DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 310562 - Laatste beoordeling: woensdag 29 januari 2003 - Wijziging: 1.0

Symptomen

Nadat u een upgrade hebt uitgevoerd van Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Tweede editie of Microsoft Windows Millennium Edition (ME) naar Windows XP, worden bepaalde wachtwoorden niet meer opgeslagen. De wachtwoorden worden niet hersteld als u Windows XP verwijdert.

Oorzaak

Windows XP gebruikt een veiliger coderingsmethode voor het opslaan van wachtwoorden. Om te voorkomen dat de oudere, minder veilige wachtwoordbestanden beschikbaar zijn voor kwaadwillende gebruikers op het Internet, worden wachtwoordbestanden verwijderd en worden nieuwe bestanden gemaakt tijdens de upgrade naar Windows XP. Ter beveiliging van uw computer worden deze bestanden niet opgeslagen bij de gegevens voor het verwijderen van Windows XP.

Oplossing

Er is geen oplossing voor dit probleem. U moet uw wachtwoorden opnieuw instellen wanneer naar de wachtwoorden wordt gevraagd.

Meer informatie

Het betreft hier onder meer de volgende wachtwoorden:
  • wachtwoorden voor inbelverbindingen
  • wachtwoorden voor aanmelding
  • domeinwachtwoorden
  • wachtwoorden voor netwerkshares
De wachtwoordbestanden worden verwijderd omdat veiligheidsproblemen zouden kunnen optreden als de bestanden op de computer aanwezig zouden blijven. Als u een reservekopie van de wachtwoordbestanden (.pwl) hebt gemaakt alvorens de upgrade naar Windows XP uit te voeren en u besluit later om de installatie van Windows 98, Windows 98 Tweede editie of Windows ME te herstellen, dan kunt u de reservekopie van de pwl-bestanden terugplaatsen.

Dit probleem treedt niet op als u een upgrade uitvoert van Microsoft Windows 2000.

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Trefwoorden: 
kbupgrade kbprb KB310562
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store