DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 310123 - Laatste beoordeling: zondag 16 maart 2014 - Wijziging: 6.0

 

Op deze pagina

Samenvatting

U bereikt dit artikel waarschijnlijk omdat u niet zeker weet hoe u deze kunt oplossen en Apparaatbeheer een foutcode gemeld. In dit artikel zullen we u helpen de foutcode zoeken en voorstellen wat kun je proberen de fout te corrigeren.

Algemene oplossingen

Probeer eerst een van de volgende gemeenschappelijke oplossingen om de fout te corrigeren:

Een geautomatiseerde service voor probleemoplossing uitvoeren

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Voer de Hardware-apparaten werken niet of zijn niet gedetecteerd in Windows (http://support.microsoft.com/mats/hardware_device_problems) probleemoplosser vanaf de website Microsoft Support.

Extra probleemoplosser voor USB-apparaten

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Als u de fout op apparaten die zijn verbonden via een USB-poort, kunt u ook proberen de Problemen opsporen en oplossen USB Windows automatisch (http://support.microsoft.com/mats/Windows_USB_diagnostics) probleemoplosser voor.

Opmerking Deze probleemoplosser geldt momenteel niet voor Windows 8.1 en Windows 8.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Het stuurprogramma bijwerken

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Bijwerken van het stuurprogramma van Windows Update
Het apparaatstuurprogramma via bijwerken Windows Update (http://update.microsoft.com/) .
Het stuurprogramma van de website van de leverancier wordt bijgewerkt
Werk het stuurprogramma van de website van de leverancier. Volg de instructies van de installatie of update.
 • Als het apparaat op de computer is geïnstalleerd, gaat u naar de website van de computerfabrikant.
 • Als het apparaat na de aankoop van de computer is geïnstalleerd, gaat u naar de website van de apparaatfabrikant.
 • Als het apparaat op de computer is geïnstalleerd en de fabrikant van de computer beschikt niet over een bijgewerkt stuurprogramma voor het apparaat, gaat u naar de website van de apparaatfabrikant.
Opmerking Zorg ervoor dat de apparaatstuurprogramma's die worden geïnstalleerd compatibel zijn met uw huidige Windows-versie en -platform.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Foutcodes weergegeven in Apparaatbeheer

Als de algemene oplossingen niet hebt kunnen oplossen van uw probleem of niet beschikbaar waren, de foutcode zoeken in de volgende tabel en volg de aanbevolen oplossingen voor deze foutcode. U kunt ook klikken op de specifieke foutcode voor meer gedetailleerde informatie.
Het zoeken naar de foutcode in Apparaatbeheer
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
 1. In Apparaatbeheer, dubbelklik op het apparaattype dat het probleem zich voordoet.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het apparaat dat het probleem optreedt en klik vervolgens op Eigenschappen. Hiermee opent u het eigenschappenvenster van het apparaat . Hier ziet u de foutcode in het gebied Apparaatstatus van dit dialoogvenster.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Opmerking Deze tabel bevat niet alle foutcodes die door Apparaatbeheer worden gegenereerd. Als u oplossingen voor een foutcode die niet wordt vermeld zoeken zijn, kunt u de technische ondersteuning van de hardwareleverancier apparaat raadplegen of Ondersteuning van Microsoft (http://support.microsoft.com/contactus) voor meer informatie.
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
CodenummerBeschrijving van de foutAanbevolen resolutie
Dit apparaat is niet correct geconfigureerd.
 • Het stuurprogramma bijwerken
Code 3Het stuurprogramma voor dit apparaat is mogelijk beschadigd of het systeem heeft onvoldoende geheugen of andere bronnen.
 • Sluit enkele toepassingen openen
 • Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma
 • Installeer meer RAM-geheugen
Code 10Dit apparaat start niet.
Code 12Dit apparaat kan niet genoeg vrije bronnen kunnen vinden. Als u dit apparaat gebruiken wilt, moet u een van de andere apparaten op dit systeem uit te schakelen.
 • Het conflicterende apparaat uitschakelen
Code 14Dit apparaat functioneert pas correct als u de computer opnieuw opstarten. (Code 14)
 • De computer opnieuw opstarten
Code 16Kan identificeren niet alle door dit apparaat gebruikte bronnen.
 • Extra resources toewijst aan het apparaat
Code 18Installeer de stuurprogramma's voor dit apparaat.
 • Het stuurprogramma bijwerken
 • Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma
Code 19Windows kan dit apparaat niet starten omdat de configuratiegegevens (in het register) onvolledig of beschadigd zijn.
 • Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma
 • De meest recente registerconfiguratie die correct werkte-configuratie herstellen
Code 21Dit apparaat wordt verwijderd.
 • Vernieuw de weergave van Apparaatbeheer
 • De computer opnieuw opstarten
Code 22Dit apparaat is uitgeschakeld.
 • Het apparaat inschakelen
Code 24Dit apparaat is niet aanwezig, niet goed werkt of niet beschikt over alle benodigde stuurprogramma's geïnstalleerd.
 • Het stuurprogramma bijwerken
 • Het apparaat verwijderen
Code 28De stuurprogramma's voor dit apparaat zijn niet geïnstalleerd.
 • Het stuurprogramma installeren
Code 29Dit apparaat is uitgeschakeld omdat de firmware van het apparaat heeft toegewezen aan de vereiste bronnen.
 • Het apparaat in het BIOS inschakelen
Code 31Dit apparaat werkt niet goed omdat Windows de voor dit apparaat benodigde stuurprogramma's niet kan laden.
 • Het stuurprogramma bijwerken
Code 32Een stuurprogramma (service) voor dit apparaat is uitgeschakeld. Een ander stuurprogramma kan deze functionaliteit leveren.
 • Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma
 • Het starttype in het register
Code 33Windows kan niet bepalen welke bronnen voor dit apparaat nodig zijn.
 • Configureer of vervang de hardware
Code 34Windows kan de instellingen voor dit apparaat niet bepalen.
 • Het apparaat handmatig configureren
Code 35Firmware van het systeem van uw computer bevat geen voldoende informatie om correct configureren en gebruiken van dit apparaat. Als u dit apparaat, neem contact op met de fabrikant van uw computer om een firmware of BIOS-update te verkrijgen.
 • Neem contact op met de computerfabrikant als het BIOS bijwerken
Code 36Dit apparaat vraagt een PCI-interrupt maar is geconfigureerd voor een ISA-interrupt (of omgekeerd). Gebruik het installatieprogramma van de computer om de interrupt voor dit apparaat opnieuw te configureren.
 • Wijzig de instellingen voor IRQ-reserveringen
Code 37Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet initialiseren.
 • Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma
Code 38Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet laden omdat een vorige instantie van dit apparaatstuurprogramma in het geheugen.
 • Voer de Wizard probleemoplossing
 • De computer opnieuw opstarten
Code 39Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet laden. Het stuurprogramma is mogelijk beschadigd of ontbreekt.
 • Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma
Code 40Windows heeft geen toegang tot deze hardware omdat de gegevens in het register ontbreekt of is opgenomen niet juist is.
 • Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma
Code 41Windows heeft het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat geladen maar kan het apparaat niet vinden.
 • Het stuurprogramma bijwerken
 • Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma
Code 42Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet laden omdat er een identiek apparaat in het systeem is gebeurd.
 • De computer opnieuw opstarten
Code 43Windows heeft dit apparaat gestopt omdat er problemen zijn gerapporteerd.
 • Voer de Wizard probleemoplossing
 • Raadpleeg de documentatie bij de hardware
Code 44Een toepassing of service heeft dit apparaat afgesloten.
 • De computer opnieuw opstarten
Code 45Dit apparaat is momenteel niet verbonden met de computer.
 • Sluit het apparaat op uw computer
Code 46Windows kan geen toegang tot dit apparaat krijgen omdat het besturingssysteem nu wordt afgesloten.
 • Geen oplossing vereist
Code 47Windows kan dit apparaat niet gebruiken omdat het is voorbereid om veilig te worden verwijderd, maar niet van de computer verwijderd.
 • Sluit het apparaat op uw computer
 • De computer opnieuw opstarten
Code 48De software voor dit apparaat kan niet worden gestart omdat er bekende problemen met Windows. Neem contact op met de hardwareleverancier voor een nieuw stuurprogramma.
 • Het stuurprogramma bijwerken
Code 49Windows kan geen nieuwe hardwareapparaten starten omdat de systeemcomponent te groot (groter is dan de limiet).
 • Apparaten die u niet meer gebruikt verwijderen
Code 52De digitale handtekening voor de voor dit apparaat benodigde stuurprogramma's controleren niet.
 • Voer de Wizard probleemoplossing
 • Het stuurprogramma bijwerken

Volgende stap

Als deze methoden het probleem niet is opgelost, wellicht opnieuw installeren van Windows. Het is raadzaam dat u contact opnemen met de technische ondersteuning van de hardwareleverancier apparaat of Ondersteuning van Microsoft (http://support.microsoft.com/contactus) voor hulp bij dit probleem.

Referenties

Zie voor meer informatie over problemen met apparaten in Windows Vista Oplossen van problemen waarin apparaten werken niet of zijn niet gedetecteerd in Windows (http://support.microsoft.com/gp/hardware_device_problems) .

Zie voor meer informatie over de foutcodes in Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows 98 en Windows 95 Verklaring van foutcodes die door Apparaatbeheer worden gegenereerd (http://support.microsoft.com/kb/125174) .

Zie voor meer informatie over het oplossen van apparaatconflicten met behulp van Apparaatbeheer Het oplossen van apparaatconflicten met Apparaatbeheer (http://support.microsoft.com/kb/310126) .

Voor meer informatie over het oplossen van bronconflicten via Apparaatbeheer klikt u op de volgende koppelingen:
Het beheren van apparaten in Windows (http://support.microsoft.com/kb/283658)

Problemen met onbekende apparaten in Apparaatbeheer (http://support.microsoft.com/kb/244601)

Beschrijving van Apparaatbeheer in Windows 2000 en Windows XP (http://support.microsoft.com/kb/314747)

Meer informatie

In deze sectie worden de foutcodes en de mogelijke oplossingen voor de foutcodes. De foutcodes worden in numerieke volgorde weergegeven.

Code 1

Dit apparaat is niet correct geconfigureerd. (Code 1)
Oorzaak
Het apparaat heeft geen stuurprogramma's geïnstalleerd op uw computer of de stuurprogramma's niet goed zijn geconfigureerd.

Aanbevolen resolutie
Het stuurprogramma bijwerken

In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad stuurprogramma en klik vervolgens op Stuurprogramma bijwerken om de Wizard updates voor Hardwarete starten. Volg de instructies voor het bijwerken van het stuurprogramma. Als het bijwerken van het stuurprogramma niet werkt, Raadpleeg de hardwaredocumentatie voor meer informatie.

Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Windows kan de ingebouwde stuurprogramma hebt of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's geïnstalleerd vanaf de laatste keer dat u het apparaat instellen. Als u het stuurprogramma wordt gevraagd en u beschikt niet over deze, kunt u de meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

Code 3

Het stuurprogramma voor dit apparaat is mogelijk beschadigd of het systeem heeft onvoldoende geheugen of andere bronnen. (Code 3)
Aanbevolen resoluties
Sluit enkele toepassingen openen

Als de computer onvoldoende geheugen heeft om het apparaat, kunt u sluit enkele toepassingen om geheugen beschikbaar te stellen. U kunt ook geheugen en systeembronnen en de instellingen van het virtuele geheugen controleren.
 • Om te controleren geheugen en systeembronnen, Taakbeheer te openen. Hiertoe drukt u op CTRL + ALT + DELETE en klik vervolgens op Taakbeheer.
 • Virtueel geheugen om instellingen te controleren, opent u het dialoogvenster Systeemeigenschappen klikt u op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens op Instellingen in het gebied van prestaties .
Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma

Het stuurprogramma is mogelijk beschadigd. Als het stuurprogramma beschadigd is, verwijdert u het stuurprogramma uit Apparaatbeheer zoeken naar nieuwe hardware om het stuurprogramma opnieuw installeren.
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad stuurprogramma en klik vervolgens op verwijderen. Volg de instructies.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Open Apparaatbeheer, klik op actieen klik vervolgens op Zoeken naar gewijzigde apparaten. Volg de instructies.
Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Windows kan de ingebouwde stuurprogramma hebt of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's geïnstalleerd vanaf de laatste keer dat u het apparaat instellen. Echter, soms wordt deze geopend de Wizard Nieuwe Hardware die voor het stuurprogramma kan vragen. Als u het stuurprogramma wordt gevraagd en u beschikt niet over deze, kunt u de meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

Installeer meer RAM-geheugen

Mogelijk moet extra RAM-geheugen (RAM) installeren.

Code 10

Dit apparaat start niet. (Code 10)
Opmerking Als het apparaat de waarde FailReasonString bevat hardwaresleutel heeft, wordt die tekenreeks als foutbericht weergegeven. Het stuurprogramma of de enumerator brengt deze tekenreekswaarde in het foutbericht.
Aanbevolen resoluties
Het stuurprogramma bijwerken

In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad stuurprogramma en klik vervolgens op Stuurprogramma bijwerken om de Wizard updates voor Hardwarete starten. Volg de instructies voor het bijwerken van het stuurprogramma.

Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Windows kan de ingebouwde stuurprogramma hebt of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's geïnstalleerd vanaf de laatste keer dat u het apparaat instellen. Als u het stuurprogramma wordt gevraagd en u beschikt niet over deze, kunt u de meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

Het bijbehorende artikel in de Microsoft Knowledge Base weergeven

Raadpleeg voor meer informatie over het repareren of oplossen van fouten met Code 10 FIX: 'dit apparaat kan niet worden gestart' Code 10 fout in Apparaatbeheer in Windows (http://support.microsoft.com/kb/943104) .

Code 12

Dit apparaat kan niet genoeg vrije bronnen kunnen vinden. Als u dit apparaat gebruiken wilt, moet u een van de andere apparaten op dit systeem uit te schakelen. (Code 12)
Oorzaak
Deze fout kan optreden als twee apparaten die zijn geïnstalleerd op uw computer zijn toegewezen dezelfde i/o-poorten, dezelfde interrupt of hetzelfde kanaal voor directe geheugentoegang (hetzij door het BIOS, het besturingssysteem of beide). Dit foutbericht kan ook optreden als het BIOS heeft voldoende bronnen aan het apparaat toegewezen.

Aanbevolen resolutie
U kunt de Wizard Apparaatproblemen oplossen in Apparaatbeheer gebruiken om te bepalen waar het conflict is en vervolgens het conflicterende apparaat uitschakelen.

Het conflicterende apparaat uitschakelen met behulp van de Wizard Apparaatproblemen oplossen
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad Algemeen .
 2. Klik op oplossen om de Wizard Apparaatproblemen oplossente starten. De wizard vraagt u enkele eenvoudige vragen en biedt een oplossing voor het probleem op basis van de antwoorden die u opgeeft.
 3. Volg de stappen resolutie door de wizard om het probleem te verhelpen.

Code 14

Dit apparaat functioneert pas correct als u de computer opnieuw opstarten. (Code 14)
Aanbevolen resolutie
De computer opnieuw opstarten

Klik op Start, klik op Afsluitenen selecteer vervolgens opnieuw in het dialoogvenster Windows afsluiten de computer opnieuw opstarten.

Code 16

Kan identificeren niet alle door dit apparaat gebruikte bronnen. (Code 16)
Oorzaak
Het apparaat is slechts gedeeltelijk geconfigureerd.

Aanbevolen resolutie
Extra resources toewijst aan het apparaat

Opmerking De volgende stappen kunnen alleen werken als het apparaat een Plug en Play -apparaat. Als het apparaat geen Plug en Play-apparaat is, kunt u verwijzen naar de documentatie bij het apparaat voor meer informatie.
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad bronnen .
 2. Als een resource met een vraagteken ernaast wordt weergegeven, selecteert u die bron toe te wijzen aan het apparaat.
  • Als de resource kan niet worden gewijzigd, klikt u op Instellingen wijzigen.
  • Als de Instellingen wijzigen niet beschikbaar is, kunt u het selectievakje Automatische instellingen gebruiken om beschikbaar te maken.

Code 18

Installeer de stuurprogramma's voor dit apparaat. (Code 18)
Aanbevolen resolutie
Werk het stuurprogramma. Als dat niet werkt, installeert u het stuurprogramma voor dit apparaat via Apparaatbeheer.

Het stuurprogramma bijwerken

In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad stuurprogramma en klik vervolgens op Stuurprogramma bijwerken om de Wizard updates voor Hardwarete starten. Volg de instructies voor het bijwerken van het stuurprogramma. Als dit niet werkt, moet u moet verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma.

Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Windows kan de ingebouwde stuurprogramma hebt of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's geïnstalleerd vanaf de laatste keer dat u het apparaat instellen. Als u het stuurprogramma wordt gevraagd en u beschikt niet over deze, kunt u de meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma

Als het stuurprogramma beschadigd is, verwijdert u het stuurprogramma uit Apparaatbeheer zoeken naar nieuwe hardware om het stuurprogramma opnieuw installeren.
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad stuurprogramma en klik vervolgens op verwijderen. Volg de instructies.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Open Apparaatbeheer, klik op actieen klik vervolgens op Zoeken naar gewijzigde apparaten. Volg de instructies.

Code 19

Windows kan dit apparaat niet starten omdat de configuratiegegevens (in het register) onvolledig of beschadigd zijn.U kunt dit probleem kunt u eerst proberen een Wizard voor het oplossen van problemen. Als dat niet werkt, moet u verwijderen en opnieuw installeren van het apparaat. (Code 19)
Oorzaak
Een probleem in het register aangetroffen.

Dit kan gebeuren als er meerdere services zijn gedefinieerd voor een apparaat, als er een fout bij het openen van de service-subsleutel of als de naam van het stuurprogramma kan niet worden verkregen uit de service-subsleutel.
Aanbevolen resoluties
U kunt dit probleem kunt u eerst proberen de Wizard Apparaatproblemen oplossen. Als dat niet werkt, kunt u proberen de volgende methoden om dit probleem te verhelpen.

Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma

Verwijder het stuurprogramma uit Apparaatbeheer zoeken naar nieuwe hardware om het stuurprogramma opnieuw installeren.
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad stuurprogramma en klik vervolgens op verwijderen. Volg de instructies.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Open Apparaatbeheer, klik op actieen klik vervolgens op Zoeken naar gewijzigde apparaten. Volg de instructies.
Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Windows kan de ingebouwde stuurprogramma hebt of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's geïnstalleerd vanaf de laatste keer dat u het apparaat instellen. Echter, soms wordt deze geopend de Wizard Nieuwe Hardware die voor het stuurprogramma kan vragen. Als u het stuurprogramma wordt gevraagd en u beschikt niet over deze, kunt u de meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

De meest recente registerconfiguratie die correct werkte-configuratie herstellen

De functie Laatste bekende juiste configuratie is een hersteloptie die u kunt de computer opstarten met behulp van de meest recente instellingen die correct functioneerden. De functie Laatste bekende juiste configuratie alle informatie en het stuurprogramma worden de registerinstellingen teruggezet die van kracht waren de laatste keer dat de computer is gestart.

Klik op de volgende koppelingen voor meer informatie over de functie Laatste bekende juiste configuratie:
Gebruik Laatste bekende juiste configuratie in Windows 7 (http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/using-last-known-good-configuration)

Gebruik Laatste bekende juiste configuratie in Windows Vista (http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/using-last-known-good-configuration)

Start de computer op met de functie Laatste bekende juiste configuratie in Windows XP (http://support.microsoft.com/kb/307852)

Code 21

Dit apparaat wordt verwijderd. (Code 21)
Aanbevolen resolutie
Deze fout geeft aan dat Windows is bezig met het verwijderen van het apparaat. Echter, het apparaat is niet nog volledig verwijderd. Hier volgen enkele methoden die u proberen kunt dit probleem op te lossen.
 • Wacht enkele seconden en druk op de toets F5 om de weergave van Apparaatbeheer .
 • Als het probleem niet is opgelost, start u de computer opnieuw. Klik op Start, klik op Afsluitenen selecteer vervolgens opnieuw in het dialoogvenster Windows afsluiten de computer opnieuw opstarten.

Code 22

Dit apparaat is uitgeschakeld. (Code 22)
Aanbevolen resolutie
Schakel het apparaat met Apparaatbeheer.

In Apparaatbeheer, klik op actieen klik op Apparaat inschakelen. Hiermee start u de wizard Apparaat inschakelen . Volg de instructies.

Code 24

Dit apparaat is niet aanwezig, niet goed werkt of niet beschikt over alle benodigde stuurprogramma's geïnstalleerd. (Code 24)
Oorzaak
Het apparaat is niet goed geïnstalleerd. Het probleem kan een hardwarefout of een nieuw stuurprogramma moet worden geïnstalleerd.
Apparaten blijven in deze status als bereid zijn om te worden verwijderd. Nadat u het apparaat verwijdert, verdwijnt deze fout.
Aanbevolen resolutie
Het apparaat verwijderen en deze fout moet worden opgelost.

Code 28

De stuurprogramma's voor dit apparaat zijn niet geïnstalleerd. (Code 28)
Aanbevolen resolutie
Het stuurprogramma installeren

In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad stuurprogramma en klik vervolgens op Stuurprogramma bijwerken om de Wizard updates voor Hardwarete starten. Volg de aanwijzingen om het stuurprogramma te installeren.

Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Windows kan het stuurprogramma ingebouwd hebben. Als u het stuurprogramma wordt gevraagd en u beschikt niet over deze, kunt u de meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

Code 29

Dit apparaat is uitgeschakeld omdat de firmware van het apparaat heeft toegewezen aan de vereiste bronnen. (Code 29)
Aanbevolen resolutie
Het apparaat in het BIOS inschakelen

Schakel het apparaat in het BIOS van het apparaat. Zie de documentatie bij de hardware of neem contact op met de hardwareleverancier voor informatie over het maken van deze wijziging.

Code 31

Dit apparaat werkt niet goed omdat Windows de voor dit apparaat benodigde stuurprogramma's niet kan laden. (Code 31)
Aanbevolen resolutie
Het stuurprogramma bijwerken

In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad stuurprogramma en klik vervolgens op Stuurprogramma bijwerken om de Wizard updates voor Hardwarete starten. Volg de instructies voor het bijwerken van het stuurprogramma.

Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Windows kan de ingebouwde stuurprogramma hebt of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's geïnstalleerd vanaf de laatste keer dat u het apparaat instellen. Echter, soms wordt deze geopend de Wizard Nieuwe Hardware die voor het stuurprogramma kan vragen. Als u het stuurprogramma wordt gevraagd en u beschikt niet over deze, kunt u de meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

Code 32

Een stuurprogramma (service) voor dit apparaat is uitgeschakeld. Een ander stuurprogramma kan deze functionaliteit leveren. (Code 32)
Oorzaak
Het starttype voor dit stuurprogramma is ingesteld op uitgeschakeld in het register.

Aanbevolen resoluties
Installeer het stuurprogramma voor dit apparaat opnieuw. Als dit niet werkt, is het mogelijk het apparaat start typeparameter in het register wijzigen.

Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma

Het stuurprogramma uit Apparaatbeheer verwijderen en vervolgens zoeken naar nieuwe hardware in het stuurprogramma opnieuw installeren.
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad stuurprogramma en klik vervolgens op verwijderen. Volg de instructies.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Open Apparaatbeheer, klik op actieen klik vervolgens op Zoeken naar gewijzigde apparaten. Volg de instructies.
Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Windows kan de ingebouwde stuurprogramma hebt of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's geïnstalleerd vanaf de laatste keer dat u het apparaat instellen. Echter, soms wordt deze geopend de Wizard Nieuwe Hardware die voor het stuurprogramma kan vragen. Als u het stuurprogramma wordt gevraagd en u beschikt niet over deze, kunt u de meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

Het starttype in het register

Als laatste redmiddel kunt u het register rechtstreeks bewerken als het stuurprogramma is vereist en opnieuw te installeren of een upgrade werkt niet. Het starttype in het register wijzigen met behulp van de Register-Editor.

Code 33

Windows kan niet bepalen welke bronnen voor dit apparaat nodig zijn. (Code 33)
Oorzaak
De vertaler die vaststelt welke bronnen die nodig zijn voor het apparaat is mislukt.

Aanbevolen resolutie
De hardware configureren. Als het configureren van de hardware niet werkt, is het wellicht vervangen.

Configureer of vervang de hardware

Als de wizard voor het oplossen van het probleem niet is opgelost, configureren of het apparaat te vervangen. Neem contact op met de leverancier van de hardware van het apparaat voor meer informatie over het configureren van of het vervangen van het apparaat.

Code 34

Windows kan de instellingen voor dit apparaat niet bepalen. Raadpleeg de documentatie bij dit apparaat en gebruik het tabblad bron voor het instellen van de configuratie. (Code 34)
Aanbevolen resolutie
Het apparaat handmatig configureren

Het apparaat moet handmatig worden geconfigureerd. Zie de documentatie bij de hardware of neem contact op met de hardwareleverancier voor instructies over het handmatig configureren van het apparaat. Nadat u het apparaat zelf hebt geconfigureerd, kunt u het tabblad bronnen in Apparaatbeheer de resource-instellingen configureren in Windows.

Code 35

Firmware van het systeem van uw computer bevat geen voldoende informatie om correct configureren en gebruiken van dit apparaat. Als u dit apparaat, neem contact op met de fabrikant van uw computer om een firmware of BIOS-update te verkrijgen. (Code 35)
Oorzaak
De tabel (MPS Multiprocessor System), waarin de brontoewijzingen voor het BIOS worden opgeslagen, mist een vermelding voor uw apparaat en moet worden bijgewerkt.

Aanbevolen resolutie
Neem contact op met de leverancier voor het BIOS bijwerken.

Code 36

Dit apparaat vraagt een PCI-interrupt maar is geconfigureerd voor een ISA-interrupt (of omgekeerd). Gebruik het installatieprogramma van de computer om de interrupt voor dit apparaat opnieuw te configureren. (Code 36)
Aanbevolen resolutie
De interrupt request (IRQ) vertaling is mislukt. De instellingen voor IRQ-reserveringen te wijzigen.

Wijzig de instellingen voor IRQ-reserveringen

Zie de documentatie bij de hardware voor meer informatie over het wijzigen van BIOS-instellingen.

U kunt ook het hulpprogramma BIOS setup gebruiken om de instellingen voor IRQ-reserveringen te wijzigen (als dergelijke opties aanwezig zijn). Het BIOS mogelijk opties voor het reserveren van bepaalde IRQ's voor peripheral component interconnect (PCI) of ISA-apparaten.

Code 37

Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet initialiseren. (Code 37)
Aanbevolen resolutie
Het stuurprogramma heeft een fout geretourneerd wanneer deze de DriverEntry-routine uitgevoerd. Installeer de stuurprogramma's voor dit apparaat.

Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma

Het stuurprogramma uit Apparaatbeheer verwijderen en vervolgens zoeken naar nieuwe hardware in het stuurprogramma opnieuw installeren.
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad stuurprogramma en klik vervolgens op verwijderen. Volg de instructies.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Open Apparaatbeheer, klik op actieen klik vervolgens op Zoeken naar gewijzigde apparaten. Volg de instructies.
Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Windows kan de ingebouwde stuurprogramma hebt of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's geïnstalleerd vanaf de laatste keer dat u het apparaat instellen. Echter, soms wordt deze geopend de Wizard Nieuwe Hardware die voor het stuurprogramma kan vragen. Als u het stuurprogramma wordt gevraagd en u beschikt niet over deze, kunt u het meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwarefabrikant.

Code 38

Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet laden omdat een vorige instantie van dit apparaatstuurprogramma in het geheugen. (Code 38)
Aanbevolen resolutie
Het stuurprogramma kan niet worden geladen omdat een vorige instantie nog steeds geladen is. Start de computer opnieuw op.

Gebruik de Wizard probleemoplossing

Als u de Wizard Apparaatproblemen oplossen nog niet hebben uitgevoerd, moet u dat nu doen.
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad Algemeen .
 2. Klik op oplossen om de Wizard Apparaatproblemen oplossente starten. De wizard vraagt u enkele eenvoudige vragen en biedt een oplossing voor het probleem op basis van de antwoorden die u opgeeft.
 3. Volg de stappen resolutie door de wizard om het probleem te verhelpen.
De computer opnieuw opstarten

Klik op Start, klik op Afsluitenen selecteer vervolgens opnieuw in het dialoogvenster Windows afsluiten de computer opnieuw opstarten.

Code 39

Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet laden. Het stuurprogramma is mogelijk beschadigd of ontbreekt. (Code 39)
Oorzaak
Er zijn verschillende mogelijke oorzaken van fouten Code 39:
 • Er ontbreekt een vereist stuurprogramma.
 • Een vereiste binair bestand is beschadigd.
 • Er is een probleem met het bestand i/o-proces.
 • Er is een stuurprogramma dat verwijst naar een ingangspunt in een ander binair bestand kan niet worden geladen.
Aanbevolen resolutie
Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma

Het stuurprogramma uit Apparaatbeheer verwijderen en vervolgens zoeken naar nieuwe hardware in het stuurprogramma opnieuw installeren.
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad stuurprogramma en klik vervolgens op verwijderen. Volg de instructies.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Open Apparaatbeheer, klik op actieen klik vervolgens op Zoeken naar gewijzigde apparaten. Volg de instructies.
Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Windows kan de ingebouwde stuurprogramma hebt of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's geïnstalleerd vanaf de laatste keer dat u het apparaat instellen. Echter, soms wordt deze geopend de Wizard Nieuwe Hardware die voor het stuurprogramma kan vragen. Als u het stuurprogramma wordt gevraagd en u beschikt niet over deze, kunt u de meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

Code 40

Windows heeft geen toegang tot deze hardware omdat de gegevens in het register ontbreekt of is opgenomen niet juist is. (Code 40)
Aanbevolen resolutie
Informatie in de service-subsleutel voor het stuurprogramma is ongeldig. Installeer de stuurprogramma's voor dit apparaat.

Verwijderen en opnieuw installeren van het stuurprogramma

Het stuurprogramma uit Apparaatbeheer verwijderen en vervolgens zoeken naar nieuwe hardware in het stuurprogramma opnieuw installeren.
 1. In het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat, klikt u op het tabblad stuurprogramma en klik vervolgens op verwijderen. Volg de instructies.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Open Apparaatbeheer, klik op actieen klik vervolgens op Zoeken naar gewijzigde apparaten. Volg de instructies.
Opmerking U wordt mogelijk gevraagd om het pad van het stuurprogramma op te geven. Windows kan de ingebouwde stuurprogramma hebt of mogelijk nog steeds de stuurprogramma's geïnstalleerd vanaf de laatste keer dat u het apparaat instellen. Echter, soms wordt deze geopend de Wizard Nieuwe Hardware die voor het stuurprogramma kan vragen. Als u het stuurprogramma wordt gevraagd en u beschikt niet over deze, kunt u de meest recente stuurprogramma downloaden vanaf de website van de hardwareleverancier.

Code 41

Windows heeft het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat geladen maar kan het apparaat niet vinden. (Code 41)
Aanbevolen resolutie
Dit probleem treedt op als u een stuurprogramma voor een niet-Plug en Play-apparaat installeren, maar het apparaat niet vinden. Hier volgen enkele dingen die u proberen kunt dit probleem op te lossen.

Als de Wizard voor het oplossen van het probleem niet is opgelost, kunt u het volgende doen:
 • Als het apparaat is verwijderd, het stuurprogramma verwijderen, sluit u het apparaat en klik vervolgens op Zoeken naar gewijzigde apparaten om het stuurprogramma opnieuw te installeren.
 • Als de hardware niet is verwijderd, zijn de stuurprogramma's verouderd. In dit geval werkt u het stuurprogramma uit Apparaatbeheer. In het apparaat Pin het dialoogvenster Eigenschappen, klikt u op het tabblad stuurprogramma en klik vervolgens op Stuurprogramma bijwerken om de Wizard updates voor Hardwarete starten. Volg de instructies voor het bijwerken van het stuurprogramma.
 • Als het apparaat een niet-Plug en Play-apparaat is, moet u wellicht een nieuwere versie van het stuurprogramma te installeren. Als u wilt installeren niet-Plug en Play-apparaten, gebruikt u de wizard Hardware toevoegen . Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren Typ in het vak openen hdwwiz.cpl.

Code 42

Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet laden omdat er een identiek apparaat in het systeem is gebeurd. (Code 42)
Aanbevolen resolutie
Er is een identiek apparaat gedetecteerd. Deze fout treedt op wanneer een busstuurprogramma onjuist maakt twee identieke naam subprocessen (bekend als een fout van busstuurprogramma) of wanneer een apparaat met een serienummer op een nieuwe locatie wordt ontdekt voordat deze wordt verwijderd van de oude locatie. U kunt mogelijk kunt u dit probleem oplossen door de computer opnieuw te starten.

De computer opnieuw opstarten

Klik op Start, klik op Afsluitenen selecteer vervolgens opnieuw in het dialoogvenster Windows afsluiten de computer opnieuw opstarten.

Code 43

Windows heeft dit apparaat gestopt omdat er problemen zijn gerapporteerd. (Code 43)
Aanbevolen resolutie
Een van de stuurprogramma's van het apparaat het besturingssysteem dat het apparaat is mislukt op een wijze in kennis gesteld.

Als u de Wizard Apparaatproblemen oplossen al hebt uitgevoerd, wilt u mogelijk controleren de documentatie bij de hardware voor meer informatie over het oplossen van het probleem.

Code 44

Een toepassing of service heeft dit apparaat afgesloten. (Code 44)
Aanbevolen resolutie
De computer opnieuw opstarten

Klik op Start, klik op Afsluitenen selecteer vervolgens opnieuw in het dialoogvenster Windows afsluiten de computer opnieuw opstarten.

Code 45

Dit apparaat is momenteel niet verbonden met de computer. (Code 45)
Aanbevolen resolutie
Deze fout treedt op als een apparaat dat eerder was aangesloten op de computer is niet langer gekoppeld. Sluit dit apparaat op de computer voor dit probleem.

Oplossing is niet nodig. Deze foutcode wordt alleen gebruikt om aan te geven van het apparaat de verbinding verbroken, status en hoeft u oplossen. De fout code worden automatisch wanneer u het bijbehorende apparaat op de computer aansluit.

Meer informatie

Als Apparaatbeheer wordt gestart met de omgevingsvariabele DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES ingesteld op 1 (wat betekent dat deze apparaten weergeven), worden eerder aangesloten (NONPRESENT) apparaten weergegeven in de lijst met apparaten en deze foutcode wordt toegewezen.

Code 46

Windows kan geen toegang tot dit apparaat krijgen omdat het besturingssysteem nu wordt afgesloten. (Code 46)
Aanbevolen resolutie
Het apparaat is niet beschikbaar omdat het systeem wordt afgesloten.

Oplossing is niet nodig. Het apparaat werkt correct volgende keer dat u de computer opstart.

Deze foutcode wordt alleen ingesteld wanneer Stuurprogrammacontrole is ingeschakeld en alle toepassingen hebben al afgesloten.

Code 47

Windows kan dit apparaat niet gebruiken omdat het is voorbereid om veilig te worden verwijderd, maar niet van de computer verwijderd. (Code 47)
Aanbevolen resoluties
Sluit het apparaat opnieuw

Deze fout treedt op als u de toepassing voor veilig verwijderen gebruikt voor het voorbereiden van het apparaat verwijderd of op een fysieke eject-knop wordt gedrukt.

Sluit het apparaat op uw computer

Dit apparaat van de computer loskoppelt en vervolgens opnieuw verbinding te maken.

De computer opnieuw opstarten

Zorg ervoor dat het apparaat goed is aangesloten op uw computer en start de computer opnieuw op. Klik op Start, klik op Afsluitenen selecteer vervolgens opnieuw in het dialoogvenster Windows afsluiten de computer opnieuw opstarten.

Code 48

De software voor dit apparaat kan niet worden gestart omdat er bekende problemen met Windows. Neem contact op met de hardwareleverancier voor een nieuw stuurprogramma. (Code 48)
Aanbevolen resolutie
Het stuurprogramma bijwerken

Neem contact op met de fabrikant van de hardware voor de meest recente versie of het bijgewerkte stuurprogramma. Vervolgens installeert u deze op uw computer.

Code 49

Windows kan geen nieuwe hardwareapparaten starten omdat de systeemcomponent te groot (groter is dan de limiet). (Code 49)
Oorzaak
De systeemcomponent is de maximale grootte en nieuwe apparaten niet werken totdat de grootte wordt verkleind. De systeemcomponent is een permanent onderdeel van het register die zijn gekoppeld aan een set bestanden met informatie over de configuratie van de computer waarop het besturingssysteem is geïnstalleerd. Geconfigureerde items zijn toepassingen, voorkeursinstellingen van gebruikers en apparaten. Het probleem wordt mogelijk specifieke apparaten die niet meer op de computer zijn aangesloten, maar nog steeds in de systeemcomponent worden vermeld.
Aanbevolen resolutie
Apparaten die u niet meer gebruikt verwijderen

U lost dit probleem, moet u eerst proberen de hardwareapparaten die u niet meer gebruikt.
 1. Instellen van Apparaatbeheer apparaten die niet meer zijn aangesloten op de computer weer te geven.
  1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren
  2. Typ in het vak openen cmd. Hiermee opent u het opdrachtpromptvenster.
  3. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter:
   set devmgr_show_nonpresent_devices = 1
 2. In Apparaatbeheer, klikt u op Beelden klik vervolgens op verborgen apparaten weergeven. Nu mogelijk voor een overzicht van apparaten die niet op de computer zijn aangesloten.
  1. Selecteer het apparaat dat u wilt verwijderen.
  2. Klik op het tabblad stuurprogramma op in het dialoogvenster Eigenschappen van het apparaat en klik vervolgens op verwijderen. Volg de instructies.
  3. Start de computer opnieuw op.
 3. De apparaten die u niet meer nodig hebt verwijderen.
 4. Controleer apparaat in het dialoogvenster Eigenschappen in Apparaatbeheer om te controleren of de fout is opgelost.

Code 52

De digitale handtekening voor de voor dit apparaat benodigde stuurprogramma's controleren niet. Een recente wijziging van hardware of software kan een bestand dat verkeerd wordt ondertekend of beschadigd is of dat mogelijk schadelijke software van een onbekende bron hebt geïnstalleerd. (Code 52)
Oorzaak
Het stuurprogramma kan niet-ondertekend of beschadigd.
Aanbevolen resolutie
Als de Wizard probleemoplosser het probleem niet is opgelost, probeert u een van de volgende opties:

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
Trefwoorden: 
kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbmt KB310123 KbMtnl
Machine-translated ArticleMachine-translated Article
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 310123  (http://support.microsoft.com/kb/310123/en-us/ )
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store