DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 310497 - Laatste beoordeling: woensdag 9 april 2003 - Wijziging: 1.0

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL310497

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u groepsbeleid kunt gebruiken om de herstelconsole te verbeteren. Windows XP bevat een groepsbeleid waarmee u de beschikbare opdrachten in de herstelconsole kunt verbeteren. Onder normale omstandigheden stelt de herstelconsole beperkingen aan de omgeving waarin deze werkt.


Groepsbeleid gebruiken om de herstelconsole te verbeteren

Als u de herstelconsole vooraf op een computer installeert, moet u groepsbeleid gebruiken om de omgevingsinstellingen te verbeteren, waarbij u de beschikbare bestandsbewerkingen krachtiger maakt. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ mmc in het vak Openen en klik op OK.
 2. Klik in het menu Bestand op Module toevoegen/verwijderen en klik op Toevoegen.
 3. Klik op Groepsbeleid en klik op Toevoegen.
 4. Klik achtereenvolgens op Lokale computer en Voltooien en klik op Sluiten om terug te keren naar het dialoogvenster Module toevoegen/verwijderen.
 5. Klik op OK om terug te keren naar het consolevenster.
 6. Vouw het object Beleid voor lokale computer uit tot Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options.
 7. Selecteer het object Beveiligingsopties in het console-deelvenster om het beveiligingsbeleid weer te geven in het deelvenster Details.
 8. Dubbelklik in het deelvenster Details op het beleid Herstelconsole: kopiëren vanaf diskette en toegang tot alle stations en mappen toestaan.
 9. Klik op Ingeschakeld en op OK.
 10. Sluit de module MMC af. U kunt de console opslaan als u wijzigingen wilt aanbrengen.
Nadat u dit groepsbeleid hebt ingeschakeld, kunt u, wanneer u de herstelconsole opent, de omgevingsinstellingen wijzigen met behulp van de opdracht set door de instelvariabele = TRUE of FALSE te gebruiken.

OPMERKING: het gelijkteken moet worden voorafgegaan en gevolgd door een spatie. Als dat niet het geval is, genereert de opdracht set een bericht over een synaxisfout en zal de opdracht niet werken.

De volgende variabelen bepalen de standaardomgeving. Wanneer de variabelen worden ingesteld op TRUE, wordt het bereik van de omgevingsinstelling vergroot. De variabelen hebben de volgende betekenis:
 • AllowWildCards = TRUE Ondersteunt jokertekens voor bepaalde opdrachten (zoals de opdracht del )
 • AllowAllPaths = TRUE Geeft toegang tot alle bestanden en mappen op de computer
 • AllowRemovableMedia = TRUE Staat toe dat bestanden worden gekopieerd naar verwisselbare media, zoals diskettes
 • NoCopyPrompt = TRUE Geen vraag weergeven voordat een bestand wordt overschreven
U kunt de huidige instellingen voor de omgeving weergeven door set zonder parameters te typen bij een opdrachtprompt.

Als u meer informatie wilt over de herstelconsole in Windows XP, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
229716  (http://support.microsoft.com/kb/229716/NL/ ) Beschrijving van de herstelconsole van Windows
314058  (http://support.microsoft.com/kb/314058/ ) How to Install the Windows Recovery Console

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool KB310497
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store