DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 310519 - Laatste beoordeling: woensdag 26 maart 2014 - Wijziging: 1.0

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u de omgevingsvariabelen in Windows XP kunt beheren. Omgevingsvariabelen zijn tekenreeksen met informatie over de omgeving voor het systeem en de momenteel aangemelde gebruiker. Bepaalde softwareprogramma's gebruiken de informatie om vast te stellen waar bestanden (zoals tijdelijke bestanden) moeten worden opgeslagen. Tijdens de installatie worden standaardsysteemvariabelen ingesteld door Windows XP Setup, zoals het pad naar de Windows-bestanden.

Omgevingsvariabelen beheren

Systeemvariabelen

U moet beheerder zijn om een omgevingsvariabele voor het systeem te kunnen wijzigen. Omgevingsvariabelen voor het systeem worden door Windows gedefinieerd en zijn van toepassing op alle computergebruikers. Wijzigingen in de systeemomgeving worden in het register opgeslagen en worden meestal pas van kracht nadat de computer opnieuw is opgestart.

Gebruikersvariabelen voor gebruikersnaam

Iedere gebruiker kan een omgevingsvariabele voor gebruikers toevoegen, wijzigen of verwijderen. Deze variabelen worden ingesteld door Windows XP Setup, door bepaalde programma's en door gebruikers. De wijzigingen worden in het register opgeslagen en zijn meestal direct van kracht. Nadat er wijzigingen in de omgevingsvariabelen voor gebruikers zijn aangebracht, moeten geopende softwareprogramma's echter opnieuw worden gestart, zodat wordt afgedwongen dat dergelijke programma's de nieuwe registerwaarden lezen. De meest voorkomende reden voor het toevoegen van variabelen is het leveren van gegevens die vereist zijn voor variabelen die in scripts worden gebruikt.

Omgevingsvariabelen weergeven of wijzigen:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen.
 2. Open het tabblad Geavanceerd.
 3. Klik op Omgevingsvariabelen.
 4. Klik op een van de volgende opties voor een gebruikers- of systeemvariabele:
  • Klik op Nieuw om een naam en een waarde toe te voegen voor een nieuwe variabele.
  • Klik op een bestaande variabele en klik op Bewerken om de naam of de waarde ervan te wijzigen.
  • Klik op een bestaande variabele en klik op Verwijderen om deze te verwijderen.

Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=151500) voor overige aandachtspunten.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Trefwoorden: 
kbhowto kbhowtomaster KB310519
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store