer informatie

Standaardschijven en -volumes

Standaardschijfopslag ondersteunt partitie-gerelateerde schijven. Een standaardschijf is een fysieke schijf met primaire partities, uitgebreide partities of logische stations. Partities en logische stations op standaardschijven worden ook wel standaardvolumes genoemd. U kunt maximaal vier primaire partities maken, of drie primaire partities en één uitgebreide partitie, die logische stations bevat.

Als u Windows XP Professional en een of meer van de volgende besturingssystemen uitvoert op dezelfde computer, moet u standaardvolumes gebruiken, aangezien deze besturingssystemen geen gegevens kunnen benaderen die zijn opgeslagen op dynamische volumes:
 • Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 of eerder
 • Microsoft Windows Millennium Edition (ME)
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
 • MS-DOS

Schijfbeheer gebruiken

U start Schijfbeheer als volgt:
 1. Meld u aan als beheerder of als lid van de groep Administrators.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ compmgmt.msc en klik vervolgens op OK.
 3. Klik in de consolestructuur op Schijfbeheer. Het venster Schijfbeheer wordt weergegeven. Uw schijven en volumes worden zowel grafisch als in een lijst weergegeven. Als u de weergave van uw schijven en volumes in de bovenste en onderste deelvensters wilt aanpassen, wijst u Boven of Onder aan in het menu Beeld, waarna u op de gewenste weergave klikt.
Opmerking: Microsoft raadt u aan een reservekopie te maken van uw volledige schijfinhoud voordat u enige wijzigingen aanbrengt op uw schijven of volumes.

Een nieuwe partitie of een nieuw logisch station maken

Ga als volgt te werk als u een nieuwe partitie of logisch station op een standaardschijf wilt maken:
 1. Voer in het venster Schijfbeheer een van de volgende procedures uit en ga vervolgens door met stap 2:
  • Als u een nieuwe partitie wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op een niet-toegewezen ruimte van de standaardschijf waarop u de partitie wilt maken. Vervolgens klikt u op Nieuwe partitie.
  • Als u een nieuw logisch station in een uitgebreide partitie wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op vrije ruimte in een uitgebreide partitie waar u het logische station wilt maken. Vervolgens klikt u op Nieuw logisch station.
 2. In de wizard Nieuwe partitie klikt u op Volgende.
 3. Klik op het soort partitie dat u wilt maken (Primaire partitie, Uitgebreide partitie of Logisch station) en klik vervolgens op Volgende.
 4. Geef in het vak Partitiegrootte in MB de grootte van de partitie op en klik vervolgens op Volgende.
 5. Beslis of u handmatig een stationsaanduiding wilt toewijzen, het systeem automatisch het station wilt laten inventariseren of dat u geen stationsaanduiding wilt toewijzen aan de nieuwe partitie of het logische station. Klik op Volgende.
 6. Geef de formatteringsopties aan die u wilt gebruiken. Hiertoe volgt u een van de volgende procedures:
  • Als u de partitie niet wilt formatteren, klikt u op Deze partitie niet formatteren en klikt u vervolgens op Volgende.
  • Als u de partitie wilt formatteren, klikt u op Deze partitie op basis van de volgende instellingen formatteren en gaat u vervolgens als volgt te werk in het dialoogvenster Formatteren.
   1. Typ in het vak Volumenaam een naam voor het volume. Deze stap is optioneel.
   2. Klik in het vak Bestandssysteem op het bestandssysteem dat u wilt gebruiken.

    U kunt ook de aan de schijf toegewezen eenheidsgrootte wijzigen en vervolgens aangeven of u een snelle formattering wilt uitvoeren of dat u bestands- en mapcompressie wilt inschakelen voor NTFS-volumes.
   Klik op Volgende.

 7. Controleer of de opties die u hebt geselecteerd, juist zijn en klik op Voltooien.
De nieuwe partitie of het logische station wordt gemaakt en wordt in het venster Schijfbeheer weergegeven in de van toepassing zijnde standaardschijf. Als u ervoor kiest het volume in stap 6 te formatteren, wordt het formatteren nu gestart.

Een standaardvolume formatteren

Als u een partitie, logisch station of standaardvolume wilt formatteren, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik met de rechtermuisknop in het venster Schijfbeheer op de partitie of het logische station dat u (opnieuw) wilt formatteren. Klik op Formatteren.
 2. Typ in het dialoogvenster Formatteren in het vak Volumenaam een naam voor het volume. Deze stap is optioneel.
 3. Klik in het vak Bestandssysteem op het bestandssysteem dat u wilt gebruiken. U kunt ook de aan de schijf toegewezen eenheidsgrootte wijzigen. Geef vervolgens aan of u een snelle formattering wilt uitvoeren of dat u bestands- en mapcompressie wilt inschakelen voor NTFS-volumes.
 4. Klik op OK.
 5. Klik op OK als u wordt verzocht de formattering te bevestigen. Het formatteren wordt gestart.

De eigenschappen van een standaardvolume weergeven

Als u de eigenschappen van een partitie of logisch station wilt weergeven, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik in het venster Schijfbeheer met de rechtermuisknop op de gewenste partitie of het gewenste logische station en klik op Eigenschappen.
 2. Open het van toepassing zijnde tabblad om de gewenste eigenschap weer te geven.

Een partitie of logisch station verwijderen

Als u een partitie of een logisch station wilt verwijderen, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik met de rechtermuisknop in het venster Schijfbeheer op de partitie of het logische station dat u wilt verwijderen. Klik op Partitie verwijderen of Logisch station verwijderen.
 2. Klik op Ja als u wordt gevraagd of u de partitie of het logische station wilt verwijderen. De partitie of het logische station wordt verwijderd.
Belangrijk
 • Als u een partitie of een logisch station verwijdert, worden alle gegevens op die partitie of op dat logische station samen met de partitie of het logische station zelf verwijderd.
 • Het is niet mogelijk de systeempartitie, opstartpartitie of een partitie die het actieve wisselbestand bevat, te verwijderen
 • U kunt geen uitgebreide partitie verwijderen, tenzij deze leeg is. Alle logische stations in de uitgebreide partitie moeten worden verwijderd voordat u de uitgebreide partitie kunt verwijderen.

Probleemoplossing

De module Schijfbeheer geeft de statusbeschrijvingen zowel grafisch weer als in een lijst onder de kolom Status. Deze geven u informatie over de huidige status van de schijf of het volume. U kunt deze statusbeschrijvingen gebruiken om problemen met schijven en volumes te detecteren en op te lossen. Hieronder vindt u een gedeeltelijke lijst met statusbeschrijvingen voor schijven en volumes:
 • Online
  Dit is de gebruikelijke schijfstatus wanneer de schijf toegankelijk is en correct werkt.
 • In orde
  Dit is de gebruikelijke volumestatus wanneer het volume toegankelijk is en correct werkt.
 • Onleesbaar
  De schijf is niet toegankelijk als gevolg van mogelijke hardwarefouten, beschadigingen of I/O-fouten.

  U kunt dit probleem als volgt oplossen: start de computer opnieuw op of controleer de schijf opnieuw om de schijf terug te laten keren naar de status On line. Als u de schijf opnieuw wilt controleren, opent u Computerbeheer en klikt u vervolgens op Schijfbeheer. Klik in het menu Actie op Schijven opnieuw controleren.
Voor een volledig overzicht van de omschrijvingen van de schijf- en volumestatus kunt u de helpinformatie bij Schijfbeheer raadplegen. Hiertoe klikt u in de module Schijfbeheer of in het venster Computerbeheer op Help in het menu Actie.Referenties

Klik voor meer informatie over het gebruik van Schijfbeheer om stationsletters toe te wijzen, te verwijderen of te wijzigen op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
307844  (http://support.microsoft.com/kb/307844/nl/ ) De stationslettertoewijzingen wijzigen in Windows XP
Als u meer informatie wilt over het configureren van dynamische schijven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
308424  (http://support.microsoft.com/kb/308424/nl/ ) Met Schijfbeheer dynamische schijven configureren in Windows XP
Klik voor meer informatie over het werken met standaardschijven en dynamische schijven op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
175761  (http://support.microsoft.com/kb/175761/ ) Dynamische opslag versus basisopslag in Windows 2000 (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
222189  (http://support.microsoft.com/kb/222189/nl/ ) Beschrijving van schijfgroepen in Schijfbeheer van Windows
254105  (http://support.microsoft.com/kb/254105/ ) Hardwarebeperkingen voor dynamische schijven (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
Als u meer informatie wilt over het gebruik van het opdrachtregelprogramma Diskpart voor het beheer van uw schijven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
300415  (http://support.microsoft.com/kb/300415/nl/ ) Een beschrijving van het opdrachtregelhulpprogramma Diskpart
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=151500) voor overige aandachtspunten.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Trefwoorden: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB309000
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store