DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 310099 - Laatste beoordeling: vrijdag 28 december 2007 - Wijziging: 7.8

Op deze pagina

Samenvatting

Portqry.exe is een opdrachtregelprogramma waarmee u verbindingsproblemen met TCP/IP kunt oplossen. Portqry.exe kan worden uitgevoerd op Windows 2000-, Windows XP- en Windows Server 2003-computers. Het opdrachtregelprogramma rapporteert de poortstatus van TCP- en UDP-poorten op de geselecteerde computer.

Opmerking Versie 2 van Portqry.exe is nu beschikbaar. De koppeling naar het Microsoft Downloadcentrum is bijgewerkt en verwijst naar de nieuwe versie. Versie 1.0 van Portqry.exe is van het Microsoft Downloadcentrum verwijderd.

Meer informatie

Met Portqry.exe wordt de status van een TCP/IP-poort op een van de volgende drie manieren gerapporteerd:
 • Bezig met luisteren

  Een proces luistert op de poort van de computer die u hebt geselecteerd. Portqry.exe heeft een antwoord van de poort ontvangen.
 • Luistert niet

  Geen enkel proces luistert op de doelpoort van de doelcomputer. Portqry.exe heeft een ICMP-antwoordbericht (Internet Control Message Protocol) 'Doel onbereikbaar - Doelpoort is onbereikbaar' ontvangen van de UDP-doelpoort. Als de doelpoort een TCP-poort is, heeft Portqry.exe bij de ingestelde Reset-vlag een TCP-bevestigingspakket ontvangen.
 • Gefilterd

  De poort op de geselecteerde computer wordt gefilterd. Portqry.exe heeft geen antwoord van de poort ontvangen. Het is onbekend of een proces op de poort luistert. Standaard wordt driemaal een query verzonden naar TCP-poorten en eenmaal naar UDP-poorten voordat in een rapport wordt aangegeven dat de poort is gefilterd.
Met Portqry.exe kan een query worden verzonden naar een enkele poort, een geordende lijst met poorten of een opeenvolgende reeks poorten.

Voorbeelden

Met de volgende opdracht wordt 'reskit.com' omgezet naar een IP-adres en wordt vervolgens een query verzonden naar TCP-poort 25 op de overeenkomende host:
portqry -n reskit.com -p tcp -e 25
Met de volgende opdracht wordt '169.254.0.11' omgezet naar een hostnaam en wordt vervolgens een query verzonden naar de TCP-poorten 143, 110 en 25 (in deze volgorde) op de geselecteerde host. Met deze opdracht wordt ook een logboekbestand gemaakt, Portqry.log, dat een logboek en de uitvoer bevat van de opdracht die u hebt uitgevoerd.
portqry -n 169.254.0.11 -p tcp -o 143,110,25 -l portqry.log
Met de volgende opdracht wordt mijn_server omgezet naar een IP-adres en wordt vervolgens in sequentiële volgorde een query verzonden naar de opgegeven reeks UDP-poorten (135-139) op de corresponderende host. Met deze opdracht wordt ook een logboekbestand gemaakt, mijn_server.txt, dat een logboek en de uitvoer bevat van de opdracht die u hebt uitgevoerd.
portqry -n mijn_server -p udp -r 135:139 -l mijn_server.txt
U kunt Portqry.exe downloaden van het Microsoft Downloadcentrum. Ga naar de volgende Microsoft-website om Portqry.exe te downloaden:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=89811747-C74B-4638-A2D5-AC828BDC6983&displaylang=en (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=89811747-C74B-4638-A2D5-AC828BDC6983&displaylang=en)
Belangrijk Het hulpprogramma PortQueryUI bevat een grafische gebruikersinterface en kan worden gedownload. PortQueryUI bevat diverse functies waarmee het gebruik van PortQry.exe eenvoudiger wordt. U kunt het hulpprogramma PortQueryUI downloaden van de volgende website van Microsoft:
http://download.microsoft.com/download/3/f/4/3f4c6a54-65f0-4164-bdec-a3411ba24d3a/PortQryUI.exe (http://download.microsoft.com/download/3/f/4/3f4c6a54-65f0-4164-bdec-a3411ba24d3a/portqryui.exe)
Klik voor meer informatie over PortQry versie 2.0 op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
832919  (http://support.microsoft.com/kb/832919/ ) Nieuwe functies in PortQry versie 2.0
Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over verwante onderwerpen:
310298  (http://support.microsoft.com/kb/310298/ ) Portqry.exe gebruiken om verbindingsproblemen met Microsoft Exchange Server op te lossen
310456  (http://support.microsoft.com/kb/310456/ ) Portqry gebruiken om verbindingsproblemen met Active Directory op te lossen
832017  (http://support.microsoft.com/kb/832017/ ) Poortvereisten voor het Microsoft Windows Server-systeem
325494  (http://support.microsoft.com/kb/325494/ ) Support WebCast: Poorten scannen met PortQry

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows® 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Trefwoorden: 
kbinfo kbnetwork KB310099
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store