DetailPage-MSS-KB

Knowledge Base

Artikel ID: 312149 - Laatste beoordeling: dinsdag 20 december 2005 - Wijziging: 3.1

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL312149

Op deze pagina

Inleiding

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u een automatische beheerdersaanmelding instelt voor de herstelconsole. Als u een automatische beheerdersaanmelding configureert, kan iedereen de herstelconsole gebruiken om toegang tot uw computer te verkrijgen. Er wordt dan niet om een beheerderswachtwoord gevraagd.

Automatische beheerdersaanmelding configureren voor de herstelconsole

Zorg dat u bent aangemeld met beheerdersreferenties en voer de volgende stappen uit om een automatische beheerdersaanmelding voor de herstelconsole in te stellen:
  1. Klik op Start en op Configuratiescherm.
  2. Klik in het rechterdeelvenster op Klassieke weergave, dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik op Lokaal beveiligingsbeleid.
  3. Vouw Beveiligingsinstellingen uit, vouw Lokaal beleid uit en klik op Beveiligingsopties.
  4. Dubbelklik op het beleid Herstelconsole: automatische aanmelding door beheerder toestaan en stel deze optie in op Inschakelen.

    Het beleid wordt onmiddellijk ingeschakeld. Ga terug naar de module Lokaal beveiligingsbeleid om te controleren of het beleid inderdaad is ingeschakeld.
De volgende keer dat u de herstelconsole start, wordt u niet om een wachtwoord gevraagd.

Nadat u deze procedure hebt voltooid, wordt de DWORD-registerwaarde SecurityLevel ingesteld op 1 in de volgende registersleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole

Referenties

307654  (http://support.microsoft.com/kb/307654/ ) De herstelconsole installeren en gebruiken in Windows XP
308402  (http://support.microsoft.com/kb/308402/ ) Foutbericht 'Het wachtwoord is niet geldig' wanneer u zich aanmeldt bij de herstelconsole in Windows XP
298444  (http://support.microsoft.com/kb/298444/ ) Een beschrijving van het hulpprogramma voor updates van het groepsbeleid

De informatie in dit artikel is van toepassing op:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Trefwoorden: 
kbhowtomaster kbnetwork KB312149
Delen
Extra ondersteuningsopties
Microsoft Community Support-forums
Neem rechtstreeks contact met ons op
Een door Microsoft gecertificeerde partner zoeken
Microsoft Store